don Pavao Kero

Darko Žubrinić, 2014.

Don Pavao Kero proglašen je počasnim članom Društva prijatelja glagoljice na Godišnjoj skupštini Društva održanoj u Zagrebu dne 22. veljače 2014.


Lijevo don Pavao Kero, dr.sc., ravnatelj SICU (Stalna izložba crkvene umjetnosti),
govori o Stalnoj izložbi glagoljice u ZadruDon Pavao Kero, 2014.

Kako i gdje sam se susreo s glagoljicom

Kao dijete obično sam odlazio u crkvu na sv. Misu sa svojim djedom. On je kao dugogodišnji glavar sela imao posebno mjesto u svetištu crkve blizu oltara. Tako sam mogao lako promatrati sve što se događa oko oltara. Posebnu mi je pažnju jednom privukla velika knjiga na oltaru iz koje je čitao svećenik. Primijetio sam da su negdje u sredini knjige slova drugačija od onih koje sam učio u školi.[1]

Kao student prve godine teologije opet sam se susreo s glagoljicom. Iz tih studenskih dana posebno pamtim jedan susret na Velome Ižu preko ljetnih praznika. Mi studenti  posjetili  smo iškoga župnika don Vladislava Cvitanovića, glagoljaša. On nas je s radošću primio i s velikom ljubavlju i oduševljenjem pričao nam o glagoljici. Pokazao nam je pritom nekoliko starih matičnih knjiga pisanih kurzivnom glagoljicom. A  mi smo upijali svaku njegovu riječ.

Dvije godine vojske i sedam godina studija u Rimu udaljili su me od glagoljice. Godine 1970. vratio sam se u Zadar. Nedugo nakon toga, nakon što je umirovljen, došao  je u Zadar  i don Vladislav Cvitanović.[2] Stanovali smo blizu. Jednoga dana donio mi je glagoljsku maticu krštenih Bibinja, moje rodne župe, i rekao mi da su mnoge glagoljske matične knjige nažalost nestale. To me ponukalo na traganje za nestalim glagoljskim kodeksima.

Počeo sam obilaziti župe i tražeći kurzivnu  glagoljicu, pronašao sam oko 90 kodeksa za koje nitko nije znao. Isplatilo se. Moj posao je bio ne pet minuta prije dvanaest već pet minuta poslije dvanaest, jer mnogi su kodeksi stradali pri obnovi župnih kuća.

Prije nekoliko godina, potaknuti ljubavlju prema glagoljici počeli smo u nakladi Stalne izložbe ckvene umjetnosti u Zadru tiskati preslike i transliteraciju glagoljskih kodeksa pod nazivom Monumenta glagolitica Archidioecesis Jadertinae - Niz koji je tiskan, do danas [tj. do 2014.; D.Ž.], u petnaest svezaka a sedamnaest knjiga.[3]

To zanimanje za glagoljicu potaklo me da tražim i one koji su njegovali glagoljicu − svećenike-glagoljaše. U knjigama sam nailazio na imena poznatih glagoljaša. Nismo znali gdje se nalazi grob Ivana Berčića, Mate Dujma Dvornika nadbiskupa. Grob don Ivana Berčića, jednog od prvih akademika HAZU, uspio sam vrlo brzo pronaći na Gradskome groblju u Zadru. Pokopan je u obiteljskoj grobnici i na kamenoj je ploči napisano Ivan Berčić, kanonik staroslavenski učenjak.[4]

Mate Dujam Dvornik zadarski nadbiskup, metropolita cijele Dalmacije, pokopan je u Carigradu, ali nije se znalo gdje.[5] Ove 2014. godine je stota obljetnica njegove smrti. Kroz sve to vrijeme nitko se nije zanimao gdje je pokopan. Odlučio sam zato osobno poći u Carigrad. To putovanje sam ostvario prošle godine i njegov sam grob pronašao u kripti katoličke katedrale.  

Da ne nabrajam. Drago mi je da se sve više vodi briga o glagoljici i da je mladi naraštaji uče. To je naš identitet. Možda nas, kako netko reče, u ujedinjenoj Europi neće upamtiti nego samo po glagoljici. Stoga je njegujmo i istražujmo s ljubavlju poput Vladislava Cvitanovića, Nede Grbina, Branka Fučića, Svetka Ušalja i mnogih drugih gorljivih glagoljaša potičući na to i druge. Činimo to ne samo zbog same glagoljice već i zbog kulturnoga bogatstva koje se u njoj krije i kojim se ponosimo.

