GLAGOLJIČKE KNJIGE U KNJIŽNICI 

HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI


TAMARA RUNJAK, prof.
Zagreb, 16. veljače 2010.
www.hazu.hr

Općenito
 • adresa: Strossmayerov trg 14, Zagreb
 • http://knjiznica.hazu.hr
 • javna općeznanstvena knjižnica
 • radno vrijeme: 9-13 sati 
 • pravo korištenja građe u Knjižnici imaju: svi građani Republike Hrvatske stariji od 18 god.
 • fond: ca. 400.000 sv. knjiga i časopisa uglavnom iz područja društveno-humanističkih znanosti

Povijest Knjižnice HAZU
 • osnovana 1861. godine 
 • 1892. god. odvaja se od Arhiva HAZU 
 • 15. listopada 1949. god. svečano otvorenje nove i preuređene Knjižnice u prizemlju Palače HAZU
 • 1986. započinje računalna obrada, a od 2000. Akademija dobiva svoju web stranicu
 • 2008. počinje preseljenje u novu zgradu
 • 2009. (29. travnja) Knjižnica dobiva novu zgradu na Strossmayerovu trgu 14

Palača Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zrinski trg 11
Nova zgrada Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Strossmayerov trg 14
Porijeklo knjiga
 • 1. otkup je privatna biblioteka Ivana Kukuljevića Sakcinskoga 1868. godine od 10.000 svezaka
 • u Knjižnicu su nerijetko dospijevale čitave privatne biblioteke znamenitih ljudi iz hrvatske kulturne i političke prošlosti (Imbre Ignatijevića Tkalca, Frana Kurelca, Mirka Bogovića, Bogoslava Šuleka, Franje Račkoga, Ivana Krstitelja Tkalčića, Ivana Milčetića, Dragojla Kušlana, Ljudevita Vukotinovića, Ive Pilara i mnogih dr.)
 • njihove vlastoručne ekslibrise sa posvetom ili žigovima nalazimo na knjigama


EkslibrisiIvan Kukuljević Sakcinski

Ivan Tkalčić

Ivan Milčetić

Matija Gršković

Jacobus Supan


Zbirka starih i rijetkih knjiga
 • proizlazi iz baštinske zadaće Knjižnice
 • broji 4700 svezaka koje datiraju od 15. stoljeća do sredine 19. stoljeća
 • 15. st. : 36 inkunabula; 16. st.: 457 naslova; 17. st.: 608 svezaka
 • osobita pažnja se pridavala sakupljanju hrvatskih autora (Croatica)
 • rariteti: prva ili rana izdanja hrvatskih književnika, povjesničara, leksikografa (Dominka Zlatarića, Hanibala Lucića, Petra Hektorovića, Andrije Čubranovića, Marina Držića,Frana Petrića, Jurja Barakovića, Marka Marulića, Matije Divkovića, Fausta Vrančića, Petra Zrinskog, Pavla Rittera Vitezovića, Ivana Lucića, Baltazara Krčelića i dr.)
 • 1. izd. Planina Petra Zoranića iz 1569. god. – jedini poznati sačuvani primjerak na svijetu!
 • čuvaju se u trezoru u optimalnim mikroklimatskim uvjetima

Glagoljičke knjige

U fondu imamo ukupno 28 glagoljskih naslova, a 62 sveska (dosta djela u više primjeraka!)
kronološki:
 • 15. st. – 2 nepotpuna primjerka prvotiska Misala po zakonu rimskoga dvora
 • 16. stoljeće: 8 naslova, a 17 jedinica građe
 • 17. stoljeće: 7 naslova, a 19 jedinica građe
 • 18. stoljeće: 10 naslova, a 22 jedinice građe
 • 19. stoljeće: 2 naslova15. STOLJEĆE:

MISAL PO ZAKONU RIMSKOGA DVORA
[S.l. : s.n.], i. b. pervra č.u.o.v. [22. II. 1483.]. - [220] listova : papir; 2 (27,5 20 cm)16. STOLJEĆE (8 naslova, a 17 jedinica):

 • izdanja Senjske tiskare (1507./1508.) – Naručnik plebanušev, Transit svetog Jeronima, Mirakuli slavne děve Marie i Korizmenjak;
 • izdanja Riječke tiskare: Kožičićev Misal hrvacki i Knjižice od žitija rimskih arhijerejov i cesarov (oba 1531.);
 • venecijanska izdanja: Misal Pavla Modrušanina (1528.) i Brozićev brevijar  (1561.)

