S, slovo, 200

Popis predavača:

 1. Petra Adamić
 2. Đurđa Arbutina, 2
 3. Anđelko Badurina, 3
 4. Vesna Badurina - Stipčević, 2
 5. Stjepan Bahert, 5
 6. Ivan Bakmaz
 7. Zdenko Balog, 2
 8. Katarina Baričević
 9. Željko Bartulović
 10. BAŠĆINA, mješoviti pjevački zbor DPG-a, 7
 11. Petar Bašić, 2
 12. Juraj Batelja
 13. Marija Bednjanec
 14. Fila Bekavac
 15. Željko Bistrović
 16. Zvonimir Brusač
 17. Blanka Ceković
 18. Mate Bobanović
 19. Mile Bogović, 2
 20. Ognjen Bojadžiski,
 21. Ruža Bonifačić
 22. Karmen Boras, 2
 23. Ivan Botica, 2
 24. Romana Brajša
 25. Josip Bratulić, 8
 26. Marko Brkljačić
 27. Zvonimir Brusač
 28. Edith Budin
 29. Josip Cmrok
 30. Filip Cvitić, 2
 31. Sussana Čaić
 32. Jozo Čikeš
 33. Marica Čunčić, 9
 34. Vladimir Ćepulić, 3
 35. Goran Dabić
 36. Stjepan Damjanović, 10
 37. Danijela Deković
 38. Darko Deković
 39. Josip degl'Ivellio, 5
 40. Miho Demović
 41. Julije Derossi
 42. Eugen Divjak, 2
 43. Gorana Doliner
 44. Biserka Draganić, 4
 45. Ivica Dundović
 46. Marija Ana Dürrigl, 4
 47. Dunja Fališevac
 48. Stella Fatović-Ferenčić
 49. Ivan Ferenčak, 3
 50. Vedrana Franelić
 51. Grozdana Franov - Živković, 9
 52. Irena Galić Bešker
 53. Tomislav Galović, 2
 54. Matija Grgat
 55. Eduard Hercigonja, 2
 56. Martin Hetényi
 57. Jasna Horvat
 58. Lana Hudeček
 59. Martin Husár
 60. Goran Ivanišević
 61. Anka Ivanjek
 62. Marko Ivanjek
 63. Marko Japundžić, 2
 64. Alojz Jembrih, 9
 65. Zrinka Jensch
 66. Kristijan Juran, 2
 67. Ivan Jurčević
 68. Ivan Jurković
 69. Josip Justinić
 70. Edo Kadić
 71. Ivan Kapec
 72. Ana Kapetanović
 73. Amir Kapetanović
 74. Andrea Kartelo-Nekić
 75. Tinka Katić
 76. Pavao Kero, 3
 77. Mira Kliček, 2
 78. Dunja Knebl
 79. Josip Kolanović
 80. Ivanka Koller Štefančić
 81. Ivan Kosić
 82. Verica Kovač
 83. Slavko Kovačić
 84. Martina Kramarić
 85. Milan Kranjčević
 86. Damir Kremenić
 87. Kristijan Kuhar
 88. Jakov Kulić
 89. Igor Kuljerić
 90. Zvonimir Kurečić
 91. Miroslav Kurelac
 92. Tanja Kuštović, 2
 93. Boris Kuzmić
 94. Romana Lekić
 95. Marijan Lipovac
 96. Mirna Lipovac, 2
 97. Višnja Lipovčak
 98. Ive Livljanić
 99. Katarina Livljanić
 100. Juraj Lokmer
 101. Mijo Lončarić
 102. Katarina Lozić Knezović
 103. Orietta Lubiana
 104. Vladimir Lučev
 105. Irvin Lukežić
 106. Zlata Majer
 107. Imakulata Malinka
 108. Ivan Mance
 109. Mato Marčinko
 110. Vesna Marinić
 111. Lujo Margetić
 112. Livio Marijan
 113. Ivo Maroević
 114. Grozdana Marošević
 115. Lidija Matošević
 116. Milan Mihaljević, 9
 117. Hrvojka Mihanović - Salopek, 5
 118. Zrinko Mičetić
 119. Josip Milić
 120. Radenko Milošević
 121. Bernardin Modrić, 2
 122. Martin Modrušan
 123. Milan Moguš
 124. Andre Mohorovičić
 125. Ivana Mulc
 126. Juraj Mužina
 127. Anica Nazor, 10
 128. Dragan Nimac
 129. Elvis Orbanić
 130. Frane Paro
 131. Jevgenij Paščenko
 132. Milan Paun, 2
 133. Mladen Pejaković, 2
 134. Dragan Pelić
 135. Petar Krešimir Peras
 136. Tatijana Petrić
 137. Ivanka Petrović, 2
 138. Cecilija Pleša
 139. Jasna Polić Biliško
 140. Davor Piskač
 141. Branka Polonijo 2
 142. Narcisa Potežica, 8
 143. Daniel Premerl
 144. Tomislav Premerl, 2
 145. Jakša Primorac
 146. Milica Prole
 147. Alojz Prosoli, 2
 148. Jakov Radovčić
 149. Siniša Reberski
 150. Joja Ricov
 151. Lahorka Rožić
 152. Tamara Runjak
 153. Petar Runje, 2
 154. Đurđica Salamon Padjen
 155. Renato Picinić
 156. Ante Sekulić, 2
 157. Ranko Starac
 158. Majda Rubić
 159. Damjan Stanić
 160. Aleksandar Stipčević
 161. Petar Strčić
 162. Božo Sučić
 163. Franjo Šanjek
 164. Tomislava Šarlija
 165. Marinka Šimić, 4
 166. Mario Šimudvarac
 167. Izak Špralja, 6
 168. Jasenka Štimac, 2
 169. Dragica Štambuk
 170. Zvonko Taneski
 171. Darijo Tikulin
 172. Marijana Tomić
 173. Ksenija Tomić, 2
 174. Maca Tonković
 175. Lucija Turkalj
 176. Katharina Tyran
 177. učenici Povijesne i Glagoljaške skupine OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića iz Senja
 178. Željko Vegh
 179. Mila Vicić
 180. Đuro Vidmarović
 181. Ivica Vigato, 4
 182. Jelena Vignjević, 2
 183. Jasna Vince Marinac, 2
 184. Svetlana Olegovna Vjalova, 2
 185. Jelena Vignjević, 2
 186. Anica Vlašić-Anić, 2
 187. Julija Vojković, 2
 188. Josip Vončina
 189. Josip Vučković
 190. Vida Vukoja
 191. Antonija Zaradija-Kiš, 8
 192. Mateo Žagar, 6
 193. Andrija Živković
 194. Darko Žubrinić, 20
 195. Milica Žužić Gamulin


D, dobro, 5osadanja predavanja na tribini D P G

 

Redvovite mjesečne tribine DPG-a su se u početnom razdoblju održavale na FER-u i u dvoranama Matice hrvatske u Zagrebu. Od 2010. se uglavnom održavaju u dvoranama Nadbiskupijskog pastorlanog instituta na adresi Kaptol br. 29a. Najave najnovijih tribina za idućih nekoliko mjeseci možete vidjeti ovdje.

  Brevijar iz 1442, Metr. knj. Zagreb
 1. 8. lipnja 1993., prof.dr. Josip Bratulić:
 2. Glagoljica kao ideografsko pismo
   
 3. 4. rujna 1993., akademik Eduard Hercigonja:
 4. Krbavska bitka u zapisu "suprotiv Turkom" popa Martinca z Grobnika
   
 5. 12. listopada 1993., prof.dr. Stjepan Damjanović:
 6. Ćirilometodska baština i biskup J.J. Strossmayer
   
 7. 4. studenoga 1993., dr. Milan Mihaljević:
 8. Glasovni sustav hrvatskoglagoljskih tekstova od 12. do 16. stoljeća
   
 9. 14. prosinca 1993., prof.dr. Stjepan Damjanović:
 10. Hrvatski glagoljaši i počeci hrvatskoga književnoga jezika
   
 11. 11. siječnja 1994., dr. fra Izak Špralja, prof. Instituta za crkvenu glazbu KBF:
 12. Glagoljaško pjevanje
   
 13. 8. veljače 1994., dr. fra Petar Bašić:
 14. Jezik i liturgija - s posebnim osvrtom na hrvatsko glagoljaštvo
   
