Istarski razvodKronološki popis
najvažnijih glagoljičkih spomenika

© by Darko Žubrinić, Zagreb (1995)

Biseri hrvatske glagoljičke kulture:

Popis koji slijedi daje mali kronološki sažetak najvažnijih glagoljičkih dokumenata i spomenika, osobito hrvatskih. Vjerujem da će se čitatelj složiti da je i ovako fragmentaran povijesni prikaz djelatnosti hrvatskih glagoljaša doista impresivan. U zagradama je mjestimice naznačeno gdje je dokument nastao ili gdje se sada čuva. Znakom (??) označio sam da mi nije poznato vrijeme kada je dokument nastao. Zvjezdicom (*) su označeni spomenici pisani hrvatskom ćirilicom, u kojima se nalaze i glagoljička slova.

Stoljeća: 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.


9. stoljeće

 • Preslavski grafit (Simeonova crkva), Bugarska 893.g.
 • Kijevski listići 10. st. (prvi list je s dubrovačkog područja, konac 11. st.),
 • Assemanijevo evanđelje, (Ohrid, Bugarska - Makedonija), 10. st.


10/11. stoljeće


11/12. stoljeće


12/13. stoljeće


13. stoljeće

 • Londonski odlomak brevijara, poč. 13. st.
 • Legenda o sv. Tekli, 13. st.
 • Vrbnički odlomak brevijara, 13. st.
 • Birbinjski odlomak misala, 13. st.
 • Kukuljevićev odlomak misala, 13. st.
 • [Odobrenje uporabe glagoljice senjskom biskupu Filipu 1248.g.]

  Povlastica pape Incenta IV. senjskom biskupu Filipu iz 1248.

 • [Odobrenje uporabe glagoljice omišaljskim benediktincima 1252.g.]
 • Riječki glagoljički fragmenti, 13. st.
 • Fragment hrvatskog glagoljičkog misala, 13. st. (uvezan u primjerak prvotiska u Zagrebu)
 • Epistola o nedjelji, 13. st.
 • Apokrifono slovo o blagovještenju, konac 13. st.
 • Regule (Pravila) sv. Benedikta, 13. ili 14. st.
 • Istarski razvod, 1275.-1395. (sačuvan prijepis iz 16. st.), Istra

  Istra: rasprostranjenost glagoljičkih knjiga, matica i zapisa

 • Vinodolski zakon, 1288.g. (sačuvan prijepis iz 16.st.), [2]
 • Darovnica Stipana iz Staroga Dubrovnika (kod Sarajeva!), biskupa modruškog, 1288.


13/14. stoljeće

 • Epistola o nedjelji, dva lista pergamene (Zagreb, Arhiv HAZU, Fragm. glag. 123), 13/14. st.

S, slovo, 20014. stoljeće

 • pravda Novogradaca protiv Ledeničana, (Vinodol), 1309.
 • pravda Novogradaca protiv Bribirana (Vinodol), 1309.
 • popis zemalja općina kotarske, grižanske i biogradske u sopaljskom polju, 1323. (sačuvan u prijepisu iz 1635.), [1]
 • Statut ili matrikula brašćine sv. Ivana Krstitelja u Vrbniku, 1325. (izvornik izgubljen)
 • Senjski natpis, 1330.g.

  Senjski natpis iz 1330.

 • Fragment govora o svetkovanju nedjelje, 14. st.,
 • Pariški kodeks (Nacionalna biblioteka, Pariz), 14. st.
 • Glagoljički fragment (dvolist) iz Gotha, Njemačka, 14. st.
 • Borislavićev zbornik, Pariški zbornik (Code slave 73, Nacionalna biblioteka, Pariz), 1375.g., najstarji poznati cjeloviti glagoljični zbornik
 • Počiteljska isprava (Lika), 1393.
 • Omišaljski list Apostola, 13/14. st.
 • Vrbnički 1. brevijar, 13/14. st. (Vrbnik)Brevijar vrbnički 1., (najstariji hrvatskoglagoljički brevijar), 13/14. st.
 • Brevijar vrbnički 2., 14. st.
 • Brevijar vrbnički 3., 15. st.
 • Brevijar vrbnički 4., 14. st.
 • Pašmanski brevijar, 14. st.
 • Ljubljanski brevijar, Istra (Nacionalna in univ. knižnica), 14. st.
 • Borgiano Illirico 4, Omišalj, najstariji poznati hrvatskoglagoljički misal, Vatikanska apostolska knjižnica, početak 14. st.

