Glagoljaški kutak

D. Žubrinić, 2009.

28. veljače 2002. svečano je otvoren Glagoljaški kutak u Knjižnici Bogdana Ogrizovića u Zagrebu. U programu su sudjelovali i ženski pjevački zbor Hrvatica društva Hrvatska žena pod ravnanjem maestra Ronalda Brausa, D.Ž. (tada predsjednik DPG-a), g. Stjepan Bahert, prof. Joja Ricov, i naš mješoviti pjevački zbor Bašćina pod ravnanjem maestra dr. fra Izaka Špralje. Sve knjige i časopisi Društva (oko 250 jedinica) dostupne su svim članovima, pa i nečlanovima. Knjige se ne mogu iznositi izvan knjižnice. Plakat za najavu otvaranja kutka izradila je Julija Vojković.

Zahvaljujemo upravi Knjižnice Bogdana Ogrizovića na susretljivosti, osobito ravnateljici prof. Jasni Kovačević.

Četiri ključića od ormarića Glagoljaškog kutka nalaze se na katu, kod gđe. Vesne Pancirov (ako ona nije tu, pitajte bilo kojeg zaposlenika).

Popis knjiga: [xls]

29. svibnja 2002. Darko Žubrinić održao je predavanje o glagoljskoj baštini za grupu djece iz OŠ Brezovica, u prostoriji Knjižnice Bogdana Ogrizovića, prikazavši im Glagoljaški kutak.

Glagoljaški kutak je nakon knjižnice Staroslavenskog instituta vjerojatno najbogatija riznica knjiga o glagoljici u Hrvatskoj.

Veljače 2002.: oko 250 jedinica

Listopada 2009.: 393 jedinice

Siječanj 2019.: 441 jedinica (DPG posjeduje ukupno 600 jedinica, ali sve više ne mogu smjestiti u Glagoljaški kutak radi problema s prostorom)

Sadržaj:

 • knjige
  • pretisci glagoljskih knjiga (na pr. prvotisak 1483., izdanja Senjske tiskare, početnica iz 1528., i još neke)
  • enciklopedije (na pr. Europa - Hrvatska I., II., u izdanju HAZU)
  • monografije (na pr. Povijest hrvatske književnosti Eduarda Hercigonje, Tragom stare ličke povijesti fra Petra Runje)
  • udžbenici (na pr. Josipa Hamma, Stjepana Damjanovića)
  • popularna djela (na pr. Leksikon glagoljice J. Bratulića, Knjiga o hrvatskoj glagoljici Anice Nazor)
 • priručnici - rječnici (staroslavenskog jezika hrvatske redakcije, latinskog, grčkog)
 • zbornici radova s konferencija - na pr. Hercigonjin zbornik I. i II., Pasionska baština (Muka kao nepresušno nadahnuće kulture)
 • časopisi - Slovo, Radovi Staroslavenskog instituta, Bašćina, Dometi, Marulić, Svjetlost, Nova Istra, Musica sacra
 • separati članaka - na pr. s. Agnezija Pantelić, dr., Dragica Malić, Nedo Grbin
 • glazbeni materijali - kazete s izvornim glagoljaškim napjevima, CD-ovi i DVD-ovi (mješoviti pjevački zbor Bašćina), Musica sacra
 • diplomski radovi - Marijana Tomić (Senjske inkunabule i Senjska tiskara), Andrijana Matić (Glagoljica u izbornoj nastavi)
 • katalozi s izložaba - Zagreb riznica glagoljice Anice Nazor, g. Mladen Kezele, katalozi izložaba glagoljice u Dublinu i Berlinu, izložba hrvatske kulture u Vaticanu, Izložba glagoljice u Rijeci, itd.
 • plakati - Nedo Grbin, Julija Vojković
 • internet - www.croatianhistory.net/dpg

Mnogi materijali u Glagoljaškom kutku su pokloni, nerijetko i samih autora knjiga (na pr. akademika E. Hercigonje, B. Fučića, A. Nazor, J. Bratulića, S. Damjanovića, dr. Mile Bogovića, dr. M. Čunčić, dr. fra Izaka Špralje, g. Nede Grbina, prof. Marka Oreškovića, prof. Josipa Milića, dr. Alojza Jembriha, prof. Darka Dekovića, dr. Hrvojke Salopek-Mihanović, prof. Alojzija Prosolija, maestra Josipa degl'Ivellia, i mnogih drugih). Neke od knjiga su i s posvetom DPG-u. Poklone smo dobivali prigodom promocija knjiga, predavanja na našim tribinama, izložbama itd. Osobito vrijedan poklon dobili smo od Staroslavenskog instituta i tadašnje ravnateljice akademikenje Anice Nazor 2002.: sve dotadanje brojeve časopisa Slovo i Radova Staroslavenskog instituta.