 15. 8. ožujka 1994., dr. Ivanka Petrović:
 16. Ćirilometodsko nasljeđe u Hrvata
   
 17. 12. travnja 1994., dr. fra Marko Japundžić:
 18. Glagoljica - hrvatsko pismo
   
 19. 10. svibnja 1994., akademik Milan Moguš:
 20. Hrvatski rani tisak - u povodu 500. obljetnice senjskoga glagoljskoga misala
   
 21. 14. lipnja 1994., prof.dr. Ante Sekulić:
 22. Pavlini i glagoljica
   
 23. 13. rujna 1994., prof.dr. Josip Bratulić:
 24. Pape i glagoljica
   
 25. Glagoljski brevijar, Borgiano Illirico 6, 14. st.11. listopada 1994., Mladen Pejaković, profesor ALU:
 26. Predromanika i glagoljaši
   
 27. 8. studenoga 1994., mr. Mateo Žagar:
 28. Jedinstvenost natpisa Bašćanske ploče
   
 29. 13. prosinca 1994., prof.dr. Stjepan Damjanović:
 30. Glagoljaši u Zagrebačkoj biskupiji
   
 31. 10. siječnja 1995., dr. Milan Mihaljević:
 32. Pitanja u hrvatskoglagoljskim kodeksima
   
 33. 21. veljače 1995., mr. Ivan Bakmaz:
 34. Hrvatski glagoljaš kao pisar i tiskar
   
 35. 21. veljače 1995., Frane Paro, profesor ALU:
 36. O grafijskim vrijednostima hrvatskoga glagoljskoga tiska
   
 37. 14. ožujka 1995., dr. Milan Mihaljević:
 38. Tlmačenje i korežanje crkvenoslavenskoga vesperala
   
 39. 11. travnja 1995., mr. Marinka Šimić:
 40. Leksik "Muke po Mateju" u hrvatskoglagoljskim misalima
   
 41. 9. svibnja 1995., prof.dr. Josip Bratulić:
 42. Istarski razvod - svjedok hrvatskoga identiteta Istre
   
 43. 13. lipnja 1995., akademik Andre Mohorovičić:
 44. Arhitektura u glagoljaškim krajevima
   
 45. 12. rujna 1995., dr. fra Anđelko Badurina:
 46. Iluminacije u glagoljskih rukopisa
   
 47. 6 listopada 1995., Svetlana Olegovna Vjalova, kandidat povijesnih znanosti (Rusija):
 48. Berčićeva zbirka glagoljskih rukopisa
   
 49. 10. listopada 1995., fra Božo Sučić, provincijal franjevaca trećoredaca:
 50. Provincija franjevaca trećoredaca glagoljaša
   
 51. 14. studenoga 1995., prof.dr. Ivo Maroević:
 52. Glagoljica u muzeološkoj interpretaciji
   
 53. 12. prosinca 1995., prof.dr. Ante Sekulić:
 54. Mađarska literatura o glagoljaštvu
   
 55. 9. siječnja 1996., doc.dr. Darko Žubrinić:
 56. Glagoljica na Internetu
   
 57. 13. veljače 1996., prof.dr. Stjepan Damjanović:
 58. Stjepan Ivšić kao istražitelj hrvatskoga glagolizma
   
 59. 12. ožujka 1996., dr. Milan Mihaljević:
 60. Opisivanje novootkrivenih glagoljskih rukopisa
   
 61. 11. travnja 1996., prof. Josip Kolanović:
 62. Glagoljska baština u Hrvatskom državnom arhivu
   
 63. 8. svibnja 1996., prof. Tinka Katić:
 64. Glagoljska baština u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu
   
 65. 11. lipnja 1996., dr. Milan Mihaljević:
 66. Glagoljaš Branko Fučić
   
 67. 10. rujna 1996., dr. Petar Strčić:
 68. Glagoljska baština u Arhivu HAZU
   
 69. 8. listopada 1996., prof.dr. Tomislav Premerl:
 70. Prostori u kojima su glagoljali naši stari
   
 71. 10. prosinca 1996., dr. Marija Ana Dürrigl:
 72. Medicinski tekstovi u hrvatskoglagoljskim rukopisima
   
 73. Dabarski brevijar, 1486.12. studenoga 1996., dr. fra Marko Japundžić:
 74. Sv. braća Ćiril i Metod u Veneciji?
   
 75. 14. siječnja 1997., akademik Eduard Hercigonja:
 76. Hrvatska glagoljica u europskom kulturnom ozračju od 14. do 16. stoljeća
   
 77. 11. veljače 1997., dr. Antonija Zaradija-Kiš:
 78. Knjiga o Jobu u Brevijaru Vida Omišljanina
   
 79. 11. ožujka 1997., akademik Lujo Margetić:
 80. Oko Vinodolskoga zakona
   
 81. 8. travnja 1997., prof.dr. Mile Bogović:
 82. Glagoljica - na putu od seoskog svećenika do biskupskog dvora
   
 83. 13. svibnja 1997., doc.dr. Alojz Jembrih:
 84. Uraška glagoljica Stipana Konzula
   
 85. 10. lipnja 1997., dr. Milan Mihaljević:
 86. O jeziku Brevijara Vida Omišljanina 1396
   
 87. Akademik Branko Fučić na godišnjoj skupštini DPG-a, 1997.25. lipnja 1997. (godišnja skupština), akademik Anica Nazor:
 88. Novija izdanja starih tiskanih glagoljskih knjiga
   
 89. 9. rujna 1997., dr. Mijo Lončarić:
 90. Glagoljica u Slavoniji
   
 91. 14. listopada 1997., prof.dr. Stjepan Damjanović:
 92. Hrvatski glagoljaši u Pragu
   
 93. 11. studenog 1997., dr. Alojz Jembrih:
 94. Jagićevi korespondenti o hrvatskoj glagolitici
   
 95. 9. prosinca 1997., dr. Darko Žubrinić:
 96. Glagoljska baština - pogled prijatelja glagoljice
   
 97. 13. siječnja 1998., dr. Gorana Doliner:
 98. Glagoljaško pjevanje
   
 99. 10. veljače 1998., dr. fra Anđelko Badurina:
 100. Datja i prijatja (predstavljanje knjige izdataka i primitaka iz Martinšćice na otoku Cresu)
   
 101. biskup dr. Mile Bogović10. ožujka 1998., prof.dr. Mile Bogović,
 102. Glagoljska povlastica senjskom biskupu Filipu 1248.g. (o 750. obljetnici)
   
 103. 14. travnja 1998.g., dr. Marica Čunčić,
 104. Iluminacije Hrvojeva glagoljskoga misala (uz dijapozitive)
   
 105. 12. svibnja 1998.g., dr. Marija - Ana Dürrigl,
 106. Vizije u hrvatskoglagoljskoj književnosti
   
 107. 9. lipnja 1998.g., (ovaju put iznimno u dvorani Gornjogradske skupštine grada Zagreba, ćirilometodska 5), u organizaciji Hrvatske uzdanice: Hrvatska glagoljica, promocija istoimene knjige dr. fra Marka Japundžića, promotori: dr. Ivan Radić, prof.dr Juraj Kolarić, Mato Marčinko.

 108. 8. rujna 1998.g., dr. Miroslav Kurelac,
  ACTA CROATICA

 109.  
 110. 13. listopada 1998.g., dipl.iur. Mato Marčinko,
 111. Glagoljsko podrijetlo bosančice
   
 112. 10. studenoga 1998., doc.dr. Darko Žubrinić,
 113. Glagoljski fontovi
   
 114. 8. prosinca 1998., mr. Vesna Badurina-Stipčević,
 115. Hrvatskoglagoljska legenda o svetom Pavlu Pustinjaku
   
 116. 12. siječnja 1999.g., prof. Milan Paun
 117. Glagoljica na tlu današnje Slavonije
   
 118. 9. veljače 1999.g., dr. Milan Mihaljević
 119. Starocrkvenoslavenski, crkvenoslavenski, starohrvatski...
   