Pavao Kero[1] Rimski misal. Vajsov.

[2] Cvitanović, Vladislav,  rođen u Velom Ižu 15. veljače 1894 od oca Mate i majke Luce r. Marijan. Zaređen za svećenika  3. listopada 1918. Župnik u Salima od 1918. do 1920. Brbinju i Savru od 1920. do 1925., Velom Ratu, Solinama od 1925. do 1934.  Božavi, Ražancu od 1934. do 1937.  i Velom Ižu od 1937. do 1967. Marljivi istraživač glagoljske baštine na području Zadarske nadbiskupije. Napisao je mnogo radova o glagoljici koji su objavljeni u Starinama HAZU. Godine 1948. je imenovan suradnikom Instituta HAZU u Zadru za glagoljicu. Umro je 6. siječnja 1973. godine u Zadru, a pokopan u Velom Ižu. (Usp. Hrvatski biografski leksikon, II, str. 775-776; Vjesnik Zadarske nadbiskupije,1973, br. 1-2, str. 19-21; 2004., br. 1-2, str. 41-42; Vjekoslav Maštrović, Nekrolog,  Radovi JAZU, Zadar, 1973., str. 483-487; Knjiga svećenika Zadarske nadbiskupije).

[3] Vol. I   - Glagoljska matica umrlih župe sv. Roka u Bibinjama, 1713.-1825., prir. Pavao Kero,  Zadar, 2010.

Vol. II  - Glagoljska matica vjenčanih župe sv. Roka u Bibinjama, 1714.-1825., prir. Pavao Kero, Zadar, 2010.

Vol. III - Glagoljska matica krštenih župe sv. Roka u Bibinjama, 1713.-1825., prir. Pavao Kero, Zadar, 2010.

Vol. IV/1 - Pet glagoljskih matica krštenih župe Uznesenja BDM na Olibu,1565.-1668.,prir.Pavao Kero, Zadar, 2011.

Vol. IV/2 - Glagoljska matica krštenih župe Uznesenja BDM na Olibu, 1743.-1805., prir. Pavao Kero, Zadar, 2012.

Vol. V - Tri glagoljske matice umrlih župe Uznesenja BDM na Olibu, 1613.-1771., prir. Pavao Kero, Zadar, 2011.

Vol. VI/1 - Četiri glagoljske matice vjenčanih župe Uznesenja BDM na Olibu,1566.-1681., prir. PavaoKero, Zadar, 2011.

Vol. VI/2 - Glagoljska matica vjenčanih župe Uznesenja BDM na Olibu, 1730.-1821., prir. Pavao Kero,Zadar, 2011.

Vol. VII - Biogradska glagoljska madrikula Bratovštine od Uznesenja Blažene Djevice Marije,  1720.-1841., prir. Pavao Kero, Zadar, 2012.

Vol. VIII - Glagoljska madrikula Bratovštine sv. Petra i sv. Ivana Krstitelja u Tinju i Bubnjanima, 1723.-1767., prir. Pavao Kero, Zadar, 2012.

Vol. IX - Glagoljska matica vjenčanih, 1623.-1711. /Glagoljska matica umrlih, 1698.- 1723.      župe sv. Lovre u Kalima, prir. Pavao Kero, Zadar, 2012.

Vol. X - Glagoljični dio madrikule Bratovštine Blažene Gospe od Začeća u Bibinjama, 1710.-1892., prir. Pavao Kero, Zadar, 2013.

Vol. XI -Glagoljska matica krštenih župe sv. Lovre u Kalima, 1683.-1825., prir. Pavao Kero, Zadar, 2013

Vol. XII -Glagoljska madrikula Bratovštine ss. Kuzme i Damjana u Polači, 1711.-1808., prir. Pavao Kero, Zadar, 2013.

Vol. XIII. - Glagoljski kvateran župe sv. Ante u Radošinovcima, prir. Pavao Kero, Zadar, 2013.

Vol. XIV. - Tri glagoljske matice krštenih župe sv. Tome u Tkonu, 1613.-1821., prir. Pavao Kero, Zadar, 2013.

[4] Kako je prijetila opasnost da taj grob bude prodan a natpis uništen jer nije bilo živih potomaka te obitelji koji bi se o njemu brinuli,  zatražili smo da se taj grob proglasi spomeničkim. I uspjeli smo.

