Hrvatska glagoljička tiskara u Urachu

Darko Žubrinić, 2022.

Tiskara u Urachu kod Tübingena

Inicijatori: Ivan Ungnad i Primož Trubar

Ungnadov bibijski zavod u Urachu

Glavni nositelji izdavačkih aktivnosti u Urachu glagoljičkim tiskom bili suAnton Dalmatin, portret iz knjige Artikuli, Urach 1562.


Stipan Konzul Istranin, portret iz knjige Artikuli, Urach 1562.


Jedna malahna knjiga, 1561.
(u predzadnjem redku je vidljiv zatipak: umjesto "Irukrtovom" treba biti "Isukrstovom")


Naslovnica knjige Artikuli, Urach 1562.


Novi testament, I. dio 1562.
"...in die Crobatische Sprach verdolmescht und mit Glagolitischen Buchstaben getruckt"
(prevedno na hrvatski jezik i tiskano glagoljičkim slovima)


Novi testament, II. dio, 1563.
"...in die Crobatische Sprach verdolmescht und mit Glagolitischen Buchstaben getruckt"
(prevedno na hrvatski jezik i tiskano glagoljičkim slovima)


Imena Anton Dalmatin i Stipan Istrian na početku Novog testamenta I. dio, 1562.,
otisnuta glagoljicom

  Radi se o prvom tiskanom hrvatskom prijevodu novozavjetnih  tekstova  na  narodnom  jeziku.
Pretisak oba dijela Novog testamenta objavljen je u Zagrebu 2007. na ukupno 894 str.Očenaš u Novom testamentu I. dio, 1562. u Mt 6: 9-13 :

Otče naš ki esi u nebesih, sveti se
ime tvoje. Pridi kraljestvo tvoje. Budi vola
tvoja, kako na nebje i na zemli. Hlib naš vsag-
danji dai nam danas. I odpusti nam duge na-
še, kako i mi otpušćamo dužnikom našim. I ne va-
vedi nas v napast. Da izbavi nas od zla.Adrija (predzadnji redak) spomenuta u opisu brodoloma Sv. Pavla kod Mljeta (Djela Apostolska, pogl. 27),
Novi testament I. dio, 1562.

Otok Melita (drugi redak) spomenut u opisu brodoloma Sv. Pavla kod Mljeta (Djela Apostolska, pogl. 28)
Novi testament I. dio, 1562.

Epistola (poslanica) sv. Pavla Rimljanima (u Novom testamentu, II. dio iz 1563.)


U Urachu je tiskano 14 knjiga glagoljicom u 12750 primjeraka. Evo najvažnijih naslova (izvor):

 • 1561. Tabla za dicu
 • 1561. Katehismus (Jedna malahna knjiga)
 • 1562. Postila
 • 1562. Prvi del Novoga testamenta
 • 1562. Jedni kratki razumni nauci
 • 1562. Artikuli ili deli prave stare krstianski vere
 • 1563. Drugi děl Novoga teštamenta
 • 1563. Kratka suma
 • 1563. Beneficium Christi - govorenje vele prudno
 • 1564. Spovid i spoznanije prave krstijanske vire
 • 1564. Bramba augustanske spovedi
 • 1564. Crikveni ordinalic

Zajedno s ostalim naslovima (8 hrvatskom ćirilicom, 6 latinicom, 6 na talijanskom i 1 na njemačkom) tiskano je 31000 knjiga.

Glavno ostvarenje predstavlja Novi testament, tiskan hrvatskom glagoljicom: I. dio 1562., II. dio 1563.

Novi testament je tiskan i hrvatskom ćirilicom 1563.

Jedan od suradnika u pripremi glagoljaških izdanja u Urachu bio je Grgur Vlahović rodom iz Ribnika (tj. Lipnika, prekrasnog mjesta zapadno od Ozlja), koji je djelovao u Metliki u današnjoj Sloveniji. Sačuvan je njegov podpis pisan brzopisnom glagoljicom, iz kojeg se vidi da je bio vičan tom pismu.


Grgur Vlahović
ruku svoju vlašću.
(tj. svojom vlastitom rukom; izvor: [Bučar 1910., str. 173])
Mrežni izvoriPretisak Novog testamenta (Novoga zavjeta)

 • Novi testament 1562./1563.  Pretisak:  XXXIII  +  901  str.; Alojz  Jembrih, Pogovor uz pretisak glagoljičkoga Novoga   testamenta 1562./1563.,127 str., Teološki fakultet »Matija Vlačić Ilirik«, Zagreb 2007.

Lit.

 • [Josip Bratulić, The Reformation...], pogledajte i reference navedene u tom članku
 • [Alojz Jembrih, Uz 500. obljetnicu...], pogledajte i reference navedene u tom članku
 • Vesna Badurina Stipčević: Protestantski prijevodi Biblije
 • Franjo Bučar: Povijest hrvatske protestanske književnosti za reformacije, Zagreb 1910.
 • Franjo Bučar: O hrvatskoj protestantskoj tiskari u Njemačkoj u XVI. stoljeću, Zagreb 1943.


 

Croatia - its History, Culture and Science