B A Š Ć I N A

List Bašćina je glasilo Društva prijatelja glagoljice (DPG).

Glavni i odgovorni urednik od 1993. do 2009.: Vladimir Ćepulić
Uredništvo: Vlatko Bilić, Josip Bratulić, Vladimir Ćepulić, Stjepan Damjanović, Marijana Jakšić, Mato Marčinko, Darko Žubrinić.
Glavna i odgovorna urednica od 2010.: Biserka Draganić

Bašćina je dostupna u PDF formatu, pogledajte dolje. Posebna vrijednost Bašćina br.1-10 predstavljaju čitanja iz Hrvatskog prvotiska iz 1483., iz kojih se može dobro upoznati problematika hrvatskog crkvenoslavenskog jezika. Ta je čitanja priredio Vladimir Ćepulić, ponekad u konzultaciji s Milanom Mihaljevićem i Stjepanom Damjanovićem. Brojevi 1-7 priređeni su s pomoću tipografskog sustava TeX

Bašćina 1 [PDF] | Bašćina 2 [PDF] | Bašćina 3 [PDF] | Bašćina 4 [PDF] | Bašćina   5 [PDF

Bašćina 6 [PDF] | Bašćina 7 [PDF] | Bašćina 8 [PDF] | Bašćina 9 [PDF] | Bašćina 10 [PDF]

Zahvaljujem Biserki Draganić, predsjednici DPG-a, na poslanim PDF-ovima časopisa (2013.).

Bašćina 11

Bašćina 12

Bašćina 13Za br. 8. članovi Uredništva: Vlatko Bilić, Josip Bratulić, Vladimir Ćepulić, Stjepan Damjanović, Biserka Draganić, Mato Marčinko, Narcisa Potežica, Marijana Tomić, Julijana Vojković, Darko Žubrinić

Za br. 9. Uredništvo: Vlatko Bilić, Josip Bratulić, Vladimir Ćepulić, Stjepan Damjanović,Eugen Divjak, Biserka Draganić, Mato Marčinko, Narcisa Potežica, Marijana Tomić, Darko Žubrinić

za br. 10. Uredništvo: Vlatko Bilić, Josip Bratulić, Vladimir Ćepulić, Stjepan Damjanović, Eugen Divjak, Biserka Draganić, Mato Marčinko, Narcisa Potežica, Marijana Tomić, Darko Žubrinić

Za br. 11. Odgovorna urednica: Biserka Draganić, Glavna urednica: Maca Tonković,  Grafički urednik Filip Cvitić, Uredništvo: Stjepan Bahert, Vlatko Bilić, Romana Brajša, Josip Bratulić, Marica Čunčić, Stjepan Damjanović, Biserka Daganić, Ivan Ferenčak, Anica Nazor, Narcisa Potežica, Jelena Vignjević, Darko Žubrinić


Zahvaljujem Narcisi Potežici na poslanom popisu i na ispravcima.Sadržaj lista BAŠĆINA:

Broj 1 (1993/1994) [PDF]


 1. Josip Bratulić: Glagoljica u duhovnosti i kulturi hrvatskoga naroda, str. 3-4
 2. Vladimir Ćepulić: Mali glagoljski pravopis DPG, str. 4-5 
 3. Od Librarie (O knjižnici, iz glagoljaškog rukopisa "Konštitucioni fratrov tretoga reda...", 18. stoljeće), str. 6-7
 4. Misal po zakonu rimskoga dvora, 1483., Božićno evanđelje po sv. Luki (Lk 2, 1-20), str. 8-9 (vidi niže)
 5. Bonaventura Duda: Razmišljanja uz evanđelje, str. 10 (vidi niže)
 6. Mato Marčinko: Sričući glagoljska slova, str.11
 7. Mak (Mehmedalija) Dizdar: Slovo o slovu... četvrto, str. 12
 8. Darko Žubrinić: Izvješće tajnika društva, str. 13-14
 9. Darko Žubrinić: Petstota obljetnica Senjske tiskare, str. 14
 10. Izvadak iz Pravila Društva prijatelja glagoljice, str.


