Spojenice, kratice i brojevi
u hrvatskoj glagoljici

 Mirna Lipovac i Darko Žubrinić, 2021.

Spojenica u hrvatskoj glagoljici ima na stotine. Čak i u tiskanim knjigama ima ih ne mali broj. Glagoljičke spojenice su nevojbeno jedan od najzanimljivijih i najljepših grafičkih fenomena hrvatske pisane kulture.

Ispuštena slova označena su u okruglim zagradama.

Senjska ploča 1330. | Kirinov psaltir 1359. | Misal kneza Novaka 1368. | Bula pape Grgura pavlinima 1371. | Hrvojev misal 1404. | Beramski misal 15. st. | Glagoljaški brevijar 15. st. |  Zvečanjski ulomak iz Poljica 15. st. | Mavrov brevijar 1461. | Prvotisak 1483. | Greblov kvarezimal 1493. | Baromićev Senjski misal 1494. | Novljanska ploča 1511. | Bribirski nadpis 1527. | Kožičićev Riječki misal 1531. | Brozićev brevijar 1561. | Matična knjiga s otoka Prvića 1690. |


Senjska ploča iz 1330. g.


Senjski nadpis iz 1330. (godina je navedena u trećem redku), kada je u Senju građena crkva sv. Martina.


B(og)u  (treći redak ploče odozdol)


cr(e)kav  (u šestom redku ploče)


1330. (treći redak Senjske ploče)


Reimski evanđelistar iz 1395. (dio pisan glagoljicom)


ap(osto)lsk(i)h
spojenica PL


vhodit (ulazi)
spojenica HO


k ljudjem (k ljudima)
spojenica JuD


Avraamle  (Abrahamu)
spojenice VR, ML


tvojem
spojenica TVO


prva
spojenica PRV


bog(a)t
spojenica GT


gl(a)s v(e)li
spojenice GL, VL


Jer(u)s(o)l(i)m
spojenica ML


v grob
sojenica GRBeramski misal iz 15. st.
(nalazi se u NUK u Ljubljani; NUK = Nacionalna in univerzitetna knjižnica)


S(ve)ti P(a)vle (vokativ)
spojenica PVL


E(van)đ(e)lija ot Luki
spojenice ĐL i OT


gl(a)sa
spojenica GL


i v lunje (i na mjesecu)
spojenica VL


i v zvjezdah
spojenice ZV, ZDA


m(i)l(o)srd(an) b(u)di, otpusti n(a)m g(rih)i
spojenice ML (s granatim M), OT


m(o)l(i)te za nas
spojenica MLT


plod
spojenice PL, OD


R(e)č(e) Is(us) uč(e)n(i)k(om) svojim; (učenikom = učenicima)


sil  (množina od "sila", u genetivu)
spojenica IL


sl(a)vu
spojenica LV


sr(d)ca


Sv(e)ti P(e)tre
spojenica PTRGlagoljaški brevijar s početka 15. st.p(o)m(o)li se
spojenica PML


m(je)s(e)c
spojenica MS


juže (= koju)
spojenica JuŽ


rod(i)t(e)lju
spojenica DTLJu


m(o)l(i)tv(a)mi
spojenica MLTV


ljudi
spojenica LJuD


mlijekom
spojenica ML


11 (1+10)
jedan na dest


Brozićev brevijar (brvijal hirvacki) iz 1561. g., knjiga tiskana u Veneciji


grišn(i)ci
spojenica GR


jego r(a)di  (= zbog njega; riječ "ego" čitamo jotirano - jego)
spojenica GO


ljubite
spojenica LJu


molitvu moju
spojenice ML, TV (lomljena ligatura s lomljenim T), MO


otp(us)ti
spojenica OT (zapravo pokrivenica - naziv predlaže g. Darijo Tikulin)


prah jego
spojenice PR, GO


pred toboju
lspojenice PRD (lomljeni D!), TO


Primite
spojenica PR


Ps(a)l(a)m 5
spojenica PS (vertikalna ligature, tj. pokrivenica po Dariju Tikulinu)


s tr(e)petom
spojenica TO


tvoje
spojenica TVO, slovo "e" čitamo jotirano


vzgorit se (= rasplamsat će se)
spojenica GO


zemlje (od zemlja)
spojenica MLGlagoljički nadpis iz Bribira iz 1527.


Bribirski nadpis iz godine 1527.
Nalazio se na predziđu glavne kule bribirskog Starog grada.

l(e)t G(ospo)d(nji)h  (= godine Gospodnje)
spojenice LT, GDH

1527.


Greblov kvarezimal (Tlmačenie muki) iz 1493.; Šimun ili Simun Greblo iz Roča u Istri


Bog s nami


budeš
spojenica BU


dostoinu
spojenice TO, NU


drugomu
spojenice GO, MU


G(ospo)d(i)n B(og)
spojenica GDN


govori
spojenice GO, VO


govoru
spojenica GOVOR (peterostruka!)


ili
spojenica ILI


Is(us) Nazaranin c(esa)r Judjeiski  (pisano zrclano!)
spojenice ZA (lomljeni A!), JuD


iz Roča
spojenica ZR


k prvomu
spojenice PRVO, MU


m(i)l(o)st
spojenica ML


mudrost
spojenica MU


nepr(a)vdu
spojenica PRV


pr(a)vdu
spojenica PRV


su (oni su)
spojenica SU


v dobrote
spojenice VDO, BR


v(a) viki vikov amen  (= u vijeke vijekova amen)
spojenica VV


zgora (= odozgor)
spojenica ZGOR


1493.Bula pape Grgura pavlinima iz 1371.