 120. Akademik Branko Fučić na godišnjoj skupštini DPG-a, 1997.9. ožujka 1999.g., akademik Anica Nazor, dr. Goran Ivanišević, prof.dr. Stjepan Damjanović, prof. Narcisa Potežica, prof. Joja Ricov, Ana i Iva Milić, g. Stjepan Bahert:
 121. U spomen našim glagoljašima Branku Fučiću i Nedi Grbinu
   
 122. 13. travnja 1999.g., fra Petar Runje
 123. Školovanje glagoljaša
   
 124. 11. svibnja 1999.g., prof.dr. Alojz Jembrih
 125. Thorvi Eckardt - život posvećen glagoljici
   
 126. Reimsko evanđelje, 1395.8. lipnja 1999.g., prof.dr. Tomislav Premerl:
 127. Glagoljaško okružje hrvatske predromanike (uz dijapozitive)
   
 128. 14. rujna 1999.g., uč. Eugen Divjak, prof.dr. Darko Žubrinić:
 129. Prijateljevanje s glagoljicom
   
 130. 12. listopada 1999., Prof.dr. fra Petar Bašić:
 131. Staroslavenki jezik na crkvenim učilištima
   
 132. 9. studenoga 1999., dr. Antonija Zaradija Kiš:
 133. Sveti Martin u hrvatskoglagoljskoj tradiciji
   
 134. 7. prosinca 1999., nije održano predavanje zbog bolesti predavača
 135. 11. siječnja 2000., mr. Marinka Šimić:
 136. Hrvatskoglagoljski psaltir
   
 137. 20. siječnja 2000., prof.dr. Stjepan Damjanović:
 138. Ususret velikom jubileju: obljetnica Bašćanske ploče
   
 139. 8. veljače 2000., mr. Ivana Mulc:
 140. Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije
   
 141. 14. ožujka 2000., dr. Jasna Vince Marinac:
 142. Glagoljica i vrijednosni sustavi
   
 143. 11. travnja 2000.g., mr. Anica Vlašić-Anić:
 144. Kapucini i glagoljica
   
 145. 9. svibnja 2000.g., akademik Franjo Šanjek:
 146. Glagoljaš na Pariškom sveučilištu (Juraj iz Slavonije)
   
 147. 12. rujna 2000., Mladen Pejaković, profesor ALU:
 148. Glagoljica, kalendar i arhitektura
   
 149. 10. listpada 2000., doc.dr. Ivan Jurčević:
 150. Jezik hrvatskoglagoljskih tiskanih brevijara
   
 151. 14. studenog 2000., dr. Marica Čunčić:
 152. Najstariji tip glagoljskog pisma
   
 153. 12. prosinca 2000., dr. Darko Žubrinić:
 154. Jedan pogled na Bašćansku ploču

 155. 9. siječnja 2001., prof. Mila Vicić:
 156. Glagoljica u osnovnoj školi
   
 157. 13. veljače 2001., Josip Milić, dipl. prav.:
 158. Vjekoslav Klaić, povjesnik - glazbenik - književnik
   
 159. 13. ožujka 2001., prof. Zlata Majer:
 160. Nedo Grbin - zaljubljenik u glagoljicu
   
 161. 10. travnja 2001., prof. Lahorka Rožić:
 162. Glagoljica u likovnom odgoju
   
 163. 8. svibnja 2001., prof.dr. Darko Žubrinić:
 164. Glagoljica u Lici, Krbavi i Senju
   
 165. 12. lipnja 2001., prof.dr. Dunja Fališevac:
 166. Glagoljska "Pisan svetogo Jurja" iz Pariškog zbornika
   
 167. 11. rujna 2001., dr. Zvonimir Kurečić:
  Grkokatolici i ćirilometodska baština (s kratkim nastupom KUD-a Žumberčani)
   
 168. 9. listopada 2001., akademik Josip Vončina:
  Glagoljica u hrvatskom narodnom preporodu
   
 169. 13. studenog 2001., dr. Svjetlana O. Vyalova, Rossijskaya Nacional'naya biblioteka:
  Izdanje hrvatskih glagoljskih spomenika iz Petrograda (Izdanie horvatskih glagolicheskih pamyatnikov iz Petrograda; uz konsekutivni prijevod D.Ž., predavanje je evidentirano i u Ruskoj nacionalnoj knjižnici
   
 170. 11. prosinca 2001., prof.dr. Alojz Jembrih:
  Glagoljski autograf Stipana Konzula Istranina
   
 171. 8. siječnja 2002., dr. Ivanka Petrović:
  Hrvatske i europske hagiografije; latinski, glagoljski i latinični tekstovi
   
 172. 12. veljače 2002., mr.sc. Jozo Čikeš:
  Glagoljaštvo u pasionskoj baštini

 173. 12. ožujka 2002., maestro Igor Kuljerić:
  Glagoljica i glazba

 174. 9. travnja 2002., Siniša Reberski, ALU:
  Kaligrafski aspekti glagoljskih rukopisa

 175. 14. svibnja 2002., prof. dr. Jakov Kulić, FFDI:
  Slavenski apostoli

 176. 11. lipnja 2002., prof. Julije Derossi:
  Prve tiskane glagoljske knjige

 177. 10. rujna 2002., mr. Amir Kapetanović:
  Kurzivna glagoljica

 178. 9. listopada 2002., prof. Đuro Vidmarović:
  Kijevski listići i glagoljaštvo u Ukrajini

 179. 12. studenog 2002., dr. Irvin Lukežić:
  Bratovštine i glagoljaštvo

 180. 10. prosinca 2002., prof. dr. Alojz Jembrih:
  Dragutin Parčić, glagoljaš i leksikograf

 181. 14. siječnja 2003., Svetko Ušalj, Darko Žubrinić i Eugen Divjak:
  Mala početnica kurzivne glagoljice

 182. 11. veljače 2003., akademik Josip Bratulić:
  Istarski razvod (uz nastup pjevačkog zbora Bašćina)

 183. 11. ožujka 2003., prof. Josip Cmrok:
  Glagoljica u likovnoj umjetnosti

 184. 8. travnja 2003., prof. Ognjen Bojadžiski:
  Ohridska glagoljska škola

 185. 13. svibnja 2003., dr. Antonija Zaradija-Kiš:
  Šimun Greblo, meštar kurzivne glagoljice

 186. 13. svibnja 2003., dr. Milan Mihaljević:
  Granato M i desetična I u hrvatskoglagoljskim kodeksima 14. i 15. st.

 187. 9. rujna 2003., Julija Vojković:
  Boje glagoljskih slova

 188. 14. listopada 2003., mr. Ivan Kosić:
  Hrvatski glagoljski rukopisi u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici

 189. 11. studenog 2003., dr. Lana Hudeček:
  Spovid općena, inkunabula Senjske glagoljske tiskare

 190. 9. prosinca 2003., prof. Djurdja Arbutina, prof. Biserka Draganić, prof. Vesna Marinić, prof.dr. Stjepan Damjanović, prof.dr. Vladimir Ćepulić, prof. Milan Paun:
  Okrugli stol o glagoljici u školi

 191. 13. siječnja 2004., Darko Žubrinić:
  Hrvatska glagoljska baština izvan domovine

 192. 10 veljače 2003., mr. Boris Kuzmić:
  Senjski glagoljski korizmenjak


 193. 9. ožujka 2004., mr.sc. Narcisa Potežica:
  Petnaest godina susreta glagoljaša u Travnom

 194. 20. travnja 2004., dr. Mateo Žagar:
  Jerovi u glagoljaškim tekstovima

 195. 11. svibnja 2004., prof.dr. Aleksandar Stipčević:
  Društvena uloga glagoljskih knjiga u Hrvata

 196. 8. lipnja 2004., prof. Lucija Turkalj:
  Život Adama i Eve u glagoljaškim zbornicima

 197. 14. rujna 2004, dr. Marica Čunčić:
  Glagoljica na izvoru hrvatske pisane riječi (promocija knjige)

 198. 12. listopada 2004, dr. fra Izak Špralja:
  O glagoljaškom pjevanju na drugi način

 199. 9. studenog 2004., Darko Žubrinić:
  Hrvatska glagoljska bašćina u Lici, uz nastup dramskog umjetnika Stjepana Baherta

 200. 14. prosinca 2004., prof. Biserka Draganić, dramski umjetnik Stjepan Bahert:
  RECTIAL Iskoni bje Slovo (pohvala hrvatskoj glagoljici)

 201. 11. siječnja 2005., akademik Stjepan Damajnović, prof.dr. Vladimir Ćepulić:
  Promocija osmog broja lista Bašćina

 202. 8. veljače 2005., dr. fra Izak Špralja, Jasna Polić Biliško, prof.:
  Deset godina rada mješovitog pjevačkog zbora BAŠĆINA

 203. 8. ožujka 2005., časna sestra Edith Budin:
  Metropolitana i glagoljaške knjige

 204. 12. travnja 2005., dr. Milan Mihaljević, dr. Mateo Žagar:
  Predstavljanje knjige Mali staroslavensko - hrvatski rječnik (autori S. Damjanović, I. Jurčević, T. Kuštović, B. Kuzmić, M. Lukić, M. Žagar)