  Illirico 4, Apostolska knjižnica, Vatican
  Illirico 4, Apostolska knjižnica, Vatican
  Illirico 4, Apostolska knjižnica, Vatican
  Illirico 4, Apostolska knjižnica, Vatican
  Illirico 4, Apostolska knjižnica, Vatican
  Illirico 4, The Vatican Library

 • Brevijar I. dio, Borgiano illirico 5, Vatikanska apostolska knjižnica, 14. st.
 • Brevijar II. dio, Borgiano illirico 6, Vatikanska apostolska knjižnica, 14. st.
 • Lucidarij (Emaus u Pragu), 14. st.
 • Padovanski brevijar (Univerzitetska knjižnica, Padova), 14. st.
 • psaltir pariškog kodeksa (Pariz, Nacionalna biblioteka), 14.st.
 • Pazinski odlomci (većeg zbornika), početak 14. st., Istra
 • Rumanac trojanski, 14. st.
 • Egzorcizmi, zapisi i recepti, 14. st. (Arhiv HAZU)
 • odlomak hrvatskoglagoljičkog misala u Krakovu, Jagiellonska knjižnica u Krakovu,14. st.
 • Vrbnički kameni natpis iz 1347.g. (nestao)
 • Senjski statut, 1348.g.
 • Evangelier de Reims (Texte du Sacre), Prag 1395.Kirinov psaltir (ili Lobkowiczov), Kirin žakan, Senj, (Nacionalna knjižnica Klementinum, Prag) 1359.g.
 • Fragment misala iz južne Like (pronađen u Podbrezju u Sloveniji), najkasnije iz 1370.
 • Misal kneza Novaka (čuva se u Beču), 1368.g.
 • Glagoljički natpis iz Livna, BiH, (sadržaj: A SE PISA LUKA DIAK 1368) 1368, (i još tri grafita)
 • Pergamentna knjiga o običajima i obvezama riječkog kaptola, Rijeka, 1371. (izgubljena, sačuvan prijevod na latinski iz 1570.), vidi [Deković, str. 58-60]
 • Brevijar Illirico 5, 14. st., Apostolska knjižnica u Vaticanu
 • Brevijar Illirico 6 (uvezan zajedno s Illirico 5), 1379, Apostolska knjižnica u Vaticanu
 • Hrvatska glagoljička Biblija (izgubljena), spominje se u jednom dokumentu Arhiva u Zadru iz 1380. kao una Biblia in sclavica lingua
 • Pariški zbornik, 1380.g.
 • Sokolska isprava (zapadna Bosna), 1380.g.
 • Brevijar iz 1384.(?), Arhiv HAZU
 • Krčki (Vrbanski) zakon, 1388.g. (sačuvan u kasnijem prijepisu)
 • Statut grada Krka, 1388.g.
 • Senjska isprava, 1393.
 • Reimski evanđelistar, (Texte du Sacre - krunidbena knjiga), 1395.g.
 • Kožljačko - mošćenički razvod (Istra), 1395.

  Kožljačko - mošćenički razvod (Istra), 1395.

 • brevijar Vida Omišljanina, (Austrijska nacionalna biblioteka, Beč), 1396.


14/15. stoljeće

 • glagoljički abecedarij Jurja iz Slavonije (Tours u Francuskoj), 14/15.st.
 • Rapski misal, 14./15. st.
 • glagoljički natpis u Kolunićima (Bosna), 14/15.st.,
 • Čajnički evanđelistar, 14./15. st., sadrži dijelove pisane hrvatskom glagoljicom (Sv. Ivan, 17-20) i glagoljičku azbuku (nepotpunu i dosta deformiranu)
 • Egzorcizmi, 14/15. st., Vatikanska knjižnicaAmulet - svitak s egzorcizmima, tj. molitvama protiv zlih duhova (Vat. Slav. 11, Vatikanska apostolska knjižnica), 14/15. st.
 • Notni zapis nađen u Pragu (Ivan iz Senja?), 14/15. st.
 • Ivančićev zbornik, 14/15. st.
 • Samoborski odlomak, 14/15. st.
 • Oxfordski I. misal, 14./15. st. (Bodleian Library, Oxford, Velika Britanija)
 • Oxfordski II. misal, 14./15. st. (Bodleian Library, Oxford, Velika Britanija)
 • Hrvatski glagoljički fragment iz Beinecke-a u knjižnici Sveučilišta Ohio, SAD, vidi foto 1 i foto 2 (konac 14. ili početak 15. st.)
 • Kopenhagenški glagoljički misal, konac 14. st. (zna se da je godine 1499. bio u Roču u Istri)