1. NARUČNIK PLEBANUŠEV. - [Senj, 1507.]. - 118 listova ; 8 (18 cm)- Sign.: R-675, a


kolofon

2. TRANSIT SVETOG JERONIMA. - [Senj, 1508.]. - [287] nepag. str. ; 16 (14 cm) – Sign.: R-732, a, b, c


incipit

3. MIRAKULI SLAVNE DĚVE MARIE. - [Senj, 1508.]. - 80 listova ; 16 (15 cm) – Sign.: R-738, a, b


incipit

explicit

4. KORIZMENJAK FRATRA RUPERTA. - Senj,1508. - 104 lista ; 8 (21 cm) – Sign.: R-674, a, b, c


incipit


explicit

Izdanja Riječke tiskare, 1531.

1. Misal hruacki po rimski običai i čin' - [Štampan' v Rici, dan' 28. miseca aprila leto od hristova roistva 1531.]. - [8, 248] listova ; 8 (22 cm) - Sign.: R-600Počine čin misala hrvackago po običaju Rimskago Dvora.

2. Knižice od žitija rimskih' arhierěov' i cesarov'. - [V' Rici : V' hižah Šimuna biskupa modruškoga, 1531.]. - [60] listova ; 8 (21 cm) - Sign.: R-698
Šimuna Kožičića Zadranina biskupa Modruškoga

Venecijanska izdanja


1. MISAL PAVLA MODRUŠANINA
    Misali po zakon' rimskoga dvora ... / a korežen' po fratru Pavlu Modrušaninu... - [Štampani v Benecih' : po Frančisku Bindoni i Mafio Pasino tovariši, 1528.]. - [8], 224 lista ; 8 (18 cm)
    Sign.: R-778
2. BROZIĆEV BREVIJAR
    Brvieli hirvacki' ... / - Štampani va Bnecih : po sinih Zan Frančiska Torižani ..., miseca marča č. f. m. a. [=1561.] = Apud filios Gio: Francisci Turresani Venetiis mense Martio. MDLXI. – [547] listova ; m8 (15 10 cm)
    Sign.: R-783
17. i 18. STOLJEĆE (od 1628. – 1791.):

 • hrvatska “istočnoslavenizirana” izdanja Rimske propagande (Sacra Congregatio de propaganda fide)
 • tiskane samo liturgijske knjige (misal, brevijar ili časoslov, katekizam i dr.)
 • tada je objavljeno i najviše glagoljskih početnica ili abecedarija (Azbukividnjak slovinskij, Bukvar slavenskij)
 • U 17. st. redaktor crkvenoslavenskih liturgijskih knjiga je bio fra Rafael Levaković (1590.-1650.), crkveni pisac i povjesničar
 • kasnije je redaktor Levakovićevih izdanja bio Splićanin Ivan Paštrić (1635.-1708.), doktor filozofije i teologije1.  Azbukividnjak slovinskij- [1. izd.]. – U Rimu, 1629. - [16] listova ; 16. (Sign.: R-264; R-265


2.  Azbukividnjak slovinskij- [2. izd.]. – U Rimu, 1693. - [16] listova ; 8 (18 cm). (Sign.: 14)3. NAUK' KARSTJANSKI KRATAK‘ / prenapravlen i prepisan slovmi B. Eronima stridonskoga trudoljubjem otca f. Rafaila levakovića ... – U Rimu : štampom propagande, 1628. - 68 str. ; 16.  - Sign.: R-268: nema nasl. lista


4. MISSAL RIMSKIJ va ezik slavenskij sazdan poveleniem p.G.N. Pape urbana osmoga = MISSALE ROMANUM Slavonico idiomate, … / [prir. Rafael Levaković]. - Romae, 1631. – 116, 552, 118, 9 str. ; 4 (24 cm).  - Sign.: R-582; R-937, a, b. – 4 primjerka!4. MISSAL RIMSKIJ = MISSALE ROMANUM Slavonico idiomate, ... / [prir. Rafael Levaković]. - Romae, 1631. – Sign.: R-582; R-937, a, b. – 4 primjerka!


Ekslibris i zapis o porijeklu primjerka R-582:
Naslovna stranica primj. R-937:


4. MISSAL RIMSKIJ = MISSALE ROMANUM Slavonico idiomate, ... / [prir. Rafael Levaković]. - Romae, 1631. – Sign.: R-582; R-937, a, b.


5. ISPRAVNIK ZA JEREI ISPOVIDNICI I ZA POKORNIH / prenesen nigda s' latinskoga jazika u slovinskij po popu Šimunu Budineu a sada pismenni glagolskimi ispisan i napečaćen o. Rafailom Levakovićem. - Romae, 1635. - 298 str. ; m8.

Sign.: R-263, a; R-286; R-645; R-265, privez

- čak 5 primjeraka!

Naslovna stranica sa ekslibrisom:

6. ČASOSLOV RIMSKIJ slavinskim jazikom … = Breviarivm Romanvm Slavonico idiomate … / [prir. Rafael Levaković]. - [1. izd.]. - Romae, 1648. - 1430, CCXXXIV str. ; 8. - Sign.: R-946

7. ČASOSLOV RIMSKIJ slavinskim jazikom … = Breviarivm Romanvm Slavonico idiomate … / [prir. Ivan Paštrić]. - [2. izd.]. - Romae, 1688. - 1100, CXIIII str. ; 8.
Sign.: R-945, a, b, c, d - 5 primjeraka!