Broj 2 (proljeće 1994) [PDF]

 1. Stjepan Damjanović: Osnovno o glagoljici, str. 3-4
 2. Darko Žubrinić: Spojenice u glagoljici, str. 4
 3. Stala majka pod raspelom, str. 5
 4. Misal po zakonu rimskoga dvora, 1483., Iz Muke po sv Luki, (Lk 23, 32-53), str. 6-7.
 5. Bonaventura Duda: Razmisšjanja uz evanđelje, str. 8-9
 6. Misal po zakonu rimskoga dvora, 1483., Iz evanđelja po sv Luki (Lk 24, 13-35), str. 10-11
 7. Bonaventura Duda: Razmišljanja uz evanđelje, str. 12
 8. Mak Dizdar: Smrt, str. 13
 9. Život i smrt, Ukrajinska narodna priča, prevela Antica Menac, str. 13-14
 10. S redovite mjesečne tribine DPG (fra Izak Špralja: Glagoljaško pjevanje, dr fra Petar Bašić: Jezik i liturgija - s posebnim osvrtom na hrvatsko glagoljaštvo), str. 15
 11. Darko Žubrinić: Pisma prijatelja glagoljice, str. 16


Broj 3 (ljeto 1994) [PDF]

 1. Milan Moguš, Anica Nazor: 500 godina Senjskog glagoljskog misala, str. 3-4
 2. Mato Marčinko: Senjska glagoljska ploča, str. 4
 3. Fran Mažuranich: Kod kuće, str. 5
 4. Senjski glagoljski Misal iz 1494., Iz evanđelja po sv. Ivanu (Iv 9, 1-38), str. 6, str. 11-12
 5. Tomislav i Vladimir Ćepulić: Kineski šah, str. 7-10 (vidi niže)
 6. Iz evanđelja po sv. Ivanu, str. 12-13
 7. Bonaventura Duda: Razmišljanja uz evanđelje, str. 13-14
 8. Mak Dizdar: Zapis o očima, str. 14,
 9. S redovite mjesečne tribine DPG, (dr Ivanka Petrović: Ćirilometodsko naslijeđe u Hrvata, dr fra Marko Japundžić, Glagoljica - hrvatsko pismo), str. 15-16


Broj 4 (1995) [PDF]

 1. Stjepan Damjanović: Glagoljašvo u Zagrebačkoj biskupiji, str. 3
 2. Alojz Getliher: Glagoljski natpis u Zagrebačkoj katedrali, str. 3-5
 3. Misal po zakonu rimskoga dvora, 1483., Iz evanđelja po sv Mateju (Mt 5, 1-12a), str. 6
 4. Bonaventura Duda: Razmišljanja uz evanđelje, str. 7
 5. Misal po zakonu rimskoga dvora, 1483., Iz evanđelja po sv. Mateju (Mt 25, 31-46), str. 8-9
 6. Bonaventura Duda: Razmišljanja uz evanđelje, str. 10-11
 7. Mak Dizdar: Zapis o izvoru, str. 11
 8. Biblijske hrvatske pučke poslovice, str. 12
 9. Mato Marčinko: Opet nalegoše na jazik hrvacki, str. 13
 10. Iz hrvatskog haiku pjesništva (Vladimir Devide, Tomislav Maretić, Marinko Šeparović, Boško Vitas, Darko Plažanin, Zvonko Petrović), str. 14
 11. "Čuva drvo, čeka zeca'' (kineska izreka i priča), preveo Vladimir Ćepulić,
 12. S redovite mjesečne tribine DPG (dr Milan Mihaljević: Glasovni sustav hrvatskoglagoljskih tekstova od 12 do 16 stoljeća), str. 15
 13. Sadržaj lista BAŠĆINA za 1994.g., str. 16


Broj 5 (Bogojavljenje 1996) [PDF]