15. stoljeće


16. stoljeće

 • Klimantovićev zbornik (Samostan sv. Ksavera, Zagreb), 1501.-1512.
 • Tlmačenje muki, Tomaš Petrinić, Petrinićev zbornik, 1503.
 • Glagoljičko pismo Filipa Milustovica, Osp pod Novim iz 1504. (Acta Croatica)
 • Blagdanar popa Andrije iz Novog, 1506.
 • Naručnik plebanušov (senjska tiskara), 1507.g.
 • Statut veprinačke općhine, 1507.g.
 • Meštrija dobra umrtija (senjska tiskara), 1507.
 • Mirakuli slavne dive Marije (senjska tiskara), 1507/1508.
 • Tranzit sv. Jerolima (senjska tiskara), 1508.g.
 • Korizmenjak (senjska tiskara), 1508.g.
 • Obrednik (senjska tiskara), 1508.g.
 • Pravila (konstitucije) franjevačkog reda, 15./16. st.
 • Antonin, početak 16. st.
 • Klimantovićev zbornik (Petrovgrad, Rusija), 1509.g.
 • Natpis iz Novog Vinodolskog 1511.
 • Natpis iz Novog Vinodolskog na olovnoj škrinjici, s početka 16. st.
 • Mare manjum (Mare magnum privilegiorum), 1511.
 • Klimantovićev ritual, 1512.Klimantovićev ritual, otok Ugljan, (sv. Ksaver, Zagreb), 1512.
 • Glagoljička isprava iz Kasega (Lika), 1513.
 • Izpovedna kniga, Antonio Pieroci (Borg. illir. 11, Vatikanska apostolska knjižnica), 1518.
 • Darovnica Ivana Frankapana bratovštini Svih Svetih u Sužanu na otoku Krku, 1514. (izgubljena u 20. st., prijepis postoji)
 • kupoprodajni ugovor o gradnji franjevačkog samostana u Križevcima (čuva se u Križevačkoj grkokatoličkoj eparhiji), 1514.
 • Glagoljska Bilježnica šćitarjevačkog župnika od 1524. do 1526. godine. Prilog proučavanju crkvenog i seoskog života u zagrebačkoj okolici u ranom novom vijeku (članak Zorana Ladića i Gorana Budeča objavljen u Zborniku Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, Vol. 29, 2011.)
 • Isprava iz 1525. (Acta Croatica)
 • Medicinska glagoljična azbuka (tj. glagoljična azbuka sadržana unutar medicinskog štiva), prva polovica 16. st., Staatsbibliothek, Bamberg, Germany
 • knjiga računa bratovštine i općine Roč u Istri, 1526.-1611. i 1566.-1628.
 • Prva hrvatska početnica za djecu (tiskana u Veneciji), 1527.g.
 • Glagoljički natpis iz Bribira iz 1527.
 • Misal Pavla Modrušanina (tiskan u Veneciji), 1528.g.,
 • Glavićev zbornik, 1529.-1557.
 • isprava o prodaji zemlje u Krašičkoj Kupčini ili Pribiću, 1529.
 • Tkonski zbornik, prva polovica 16. st.
 • Kožičićev psaltir (tiskara u Rijeci), 1530.g.
 • Kožičićev Misal hruacki (tiskara u Rijeci), 1531.g.
 • Knižice od žitija rimskih arhijerov i cesarov (tiskara u Rijeci), 1531.g.
 • Knižica krsta (tiskara u Rijeci), 1531.g.
 • Oficij rimski (tiskara u Rijeci), 1531.g.
 • knjiga brašćine sv. Marije Tepačke u Grobniku, 1539.-1623.
 • Knjiga zapisnika stolnog kaptola u Senju, 16.-17. st.
 • Alphabetum Hieronymianum seu Dalmaticum, aut Illiricum, Guillaume Postel, Francuska, 1538.
 • Zadobarje kod Karlovca, glagoljički natpis u mjesnoj crkvi iz godine 1539.
 • knjige Disipula (zbirka propovjedi) popa Mihovila, plovana Belgradskog, 1541., [1]
 • hrvatski glagoljički testament Jelene, sestre Petra Kružića, pisan u Lupoglavu, Istra, 1541.
 • Glagoljički natpis na senjskoj katedrali sv. Marije iz 1543.

  Glagoljički natpis iz 1543., senjska katedrala

 • Bihać, 1543, glagoljički dokumenat (Arhiv HAZU, Zagreb, Acta Croatica), vidi [Lopašić, str. 301].
 • Glagoljički, latinički i hrv. ćirilički zapis u Misalu iz Klimpeha, Gradišće, Austrija, 1543.-1563. (najstariji pisani tekst Gradišćanskih Hrvata)
 • Glagoljičko pismo Nikole Subica Zrinskog (Sigetskog) 1544. (ACTA CROATICA)
 • Zapisnik misni kaptola riečkoga (Protokol kaptola riječkog), 1545-1547, 1553-1555.
 • Knjiga (kvadirna) bratovštine sv. Antuna u Zabrešcu (dolina kraj Trsta)
  1548 (1520)-1642.
 • Notarski protokol Barića Bozanića, 1554.-1557.
 • knjige Disipula (zbirka propovjedi) popa Mihovila iz Belgrada, 1558. [1]
 • Tablica glagoljica i spomen glagoljičke Biblije u knjizi Giovanni Battista Palatina, Rim, 1545.
 • Isprava riječkog notara Gverina Tihića, 1546.
 • Knjiga crkve (bratovštine) sv. Ivana u Boljuncu kod Trsta, 1576-1672.
 • Boljunski glagoljički rukopisi i Boljunska kronika su pisane u razdoblju imeđu 1583. i 1668.
 • Registar (urbar) crkve sv. Antuna u Šrenemoli-Mačkovljanima (sjeverozapadna Istra),1587-1651.
 • Glagoljička Biblija Nikole Mojžeša s otoka Cresa, 16. st.
 • Žgombićev zbornik, Istra, 16. st.
 • Kvaderna (bilježnica) kaptola Lovranskog, (čuva se u Nac. knj. u Ljubljani), Istra, 16.-18. st.
 • isprava o prodaji zemlje u Dolnjoj Kupčini, (Pokuplje, kod Pisarovine) 1552.
 • Grškovićev zbornik, 16. st., vjerojatno iz Istre
 • Pismo bana Zrinskoga iz 1554.g., pisano u Ozlju
 • Zbornik pisan u Vinodolskom kraju, 1556.
 • Matična knjiga krštenih Vodnjanske župe u Istri, sadrži 180 glagoljičnih zapis iz razdoblja od 1556.-1583.
 • Matica krštenih župe Dobrinj, 1560.-1666.,
 • Tabla za dicu, Urach, 1561.
 • Brozićev brevijar, 1561.g.