[5] Dvornik, Mate, biskup rođen u Splitu 10. travnja 1847. Gimnaziju je završio u Splitu, a bogoslovne nauke u Zadru i Beču. Zaređen je za svećenika 31. listopada 1869. godine. Bio je profesor na bogosloviji u Zadru i ravnatelj sjemeništa u Splitu. Imenovan je Zadarskim nadbiskupom i posvećen za biskupa 29. rujna 1901. godine u crkvi Sv. Marije na Trajanovu forumu u Rimu. Nadbiskup Mate Dujam Dvornik je zbog bolesti morao napustiti upravu Nadbiskupije i povući se u mirovinu 1910. godine, nakon čega je živio na Sušaku. U srpnju 1914. godine se uputio na hodočašće u Svetu zemlju, ali mu je na putu pozlilo i umro je u austrijskoj bolnici u Carigradu. Pokopan je u tamošnjoj biskupskoj grobnici u kripti katoličke katedrale. (Usp. Hrvatski biografski leksikon, III, str. 729; Collectio Actuum Officialium Curiae Archiepiscopalis Jadrensis, god. 1901., br. 10-11. str. 73-86;  Folium dioecesanum Curiae Archiepiscopalis Jadresnsis et Curiae Episcopalis Sibenicensis, 1914., br. 8. str. 57.)


- Popis glagoljskih kodeksa,

- Monumenta glagolitica Archidioecesis jadertinae u nakladi Stalne izložbe crkvene umjetnosti u Zadru. Do sada je izdano 15. Volumena, odnosno 17 knjiga ( u njima je obuhvaćeno sve ukupno 33 kodeksa, od toga: 27 matičnih knjiga, 4 madrikule, 1 kvateran i jedan godar).Vol. I Glagoljska matica umrlih župe sv. Roka u Bibinjama, 1713. − 1825., prir. Pavao Kero, Zadar, 2010.

Vol. II Glagoljska matica vjenčanih župe sv. Roka u Bibinjama, 1714. − 1825., prir. Pavao Kero, Zadar, 2010.

Vol. III Glagoljska matica krštenih župe sv. Roka u Bibinjama, 1713. − 1825., prir. Pavao Kero, Zadar, 2010.

Vol. IV/1 Pet glagoljskih matica krštenih župe Uznesenja BDM na Olibu, 1565. − 1668., prir. Pavao Kero, Zadar, 2011.

Vol. IV/2 Glagoljska matica krštenih župe Uznesenja BDM na Olibu, 1743. − 1805., prir. Pavao  Kero, Zadar, 2012.

Vol. V Tri glagoljske matice umrlih župe Uznesenja BDM na Olibu, 1613. − 1771., prir. Pavao Kero, Zadar, 2011.

Vol. VI/1 Četiri glagoljske matice vjenčanih župe Uznesenja BDM na Olibu,1566. − 1681., prir. Pavao Kero, Zadar, 2011.

Vol. VI/2 Glagoljska matica vjenčanih župe Uznesenja BDM na Olibu, 1730. − 1821., prir. Pavao Kero, Zadar, 2012.

Vol. VII Biogradska glagoljska madrikula Bratovštine od Uznesenja Blažene Djevice Marije,  1720. − 1841., prir. Pavao Kero, Zadar, 2012.

Vol. VIII Glagoljska madrikula Bratovštine sv. Petra i sv. Ivana Krstitelja u Tinju i  Bubnjanima, 1723. − 1767., prir. Pavao Kero, Zadar, 2012.

Vol. IX Glagoljska matica vjenčanih, 1623. − 1711. / Glagoljska matica umrlih, 1698. − 1723. župe sv. Lovre u Kalima, prir. Pavao Kero, Zadar, 2012.

Vol. X Glagoljični dio madrikule Bratovštine Blažene Gospe od Začeća u Bibinjama, 1710. − 1892., prir. Pavao Kero, Zadar, 2013.

Vol. XI  Glagoljska matica krštenih župe sv. Lovre u Kalima, 1683. − 1825., prir. Pavao Kero, Zadar, 2013.

Vol. XII Glagoljska madrikula Bratovštine ss. Kuzme i Damjana u Polači, 1711. − 1808., prir. Pavao Kero, Zadar, 2013.

Vol. XIII Glagoljski kvateran župe sv. Ante u Radošinovcima, prir. Pavao Kero, Zadar, 2013.

Vol. XIV Tri glagoljske matice krštenih župe sv. Tome u Tkonu, 1613. − 1821., prir. Pavao  Kero, Zadar, 2013.