 205. 10. svibnja 2005., Debata BITI PISMEN - BITI SVOJ Debatnog kluba O.Š. F.K. Frankopana [popratni sadržaj: prodajna izložba radova s glagoljaškim motivima polaznika Radionice "Dubrava" (odrasle osobe s posebnim potrebama) Centra za rehabilitaciju "Zagreb"]

 206. 14. lipnja 2005., prof. Željko Vegh (voditelj zbirke rijetkih knjiga u Gradskoj knjižnici):
  Glagoljica u Zbirci RARA

 207. 13. rujna 2005., Darko Žubrinić:
  Hrvatska glagoljska baština u Zadru i zadarskom području

 208. 11. listopada 2005., mr. Darko Deković:
  Glagoljica u Rijeci

 209. 8. studenog 2005., Radenko Milošević, mr.sc.:
  Latinskim jučer - esperantom danas u borbi za hrvatski jezik i Hrvatsku

 210. 13. prosinca 2005., Prikaz rada Kluba mladih DPG, nastup polaznica glazbene radionice pod vodstvom prof. Dunje Knebl

 211. 10. siječnja 2006., akademik Anica Nazor:
  Biskup J.J. Strossmayer i glagoljica

 212. 14. veljače 2006., dr. Alojz Jembrih:
  Recepcija njemačke i engleske književnosti u kajkavskoj književnosti 17. i 18. st.

 213. 14. ožujka 2006., dr. fra Anđelko Badurina,
  Franjevci trećoredci glagoljaši

 214. 11. travnja 2006., dr. Marija-Ana Dürrigl i prof.dr Stella Fatović-Ferenčić:
  O medicinskim i bioetičkim tekstovima u hrvatskoglagoljskim rukopisima

 215. 9. svibnja 2006., akademik Anica Nazor i prof.dr. Alojz Jembrih:
  Josip Hamm u svjetlu glagoljaštva

 216. 13. lipnja 2006., Svečano zatvaranje Glagoljaškog tromjesečja predstavljanjem Kluba mladih i Glagoljaškog središta "Frankopan"

 217. 13. rujna 2006., mr. Martin Modrušan:
  Glagoljica u Slovačkoj

 218. 12. listopada 2006., dr. Marica Čunčić, prof.dr. Vladimir Ćepulić, Stjepan Bahert, dramski umjetnik, mr.sc. Narcisa Potežica:
  Predstavljanje devetog broja Bašćine, lista Društva prijatelja glagoljice

 219. 8. studenog 2006., Darko Žubrinić:
  Rudolf Strohal - zaboravljeni istraživač hrvatske glagoljice

 220. 13. prosinca 2006., akademik Josip Bratulić:
  Glagoljaški Božić; u programu su sudjelovali č.s. Cecilija Pleša, č.s. Imakulata Malnika i Stjepan Bahert, dramski umjetnik

 221. 22. siječnja 2007., dr. Hrvojka Mihanović-Salopek, prof. Alojz Prosoli, dr. fra Izak Špralja i mr.sc. Narcisa Potežica: Predstavljanje zbornika "Istra u umjetnosti i znanstvenim disciplinama od 15. do 17. st.", časopisa za sakralnu glazbu "Musica sacra, i digitalno snimanje hrvatske mariološke baštine uz projekciju filma "Stella maris sjevernog Jadrana"

 222. 14. veljače 2007., Mr. sc. Grozdana Franov-Živković:
  Službeni spisi pisani kurzivnom glagoljicom na zadarskom području

 223. 14. ožujka 2007., Dr. sc. Davor Piskač:
  Glagoljske apokrifne priče i legende (sabrao Rudolf Strohal) u novom obzorju promišljanja

 224. 11. travnja 2007., 18.30, palača Matice hrvatske, Strossmayerov trg 4; Dipl. arheolog Ranko Starac, Dragan Pelić:
  Glagoljski spomenici Vinodola [PPS 100 MB]-->

 225. 11. svibnja 2007., ; Andrea Kartelo-Nekić, prof., Karmen Boras, prof., učenici Povijesne i Glagoljaške skupine OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića iz Senja:
  Glagoljica u Senju

 226. 13. lipnja 2007., mo. Josip degl'Ivellio:
  Hrvatski skladatelji 20. st. uz predstavljanje 10 CD izdanja i poseban osvrt na njihov glagoljaški (staroslavenski) skladateljski opus

 227. 12. rujna 2007., prof. Đurđa Arbutina:
  Glagoljica i crkvenoslavenski jezik u liturgijskim knjigama Zagrebačke nadbiskupije do druge polovice 19. st.

 228. 10. listopada 2007., akademik Anica Nazor:
  Šimun Kožičić Benja

 229. 14. studenog 2007., mr.sc. Milica Žužić:
  Bašćanska ploča kao književno djelo

 230. 6. prosinca 2007., Predstavljanje pretiska glagoljičnog Novog testamenta iz 1562./1563. u prijevodu Antuna Dalmatina i Stipana Konzula Istranina; predstavljači: dr. Lidija Matošević, prof.dr. Alojz Jembrih, dr. Vesna Badurina Stipčević

 231. 11. prosinca 2007, prof. Karmen Boras i akademik Anica Nazor:
  Deset godina Dana glagoljice u Senju i predstavljanje glagoljičnog Vodiča kroz Senj

 232. 9. siječnja 2008., mr.sc. fra Petar Runje, Franjevci trećoreci glagoljaši, predstavljanje knjige. O knjizi će govoriti dr.sc. Goran Dabić (KBF), dr.sc. Anica Vlašić-Anić (Staroslavenski institut), dr.sc Petar Runje, Đurđica Salamon Padjen, dipl.ing. (nakladnik), Višnja Lipovčak, prof. (Matica hrvatska Ogulin)

 233. 13. veljače 2008., Glagoljaško tromjesečje (13. veljače do 11. lipnja 2008.) - Glagoljaška mladež DPG-a i Glagoljaško središte "Frankopan" OŠ F.K. Frankopana organizirali su koncert ZAGRLJAJ. Nastupili su: Muški vokalni ansambl "Petrinjski slavulji" Hrvatskog pjevačkog društva Slavulj iz Petrinje pod ravnanjem maestra Josipa degl'Ivellia, i mješoviti pjevački zbor "Bašćina" DPG-a iz Zagreba pod ravnanjem dr. fra Izaka Špralje.

 234. 20. veljače 2008., mr.sc. Narcisa Potežica (predavanje održano na Godišnjoj skupštini DPG-a): Petnaesta obljetnica Društva prijatelja glagoljice

 235. Udruga Sveta glazba i Društvo prijatelja glagoljice organizirali su projekciju znanstveno-obrazovnog filma

  Stella maris Dalmacije I. dio

  (hrvatska marijanska duhovna baština u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji i Hvarskoj biskupiji) u sklopu projekta pod nazivom "Digitalno snimanje hrvatske mariološke baštine". Cjelokupni filmski projekt je pod pokroviteljstvom Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora, te Odjela za kulturu Hrvatske biskupske konferencije.

  dr. sc. Hrvojka Mihanović-Salopek, viša znanstvena suradnica Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe, HAZU; scenaristica i voditeljica projekta
  prof. Alojzije Prosoli, producent i direktor izdavačke kuće "Sveta glazba"


 236. 12. ožujka, 2008., predavanje prof. Tatjene Kren: Glagoljaši komputisti i računanje uskrsne nedjelje

 237. 9. travnja 2008., u 18.30, učenice Petre Adamić, Tomislava Šarlije, prof. i Marije Bednjanec, prof.: Pod ličkom kapom...

 238. 14. svibnja 2008., mo. Josip Degl'Ivellio:
  Očuvanje baštine crkvene glazbe, a naročito one 20. st., kroz suvremene mogućnosti

 239. 11. lipnja 2008., Dr. Milan Mihaljević, Dr. Marica Čunčić, Dr. Ivanka Petrović, Dr. Johannes Reinhardt, Dr. Mateo Žagar:
  Svečano predstavljanje časopisa SLOVO posvećenog akademkinji Anici Nazor

 240. 17. rujna 2008., dr. Darko Žubrinić:
  Glagoljaški izleti


 241. 7. listopada 2008., prof. Ive Livljanić,
  Hrvati i Sveta Stolica, s osvrtom na djelovanje glagoljaša

 242. 12. studenog 2008., dr. Marija Ana Dürrigl:
  Performativnost hrvatskoglagoljskih pripovjednih tekstova

 243. 10. prosinca 2008, Majda Rubić, dipl. iur i dr. Mateo Žagar:
  Pravna zaštita glagoljaške baštine

 244. 14. siječnja 2009., Zdenko Balog:
  Glagoljaški Roč (Knjiga računa bratovštine i općine u Roču u 16. st.)

