Panoi Društva prijatelja glagoljice

Mirna Lipovac i Darko Žubrinić, 2022.

Nije dopušteno prenošenje fotografija panoa s ove mrežne stranice, niti njihova sadržaja.

SADRŽAJ
Plominski natpis | Valunska ploča | Krčki natpis | Bašćanska ploča | Istarski razvod | Vinodolski zakonik | Kirinov psaltir | Misal kneza Novaka | Reimski evanđelistar | Kopenhagenški misal | Juraj Slovinac | Hrvojev misal | Hrvatski glagoljički list u Norveškoj | Povelja bana Nikole IV. Frankapana | Beramski misal | Poljičica ili arvatica | Petrisov zbornik | Hrvatske inkunabule tiskane glagoljicom | Senjska glagoljaška tiskara | Prva hrvatska glagoljska inkunabula | Zapis popa Martinca | Prva hrvatska tiskana početnica za djecu | Psaltir Šimuna Kožičića Zadranina | Glagoljička tiskara u Urachu kod Tübingena | Prisega Nikole Zrinskog | Freska sv Jeronima iz 1589. u Vatikanskoj knjižnici | Grobnička pločaPrvićka ploča | Matična knjiga krštenih iz Prvić Luke | Veduta Šibenika s otocima | Zlarinska oporuka iz 1664. | Grdovićev zbornik | Od librarije (O knjižnici) | Spomenik Gutenbergu u Zagrebu | Dragutin Antun Parčić | Parčić, svestrani glagoljaš | Glagoljaški otčenaš u Parčićevu misalu | Parčićev misal u Prvić Luci | Četiri izdanja Parčićeva glagoljskog misala | Hrvatski glagoljički spomenici do uključivo 12. st. | Hrvatski glagoljički spomenici u Slavoniji | Istarski glagoljski grafiti | Hrvatsko ime glagoljicom tijekom stoljeća | Izvorne spojenice i kratice u hrvatskoj glagoljici, 1. dio | Izvorne spojenice i kratice u hrvatskoj glagoljici, 2. dio | Brojevi u hrvatskoj glagoljici | Kolofoni hrvatskih glagoljaških knjiga | Imena hrvatskih glagoljaša | Tablica hrvatske glagoljice po Jurju Slovincu | Spojenice u hrvatskoj glagoljici | Društvo prijatelja glagoljice | Hrvatskom glagoljicom tiskane knjige u Rimu | Dragutin Antun Parčić, glagoljaš i fotograf | Glagoljicom pisani vrbnički misali | Misal Pavla Modrušanina iz 1528. | Brozićev brevijar iz 1561. | Glagoljica na dubrovačkom području | Pisma pape Inocenta IV. hrvatskim biskupima | Zakoni i statuti pisani hrvatskom glagoljicom | Blaž Baromić || Glagoljica u Splitu i okolici | Glagoljica u Tkonu na otoku Pašmanu | Riječka glagoljska tiskara | Hrvatska glagoljica u Boki kotorskoj | Naopaka glagoljica | Hrvatska glagoljica u Rijeci i okolici | Novovjeka glagoljica u Vukovaru i Aljmašu | Glagoljica na području Ozlja |
Plominski natpisValunska pločaNajstariji hrvatski natpisi klesani glagoljicom (uključujući i Krčki natpis)Bašćanska pločaGlagoljica u Istri, Istarski razvod: [PDF] 5.5 MBVinodolski zakonKirinov psaltirMisal kneza NovakaReimski evanđelistar iz 1395.Hrvatska glagoljica izvan domovine (uključujući i Kopenhagenški misal)Juraj Slovinac (Georges d'Esclavonie)Hrvojev misalBatomaljski glagoljički listovi (Hrvatski glagoljički list u Norveškoj)Acta croatica (uključujući i Povelju bana Nikole IV. Frankapana)Glagoljica u Istri (uključujući i Beramski misal)Hrvatska ćirilica (uključujući i poljičicu ili arvaticu)Petrisov zbornik
Petrisov zbornik (NSK)Hrvatske inkunabule tiskane glagoljicomSenjska tiskaraPrvotisak iz 1483. (prva hrvatska glagoljska inkunabula)Zapis popa Martinca iz 1495.Prva hrvatska tiskana početnica za djecu iz 1527.Psaltir Šimuna Kožičića Zadranina iz 1530.Glagoljička tiskara u UrachuPrisega Nikole Zrinskog 1566. g.Freska sv. Jeronima iz 1589. u Vatikanskoj knjižniciGrobnička pločaPrvićka pločaGlagoljica na otoku Prviću kod Šibenika (Matična knjiga krštenih iz Prvić Luke)Veduta Šibenika s otocima, Matthaeus MerianGlagoljica na otoku Zlarinu (Zlarinska oporuka)Brzopisna glagoljica
Glagoljica na zadarskom području (Grdovićev zbornik)Od Librarie (O knjižnici, iz glagoljaškog rukopisa "Konštitucioni fratrov tretoga reda...", 18. stoljeće), str. 6-7Spomenik Gutenbergu u Zagrebu (pri kraju ove mrežne stranice)Dragutin Antun ParčićParčić, svestrani glagoljašGlagoljaško pjevanje, glagoljaški otčenašParčićev misal (u Prvić Luci)Četiri izdanja Parčićeva glagoljskog misalaNajraniji hrvatski glagoljički spomeniciGlagoljica u SlavonijiGlagoljica u Istri (istarski glagoljski grafiti)Hrvatsko ime glagoljicomIzvorne spojenice (ligature) i kratice u hrvatskoj glagoljiciSpojenice, kratice i brojevi u hrvatskoj glagoljiciBrojevi u glagoljiciKolofoni hrvatskih glagoljaških knjigaImena hrvatskih glagoljašaTablica glagoljice po Jurju SlovincuSpojenice, kratice i brojevi u hrvatskoj glagoljici.

Inicijali i spojenice u Prvotisku iz 1483.Društvo prijatelja glagoljiceHrvatskom glagoljicom tiskane knjige u Rimu (tzv. "rusificirana" ili "istočno-slavenizirana" izdanja)Dragutin Antun Parčić, glagoljaš, leksikograf i fotografGlagoljicom pisani vrbnički misaliMisal Pavla Modrušanina iz 1528.Brozićev brevijar iz 1561.; fra Petar Runje: Uz 450 - godišnjicu Brozićeva brevijara (1561.) PDFGlagoljica na dubrovačkom područjuMarijana Tomić (r. Jakšić): Senjska glagoljska tiskaraActa croaticaBlaž BaromićSlavko Kovačić: Croatian Glagolitic heritage in the Split Archdiocese
Glagoljica u Tkonu na otoku Pašmanu
Riječki glagoljaški krug; Anica Nazor: Kožičićeva glagoljska tiskara u RijeciTragovi glagoljice u Boki kotorskoj (također Hrvatska glagoljica u Boki kotorskoj)"Naopaka" glagoljicaRiječki glagoljaški krugNovovjeka glagoljica u Vukovaru i AljmašuGlagoljica na području Ozlja

Mala enciklopedija hrvatske glagoljice

Croatia - Its History, Culture, and Science