Hrvatska glagoljička bašćina na otocima Cresu i Lošinju  

Darko Žubrinić, 2011.

 • Glagoljički natpisi na otoku Cresu: Porozina, Beli, Valun, Osor
 • Glagoljički natpisi na otoku Lošinju: Sv. Jakov, Ćunski

Valunska ploča, 11. st.:

Biskupa Osorskog spominje Juraj Slovinac u svojem popisu glagoljaških (nad)biskupija oko 1400, pisanom na Sorboni u Parizu. Zapis se čuva u Gradskoj knjižnici u Toursu u Francuskoj u Odjelu za dragocjenosti). Vidi sliku u lijevom stupcu:

Primus episcopus Chrawacie qui scit utrumgue ydioma,
tam latinum quam chrawaticum,
et celebrat missam i altero istorum ydiomatum quocumque sibi placet.

Glagoljaški lapidarij u Valunu, Branko Fučić


Ulica Valunske ploče u Zagrebu. Valunska glagoljička ploča iz 11. st. čuva se u gradiću Valunu na otoku Cresu.Dr. fra Anđelko Badurina: Datja i prijatja, primici i izdaci samostana franjevaca trećoredaca glagoljaša u Martinšćici na otoku Cresu (Knjiga I., 1578 - 1618), Povijesni arhiv Rijeka, Posebna izdanja 12, Rijeka

Postojao je primjerak rukom pisane hrvatske glagoljičke Biblije koju je priredio Nikola Mojzeš s otoka Cresa. To znademo na temelju predgovora kojeg je godine 1557. pisao Stipan Konzul prigodom prevođenja Novoga Zavjeta, vidi [Jembrih].


Osor 1639. Izvor [Branko Fučić, Glagoljski natpisi].Osor 1634. Izvor [Branko Fučić, Glagoljski natpisi].


Osor 1634. IIzvor [Branko Fučić, Glagoljski natpisi].


Osor 1732. Izvor [Branko Fučić, Glagoljski natpisi].

Postoje tri glagoljicom pisana dokumenta iz Osora u posjedu g. Jurja Mužine.


Porozine 1655. Izvor [Branko Fučić, Glagoljski natpisi].

Beli, Dragozetići (otok Cres)

Dragozetici
Dragozetići: 1708 dv, vidi [Deković, Glagoljični nadpis iz Dragozetića na Cresu]

Jedan stari glagoljički evanđelistar nalazio se u Osoru na otoku Cresu još godine 1895., pisan na pergameni s oslikanim inicijalima. Uništili su ga talijanaši (vidi Štefanić, Determinante hrvatskog glagolizma, Slovo 21, Zagreb 1971., 13-30, vidi  str. 27).

Osorski kanonik Matej Sović i izdavanje glagoljaških knjiga. Sović je rođen u Petrogradu u Rusiji, umro 1774. u Osoru gdje je bio arhiđakon, a predci su mu s otoka Cresa. Za Alberta Fortisa je prepisao Hasanaginicu hrvatskom ćirilicom (viid J. Bratulić, Leksikon glagoljice, str. 142).

Zadnji glagoljaš na otocima Cresu i Lošinju bio je Frane Krivičić, župnik u Valunu, do oko 1930. Godine 1930. čitala se misa glagoljicom još u nekim mjestima na Cresu, ali potajno. Vidi [Božo Milanović, str. 89].