  Brozićev brevijar, 1561.

 • Stipan Konzul Istranin: Katekizam, Edna malahn kniga ... s pomoću dobrih Hrvatov sad naiprvo istumačena, Tübingen, Godišće po Isukrstovim roistvu 1561.
 • Artikuli ili deli prave stare krstjanske vere, Urach, 1562.
 • Stipan Konzul Istranin: Beneficium Christi, Govorenje vele prudno, V Tubingi M.D.LXV (1565)
 • Novi testament iz 1562./1563.
 • Drama iz 1564. s gornjeg Jadrana, s notama uz tekst koji je pjevan (Izložba glagoljice, Rijeka)
 • isprava o prodaji zemlje u Dolnjoj Kupčini, (Pokuplje, kod Pisarovine) 1564.
 • Glagoljički zapis Franje Črnka o prisezi legendarnog Nikole Šubića Zrinskog u Sigetu i o bitki na Sigetu, 1566. (kasniji prijepis glagoljicom, pronađen u Austriji)
 • Antun Dalmatin, Stipan Konzul: Postila, 1568,
 • Glagoljički natpis iz Drivenika (Vinodol), 1570.
 • Glagoljička isprava iz Gerova kod Delnica pisana čakavštinom, 1570.
 • knjiga primitaka i izdataka Bratovštine sv. Antuna u Belom na Cresu, 1572.-1641.
 • Bihać, 1573, poruka pisana glagoljicom o pripremama Turka da napadnu grad; sa sedam pečata, vidi [Lopašić, str. 305].
 • Datja i prijatija (knjiga primitaka i izdataka) samostana franjevaca trećoredaca glagoljaša u Martinšćici na otoku Cresu, 1578.-1618.
 • Zapisnici bratovštine sv. Jurja na Trsatu (Rijeka), 1579.
 • Matična knjiga, Boljun, Istra, 1600.Matrikula (matična knjiga) bratovštine sv. Mikule u Boljunu, 1583.-1667.
 • Statut grada Kastva, 1590.g.
 • Alfabeto glagolitico, spominje Angelo Rocca, Rim, 1591.
 • glagoljičke isprave iz Brseča, Istra, 16. i 17. st., na pr. Brsečka glagoljička oporuka iz 1586.
 • zemljišna knjiga crkve (braće) sv. Marije u Belgradu, 1590.(1550.)-1831., [1]
 • Dvolist iz matice vjenčanih, Rijeka, 1593.-1594.
 • Računi "Od dot crkvenih" Boljuna, 1595-1660.
 • Knjiga bratovštine sv. Roka (sv. Katarine i sv. Blaža) u Boljunu, 1595-1663.
 • Kvaderna bratovštine oltara sv. Mikule u Boljunu,16. i 17. st.
 • Matica vjenčanih, krštenih i umrlih župe Novalja s otoka Paga, 1596.-18.st.
 • knjiga disipula popa Ivana Brozovića iz Selca (crkveni govori), 1600., [1]
 • Vranićev zbornik iz grada Bakra, 1600.