 245. 11. veljače 2009., Ivan Ferenčak:
  Knjižno slikarstvo Hrvojeva misala (svečano otvorenje Glagoljaškog tromjesječja, 11. 2 - 25. 5.)

 246. 11. ožujka 2009., dipl. likovna terapeutkinja Mira Kliček:
  Likovna terapija - život boja i oblika u prirodi i u čovjeku, s osvrtom na glagoljašku baštinu

 247. 8. travnja 2009, prof.dr. Mateo Žagar:
  Život i djelovanje Svete Braće

 248. 13. svibnja 2009., dr. msgr. Juraj Batelja:
  Promišljanje o glagoljici i Zmajevoj špilji i drugim bračkim pustinjama

 249. 19. svibnja 2009. u dvorani Vijenac na Kaptolu, Zagreb, Udruga Sveta Glazba i Društvo prijatelja glagoljice odrganizirali su projekciju znanstveno-obrazovnog filma Stella maris Dalmacije II. dio, na temu hrvatske marijanske duhovne baštine u Šibenskoj biskupiji. Pozdravne govore održali su mr.sc. Narcisa Potežica, predsjednica DPG-a, mons.dr. Vlado Košić, predsjednik Hrvatskog mariološkog instituta, prof. Alojzije Prosoli, producent projekta, i dr.sc. Hrvojka Mihanović-Salopek, voditeljica projekta.


 250. 10. lipnja 2009., mr.sc. Zdenko Balog:
  Živi križ u Lindaru (Istra) - europski kontekst glagoljske kulture kasnog srednjeg vijeka

 251. 9. rujna 2009., mr.sc. Grozdana Franov-Živković:
  Glagoljske madrikule (knjige bratovština) zadarskog područja

 252. 14. listopada 2009., mr.sc. Narcisa Potežica i dr. Darko Žubrinić:
  Glagoljaški kutak

 253. 11. studenog 2009., Filip Cvitić:
  Drugačiji pogled na glagoljicu

 254. 9. prosinca 2009., Verica Kovač i mr.sc. Narcisa Potežica:
  Glagoljica pod krčkim kišobranima

 255. 20. siječnja 2010., prof.dr. Antonija Zaradija Kiš:
  Rajska ptica u glagoljaškom promišljanju

 256. 16. veljače 2010. u 18.30, Tamara Runjak, dipl.knjiž.:
  Glagoljske knjige u Knjižnici HAZU

 257. 22. ožujka 2010, Darko Žubrinić:
  Hrvatski glagoljički fontovi za korisnike LaTeX-a [PDF]

 258. 14. travnja 2010., dr.sc. Jasne Vince-Marinac:
  Suzana u hrvatskoglagoljskim misalima

 259. 12. svibnja 2010., dr.sc. Marica Čunčić: Dva hrvatska glagoljska natpisa iz 11. st. na jugu Hrvatske

 260. 9. lipnja 2010., Darko Žubrinić: Hrvatsko - francuski glagoljaški dodiri

 261. 8. rujna 2010., akademik Josip Bratulić:
  Teokracija popova glagoljaša

 262. 13. listopada 2010., dr. Marica Čunčić:
  Tri razine simbolike glagoljičkih slova 

 263. 10. studenog 2010., Ivan Ferenčak:
  Motiv raspeća u glagoljskim rukopisnim misalima

 264. 8. prosinca 2010., Nina Podrug (izostala radi bolesti) i Jelena Vignjević, prof.:
  Glagoljička igraonica i pričaonica (glagoljica u radu s djecom predškolske dobi)

 265. 12. siječnja 2011. dr. Ivica Vigato:
  Neke osobitosti silbenskih glagoljskih matičnih knjiga iz 17. i 18. st.

 266. 9. veljače 2011., prof.dr. Jasna Horvat:
  Glagoljička poruka slova AZ

 267. 9. ožujka 2011., Grozdana Franov - Živković:
  Uloga glagoljskih vrela u proučavanju svakodnevice života malog čovjeka od 15. do 19. st.

 268. 13. travnja 2011., dr. Kristina Štrkalj-Despot: O srednjovjekovnoj ars memorii - na primjeru triju glagoljičnih zbornika Šimuna Klimantovića

 269. 11. svibnja 2011., mons. dr. Pavao Kero:
  Vladislav Cvitanović, svećenik i glagoljaš, život i djelo [MP3]


 270. 8. lipnja 2011., maestro Josip degl'Ivellio:
  Družba "Braća Hrvatskoga Zmaja" - prošlost i sadašnjost

 271. 14. rujna 2011., Zrinko Mičetić, dipl. ing.:
  Nove spoznaje o Vinodolskom zakonu [PDF]

 272. 12. listopada 2011., Damir Kremenić:
  Škole glagoljice u kolijevci glagoljice

 273. 9. studenog 2011., dr. Jevgenij Paščenko:
  Sarmatska pismena kao moguća verzija nastanka glagoljice

 274. 14. studenog 2011., Romana Brajša:
  Priča o Juditi u starijoj hrvatskoj književnosti

 275. 11. siječnja 2012., prof. Livio Marijan i dipl. vjeroučitelj Ivica Dundović,
  Glagoljaško pjevanje Zadarske nadbiskupije (predavači su i otpjevali odabrane glagoljaške napjeve)

 276. 8. veljače 2011., dr. fra Petar Bašić:
  O dvama novopronađenim hrvatskoglagoljskim fragmentima

 277. 14. ožujak, dr. Kristijan Juran:
  Glagoljski spisi kao izvori za antroponomastička istraživanja na primjeru Murterskih matica

 278. 11. travnja 2012.: Predstavljanje Leksikona hrvatske crkvene glazbe urednika akademika Lovre Županovića, dr. fra Izaka Špralje i maestra Josipa degl'Ivellia

 279. 9. svibnja 2012.: Sussana Čaić-Petar Krešimir Peras: Glagoljaški slikopis (predstavljanje i projekcija dokumentarnih filmova o hrvatskoj glagoljici), predstavila ak. Anica Nazor

 280. 13. lipnja 2012., dipl. ing. arh. Ksenija Tomić:
  GLAGOLJICA U INTERIEURU - oplemenjivanje svakodnevice nacionalnom baštinom

 281. 12. rujna 2012., Mr. sci. Grozdana Franov-Živković:
  Povijesna demografija zadarskog područja na osnovu glagoljskih matičnih knjiga i ostalih glagoljskih dokumenata

 282. 10. listopada 2012.: Glagoljaško pjevanje Zadarske nadbiskupije u izvedbi pučkih crkvenih pjevača zadarskoga kraja - župa Radovin

 283. 14. studenog 2012., Ivan Ferenčak:
  Iluminacije Drugog vrbničkog misala

 284. 12. prosinca 2012., Otvorenje izložbe Pisah se, posvećene 550. obljetnici Drugog vrbničkog misala, dizajnerice i grafičke urednice Julije Vojković

 285. 9. siječnja  2013.,  fra Kristijan Kuhar, dipl. theol.: Staroslavenska liturgija

 286. 13. veljače  2013., akademik Stjepan Damjanović: Tisućljeće hrvatskog glagolizma

 287. 13. ožujka  2013., akademkinja Anica Nazor: Glagoljske tiskane knjige

 288. 10. travnja 2013., Projekcija dokumentarnog filma Bernardina Modrića ŠIMUN KOŽIČIĆ BENJA - modruški biskup, veliki govornik, pisac prve svjetske povijesti na hrvatskom jeziku i vlasnik riječke tiskare

 289. 8. svibnja 2013., Dr. sci. Marica Čunčić: Hrvatski glagoljski natpisi iz 11. st. istočno od Dubrovnika

 290. 12. lipnja 2013., Otvorenje izložbe Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo posvećene hrvatskoj glagoljičnoj knjizi 

 291. Darko Žubrinić, 11. rujna 2013., Matica hrvatska, Strossmayerov trg 4: Udruga glagoljaša Zadar

 292. 9. listopada 2013., Anka Ivanjek, prof., Nadbiskupijski pastoralni institut, Kaptol 29 a, : Ženski molitvenici zrinsko-frankopanskoga kruga u svjetlu bratovštinske baštine

 293. 13. studenog 2013., Nadbiskupijski pastoralni institut, Kaptol 29 a, Mirko Ivanjek, prof.: Kajkaviana - društvo za prikupljanje, čuvanje i promicanje hrvatske kajkavske baštine: nastanak, djelatnost i postignuća

