dr. Grozdana Franov Živković

Darko Žubrinić, 2014.


Dr. Grozdana Franov Živković u prostoru Stalne izložbe glagoljice u Zadru

ČLANCI U ČASOPISIMA:

1.      „Bratovštine (skule) župe sv. Eufemije (Fume) u Sutomišćici na Otoku Ugljanu u 18. st.“, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Zagrebu 2009., str. 165 – 227; izvorni znanstveni rad

2.       „Bratovštine (skule) župe Blažene Gospe od Luzarija u Preku na otoku Ugljanu u 18. st. i 19. st.“, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru br. 52./2010., str. 231 – 259; izvorni znanstveni rad

3.      „Bratovština (skule) župe sv. Ivana Krstitelja u Tinju i župe sv. Petra i Pavla u Bubnjanima u 18. stoljeća“, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru br.53./2011., str. 163 – 187; izvorni znanstveni rad

4.      „Glagoljaš don Ive Vlahić (Sutomišćica, oko 1733. – 25.07.1803.)“, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru br. 54./2012., str. 147 – 183; izvorni znanstveni rad

5.      „Načini evidentiranja podataka u glagoljskim matičnim knjigama pisanima do 1825. godine na zadarskom području“, Povijesni zbornik – godišnjaku za kulturu i povijesno naslijeđe, br. 4 (God. III), Osijek, 2009.; str. 79 – 124; izvorni znanstveni rad

6.      „Glagoljska Madrikula sv. Jakova u Solinama na Dugom otoku (1750.-1826)“, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru 51./2009., str. 137 – 159; stručni rad

7.      „Prezimena mjesta Pakoštane u 17. i 18. stoljeću na temelju glagoljske knjige duša“, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru br. 55./2013., str. 59 – 92; izvorni znanstveni rad

 

Grdovićev glagoljički zbornik s početka 18. st., težak 20 kg., najteža poznata glagoljička knjiga, kupio ju Ivan Kukuljević Skacinski u Zadru (sada u Arhivu HAZU u Zagrebu)


Grdovićev zbornik s početka 18. st., golema glagoljička knjiga teška 20 kg., (uz nju je Dr.sc. Grozdana Franov Živković iz Zadra), 
zahvaljujemo prof. Marti Jašo iz Arhiva HAZU, Zagreb, na susretljivosti. 

AUTORSKA KNJIGA:

1.      „Bratovštine (Skule) župe sv. Mihovila u sv. Filipu i Jakovu u razdoblju od 17. do 19. st.“ . Izdavač: Mjesni odbor Sv. Filip Jakov, 2013.; 103 str.           

 

POGLAVLJA U KNJIGAMA:

1.      „Stanovništvo otoka Rave na temelju matičnih knjiga i ostalih evidencija ravske župe“, Zbornik Otok Rava, str. 447 – 471; Sveučilište u Zadru, Razred za prirodne znanosti HAZU, Matica hrvatska – Zadar, Hrvatsko geografsko društvo – Zadar, Zadar 2008.; str. 447 – 471.; izvorni znanstveni rad

2.      „Povijesna demografija Ista i Škarde na temelju glagoljskih matičnih knjiga iz 17. i 18. st., te tabelarnih matica iz 19. st.“, znanstvena monografija Otoci Ist i Škarda, Sveučilište u Zadru, Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije, Matica hrvatska – Ogranak u Zadru, Hrvatsko geografsko društvo –Zadar, Zadar 2010.; str. 395 – 429.; izvorni znanstveni rad

 3.      „Bratovštine (skule) župe Sv. Mikule na utoku Istu u 18. st. i 19. st.“, znanstvena monografija Otoci Ist i Škarda, Sveučilište u Zadru, Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije, Matica hrvatska – Ogranak u Zadru, Hrvatsko geografsko društvo –Zadar, Zadar 2010.; str. 271 – 289.; izvorni znanstveni rad

4.      „Kvateran (knjiga računa) crkve i bratovštine sv. Ante u Radošinovcima 1784. -1795.“, Glagoljica i glagoljaštvo u biogradskom kraju, Zbornik radova sa znanstvenoga skupa Glagoljica na biogradskom području održanoga 17. studenoga 2012. u Biogradu, Matica hrvatska Zadar, Sveučilište u Zadru, Grad Biograd, Biograd – Zadar, 2014, str. 131 – 148., izvorni znanstveni rad

5.      „Uloga crkvenih bratovština u svakidašnjem životu Velog Rata, Verone i Polja u 17. i 18. stoljeću“, Zbornik Veli Rat, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2013., 291 – 308., izvorni znanstveni rad

6.      „Stanovništvo u Velom Ratu, Polju, Veroni i Solinama od početka 17. do sredine 19. stoljeća“, Zbornik Veli Rat, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2013., 365 – 408., izvorni znanstveni rad

7.      „Glagoljska Matica umrlih župe sv. Roka u Bibinjama 1713. – 1825.“, članak i kazala u knjizi: „Glagoljska Matica umrlih župe sv. Roka u Bibinjama 1713. – 1825.“, Stalna izložba crkvene umjetnosti, Zadar 2010.; str. VII – XXII.