17. stoljeće

 • Vranićev zbornik, Bakar, 1600.
 • Knjiga zapisnika stolnog kaptola u Senju, 16.-17. st.
 • knjige Disipula (zbirka propovjedi) popa Ivana Brozovića iz Selca, 1600.
 • knjiga računa bratovštine i općine Roč u Istri, 1526.-1611. i 1566.-1628.
 • Kvaderna bratovštine oltara sv. Mikule u Boljunu,16. i 17. st.
 • Glagoljički natpis iz 1632. ispod preslice na crkvi sv. Lovre
  na groblju u Lukoranu
 • knjiga braščine sv. Marije Tepačke u Grobniku, 1539.-1623.
 • Amulet Petra Marelica, Veli Iž, 17 .st.
 • Kvaderna (bilježnica) kaptola Lovranskog, (čuva se u Nac. knj. u Ljubljani), 16.-18. st.
 • knjiga primitaka i izdataka Bratovštine sv. Antuna u Belom na Cresu, 1572.-1641.
 • glagoljičke isprave iz Brseča, Istra, 16. i 17. st.
 • Datja i prijatija (knjiga primitaka i izdataka) samostana franjevaca trećoredaca glagoljaša u Martinšćici na otoku Cresu, 1578.-1618.
 • Matica rođenih, nepoznata župa u sjevernoj Dalmaciji, 1580.-1599. (Zadarski državni arhiv)
 • Matrikula (matična knjiga) bratovštine sv. Mikule u Boljunu, 1583.-1667.
 • zemljišna knjiga crkve (braće) sv. Marije u Belgradu, 1590.(1550.)-1831., [1]
 • Matica vjenčanih, krštenih i umrlih župe Novalja s otoka Paga, 1596.-18.st.
 • Matica rođenih, Ugljan, 1601.-1613. (Zadarski državni arhiv)
 • Notarska knjiga bilježnika Ivana Božičevića iz Lošinja, 1601-1636. (Izložba glagoljice, Rijeka)
 • Dijalog Grgura pape, pisao Ivan Fugošić iz Vrbnika godine 1602. (otkupljen u Londonu 1970. iz zbirke rukopisa Sir Thomasa Philipsa)
 • Matica župe Bribir, 1603.-1676., [1]
 • Knjiga bratovštine (crkve) sv. Roka u Boljuncu blizu Trsta, 1603-1688.
 • Matična knjiga rođenih, vjenčanih i umrlih iz Vranje u Istri, 1607.-1727.
 • knjiga bratovštine sv. Križa u Bribiru, 1609.-1698.
 • Dio knjige bratovštine sv. Tijela u Boljunu 1612-1658.
 • knjiga bratovštine sv. Stjepana u Bribiru, 1612.-1699., [1]
 • knjiga bratovštine sv. Tijela iz Boljuna, 1612.-1658.
 • Matična knjiga umrlih, Silba, inventarski broj 1058, paginacija stranica 747-751, 1613.-1623. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica rođenih, vjenčanih i mrtvih, Olib, 1613.-1615. (Zadarski državni arhiv)
 • Molitveni zbornik, 1614.
 • Fatevićev zbornik, 1617.g.
 • Matrikula Gospe od Milosrđa, otok Pašman (Kraj?), 1620.
 • Notarske isprave Petra Lazarića, 1621.-1641.
 • Dijalog Grgura pape, pisao pop Martin Martešić, Grižane, 1623., [1], [2]
 • Matična knjiga umrlih, Silba, inventarski broj 1059, paginacija stranica 710-738, 1623.-1650.
 • Matica vjenčanih, Kali, 1623.-1711. (Zadarski državni arhiv)
 • Oporuka koju je pisao kastavski notar Ivan Pavlinić 1625. godine.
 • Glagoljički natpis iz Baške, 1626.
 • Levakovićev misal, 1631.g.
 • osam prisega župnika u protokolu Zagrebačke biskupije, prognanih od Turaka, 1650.-1657. (Acta Croatica)
 • Notarski protokol Ivana Stašića, 1627.-1637.
 • Notarska knjiga Ivana Stašića, Vrbnik, 1637.-1646., 1646-1652.
 • Glagoljički natpis iz Grobnika, 1649.
 • Matica vjenčanih, Ugljan, 1650.-1732. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica rođenih, Silba, 1650.-1682. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica mrtvih, Ugljan, 1651.-1678. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica vjenčanih, Tkon, 1651.-1838. (Zadarski državni arhiv)