16 = 6 + 10
šest na deset (šesnaest)


1371


G(ospo)d(i)nu B(og)u
spojenica GD


Gregor
spojenica GO (svečano izdužena)


Grgura
spojenice GR, GU


ili
spojenica ILI


kih godje (kojih god)


ljudem
spojenica LJuD


m(i)l(o)st
spojenica ML


muku
spojenica MU


olt(a)ri
spojenica LTR


prepovedamo (zabranjujemo)
spojenice PR, POV, DA, MO


tvrdo
spojenica TVRD


za volju
spojenica LJu


Hrvojev misal iz 1404. g. (čuva se u Knjižnici Turskih sultana u Carigradu)


kol(je)na
spojenica OL


p(o)m(o)l(im) se
spojenica PML


Kirinov psaltir iz 1359. g. (čuva se u Pragu, u Nacionalnoj knjižnici Klementinum; drugi naziv je Lobkowitzov psaltir)


zri (= gledaj)
spojenica ZR


z(e)mlju
spojenica ZML


zlo
spojenica ZL


Nije spojenica, ali navodimo kao duhovitu zanimljivost:
slovo S s dva oka!


Kožičićev misal iz 1531. g., Riječka tiskaraG(ospod) B(og)


govoru (= govorim)
spojenice GO, VO


ježe (= koje; prvi "e" se izgovara jotirano)
spojenica EŽE


juže
spojenica JUŽ


m(o)l(i)mo G(ospod)i
spojenica ML


m(u)ža
spojenica MŽ


nebo i zemla
spojenice BO, ML


otca
spojenica OT (pokrivenica)


sili bo nebeskie (sile naime nebeske)
spojenice IL (slomljeni L!), BO


Sin Boži
spojenica BO


tagda uzret (= tada ugleda)
spojenice TA (slomljeni A), ZR


zovet se (= zove se)
spojenica ZOMatična knjiga na otoku Prviću iz 1690. g.


na Prviću
spojenica PRV


1690.Mavrov brevijar iz 1461. g. (NSK, Zagreb)


bliži
spojenice BL, IŽ


mužki
spojenica UŽ


posla (= poslanika, izaslanika)
spojenica SL


prijateli
spojenica PR, JaT, ELMisal kneza Novaka iz 1368. g.
(Austrijska nacionalna knjižnica u Beču)
kuplene
spojenica PL


četvrto
spojenica TVRT


m(i)losti
spojenica ML


m(o)l(imo) te
spojenica MLT


muža
spojenica MŽ


P(a)vl(a) ap(osto)la
spojenice PVL, PL


1512. marča na 15 pop Simun Greblo pisa, bje morija (pripis Šimuna Grebla nakon 1368.)
spojenice NA, PO, MU, GR, BLO, MO

pop Simun Greblo
spojenice PO, MU, GR, BLO1368.


1505. (pripis nakon 1368.)Novljanska ploča iz 1511. g. (Novi Vinodolski)


Novljanska pločaNovi, 1511.
gospodina Ijulija Pape
spojenice GD, JuLI


Gospodnih
spojenica GD


plovan
spojenica PLOV


vzveličeni  (= uzvišeni)
spojenice ZV, ELI


o(t)ca


1511.Prvotisak iz 1483. g., prvi hrvatski tiskani misal (inkunabula)groba
spojenica GO


jako (= kako)
spojenica JaK


G(ospod)i m(o)l(imo)
spojenica ML


G(ospodo)m (= Gospodinom)


idježe (idući, putujući)
spojenica JeŽEIjakovla (Jakova)
spojenice JaK, VL


ježe (= koje)
spojenica JEŽE


ljudi
spojenica LjU


m(i)l(ost) tvoju
spojenice ML, TV


pomoć
spojenice PO, MO


pomolim se
spojenice PO, ML


priležno (= ponizno)
spojenica PR


pr(o)r(o)k
spojenica PR


prosim Gospodi (= molimo Gospodine)
spojenice PR


prosim
spojenica PR


svojim
spojenica VO


1483.


22.Senjski misal iz 1494. g. (inkunabula) s Baromićevim lomljenim ligaturamablago
spojenica BL (lomljeni L)


blaženiju
spojenica BLŽ (L i Ž lomljeni)


da nam
spojenica DA (lomljeni A)


i velmi  (= i veoma)
spojenica EL (lomljeni L)


juže  (= koju)
spojenica JuŽ (lomljeni Ž)


ljudi stvorim
spojenica LJuD (lomljeni L i D)v sela  (= u sela)
spojenica EL (lomljeni L)


žrtva
spojenice ŽR (lomljeni R), TV


Zvečanjski ulomak iz Poljica iz 15. st. (čuva se u Splitskoj nadbiskupiji); ljubaznošću prof. dr. Slavka KovačićaIjudjei (= Judeji)
spojenica JuD


čto (= što)
spojenica TO


iže (=koji)
spojenica IŽ


jaže (= koja)
spojenica JaŽE


ot očiju
spojenica OT


prosim
spojenica PR


svideteli  (= svjedoci)
spojenica VDT


tvoego
spojenica TV, GO


zemle  (= zemlji)
spojenica ZML


Plač dive Marije, 15. st., Zbornik 26 iz Berčićeve zbirke u Ruskoj nacionalnoj knjižnici u Sankt Peterburgu


misli
spojenica SLI


hotel
spojenica HO, TEL


gledai
spojenice GL, EDA


gledai
spojenica GLEDA


uhili  (= ote; od oteti)
spojenica ILITablica spojenica

Ovdje donosimo jednu od objavljenih tablica spojenica u hrvatskoj glagoljici. Izvor je Rječnik crkvenoslavenskoga jezika jezika, a tehnički ju je modificirao Marko Csenar,  iz Željeznog / Eisenstadta, Austrija, 2010.

Mala enciklopedija hrvatske glagoljice


Društvo prijatelja glagoljice