 294. 11. prosinca 2013.,Nadbiskupijski pastoralni institut, Kaptol 29 a, dr. sc. Ivan Botica: Glagoljica i glagoljaštvo na prostoru pod knezovima Krbavskim

 295. 8. siječnja 2014., dvorana Vijenac Nadbiskupijskoga pastoralnog instituta, Kaptol 29 a, Koncert Mješovitoga pjevačkoga zbora „Bašćina“ Društva prijatelja glagoljice

 296. 12. veljače 2014.,dvorana Vijenac Nadbiskupijskoga pastoralnog instituta, Kaptol 29 a, Izložba Glagoljaška baština očima djece

 297. 12. ožujka 2014., dvorana Vijenac Nadbiskupijskoga pastoralnog instituta, Kaptol 29 a, Zrinka Jensch, prof., Milica Prole, prof., te učenici Srednje škole Ambroza Haračića: Katarina Baričević, Damjan Stanić, Andrija Živković i Renato Picinić: Glagoljica na Cresu i Lošinju

 298. 9. travnja 2014., dvorana Vijenac Nadbiskupijskoga pastoralnog instituta, Kaptol 29 a, Mario Šimudvarac, mag. educ. philol. croat.: Glagoljaški egzorcistički tekstovi

 299. 14. svibnja 2014., dvorana Vijenac Nadbiskupijskoga pastoralnog instituta, Kaptol 29 a, dr. sc. Jelena Vignjević, Biserka Draganić, prof.: Glagoljaška baština i hrvatski identitet

 300. 11. lipnja 2014., dvorana Vijenac Nadbiskupijskoga pastoralnog instituta, Kaptol 29 a, Filip Cvitić, mag. dizajna: Nova glagoljična slova i bar kodovi

 301. 10. rujna 2014., Nadbiskupijski pastoralni institut, Kaptol 29 a, Vedrana Franelić, dipl. ing.: GLAGOLJI GRAD - Glagoljica kao umjetničko-turistički brend gradova (inovativni dizajn u keramici), predavanje i otvorenje izložbe

 302. 7. listopada 2014., dvorana Vijenac Nadbiskupijskoga pastoralnog instituta, Kaptol 29 a, Danijela Deković, prof.,  doc. dr. sc. Ivica Vigato, Mate Bobanović, prof.,  mons. dr. sc. Pavao Kero, dr. sc. Grozdana Franov Živković: Slovo rogovsko - glasilo Udruge glagoljaša Zadar

 303. 12. studenoga 2014., dvorana Vijenac Nadbiskupijskoga pastoralnog instituta, Kaptol 29 a, doc. dr. sc. Ivica Vigato,  doc. dr. sc. Kristijan Juran, mons. dr. sc. Pavao Kero, dr. sc. Grozdana Franov Živković, akademkinja Anica Nazor:
  Monumenta glagolitica Archidioecesis Iadertinae

 304. 10. prosinca 2014., dvorana Vijenac Nadbiskupijskoga pastoralnog instituta, Kaptol 29 a, dr. sc. Hrvojka Mihanović-Salopek: Glagoljaška baština u filmu „Stella maris južnih otoka“, predavanje i projekcija znanstveno-obrazovnog filma

 305. 14. siječnja 2015., dvorana II., 1. kat, Nadbiskupijski pastoralni institut, Kaptol 29 a, dr. sc. Antonija Zaradija Kiš:  Glagoljaška baština svetog Martina

 306. 11. veljače 2015., Nadbiskupijski pastoralni institut, Kaptol 29 a,
  Otvorenje izložbe učenički radova Lêpa stvorena jesi prijateljnice moja

 307. 4. ožujka 2015., dvorana II., 1. kat, Nadbiskupijski pastoralni institut, Kaptol 29 a, Josip Vučković, prof.: Hrvatska srednjovjekovna književnost i povijest emocija

 308. 8. travnja 2015., dvorana II., 1. kat, Nadbiskupijski pastoralni institut, Kaptol 29 a, Matija Grgat, prof.: Književnost – zrcalo duha i duše

 309. 13. svibnja 2015., dvorana Vijenac, Nadbiskupijski pastoralni institut, Kaptol 29 a, dr. sc. Dragan Nimac: Znanstveni interesi u proučavanju i predstavljanju glagoljaške pjevane baštine

 310. 8. lipnja 2015., dvorana II., 1. kat, Nadbiskupijski pastoralni institut, Kaptol 29 a, dr. sc. fra Izak Špralja: Glagoljaško pjevanje – svećenička pjevačka služba

 311. 9. rujna 2015., doc. dr. sc. Marijana Tomić, Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru: Od rukopisa do tiska: organizacija teksta hrvatskoglagoljskih brevijara na razmeđu rukopisne i tiskane tradicije

 312. 14. listopada 2015., Plodi obraćenja, otvorenje izložbe radova slikarice Vjere Reiser

 313. 11. studenog 2015., dvorana Vijenac, Nadbiskupijski pastoralni institut, Kaptol 29 a, prof. dr. sc. Frane Paro, Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu: Gdje su danas olovna glagoljska slova?

 314. 9. prosinca 2015., dr. sc. Milan Mihaljević, Staroslavenski institut, Zagreb: Centar izvrsnosti hrvatskog glagoljaštva

 315. 13.  siječnja 2016., Čudo velo človika – krala vidismo velika, koncert Mješovitoga pjevačkog zbora Bašćina Društva prijatelja glagoljice

 316. 17. veljače 2016., Oči od slnca, misal od oblaka, otvorenje izložbe učeničkih radova, dr. Marica Čunčić

 317. 9. ožujka 2016., dr. sc. don Miho Demović, svećenik Dubrovačke biskupije, glazbeni povjesničar, muzikolog i dugogodišnji regens chori zagrebačke prvostolnice: Novi pogledi na brodolom sv. Pavla u vodama hrvatskog otoka Mljeta

 318. 13. travnja 2016., Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda, Filozofická fakulta UKF v Nitre (Slovačka)
  • doc.dr. Zvonko Taneski: Cyrilo-metodske kulturne dedičstvo v Macedonsku
  • doc.dr. Martin Hetényi: Cyrilo-metodské dedičstvo na Slovensku
  • Mgr.dr. Martin Husár: Cyril and Methodius at the Papal Court

 319. 11. svibnja 2016., Predstavljanje časopisa BAŠĆINA Društva prijatelja glagoljice; o časopisu su govorili: dr. Grozdana Franov-Živković, recenzentica, dr. Jelena Vignjević, recenzentica, Maca Tonković, glavna urednica, Biserka Draganić, odgovorna urednica, Edo Kadić, dizajner, Mirna Lipovac, urednica Novosti DPG-a

 320. 8. lipnja 2016., doc. dr. sc. Katarina Livljanić,  Odjel za muzikologiju, Université Paris Sorbonne, umjetnička voditeljica ansambla Dialogos: Kako danas interpretirati srednjovjekovnu glazbu iz hrvatskih izvora?

 321. 4. rujna 2016., Vladimir Lučev, dr. med., spec. kirurg, Šibenik, Život i djelo Dragutina Antuna Parčića

 322. 12. listopada 2016., Svjetlost srca, otvorenje izložbe radova polaznika radionica likovne terapije (pod vodstvom prof. Mire Kliček)

 323. 9. studeni 2016., Darko Žubrinić, Društvo prijatelja glagoljice, Zagreb, Mauricij Frka-Petešić, Dugi otok, Glagoljica u Salima i saljsko pučanstvo kroz stoljeća

 324. 14. prosinca 2016., Nadbiskupijski pastoralni institut, Kaptol 29a, dr. sc. Ana Kovačević, Staroslavenski institut, Zagreb, Drevna glagoljica i moderni glagoljaši

 325. 11. siječnja 2017., Nadbiskupijski pastoralni institut, Kaptol 29a, Marijan Lipovac, prof., Biskup Duh

 326. 8. veljače 2017. u 19 sati, izložba: Tokove voda tkaju kapi: tisuće malih ja u velikom uči sjati (8. 2. - 22. 2. 2017.)

 327. 8. ožujka 2017., Fila Bekavac Lokmer, dipl. knjiž. i Juraj Lokmer, dipl. knjiž.: Iz tišine samostana u svijet digitalnih informacija - prikaz obrade građe knjižnica Hrvatske franjevačke provincija sv. Ćirila i Metoda

 328. 5. travnja 2017., projekcija filma „Glagoljski zapisi s Bujštine“ autora Josipa i Inočente Ružić prema scenariju i tekstu vlč. Mladena Juvenala Milohanića. O filmu je govorio akademik Josip Bratulić.