 • Matična knjiga umrlih, Silba, inventarski broj 1060, paginacija stranica 626-683, obuhvaća godine 1651.-1695.
 • Matica mrtvih, Petrčane, 1653.-1686. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica krizmanih, Pašman, 1655.-1677. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica mrtvih, Tkon, 1655.-1826. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica vjenčanih, Tkon, 1656.-1838. (Zadarski državni arhiv)
 • Stanje duša (Anagrafa), Brbinj, 1658.-1808. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica rođenih, Sukošan, 1658.-1732. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica vjenčanih, Sukošan, 1658.-1775. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica mrtvih, Sukošan, 1658.-1759. (Zadarski državni arhiv)
 • Stanje duša (Anagrafa), Ugljan, 1660.-1722. (Zadarski državni arhiv)
 • Stanje duša (Anagrafa), Filip Jakov, 1661.-1681. (Zadarski državni arhiv)
 • Alphabetum Charvaticum, Croatian hand u knjizi Richarda Daniela, London 1667.
 • Matica rođenih, Tkon, 1666-1813. (Zadarski državni arhiv)
 • Stanje duša (Anagrafa), Kožino, 1667.-1840. (Zadarski državni arhiv
 • Matica mrtvih, Primošćen (Primošten), 1667.-1681. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica rođenih, Silba, 1668.-1698. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica rođenih, Žman, 1668.-1832. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica mrtvih, Žman, 1668.-1830. (Zadarski državni arhiv
 • Matica vjenčanih župe Mali Lošinj, 1670.-1745.
 • Statut grada Mošćenice (Istra), 1673.g.
 • Matica rođenih, Kožino, 1671.-1833. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica rođenih, Ugljan, 1673.-1731. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica rođenih, Sali, 1674.-1827. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica mrtvih, Ugljan, 1678.-1709. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica rođenih, Kali, 1683.-1825. (Zadarski državni arhiv)
 • Levakovićev Azbukvidnjak slovinski, 1693.g.
 • Matica mrtvih, Kali, 1693.-1753. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica rođenih, Turanj, 1694.-1839. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica vjenčanih, Turanj, 1694.-1839. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica mrtvih, Turanj, 1694.-1839. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica vjenčanih, Sali, 1695.-1830. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica mrtvih, Sali, 1696.-1830. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica rođenih, Silba, 1696.-1712. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica mrtvih, Tkon, 1699.-1813. (Zadarski državni arhiv)
 • Razgovor od vetra i dažda..., pop Antun Brzac, Istra i Primorje, 17./18. st.
 • Molitvenik fra Ivana Čeperića, 17./18. st. (Arhiv HAZU)
 • Prema informaciji koju sam dobio ljubaznošću g. Svetka Ušalja, iz župe Sutomišćica, Preko (Poljane) postoje glagoljičke matice krštenih, vjenčanih i umrlih (od 1815. do u 19 st.), Gruško - Zadar ima matice krštenih i vjenčanih (17. st.), a iz mjesta Iž s istoimenog otoka ima matica vjenčanih iz 17. st.


