Hrvatska glagoljica u SAD-u

Ako vas put dovede u New York, tada nemojte propustiti posjetiti The Pierpont Morgan Library, najvažniju knjižnicu u tome gradu. U njoj ćete naći krasan hrvatskoglagoljički misal pisan oko 1400. - 1410., poznat kao The New York Missal (Njujorški misal). Henrik Birnbaum, profesor na znamenitom sveučilištu UCLA (Los Angeles, umro prošloga proljeća) pretpostavlja da je knjiga pisana ili u okolici Zadra, ili na Ličko-krbavskom području. Jedan njegov učenik, Andrew Corin, koji radi na istome sveučilištu, obranio je na temu te glagoljičke knjige doktorsku disertaciju, koja je objavljena godine 1991. u SAD-u. Pretisak Njujorškog misala je godine 1977. objavljen u izdanju uglednog njemačkog poduzeća Verlag Otto Sagner iz Münchena i Libera. Čudno je da je pretisak objavljen u Njemačkoj, a ne u Hrvatskoj. Corinova monografija je pisana korektno i akribično, s izuzetkom jezika koji on nazivlje "srpsko-hrvatskim" umjesto hrvatskim. Na sreću, glagoljica je u cijeloj knjizi samo hrvatska, nigdje "srpsko-hrvatska".

Sljedeće fotografije objavljene su zajedno s kratkim opisom knjige na mrežnim stranicama The Morgan Library & Museum.

Izvor: http://ica.themorgan.org/manuscript/thumbs/145565

Medieval & Renaissance Manuscripts
Missal
Croatia, between 1400 and 1410? or during the second quarter of the 15th century?

Evanđelist Matej. Izvor http://ica.themorgan.org/manuscript/145565


Evanđelist Marko u obliku lava. Izvor http://ica.themorgan.org/manuscript/page/2/145565


Evanđelist Luka u obliku bika. Izvor http://ica.themorgan.org/manuscript/page/3/145565


Evanđelist Ivan u obliku orla. Izvor http://ica.themorgan.org/manuscript/page/4/145565


U uvodu u tu knjigu spomenuti su ugledni hrvatski znanstvenici od kojih je crpio dragocjene podatke: Biserka Grabar, Marija Pantelić, Marica Čunčić, Antun Hek i Darko Deković. Andrew Corin je ustanovio da je taj glagoljički misal pisalo 11 ruku, što po njemu upućuje na postojanje nepoznatog i velikog hrvatsko-glagoljičkog skriptorija. Na kraju njegove studije nalazi se popis od 16 cjelovito sačuvanih hrvatsko-glagoljičkih knjiga, uzorno složen u obliku vrlo lijepe i sadržajne tablice. Prošlu jesen sudjelovao je na međunarodnoj konferenciji održanoj u gradu Krku pod nazivom Glagoljaštvo i hrvatski glagolizam. Ovaj izvrstan poznavatelj hrvatske glagoljice i hrvatskog jezika radio je kao prevoditelj u sudu u Haagu.

Njujorški misal, 1400 - 1410.

Njujorški misal, 1400 - 1410.

Njujorški misal bio je početkom XIX. st. u vlasništvu Fredericka Northa, petog grofa od Guilforda. Godine 1830. kupio ga je Sir Thomas Phillips za "kolosalnu svotu novaca" (kako piše Birnbaum u svom uvodu u pretisak). Phillips je bio jedan od najvećih skupljača knjiga u povijesti. Samo popis naslova raznih dragocjenosti u njegovoj zbirci zauzima preko šezdeset opsežnih knjiga. A kakav status je imao taj hrvatski glagoljički misal u njegovoj zbirci? O tome govori podatak iz uvodnog slova Henrika Birnbauma u njemačkom pretisku, da je prigodom svečanih primanja koje je Sir Phillips priređivao za svoje prijatelje ("desserts of manuscripts") naša glagoljička knjiga bila na posebnom mjestu izložena "za divljenje gostiju" ("for admiration of visitors"). Glagoljički misal je 1966. u Londonu otkupila spomenuta njujorška knjižnica. Usput, ta knjižnica posjeduje i najbogatiju zbirku izvornih djela Julija Klovića, znamenitog hrvatskog sitnoslikara.