 329. 10. svibnja 2017., dr. sc. Ivica Vigato i dr. sc. Grozdana Franov-Živković, Ured za kulturu Zadarske nadbiskupije, Udruga glagoljaša Zadar, Predstavljanje knjige: Popis glagoljskih kodeksa Zadarske  nadbiskupije

 330. 14. lipnja 2017., dr. sc. Katharina Tyran, Gradišće, Austrija: Rukopisne pribilješke u Klimpuškom misalu kao jedan od najranijih jezičnih spomenika gradišćanskih Hrvata

 331. 13. rujna 2017., prof.dr. u miru Slavko Kovačić, Katolički bogoslovni fakultete Sveučilišta u Splitu: Glagoljanje i glagoljaši u Splitu do početka 18. st.

 332. 11. listopada 2017., mala dvorana Matice hrvatske, Strossmayerov trg 4; doc.dr. Elvis Orbanić, ravnatelj Državnog arhiva u Pazinu, prof.dr. Ivan Jurković, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i akademik Josip Bratulić; Glagoljski rukopisi u izdanju Državnog arhiva u Pazinu

 333. 8. studenog 2017., Ljubica Štambuk, prof. u miru, Hrvatsko vijeće u Crnoj Gori: Tragovi glagoljice u Boki kotorskoj

 334. 13. prosinca 2017., dr.sc. Filip Cvitić: Učiniti glagoljicu vidljivom

 335. 10. siječnja 2018., Koncert MPZ Bašćina Društva prijatelja glagoljice, Mladoga Kralja mi molimo

 336. 15. veljače 2018., Nadbiskupijski pastoralni institut, Kaptol 29 a, Izložba učeničkih radova, Az buki vidi glagole... Ja slova znajući govorim...

 337. Srijeda, 14. ožujka 2018., dvorana Vijenac Nadbiskupijskoga pastoralnog instituta, Kaptol 29 a, Projekcija dokumentarnih filmova Bernardina Modrića, Hrvatski dragi kamen – Bašćanska ploča, Frankopani

 338. 11. travnja 2018., Dvorana II Nadbiskupijskoga pastoralnog instituta, Kaptol 29 a, dr. sc. Grozdana Franov-Živković, Udruga glagoljaša Zadar, Glagoljski rukopisi i njihova vrijednost kao povijesnih dokumenata. Video - laudato.hr

 339. 9. svibnja 2018., Dvorana II Nadbiskupijskoga pastoralnog instituta, Kaptol 29 a, prof.dr.sc. Grozdana Marošević s Instituta za etnologiju i folkloristiku i dr.sc. Jakša Primorac s Odsjeka za etnologiju HAZU: Akademik Jerko Bezić – istraživač glagoljaškoga pjevanja

 340. 13. lipnja 2018., Dvorana II Nadbiskupijskoga pastoralnog instituta, Kaptol 29 a, doc.dr.sc.Jelena Vignjević, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: "Uči virno dobre stvari / Pazi da te zlo ne skvari" ili Hrvatske početnice do sredine 19. stoljeća

 341. 12. rujna 2018., mala dvorana Matice hrvatske, Juraj Mužina, dipl.ing., Društvo Krčana i prijatelja otoka Krka: Glagoljski natpisi i rukopisi samostana franjevaca tećoredaca sv. Marije na Bijaru prid Osorom (1460. – 1841.)

 342. 10. listopada 2018., dr.sc. Antonija Zaradija-Kiš, Institut za etnologiju i folkloristiku: Juraj Slovinac i Louis Leger: promicatelji hrvatske kulture u Francuskoj

 343. 14. studeni 2018., dr.sc. Marica Čunčić: Glagoljska paleografija

 344. 12. prosinca 2018., Nadbiskupijski pastoralni institut, Kaptol 29 a, mr.sc. Orietta Lubiana: "50. obljetnica stalne kulturno-povijesne izložbe Glagoljica u Sveučilišnoj knjižnici u Rijeci"

 345. 9. siječnja 2019., MPZ Bašćina Društva prijatelja glagoljice, Božićni koncert

 346. 13. veljače 2019., Otvorenje izložbe učeničkih radova, Učenički radovi iz Hrvatskog državnog arhiva i ostalih glagoljaških središta (organizator i moderator Jasenka Štimac, prof.)

 347. 13. ožujka 2019., doc. dr.sc. Tomislav Galović, Filozofski fakultet u Zagrebu, Pola stoljeća znanstvenoga rada. Franjevac i povjesničar umjetnosti Anđelko Badurina

 348. 10. travnja 2019., mag.art. Majda Begić Jarić, Hrvatski restauratorski zavod, Konzervatorsko-restauratorski zahvati na papiru i pergameni

 349. 8. svibnja 2019. u 19.00 sati, dr.sc. Tatijana Petrić, dr.sc. Irena Galić Bešker, Ivan Kapec, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Glagoljska baština u digitalnom okruženju

 350. 12. lipnja 2019., dr.sc. Vesna Badurina Stipčević, Staroslavenski institut, Apokrifi u hrvatskoglagoljskoj književnosti

 351. 11. rujna 2019., Mala dvorana Matice hrvatske, Strossmayerov trg, Zagreb,
  dr. Sandra Požar (Staroslavenski institut): Glagoljaška baština Mošćenica i Brseča

 352. 9. listopada 2019., dr. Dragan Nimac (Hrvatska kulturna udruga Pjevana Baština): Glagoljaško pjevanje: sličnosti i razlike. Prezentacija napjeva iz nekoliko župa od otoka Paga do Neretvanske doline.

 353. 13. studenog 2019., Dvorana II Nadbiskupijskoga pastoralnog instituta, Kaptol 29a, Zagreb, Lada Bobinac, prof. (OŠ Granešina): Zrinsko-frankopanska baština

 354. 11. prosinca 2019., Dvorana II Nadbiskupijskoga pastoralnog instituta, Kaptol 29a, Zagreb,
  dr. Ivan Botica (Staroslavenski institut): Notari glagoljskoga pisma i hrvatskoga jezika iz Dubašnice

 355. 8. siječnja 2020., Dvorana Vijenac Nadbiskupijskoga pastoralnog instituta, Kaptol 29a, Zagreb,
  Nastup MPZ Bašćina Društva prijatelja glagoljice, Božićni koncert

 356. 12. veljače 2020., Nadbiskupijski pastoralni institut, Kaptol 29a, Zagreb: Otvorenje izložbe Društva prijatelja glagoljice, Učenički radovi iz HDA i ostalih glagoljskih središta

 357. 11. ožujka 2020. u 19 sati, mr. sc. Jakov Radovčić, Udruga zagrebačkih Poljičana ''Sv. Jure'', Poljica: od kamena do znamena (predavanje o Poljičkoj Republici)

 358. TRIBINA NIJE ODRŽANA: 8. travnja 2020. u 19 sati, Nadbiskupijski pastoralni institut, Kaptol 29a, Zagreb: prof. dr. sc. Vladimir Ćepulić, doc. dr. sc. Tomislav Galović, prof. dr. sc. Darko Žubrinić, Društvo prijatelja glagoljice, Predstavljanje časopisa Bašćina

 359. TRIBINA NIJE ODRŽANA13. svibnja 2020.: dr. sc. Željko Jozić, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Doprinos Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje njegovanju i promicanju glagoljice u Hrvata

 360. TRIBINA NIJE ODRŽANA 10. lipnja 2020.: dr. sc. Sanja Zubčić, FF Rijeka, Čakavski elementi u hrvatskoglagoljskim tekstovima

 361. 9. rujna 2020.,  dr.sc. Željko Bistrović (Konzervatorski odjel Rijeka):  Listina Stjepana IV. Frankopana Ozaljskog iz 1539. godine  (s osvrtom na frankopansku glagoljsku kancelariju i stanje Acta croatica)

 362. 14. listopada 2020., Milan Kranjčević (književnik i predsjednik Katedre Čakavskog sabora za Gacku pokrajinu): Gačanski park hrvatske memorije kao hommage glagoljaškoj baštini Gacke

 363. 11. studenoga 2020., dr. sc. Antonija Zaradija Kiš (Institut za etnologiju i folkloristiku) i dr. sc. Marinka Šimić (Staroslavenski institut): Cvijet kreposti u animalističkim predodžbama i mudrosnim izrekama