Vol. XV  Glagoljske matice krštenih i vjenčanih Župe Gospe od  Ružarija u Grusima 1613. − 1824., prir. Pavao Kero, Zadar, 2014.   


Don Pavao Kero, Zadar 2008., opisuje pred iznenađenim gostima iz Zagreba golemu zbirku glagoljičkih knjiga i rukopisa zadarskoga područja.
Iskreno zahvaljujemo na gostoprimstvu i susretljivosti. Posjet je organiziran u sklopu Glagoljaškog tromjesječja 2008.                     

Bibliografija

1973.

1. Svećenik, čovjek vjere, Vjesnik Zadarske nadbiskupije, XVIII./ 1973., br. 3 4, str. 29 32.

 

1980.

2. Svetkovina riječi i glazbe, Branimirova godina, Zadar, Nadbiskupski ordinarijat, 1980., str. 145 – 147).

 

1999.

3. Zvona svetog Roka,  Hrvatska bibinjska pjesmarica, Bibinje,Župni ured sv. Roka, 1999.

 

2001.

4. Mons. dr. Jakov Čuka (1868 – 1928), Papinski hrvatski zavod svetog Jeronima 1901.2001., Rim, 2001., str. 429 – 443.

 

2002.

5. Rasadište duhovnih zvanja, Svjedok istine evanđelja,  Zlatni jubilej o. Grge Sikirića, Zadar, Samostan sv. Ivana, 2002., str.185 200).

 

 

 

2003.

6. Esposizione permanente d'Arte Sacra a Zara (Croazia), Musei ecclesiastici e standard museali… Catania, Ed. Arca,  2003., str. 205 214.

7. Ivan Šindija, Bibinjski korijeni, Zadar, Matica hrvatskaZadar, 2003. (Suradnik dr. Pavao Kero).

8. Dva vlastoručna pisma sv. Pija X. biskupu šibenskom Vinku Pulišiću, Marulić,  XXXVI./ 2003., 1,  str. 47 48.

 

2004.

9. Blaž Karavanić, Autobiografija seoskog župnika, Zadar, Stolni kaptol Sv. Stošije, 2004. (Pavao Kero, Pogovor, str. 181 183).

10. Blaž Karavanić, Povijest paškog otoka u osmercu i desetercu, Zadar, Stolni kaptol Sv. Stošije, 2004. (Pavao Kero, Proslov, str. VII VIII).

 

2005.

11.  Obitelj Španić, Mihovil Španić, Vitez Surić don Stipan vojvoda primorski i durak Alijaga Vranjski, Zadar, Općina Bibinje,  2005., str. 262 – 269.

 

2006.

12. Blaž Karavanić, Građa za povijest grada i otoka Paga, Zadar, Stolni kaptol Sv. Stošije, 2006. (Pavao Kero, Nakladnikova riječ, str. I IV).

13. Mijo Šimunić Mićelo, Iz Bibinjske povjesnice dvadesetog stoljeća, Zadar, Matica hrvatska Zadar, 2006. (Pavao Kero, Bilješke o nadbiskupima, biskupima, svećenicima, crkvenim zvonima i grobljima).

2007.

14. 125. godina službenog glasila Zadarske nadbiskupije (vjesnika) 1882.2007. Vjesnik Zadarske nadbiskupije, 2007., br. 9 10, str. 68 70.

 

2008.

15. Župa Rava,  Otok Rava, Zadar, Sveučilište u Zadru, 2008., str. 359 379.

16. Popis glagoljskih kodeksa Zadarske nadbiskupije, Zadar, SICU, 2008.

 

2009.

17. Svećenici Zadarske nadbiskupije ubijeni i osuđivani od Drugoga svjetskog do Domovinskog rata, Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 21. studenoga 2007. u Zadru, Zadar i okolica od Drugoga svjetskog rata do Domovinskog rata, Zagreb-Zadar, HAZU i dr., 2009., str. 56 79.

18. Euharistija u životu oca Ivana Jägera, Apostol Srca Isusova, Zbornik … povodom 100. obljetnice rođenja o. Ivana Jägera, Zagreb, Družba sestara Kraljice svijeta, 2009., str. 19 33).

19. Župa Sv. Martina u Dračevcu Ninskom, Dračevac Ninski, Župa sv. Martina, 2009.

20. Petar Dujam Munzani, Posljednje okružnice, Zadar, Stolni kaptol Sv. Stošije, 2009. (Prir. Pavao Kero i Pavao Galić).

21. Karavanić, Blaž,Hrvatski biografski leksikon, Zagreb, 2009., 7, str. 88.

 

2010.