8.      „Matica vjenčanih župe sv. Roka u Bibinjama 1714. – 1825.“, članak i kazala u knjizi: „Glagoljska Matica vjenčanih župe sv. Roka u Bibinjama 1714. – 1825.“,  Stalna izložba crkvene umjetnosti, Zadar 2010.; str. VII – XXIII.

9.      „Glagoljska Matica krštenih župe sv. Roka u Bibinjama 1713. – 1825.“, članak i kazala u knjizi: „Glagoljska Matica krštenih župe sv. Roka u Bibinjama 1713. – 1825.“, Stalna izložba crkvene umjetnosti, Zadar 2010.; str. VII – XXVII.

10.  „Prve glagoljske matice umrlih otoka Oliba“ u knjizi „Tri glagoljske matice umrlih župe Uznesenja B. D. M. na Olibu 1613.-1771.“, Stalna izložba crkvene umjetnosti Zadar 2011.; str. VII – XVIII.

11.  „Prve matice krštenih otoka Oliba“, u knjizi „Pet glagoljskih matica krštenih župe Uznesenja B. D. M. na Olibu 1565.-1668.“, Stalna izložba crkvene umjetnosti Zadar 2011.; str. VII – XIX.

12.  „Prve olipske glagoljske matice vjenčanih 1566. – 1681.“ u knjizi „Četiri glagoljske matice vjenčanih župe Uznesenja B. D. M. na Olibu 1566. - 1681.“, Stalna izložba crkvene umjetnosti Zadar. 2011.; str. VII – XVIII.

13.  „Matična knjiga vjenčanih župe Uznesenja BDM na Olibu 1730. - 1821.“, Članak u knjizi „Glagoljska matica vjenčanih župe Uznesenja BDM na Olibu 1730. - 1821.“, Stalna izložba crkvene umjetnosti Zadar, 2012.; str. VII – XVI.

14.  „Matična knjiga krštenih župe Uznesenja BDM na Olibu 1743.-1805.“, u knjizi „Glagoljska matica krštenih župe Uznesenja BDM na Olibu 1743.-1805.“, Stalna izložba crkvene umjetnosti Zadar, 2012.; str. VII – XVI.

15.  „Biogradska glagoljska madrikula Bratovštine Uznesenja Blažene Djevice Marije 1720. - 1841.“, u knjizi „Biogradska glagoljska madrikula Bratovštine Uznesenja Blažene Djevice Marije 1720. - 1841.,“ Stalna izložba crkvene umjetnosti Zadar, 2012.; str. VII – XV.

16.  „Madrikula Bratovštine sv. Petra i ss. Ivana Krstitelja u Tinju i Bubnjanima 1723. – 1767.“ - članak i transliteracija teksta madrikule u knjizi „Glagoljska Madrikula bratovštine sv. Petra i sv. Ivana Krstitelja u Tinju i Bubnjanima 1723. – 1767.“; Stalna izložba crkvene umjetnosti Zadar, 2012.; str. VII – XII; [1] – [20].             

17.  „Glagoljska matica vjenčanih župe sv. Lovrinca u Kalima od god. 1623. do 1711.“ , članak i transliteracija u knjizi „Glagoljska matica vjenčanih župe sv. Lovrinca u Kalima od god. 1623. do 1711. i Glagoljska matica umrlih župe sv. Lovrinca u Kalima od god. 1698. do 1753.“ , Stalna izložba crkvene umjetnosti Zadar, 2012.; str. IX – XX; [3] – [25].

18.  „Glagoljska matica umrlih župe sv. Lovrinca u Kalima od god. 1698. do 1753.“, članak i transliteracija u knjizi „Glagoljska matica vjenčanih župe sv. Lovrinca u Kalima od god. 1623. do 1711. i Glagoljska matica umrlih župe sv. Lovrinca u Kalima od god. 1698. do 1753.“, Stalna izložba crkvene umjetnosti Zadar, 2012.; str. III* - XII*; [3]* - [43]*.             