 1. Josip Bratulić: Bašćanska ploča, str. 3
 2. Slavnko Kirin: Bašćanska, str. 4
 3. Mato Marčinko: Glagoljaška, str. 5
 4. Bog se rodi v Vitliomi, str. 7-9,
 5. Bonaventura Duda: I ti svijete čitavi, Spasitelja pozdravi!, str. 9-10
 6. Vladimir Ćepulić: Prostorno gledanje ravnih slika, str. 11-12
 7. Iz bliza i daleka: Dongši oponaša mrštenje, kineska priča i izreka, preveo Vladimir Ćepulić, str. 12
 8. S redovite mjesečne tribine DPG,
  • mr Mateo Žagar: Jedinstvenost natpisa Bašćanske ploče, str. 13-14
  • fra Božo Sučić: Provincija franjevaca trećoredaca - glagoljaša u Hrvatskoj, str. 14
 9. Vijesti, str. 15
 10. Vlatko Bilić: Glagoljaši pjevaju

Broj 6 [PDF]

 1. Mile Bogović: Papa Inocent IV. i senjski biskup Filip, str. 3-4
 2. Milan Paun: Glagoljski grafiti u sv. Martinu u Lovčiću, str. 4-6
 3. Mato Marčinko: San, str. 6
 4. Eugen Divjak: Slovo o Bašćanskoj ploči, str. 7
 5. Misal po zakonu rimskoga dvora, 1483, Iz Evanđelja po sv. Luki, str. 8-9
 6. Bonaventura Duda: Bezimeni bogataš i imenovani - Lazar, str. 10
 7. Va se vrime godišća, Božićna pjesma iz 14. st.
 8. Bogojavljenje - propovjed sv. Lava Velikoga, pape, str. 12
 9. Čaplja i školjka se bore, kineska izreka i priča, preveo V. Ćepulić, str. 12
 10. Ivo Maroević: Glagoljica u muzeološkoj interpretaciji, str. 13
 11. In memoriam - Branko Fučić, Marko Japundžić, Nedo Grbin, str. 13-16
 12. Darko Žubrinić: Ljubitelj glagoljice Vili Strašek, str. 16


Broj 7 [PDF]

 1. Stjepan Damjanović: Glagoljica u školi, str. 3
 2. Milan Paun: Glagoljska slova u sv. Dimitriju u Brodskom Drenovcu, str. 4-5
 3. Misal po zakonu rimskoga dvora, 1483, Iz Evanđelja po sv. Luki, str. 6-7
 4. Bonaventura Duda: Zaživimo Advent kao Marija, str. 7-8
 5. Pero Pažin: Od nadahnuća do uskrsnuća, str. 8
 6. Mato Marčinko: Tri pisme o istom, str. 9
 7. Joja Ricov: Bedem Velebita, str. 10
 8. Marina B. Car: Senjska bura, str. 10
 9. Ne želi čuti za bolest i ne liječi se, kineska priča, preveo V. Ćepulić, str. 11
 10. Darko Žubrinić: Učitelj glagoljice Svetko Ušalj, str. 12

Broj 8
[PDF]


Broj 9
[PDF]

Broj
10 [PDF]
Bašćina br. 11 objavljena je koncem 2010. u potpuno novom ruhu, na 72 stranice.

Odgovorna urednica: Biserka Draganić, Glavna urednica Maca Tonković,
Uredništvo: Stjepan Bahert, Vlatko Bilić, Josip Bratulić, Marica Čunčić, Stjepan Damjanović, Biserka Draganić, Ivan Ferenčak, Anica Nazor, Narcisa Potežica, Vera Sekula, Jelena Vignjević, Darko Žubrinić

Bašćina br. 12 objavljena je početkom 2012. na 92 str.

Bašćina br. 13 objavljena je koncem 2013. na 105. str.

Bašćina br. 14

Bašćina br. 15

Bašćina br. 16

Bašćina br. 17

Bašćina br. 18

Bašćina br. 19

Bašćina br. 20

Bašćina br. 21Novo internetsko sjedište časopisa Bašćina


Društvo prijatelja glagoljice