 364. TRIBINA NIJE ODRŽANA 9. prosinca 2020., Dvorana II Nadbiskupijskoga pastoralnog instituta, Kaptol 29a, Zagreb, Projekcija filma, autori: Josip i Inočente Ružić, uvodna riječ: akademici Josip Bratulić i Stjepan Damjanović, Branko Fučić u crkvici sv. Marije na Škriljinah kraj Berma u Istri (filmski zapis iz 1992.godine)

 365. 13. siječnja 2021. Dvorana Vijenac Nadbiskupijskoga pastoralnog instituta, Kaptol 29a, Zagreb, dr. Hrvojka Mihanović-Salopek: Glagoljaška i starohrvatska likovna baština u djelu Josipa Botterija Dinija (uz projekciju 35-minutnog filma)

 366. 17. veljače 2021., Dvorana Vijenac Nadbiskupijskoga pastoralnog instituta, Kaptol 29a, Zagreb, Darko Žubrinić: Sigetska bitka 1566. g. opisana glagoljicom u bilježnici koja se čuva u Državnom arhivu u Beču

 367. 10. ožujka 2021., akademik Stjepan Damjanović i izv. prof. dr. sc. Tomislav Galović: Predstavljanje časopisa ‘’Bašćina’’

 368. 14. travnja 2021. u 19 sati, Marijan Lipovac: Glagoljica u Češkoj

 369. 12. svibnja 2021., Dvorana Vijenac Nadbiskupijskog pastoralnog instituta, Kaptol 29a, Jelena Piasevoli Mikac, dipl.kem.teh., viši konzervator-restaurator, Velimir Mikac, dipl.graf.ing., konzervator-restaurarator (Kustoda d.o.o.): Konzervacija i restauracija  tiskane i rukopisne građe na glagoljici

 370. 9. lipnja 2021., Nadbiskupijskog pastoralnog instituta, Kaptol 29a, dr. Hrvojka Mihanović Salopek: Zagrebačka Gospa od Kamenitih vrata, uz projekciju DVD-a

 371. 8. rujna 2021., Dvorana Matice hrvatske, Strossmayerov trg 4, Zagreb, Mirna Lipovac i Darko Žubrinić: Glagoljički panoi Društva prijatelja glagoljice

 372. 13. listopada 2021., dr. sc. Martina Kramarić (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb), Tragovi hrvatskoga glagoljaštva u Češkoj i odjeci emauske epizode u hrvatskoj srednjovjekovnoj književnosti

 373. 10. studenoga  2021., dr. sc. Ivana Eterović (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), O jeziku izdanja hrvatske protestantske tiskare

 374. 8. prosinca 2021., Dvorana Vijenac, dr. sc. Vida Vukoja, Blanka Ceković, prof. (Staroslavenski institut, Zagreb), ''Epicentar glagoljice" - Staroslavenski institut i njegova knjižnica nakon 22. ožujka 2020.

 375. 12. siječnja 2022., Ivanka Koller Štefančić, Društvo prijatelja glagoljice, Predstavljanje MPZ Bašćina i njegovih 27 godina djelovanja

 376. 9. veljače 2022., Dvorana Vijenac, Jasenka Štimac, prof., Društvo prijatelja glagoljice, Izložbe učeničkih radova na temu glagoljice

 377. 9. ožujka 2022., Marko Brkljačić, mag. ethnol. et anthrop. i mag. educ. hist., Staroslavenski institut, Projekti interpretacije hrvatskoglagoljske baštine u okviru institucija i njihov potencijal za brendiranje Hrvatske

 378. 13. travnja 2022., dr.sc. Romana Lekić, Glagoljaška kolonija u starom gradu Plominu

 379. 11. svibnja 2022., Branka Polonijo (predsjednica Udruge Sinjali, Baška, otok Krk), Bašćanska staza glagoljice (2. dio, kraj)

 380. 8. lipnja 2022., prof. dr. Željko Bartulović, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Važnost glagoljice za hrvatsku državnu i pravnu povijest

 381. 14. rujna 2022. u 19 sati, Matica hrvatska, dvorana Jure Petričevića, Biserka Draganić, prof.: Glagoljica i glagoljaška baština u odgojno-obrazovnom sustavu Republike Hrvatske

 382. 12. listopada 2022., dr. sc. Sanja Holjevac, Zavod za povijesne i društvene znanosti pri HAZU u Rijeci: Od bitija redovničkogaknjižice Šimuna Kožičića Benje

 383. 9. studenoga 2022., Dvorana Vijenac, Josip i Inočente Ružić - Rose-art d.o.o. (profesionalni snimatelji), Projekcija filma Glagoljica na Bujštini, pripremljenog 1995. (pogledajte također i film o Branku Fučiću snimljenom 1992. u crkvici sv. Marije na Škriljinah kraj Berma u Istri - filmski zapis Josipa i Inočentea Ružića). SAŽETAK FILMA. Dokumentarni film ''Glagoljica na Bujštini'' nastao je 1995. godine kao težnja filmskog bilježenja vidljivih povijesnih tragova glagoljanja na području Bujštine. Na poziv tadašnjeg bujskog župnika Mladena Juvenala Milohanića, krenuli smo na snimanje po crkvicama i župnim arhivima. Navedeni film koristi se kao didaktičko sredstvo u svrhu osnovnoškolskog obrazovanja. Prvu projekciju filma organizirala je Matica Hrvatska u Bujama. Po završetku terenskog foto/video dokumentiranja, 2018. godine nastala je knjiga ''Glagoljski natpisi i zapisi na Bujštini''.

 384. 15. prosinca 2022., dr. sc. Marinka Šimić (Staroslavenski institut) i prof. dr. sc. Mateo Žagar (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu): Predstavljanje Beramskog brevijara i Novakovog misala

 385. 11. siječnja 2023.,  g. Damir Kremenić: Tajne sv. Dunata

 386. 8. veljače 2023.,, Tomislav Beronić, književnik i informatičar: Glagomatika – predstavljanje i interaktivna igra za posjetitelje tribine

 387. 8. ožujka 2023., prof. dr. Sanja Zubčić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci: Čakavski elementi u hrvatskoglagoljskim tekstovima

 388. 19. travnja 2023.,, izv. prof. dr. Tanja Kuštović: Istraživači hrvatskoga glagoljaštva

 389. 10. svibnja 2023., Josip Justinić: Darovnica slavnoga Dragoslava iz 1100.

 390. 14. lipnja 2023.,, Darko Žubrinić: Pokušaj nastavka "Glagoljskih natpisa" ak. Branka Fučića

 391. 25. rujna 2023., Lajčo Perušić, prof., pjesnik, prozaik, publicist i turistički menadžer: Trag predaka popločen glagoljicom

 392. 11. listopada 2023., Mirna Lipovac i Darko Žubrinić: Parčićev misal i glagoljica u Boki kotorskoj

 393. 8. studenoga 2023., prof. dr. Tanja Kuštović, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: Novo izdanje Prvotiska iz 1483. godine

 394. 13. prosinca 2023., dr. sc. Ivan Mance: Rukopisni misal iz Kosinja kao vršnjak Novakovog misala

 395. 10. siječnja 2024.,,  dr. Daniel Premerl, Institut za povijest umjetnosti: Ikonografija sv. Jeronima kao tvorca glagoljice

 396. 14. veljače 2024., prof. dr. Alojz Jembrih: Glagolitika u korespondenciji iz ostavštine Vatroslava Jagića

 397. 13. ožujka 2024., fra Zvonimir Brusač, 100 godina franjevaca trećoredaca glagoljaša na Svetom Ksaveru u Zagrebu

 398. 10. travnja 2024., Darko Žubrinić: Akademik Stjepan Ivšić (1884.-1962.) i glagoljica

 399. 8. svibnja 2024., izv. prof. Katarina Lozić Knezović, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu: Brojevi u Zborniku fra Šimuna Klimantovića iz 1512. godine

 400. 12. lipnja 2024., Dario Tikulin, Društvo zadarskih Arbanasa (DZA): Rad i djelovanje sekcija DZA "Čehuljica za glagoljsku knjigu ZMAJEVICH"

Ruža Bonifačić (1960.-2014.) s Instituta za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu je održala jednu od tribina DPG-a godine 1994. ili 1995., na temu glagoljaškog pjevanja otoka Krka, s naglaskom na Punat. Žao mi je što sam u popisu propustio navesti njezino lijepo predavanje. Darko Žubrinić.

Glagoljica u gostima

Društvo prijatelja glagoljice

Mala enciklopedija hrvatske glagoljice