22. Zadarska nadbiskupija od 1918. do 1948. godine, Zadar, Stolni kaptol Sv. Stošije, 2010.

23. Župa Ist,  Otoci Ist i Škarda, Zadar, Sveučilište u Zadru i dr., 2010., 303 323 .

24. Glagoljska matica umrlih župe sv. Roka u Bibinjama, 1713.1825., Glagoljični tekst transliterirao Pavao Kero,  Monumenta glagolitica Archidioecesis Iadertinae, vol. I, 2010., str. 1 119.

25. Župnici i ostali svećenici koji se spominju u glagoljskoj matici vjenčanih u Bibinjama, 1714.1825., Monumenta glagolitica Archidioecesis Iadertinae, vol. II, 2010., str. XXV-XXXIX.

26. Glagoljska matica vjenčanih župe sv. Roka u Bibinjama, 1714.1825.,  Glagoljični tekst transliterirao Pavao Kero, Monumenta glagolitica Archidioecesis Iadertinae, vol. II, 2010., str. 1 46).

27. Župnici i ostali svećenici koji se spominju u glagoljskoj matici krštenih župe sv. Roka u Bibinjama, 1713.1825., Monumenta glagolitica Archidioecesis Iadertinae, vol. III, 2010., str. XXIX XLII.

28. Glagoljska matica krštenih župe sv. Roka u Bibinjama, 1713.1825., Glagoljični tekst transliterirao Pavao Kero, Monumenta glagolitica Archidioecesis Iadertinae, vol. III, 2010., str. 1 150.

 

2011.

29. Don Vladislav Cvitanović, Zadarska smotra, LX./2011., 2 3, 45 61.

30.Glagoljska matica krštenih župe Uznesenja BDM na Olibu 1565.1668., Glagoljični tekst transliterirao Pavao Kero, Monumenta glagolitica Archidioecesis Iadertinae, vol. IV/1, 2011., str. 194).

31.Župnici i ostali svećenici koji se spominju u maticama krštenih na Olibu, 1565.1668., Monumenta glagolitica Archidioecesis Iadertinae, vol. IV/1, 2011., str. XXI XXVII).

32. Matične knjige umrlih župe Uznesenja BDM na Olibu 1613.1771., Glagoljični tekst transliterirao Pavao Kero, Monumenta glagolitica Archidioecesis Iadertinae, vol. V, 2011., str. 1 98.

33. Župnici i ostali svećenici koji se spominju u maticama umrlih na Olibu, 1613.1771., Monumenta glagolitica Archidioecesis Iadertinae, vol. V, 2011., str. XIX XXVIII).

34.Matične knjige vjenčanih župe Uznesenja BDM na Olibu, 1566.1681., Glagoljični tekst transliterirao Pavao Kero, Monumenta glagolitica Archidioecesis Iadertinae, vol. VI/1, 2011., str. 1 65.

35. Župnici i ostali svećenici koji se spominju u maticama vjenčanih na Olibu, 1566.1681., Monumenta glagolitica Archidioecesis Iadertinae, vol. VI/1, 2011., str. XIX XXIV.

36. Gregorio Zarbarini, Razmišljanje o crkvenoj glazbi (Prev. Pavao Kero), Zadar, nakl. Pavao Galić, 2011., str. 16.

37. Bilješka o piscu (Carlo Federico Bianchi, Kršćanski Zadar, sv. II., Zadar, 2011., str. 589 – 590).

38. Sjećanja na rimsko školovanje (1963.1970.), umnoženo kao rukopis u 10 primjeraka, str. 40, Zadar, 2011.

 

2012.

39. Matična knjiga krštenih župe Uznesenja BDM na Olibu 1743.1805., Glagoljični tekst transliterirao Pavao Kero (Monumenta glagolitica Archidioecesis Iadertinae, vol. IV/2, 2012., str. 1 − 154).

40.Župnici i ostali svećenici koji se spominju u matici krštenih na Olibu, 1743. − 1805.(Monumenta glagolitica Archidioecesis Iadertinae, vol. IV/2, 2012., str. XVII − XXVI).

41.Matična knjiga vjenčanih župe Uznesenja BDM na Olibu, 1730.1821., Glagoljični tekst transliterirao Pavao Kero (Monumenta glagolitica Archidioecesis Iadertinae, vol. VI/2, 2012., str. 1 − 74).