19.   „Madrikula Bratovštine Blažene Gospe od Začeća u Bibinjama 1710. do 1892.“, u knjizi „Glagoljični dio Madrikule Blažene Gospe od Začeća u Bibinjama 1710. - 1892.“, Stalna izložba crkvene umjetnosti Zadar, 2013.; str. VII – XVII.             

20.  „Matična knjiga krštenih župe sv. Lovre u Kalima 1683. do 1825.“ – članak i transliteracija teksta matice u knjizi „Glagoljska matica krštenih župe sv. Lovre u Kalima 1683. - 1825.“; Stalna izložba crkvene umjetnosti Zadar, 2013.; str. VII – XXII; [1] – [201].   

21.  „Glagoljska madrikula Bratovštine ss. Kuzme i Damjana u Polači 1711. – 1808.“, u knjizi „Glagoljska Madrikula bratovštine SS. Kuzme i Damjana u Polači 1711. – 1808.“, Stalna izložba crkvene umjetnosti Zadar, 2013., str. VII – XV.             

22.  „Glagoljski kvateran Župe sv. Ante u Radošinovcima 1784. – 1795.,“ članak i transliteracija teksta kvaterana u knjizi „Glagoljski kvateran Župe sv. Ante u Radošinovcima 1784. – 1795.“; Stalna izložba crkvene umjetnosti Zadar, 2013.; str. VII – XI, [1] – [45].

23.   „Tri glagoljske matice krštenih tkonske župe 1613. – 1821.“ u knjizi „Tri glagoljske matice krštenih župe sv. Tome u Tkonu 1613.-1821.“, Stalna izložba crkvene umjetnosti Zadar, 2013.; str. VII – XXIII.

24.  „Matične knjige i Godar župe Grusi“ u knjizi „Glagoljske matice krštenih i vjenčanih župe Gospe od Ružarija u Grusima 1613. - 1824.“, Stalna izložba crkvene umjetnosti Zadar, 2014.; str. VII – XXIV.Dr.sc. Grozdana Franov-Živković, ekspert za brzopisnu glagoljičku bašćinu zadarskoga područja,
pokazuje jednu od mnogobrojnih glagoljičkih knjiga pisanih kurzivnom glagoljicom.

 


ČLANCI U OSTALIM ČASOPISIMA I ZBORNICIMA:

1.      „Glagoljica na zadarskom području“ u fotomonografiji „Zadarska županija“, Zadar, 2011.

2.      „Glagoljske oporuke na zadarskom području“ u časopisu Bašćina, glasilu Društva prijatelja glagoljice, Zagreb, br. 11, listopad 2010., 46. – 48.

3.      «Glagoljske madrikule (knjige bratovština) zadarskog područja», časopis Bašćina, glasilo Društva prijatelja glagoljice, Zagreb, br. 12, siječanj 2012., str. 80. – 81.     

4.      „Glagoljske matične knjige – primjer upisa u maticu umrlih – župe Sutomišćica i Kali“, časopis Bašćina, glasilo Društva prijatelja glagoljice, Zagreb, br. 13, siječanj 2013., str. 80. – 83.     

5.      „Stalna izložba glagoljice na zadarskom području“ časopis Bašćina, glasilo Društva prijatelja glagoljice, Zagreb, br. 13, siječanj 2013., str. 30. – 33.     

6.       „Obitelj u pjesmi „Dvije žene Ugljanske““, glasilo Udruge glagoljaša Zadar, Slovo Rogovsko, Zadar, 2013., str. 4. – 7.

7.      „Iz ostavštine Nede Grbina“, glasilo Udruge glagoljaša Zadar, Slovo Rogovsko, Zadar, 2013., str. 43.

8.      „Bogati glagoljaški programi, Zadar, travanj 2013.“, časopis Bašćina, glasilo Društva prijatelja glagoljice, Zagreb, br. 14, listopad 2013., str. 26, 27.     

9.      „Iz zapisa u madrikuli bratovštine sv. Tila Isusova. Položaj i izgled sela Sutomišćice u 18. st.“, časopis Bašćina, glasilo Društva prijatelja glagoljice, Zagreb, br. 14, listopad 2013., str. 72, 73.Dr. Grozdana Franovi Živković, održala je nekoliko tečajeva brzopisne glagoljice u Zagrebu, na poziv Društva prijatelja glagoljice.


Don Pavao KeroGrozdana Franov Živković: Glagoljske matične knjige zadarskoga područja (izbor)

Stalna izložba glagoljice u Zadru

Hrvatska glagoljička bašćina na zadarskom području

Mala enciklopedija hrvatske glagoljice
Croatia, An Overview of Its History, Culture and Science