DPG nema svoje prostorije.

Za Glagoljaški kutak trebalo bi još nabaviti na pr.:

 • pretiske Hrvojeva misala 1404., II. Vindolskog brevijara 1495.
 • Acta Croatica (Kukuljević 1864., Šurmin 1898.)
 • nekoliko zadnjih brojeva Slova

Fotografije Glagoljaškog kutka:

 • Narcisa Potežica
 • Darko Žubrinić
 • kako izgledaju neke knjižnice u Europi [PPT]
  • knjižnicu Angelica u Rimu osnovao je A. Rocca, Alfabeto glagolitico, Rome, 1591Angelo Rocca. Godine 1591. napisao je knjigu u koju je uključio i glagoljično pismo (A. Rocca: Biblioteca Apostolica Vaticana a Sixto V... translata, Roma, 1591: Alfabeto glagolitico).
  • u Nacionalnoj knjižnici (Bibliotheque Nationale) čuvaju se dva vrlo važna glagoljska kodeksa, čiji kataloški nazivi su Code Slave 11 (14. st., sadrži najstariju poznatu zbirku hrvatskih religioznih stihova), i Liber horarum iz godine 1317. Šimun Kožičić Benja, biskup Krbavsko-modruški, osnovao je svoju glagoljsku tiskaru u gradu Rijeci godine 1530. Jedna od 6 tiskanih knjiga je Knižice krsta, tiskana godine 1531. Danas postoje samo dva primjerka: jedan u Parizu (Nacionalna knjižnica, sign. 49.052), a drugi u Petrovgradu u Rusiji (Državna knjižnica, sign. No 3093). Jedini primjerak najstarije knjige tiskane hrvatskom ćirilicom (1512., priredio Franjo Ratković iz Dubrovnika) nalazi se isto tako u spomenutoj pariškoj Nacionalnoj knjižnici.
  • Austrijska nacionalna knjižnica u Beču (bivša Dvorska knjižnica) čuva nekoliko vrlo vrijednih hrvatskih glagoljskih knjiga i rukopisa, i to
   • Misal kneza Novaka (iz 1386.),
   • Ročki misal (1420.), napisao vjerojatno Bartol Krbavac
   • Brevijar Vida Omišljanina iz godine 1396. (1996. je proslavljena njena 600. obljetnica),
   • Kvadrigu Šimuna Grebla (Istra),
   • Frašćićev psaltir (1463.),
   • Brozićev brevijar iz 1561., koji ima čak 250 lijevanih spojenica (!),
   • Bečke listiće (11. st.),
   • 2 lista Marijanskog Evanđelja (konac 10. st., 172 lista su u Moskvi).


   Austrijska nacionalna knjižnica (Josefplatz, Beč)

  • U Narodnoj i sveučilišnoj knjižnici u Pragu (Karolinum, blizu Karlova mosta) čuva se Lobkowitzov psaltir, divna glagoljska knjiga maloga formata koju je pisao lički glagoljaš Kirin, a dovršena je u Senju godine 1359. Spomenuti Lobkowitz bio je praški kolekcionar, te je stoga knjigu primjerenije zvati Kirinov glagoljski psaltir. Osobito je zanimljiva golema Česka hlaholska Biblija iz godine 1416. koju su pisali češki učenici hrvatskih glagoljaša, što u knjizi i izrjekom navode.
  • Discovering the Glagolitic Script of Croatia, Long Room of the Dublin University Trinity College Library, Ireland, from 20th November 2000 till 20th February 2000. The representative catalogue with very nice photos and detailed comments exists. We know of three Glagolitic documents containing texts of Irish provenance:
   • A Croatian Glagolitic miscellany from the first half of 15th century, held in Oxford (Bodleian Library), contains St. Patrick's Purgatory. The Oxford Miscellany also contains Philbert's Vision which originated probably in Latin in England in the 13th century.
   • Tundal's vision (Visio Tugdali), an Irish legend from 12th century, is contained in the Petris Miscellany (Petrisov zbornik) from 1468, the most important Glagolitic collection.
   • De Morte Prologus (an imaginary discussion between Man and Death), contained in a Croatian Glagolitic miscellany from 15th century (National and University Library of Ljubljana, Slovenia), and in the Petris Miscellany from 1468.

 

Društvo prijatelja glagoljice