18. stoljeće

 • Matična knjiga rođenih, vjenčanih i umrlih iz Vranje u Istri, 1607.-1727.
 • Matične knjige iz Materade (Istra), 18. st.
 • Matica vjenčanih, Kali, 1623.-1711. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica vjenčanih, Ugljan, 1650.-1732. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica vjenčanih, Tkon, 1651.-1838. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica mrtvih, Tkon, 1655.-1826. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica vjenčanih, Tkon, 1656.-1838. (Zadarski državni arhiv)
 • Stanje duša (Anagrafa), Brbinj, 1658.-1808. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica rođenih, Sukošan, 1658.-1732. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica vjenčanih, Sukošan, 1658.-1775. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica mrtvih, Sukošan, 1658.-1759. (Zadarski državni arhiv)
 • Stanje duša (Anagrafa), Ugljan, 1660.-1722. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica rođenih, Tkon, 1666-1813. (Zadarski državni arhiv)
 • Stanje duša (Anagrafa), Kožino, 1667.-1840. (Zadarski državni arhiv
 • Matica rođenih, Žman, 1668.-1832. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica mrtvih, Žman, 1668.-1830. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica vjenčanih župe Mali Lošinj, 1670.-1745.
 • Matica rođenih, Kožino, 1671.-1833. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica rođenih, Ugljan, 1673.-1731. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica rođenih, Sali, 1674.-1827. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica mrtvih, Ugljan, 1678.-1709. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica rođenih, Kali, 1683.-1825. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica mrtvih, Kali, 1693.-1753. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica rođenih, Turanj, 1694.-1839. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica vjenčanih, Turanj, 1694.-1839. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica mrtvih, Turanj, 1694.-1839. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica vjenčanih, Sali, 1695.-1830. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica mrtvih, Sali, 1696.-1830. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica rođenih, Silba, 1696.-1712. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica mrtvih, Tkon, 1699.-1813. (Zadarski državni arhiv)
 • Zakletve protiv štetočina i zla oblaka, 1703. (Arhiv HAZU)
 • Glagoljički natpis iz Dragozetića na Cresu, 1708.
 • Egzorcizmi, 18. st. (NSK)
 • Zaklinjanje protiv nevremena, 18. st. (Arhiv HAZU)
 • Matica rođenih, Silba, 1712.-1823. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica mrtvih, Ugljan, 1712.-1740. (Zadarski državni arhiv)
 • Stanje duša (Anagrafa), 1715.-1719. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica rođenih, Slivnica, 1716.-1726. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica rođenih, Prkos, 1718.-1734. (Zadarski državni arhiv)
 • Govorenia duhovna, fra Marko Kuzmić Zadranin, 1724-1725 (zbornik crkvenih govora itd.; neobjavljen udžbenik za glagoljaški podmladak i za "parokijane")
 • Matica rođenih, Sukošan, 1732.-1760. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica, Vrhpolje (kod Šibenika), 1734.-1815. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica vjenčanih, Arbanasi, 1734.-1827. (Arhiv HAZU)
 • Matica umrlih, Arbanasi, 1734.-1829. (Državni arhiv u Zadru)
 • Matica vjenčanih, Božava, 1738-1832. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica mrtvih, Božava, 1738.-1832. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica rođenih, Sutomišćica, 1739-1825. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica rođenih, Božava, 1740.-1832. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica mrtvih, Ugljan, 1741.-1806. (Zadarski državni arhiv)
 • Glagoljička madrikula G. Karmena i duš purgatorija, 1743-1821., Poljana, otok Ugljan
 • Stanje duša (Anagrafa), Sestrunj, 1744.-1837. (Zadarski državni arhiv)
 • Glagoljička skula Tila Gospodinova - Corpus Domini, 1745-1800., Poljana, otok Ugljan
 • Sutomišćica, otok Ugljan, izvadci iz matične knjige krštenih, 18. st.
 • Matica vjenčanih, Sutomišćica, 1747-1825. (Zadarski državni arhiv)
 • Glagoljička madrikula sv. Fume, 1748-1804., Poljana, otok Ugljan
 • Testament Kate pokojnoga Mika Magašića u Baški na Krku, 28. IV. 1760.
 • Matica krštenih, Arbanasi, 1752.-1812. (Arhiv HAZU)
 • Matica rođenih, Sukošan, 1761.-1811. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica mrtvih, Božava, 1765-1825. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica umrlih, 1765-1825., Poljana, crkva sv. Eufemije, otok Ugljan
 • Matica mrtvih, Sukošan, 1765.-1799. (Zadarski državni arhiv)
 • Nota rođenih, Arbanasi, 1769.-1836. (Arhiv HAZU)
 • Glagoljička duhovna govorenja svećenika Ive Vlahića iz Sutomišćice, otok Olib (župni arhiv), 1772.
 • Bilježnica Mate Šimoncina Puhova, 1778.-1827.
 • Matica rođenih, vjenčanih i mrtvih, Olib, 1765.-1802. (Zadarski državni arhiv)
 • tablica hrvatske glagoljice i ćirilice u Viaggio in Dalmazia, Alberto Fortis, 1774.
 • Takozvani buletini iz Baške nastali 1775. godine.
 • Matica rođenih, Soline, 1794.-1863. (Zadarski državni arhiv)
 • Grdovićev zbornik, početak 18. st. (težak 20. kg.!)
 • Kvaderna (bilježnica) kaptola Lovranskog, (čuva se u Nac. knj. u Ljubljani), 16.-18. st.
 • Molitvenik, 18. st. (Arhiv HAZU)
 • Svećenički molitvenik, druga pol. 18. st. (Arhiv HAZU)
 • zemljišna knjiga crkve (braće) sv. Marije u Belgradu, 1590.(1550.)-1831., [1]
 • Matica vjenčanih, krštenih i umrlih župe Novalja s otoka Paga, 1596.-18.st.
 • Paštrićev misal, 1706.g.
 • Karamanov Bukvar slovenskij, 1739.g.
 • Glagoljički brevijar (Juranić, Gocinić), 1741.g.
 • Juranićev glagoljički psaltir, 1763.g.