42. Župnici i ostali svećenici koji se spominju u matici vjenčanih na Olibu, 1730. − 1821.(Monumenta glagolitica Archidioecesis Iadertinae, vol. VI/2, 2012., str. XVII − XXII).

43. Župnici i ostali svećenici koji se spominju u biogradskoj madrikuli Bratovštine od Uznesenja Blažene Djevice Marije, 1720. − 1841. (Monumenta glagolitica Archidioecesis Iadertinae, vol. VII, 2012., str. XVII − LIV).

44. Svećenici koji se spominju u glagoljskoj madrikuli Bratovštine sv. Petra i sv. Ivana Krstitelja u Tinju i Bubnjanima, 1723. − 1767. (Monumenta glagolitica Archidioecesis Iadertinae, vol. VIII, 2012., str. XIII − XVII).

45. Župnici i ostali svećenici koji se spominju u matici vjenčanih župe sv. Lovre u Kalima, 1623. − 1711.(Monumenta glagolitica Archidioecesis Iadertinae, vol. IX, 2012., str. XXI − XXV).

46. Župnici i ostali svećenici koji se spominju u matici umrlih župe sv. Lovre u Kalima, 1698. − 1753.(Monumenta glagolitica Archidioecesis Iadertinae, vol. IX, 2012., str. XIII* − XVIII*).

 

2013.

47. Svećenici koji se spominju u madrikuli Bratovštine Blažene Gospe od Začeća u Bibinjama, 1710. − 1892. (Monumenta glagolitica Archidioecesis Iadertinae, vol. X, 2013., str. XIX − XXXI).

48. Svećenici koji se spominju u matici krštenih župe sv. Lovre u Kalima, 1683. − 1825.(Monumenta glagolitica Archidioecesis Iadertinae, vol. XI, 2013., str. XXIII − XXXIV).

49. Svećenici koji se spominju u madrikuli Bratovštine ss. Kuzme i Damjana u Polači, 1711. − 1808. (Monumenta glagolitica Archidioecesis Iadertinae, vol. XII, 2013., str. XVII − XXV).

50. Župa Kolan, njezini župnici i župna crkva sv. Luke (Kolan, Prošlost i sadašnjost,  Kolan, Općina Kolan, 2013., 51 76).

51. Ubijeni i osuđivani svećenici Zadarske nadbiskupije od Drugoga svjetskog do Domovinskog rata, Hrvatski mučenici i žrtve iz vremena komunističke vladavine, Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog u Zagrebu 24. i 25. travnja 2012. godine, Zagreb, Glas koncila, 2013.,  str. 435 458).

52. Monumenta glagolitica Archidioecesis Iadertinae, (Slovo rogovsko broj 1, godina 1., Glasilo udruge glagoljaša Zadar, 2013., str. 34).

53. Don Vladislav Cvitanović, (Slovo rogovsko broj 1, godina 1, Glasilo udruge glagoljaša Zadar, 2013., str. 31 − 40).

54. Župa Veli Rat, Veli Rat , Zadar, 2013., str. 325 − 361.

55. Život i djelovanje nadbiskupa Mate Garkovića, Veli Rat, Zadar, 2013., str. 769 − 785.

56. O stotoj obljetnici smrti Mate Dujma Dvornika, zadarskog nadbiskupa i metropolite Dalmacije 1914. − 2014. (Vjesnik Zadarske nadbiskupije, 2013., br. 10 12, str. 93 95).

 

2014.

57. Svećenici glagoljaši u biogradskom kraju od 17. do 20. st., Glagoljica i glagoljaštvo u biogradskom kraju, Zbornik radova, Biograd-Zadar, 2014., str. 35 − 93.

           

Urednička i nakladnička djelatnost

Ivo Petricioli, Katalog Stalne izložbe crkvene umjetnosti, Zadar,1980.

Ivo Petricioli,  1000 godina umjetnosti u Zadru, Zadar.1988.

Jakov Stipišić,  Inventar dobara Mihovila suknara pok. Petra  iz godine 1385., Zadar, SICU, 2000.

Ivo Petricioli, Katalog Stalne izložbe crkvene umjetnosti, Zadar, 2004.

Ivo Petricioli,  Stalna izložba crkvene umjetnosti, Zadar, 2004.

 Zahvaljujem dr. Grozdani Franov Živković na poslanom materijalu. D.Ž.Stalna izložba glagoljice u Zadru

Hrvatska glagoljička bašćina na zadarskom području

Mala enciklopedija hrvatske glagoljice
Croatia, An Overview of Its History, Culture and Science