Plač popa Martinca, skladao Valter Beljak (svira bas, s lijeva kćeri Nataša i Maja i sin Vid), u izvedbi njegove obitelji prigodom obilježavanja 10. obljetnice smrti akademika Branka Fučića, u dvorani Izložbe glagoljice u Rijeci 2009.
Neki važni izvori za poznavanje povijesti glagoljaštva na otoku Lošinju nalaze se u posjedu župe Mali Lošinj:
 1. Matica rođenih 1596.-1680.
 2. Knjiga krizmanih 1592..-1754. (ima nešto glagoljice)
 3. Knjiga krizmanih 1592.-1754.
 4. Knjiga vjenčanih 1622.-1644.
 5. Knjiga umrlih 1630.-1775. Krasan rukopis. Slikopis 1, slikopis 2
 6. Glagoljski Lošinjski protokoli 1564.-1636., Mikule Krstinića i Ivana Božičevića
 7. Knjiga krštenih 1560.-1617. NAJSTARIJA matična knjiga? Krasan rukopis. Slikopis
 8. Knjiga krštenih 1617.-1648.
 9. Knjiga krštenih 1648.-1685.
 10. Knjiga krštenih 1685.-1727. TAL i HRV GL! Slikopis
 11. Knjiga vjenčanih 1597.-1682.
 12. Knjiga vjenčanih 1682.-1702. TAL i HRV
 13. Knjiga vjenčanih 1685.-1727.Knjiga umrlih 1630.-1765.:Marač, don Frane
Šetembar, oktobar

Šetembar


OktobarMatice krštenih, vjenčanih i umrlih u Malom Lošinju:
1671.

V Lošini Seli Malon
V Lošini Malom


1635.

V Lošini Seli MalomNerezine:


1773. Ovo je libar na koji se jimaju zapisevat dica kojih se karsti u crikvi s. Marije od Nerezin s. Jakova
Ovo je libar na koji se zapisuju oni koji se združuju u sveti matrimonij od svete ženidbe u Nerezinah s. Jakova.


Iz članka jednog Škota, Gordona McDaniela:

1680 baptism from Mali Lošinj (iz matice krštenih u Malom Lošinju)

1680 miseca nov(e)nbra dan 8 kada se rodi sin
Maretin Matia Markočića a karseti s(e) na 10
nov(e)nbra i karstih ea do(n) Franic Marketic
plovan a to karestih u crikevi s(vet)e Marij(e) kum
bi paro(n) Mati Mori(n) a kuma Mara zena
pokojnoga Matia Garžana otac Matij Marekočić a
mati Mara žena negova.


1680, in the month of November, the 8th day was
born Maretin, son of Matije Markocic. He was
baptized on the 10th of November, and I, Don
Franic Marketic, priest, baptized him in the church
of St. Mary. The godfather was Mr. Mati Morin,
and the godmother was Mara, widow of the late
Matije Garzan. The father was Matije Markocic
and the mother Mara, his wife.

Čitatelje koji žele doznati više o hrvatskoj glagoljičkoj kulturi otoka Lošinja upućujem na knjižicu [Prole, Jensch]. 

Šime Ljubić: Borba za glagoljicu na Lošinju, Rad JAZU, knjiga 57, Zagreb 1887, str. 150-186.

Leo Košuta: Glagoljski lošinjski protokoli Mikule Krstinića i Ivana Božićevića (1564-1636), Radovi Staroslavenskog instituta, Knjiga 9, Zagreb 1988. (rad ima 291 str.).
Taj je Košutin rad predan za tisak još godine 1954. tadašnjem Državnom arhivu u Rijeci, ali je objavljen tek 1988. Radi se o dva lošinjska protokola koji sadrže čak 642 glagoljičke isprave. Leon Košuta (1922. - 2001.), koji je umro u Parizu, pokopan je na zagrebačkom Mirogoju.

Leon Košuta: Glagoljski tekstovi u arhivu osorske općine, Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci, I, Rijeka, str. 163-216.
Košuta je u arhivu osorske općine pronašao sedamdesetak originalnih glagoljičkih dokumenata koje s od 1544. do 1772. pisali javni notari, hrvatski popovi glagoljaši.

Ivanka Petrović: In memoriam Leon Košuta, Slovo 54-55, 2004.-2005, str 205-209.

Milica Prole i Zrinka Jensch (ur.): Ja slova znajući govorim / Glagoljica na Cresu i Lošinju (The Glagolitic Script on Cres and Lošinj), Mali Lošinj, Srednaj škola Ambroza Haračića, 2013. ISBN 978-953-57649-0-8

Hrvatska glagoljaška bašćina otoka Krka

Croatian Glagolitic Culture in Istria

Hrvatska glagoljička bašćina na području Zadra

Mala enciklopedija hrvatske glagoljice

Cres

Croatia - Overview of History, Culture, and Science