19. stoljeće

 • zemljišna knjiga crkve (braće) sv. Marije u Belgradu, 1590.(1550.)-1831., [1]
 • Matica vjenčanih, Tkon, 1651.-1838. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica mrtvih, Tkon, 1655.-1826. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica vjenčanih, Tkon, 1656.-1838. (Zadarski državni arhiv)
 • Stanje duša (Anagrafa), Brbinj, 1658.-1808. (Zadarski državni arhiv)
 • Glagoljički natpisi u crkvi sv. Pavla, Kukljica, 1666, 1673
 • Matica krštenih, Arbanasi, 1752.-1812. (Arhiv HAZU)
 • Matica rođenih, Tkon, 1666-1813. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica vjenčanih, Arbanasi, 1734.-1827. (Arhiv HAZU)
 • Matica umrlih, Arbanasi, 1734.-1829. (Državni arhiv u Zadru)
 • Stanje duša (Anagrafa), Kožino, 1667.-1840. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica rođenih, Žman, 1668.-1832. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica mrtvih, Žman, 1668.-1830. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica rođenih, Kožino, 1671.-1833. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica rođenih, Sali, 1674.-1827. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica rođenih, Kali, 1683.-1825. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica rođenih, Turanj, 1694.-1839. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica vjenčanih, Turanj, 1694.-1839. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica mrtvih, Turanj, 1694.-1839. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica vjenčanih, Sali, 1695.-1830. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica mrtvih, Sali, 1696.-1830. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica mrtvih, Tkon, 1699.-1813. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica rođenih, Silba, 1712.-1823. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica, Vrhpolje (kod Šibenika), 1734.-1815. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica vjenčanih, Božava, 1738-1832. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica mrtvih, Božava, 1738.-1832. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica rođenih, Sutomišćica, 1739-1825. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica rođenih, Božava, 1740.-1832. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica rođenih, Ugljan, 1740.-1778. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica mrtvih, Ugljan, 1741.-1806. (Zadarski državni arhiv)
 • Glagoljička madrikula G. Karmena i duš purgatorija, 1743-1821., Poljana, otok Ugljan
 • Stanje duša (Anagrafa), Sestrunj, 1744.-1837. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica vjenčanih, Sutomišćica, 1747-1825. (Zadarski državni arhiv)
 • Glagoljička madrikula sv. Fume, 1748-1804., Poljana, otok Ugljan
 • Matica rođenih, Sukošan, 1761.-1811. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica mrtvih, Božava, 1765-1825. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica umrlih, 1765-1825., Poljana, crkva sv. Eufemije, otok Ugljan
 • Matica rođenih, vjenčanih i mrtvih, Olib, 1765.-1802. (Zadarski državni arhiv)
 • Nota rođenih, Arbanasi, 1769.-1836. (Arhiv HAZU)
 • Matica rođenih, Soline, 1794.-1863. (Zadarski državni arhiv)
 • Glagoljička notarska izprava iz Kukljice, 1797.
 • Matica rođenih, Filip Jakov, 1803.-1843. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica vjenčanih, Sestrunj, 1803.-1837. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica mrtvih, Sestrunj, 1806.-1837. (Zadarski državni arhiv)
 • Glagoljička notarska isprava iz Kukljice, 1809.
 • Matica mrtvih, Tkon, 1812.-1844. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica rođenih, Sukošan, 1812.-1830. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica rođenih, Tkon, 1812.-1844. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica rođenih, Slivnica, 1824.-1851. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica vjenčanih, Brbinj, 1825.-1856. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica vjenčanih, Kožino, 1825.-1857. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica mrtvih, Kožino, 1825.-1845. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica mrtvih, Brbinj, 1825.-1839. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica mrtvih, Olib, 1825.-1834. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica rođenih, Pašman, 1825.-1849. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica vjenčanih, Pašman, 1825.-1834. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica vjenčanih, Petrčane, 1825.-1845. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica mrtvih, Petrčane, 1825.-1834. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica vjenčanih, Preko - Ošljak, 1825.-1857. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica mrtvih, Preko - Ošljak, 1825.-1847. (Zadarski državni arhiv)
 • Zaklinjanja sv. Sisina, Sali, oko 1826. (Arhiv HAZU)
 • Matica rođenih, Kali, 1834.-1850. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica rođenih, Novigrad, 1835.-1843. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica rođenih, Brbinj, 1837.-1853. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica rođenih, Preko - Ošljak, 1839.-1857. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica vjenčanih, Kali, 1840.-1857. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica mrtvih, Tkon, 1840.-1847. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica rođenih, Olib, 1842.-1851. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica vjenčanih, Olib, 1844.-1857. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica vjenčanih, Novigrad, 1846.-1857. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica rođenih, Arbanasi, 1847.-1853. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica mrtvih, Tkon, 1848.-1861. (Zadarski državni arhiv)
 • Matica vjenčanih, Tkon, 1856.-1859. (Zadarski državni arhiv)
 • knjiga godova u župi Kali na Ugljanu, 1873.
 • Borg. illir. 23, I-III
 • Borg. illir. 22, brevijar, 19. st.
 • Parčićev misal, 1893.g.


20. stoljeće

 • Parčićev misal (izdao i preradio J. Vajs), 1905.g.
 • Vajsov misal, 1927.g.


Ovaj popis je tek skica detaljnog kataloga s temeljitijim podatcima kakav bi se mogao (i trebao) napraviti. Možda će se netko od mlađih čitatelja na to odvažiti, razumije se, uz pomoć stručnjaka. U ovom popisu je spomenuto samo nekoliko dokumenata koji se odnose na znamenitu zbirku Acta Croatica ili Listine hrvatske (oko 800 pravnih dokumenata od 1100. do konca 16. st., pisanih uglavnom glagoljicom).

Zanimljivo je da Berčićeva glagoljička zbirka u Petrovgradu sadrži ostatke ukupno 55 misala i 77 brevijara od 13. do 16. stoljeća.

Vjerujem da ovaj vrlo fragmentaran i manjkav prikaz može poslužiti kao ilustracija duhovne i materijalne snage hrvatskih glagoljaša u razdoblju do 16. st., kada uslijed prodora Otomanskog Turskog carstva dolazi do njihova (i ne samo njihova) znatnog osiromašenja i propadanja.


Croatian Glagolitic Manuscripts held outside of Croatia

Croatian Glagolitic and Cyrilic

Mala početnica kurzivne glagoljice

Mala enciklopedija hrvatske glagoljice


Overview of Croatian History, Culture and Science