18. STOLJEĆE (10 naslova):

1.   Missal rimskij va ezik slavenskij … = Missale Romanum Slavonico idiomate, … / [prir. Ivan Paštrić]. - Romae, 1706. - 659, 128 str. : note ; v8. - Sign.: R-940, a, b, c. – 4 primjerka!

Naslovna stranica:Ekslibris na unut. str. prednjih korica:

2.   Misse za umervšije samo iz missala rimskoga izvadjene svoim zakonom … za službu i način svih crikav. – Romae, 1707. - 38 str. : ilustr., note ; v8.
    Sign.: R-938, a, b - 3 primjerka!

Uvez sa ostacima pergamene na kojoj je bio ispisan tekst na glagoljiciNaslovna stranica:

3.  JURANIĆ, Anton
    Molitvi prežde i poslie misse gl[ago]limia iz' missala rimskago inehže mest' izvedene ninježe / iz' latinskago na slavinski jazik privedene po M. P. O. Antunu Juraniću. - [1. izd.]. - Vo Venetiji : Knigopečatijem Dimetra Teodosija, Leto 1765. - 118 str. ; 16.
    Sign.: R-114, a, b; R-813 - 4 primjerka!

Naslovna stranica:Različiti uvezi:

4.   Officia sanctorum Slavonico idiomate … = Čini svetyh' slovenskim' jazykom' glagolemyh pod' zapovediju izvodeniem' apostolskim' v' nekih mesteh. - Romae, 1791. - 270 str. ; 8.
Sign.: R-685

Naslovna stranica:

5. Bukvar' slavenskij pismeny prepodobnago Kyrilla, Slavjanom' episkopa, napečatan'. - V' Rimě : Typom' Svjatago Sabora ot razmnoženia věry, 1739. - [38] listova ; m8. Glag. i ćir.
Sign.: R-632, a

Rukopisni zapis o uvezu:6. Bukvar' slavenskij ... – Rim, 1753. – 78 str. ; m8. Glag. i ćir. - Sign.: R-634, a
ponovljeno izd. iz 1739. godine (bez slike!)


7. Bukvar' slavenskij pismenii Veličajšago učitelja b. Jeronima Stridonskago napečatan'. - Vo Venetii : Tipom‘ Dimetra Teodosija, 1763. - [16] listova ; m8. - Sign.: R-6468. Bukvar' slavenskij pismenii Veličajšago učitelě b. Jeronima Stridonskago napečatan'. - V‘ Rimě : po Antonu Fulgonu, 1788. - 32 str. ; m8. - Sign.: R-266; R-647

9. Časoslov' rimskij slavenskim jazykom ... = Breviarivm Romanvm slavonico idiomate, ... - Romae, 1791. - 1120, 277, 34 str. ; 8. - Sign.: R-943; R-102510. Privedri prijcip čini svakom znati s naredbom prisvitlih i priuzvišenih gospode inkvižiturov vojniški broja i stvari od Levanta, Dalmacije i Arbanie. - Venecija, 1790. - 12 str. ; v8. - Sign.: R-580

19. STOLJEĆE (2 naslova):

 • pokušaj vraćanja izvornom jeziku tj. hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku
 • važnu ulogu imao hrvatski jezikoslovac Dragutin Antun Parčić (1832.-1902.)
 • zadnja glagoljska tiskana knjiga - 3. izdanje Parčićevog Misala objavljeno je 1905. godine (nažalost, nemamo ju u Akademijinom fondu)

1. Čin' i pravilo misi … = Ordo et Canon. - Romae, 1881. - 26 str. ; 4 (28 cm). - Sign.: R-935, a2. Prilog' rim'skomu misalu slovenskim' ezikom' (leta č.O.K.A.) = Appendix ad Missale Romano-Slavonicum (anni MDCCXLI - Romae, 1881. - 99 str. ; 4 (28 cm). - Sign.: R-934


http://knjiznica.hazu.hr
Zahvaljujem prof. Tamari Runjak na ljubaznom dopuštenju da njezino predavnje održano 16. veljače 2010. na Redovitoj mjesečnoj tribini Društva prijatelja glagoljice ovim putem bude dostupno čitateljima. D.Ž.


S desna: Tamara Runjak, Mladen Kezele i Vladko Bilić u knjižnici HAZU u Zagrebu, u studijskom posjetu
nakon tečaja glagoljice održanog 2011. godine u Duhovnom-obrazovnom centru Marijin dvor u Lužnici kod Zaprešića.Mala enciklopedija hrvatske glagoljice

Croatia - Overview of History, Culture and Science