The Pierpont Library u New Yorku posjeduje i jedan primjerak najstarije poznate hrvatske početnice za djecu iz godine 1527. (tiskane glagoljicom). Stručnjaci ju smatraju luksuznim djelom čak u europskim razmjerima za ono vrijeme. Preostala tri sačuvana primjerka su u Beču (u Nacionalnoj knjižnici), Oxfordu (Bodleian Library) i Petrovgradu (Ruska državna knjižnica). U domovini nema niti jednog primjerka. Objavljen je pretisak.

Sveučilišna knjižnica u Princetonu, SAD, posjeduje jedan list prekrasnog II. vrbničkog misala iz 1462. Taj list, pisan nešto prije "otkrića" Amerike, jedini je koji nedostaje u misalu, isječen vjerojatno koncem 19. ili početkom 20. st. Pronašao ga je James O'Brien godine 1970. u samoj knjižnici. Njegovi pokušaji da list bude vraćen u Hrvatsku, na otok Krk, među korice starog hrvatskog glagoljičkog misala gdje je stoljećima stajao, nisu urodili plodom. Ukraden je (točnije, žiletom izrezan) iz te predivne knjige prije stotinjak godina. Danas se nalazi u Princetonu, katalogiziran pod nazivom Garrett MS 25 prema nekom Robertu Garrettu (Magg Brothers iz Londona) koji ga je darovao Sveučilišnoj knjižnici u Princetonu 1942. g. Spomenuti Garrett ga je nabavio oko godine 1920. Bilo bi lijepo da list bude preimenovan u, recimo, Vrbnik MS 25. Dragi Vrbniče nad morem, možemo li se nadati danu kada će Ti jedna moćna država i njezina ugledna knjižnica darovati taj list?

Vrbnički list iz 1462., Princeton

Vrbnički list u Princetonu, 1462.

Znameniti glagoljički misal, hrvatski prvotisak, tiskan je godine 1483., devet godina prije otkrića Amerike. Sačuvano je jedanaest primjeraka, od kojih se jedan nalazi u Sjedinjenim državama, u Kongresnoj knjižnici (The Library of Congress) u Washingtonu, jednoj od najvećih na svijetu.

Prvotisak Misala, 1483.

Po jedan primjerak prvotiska je u Državnoj knjižnici u Petrovgradu, Nacionalnoj knjižnici u Beču, dva su u Vatikanskoj apostolskoj knjižnici, a preostalih šest je u domovini. Potanje obavijesti o rasutoj hrvatskoj glagoljičkoj bašćini mogu se pronaći na internetskoj adresi (www.hr/darko/etf/novih.html).

In Yale University Library (Beinecke library) in New Haven the Beinecke Croatian Glagolitic Fragment is kept from the late 14th or early 15th century. It is a bifolium containing a fragment of a Croatian missal. The writing is angular Glagolitic with features of the Croatian recension of Church Slavonic. Folio 1, columns a and part of b, contain the reading of the Vigil of All Saints (Revelation 5.6-12). Many thanks to dr. Milan Mihaljević for this information. See 

Two leaves of a Croatian Glagolitic manuscript from 14th or early 15th century, kept in the Yale University Library.

Dr. Michael Herrick (Simmons College, Boston Massachusets, USA) nudi svojim studentima internetsku stranicu s lijepom ikonom jednog hrvatsko-glagoljičkog rukopisa:

Nepoznati hrvatski glagoljski rukopis u SAD-u

Radi se o Hrvojevu misalu iz godine 1404.

U veljači 2020. g. doznao sam da su dva glagoljička lista, koja su bila u vlasništvu Martina Schoyena iz Osla, prodana 22. srpnja 2019. g. nekom privatnom kolekcionaru iz SAD-a. Prodaju tih dvaju listova je obavila aukcijska kuća Christie's iz Londona, za iznos od 12500 GBP (tj. britanskih funti). Informaciju sam dobio od sljedeće osobe: Eugenio Donadoni (zaposlen u toj izdavačkoj kući). To znači da je jedan list prodan po cijeni od nešto više od jednaest tisuća funti.

Literatura

New Yorker Missale. Eine kroato-glagolitische Handschrift des frühen 15. Jahrhundert. Kritische Edition von Eve-Marie Schmidt-Deeg. -München: Verlag Otto Sagner, 1994. -657 str. (review of the book, Sofija Ladić)

Darko Žubrinić, siječnja 2003.

Društvo prijatelja glagoljice

Mali leksikon hrvatske glagoljice


Croatia - Overview of History, Culture and Science