Glagoljaška izobrazba za srednje škole

Darko Žubrinć, 2014.
Mogući naziv predmeta: Hrvatska glagoljica, Hrvatska glagoljaška baština, Hrvatska glagoljaška kultura

Skica sadržaja za 30 sati nastave (kroz 30 tjedana), tj. tijekom cijele školske godine (jedan sat tjedno, moguće i 2, tj. za ukupno 60 sati nastave), s naglaskom na vježbanju čitanja i pisanja:

 1. Uvodno predavanje o glagoljici (povijesni okvir, najvažniji momenti u kronologiji, značenje, vrste glagoljice, osobitosti, rasprostranjenost),  5 najvažnijih (Bašćanska ploča, Istarski razvod, Vinodolski zakonik, Prvotisak iz 1483., Prvotisak hrvatske početnice za djecu iz 1527.), domaća zadaća
 2. Tablica hrvatske glagoljice po Jurju Slovincu (15-20 slova), vježbanje, domaća zadaća,
 3. Tablica hrvatske glagoljice po Jurju Slovincu (preostalih petnaestak slova), domaća zadaća
 4. Spojenice [JPG], kratice, brojevi [PDF] u glagoljici, elementi hrvatskog crkvenoslavenskog jezika, domaća zadaća
 5. Prepisati glagoljaški očenaš (Jurja Slovinca), po mogućnosti uvježbati i pjevanu formu (napjev iz Žmana na Dugom otoku), drugi gl. očenaši, domaća zadaća
 6. Prepisati Zdravomariju [JPG], Apostolsko vjerovanje ([JPG i JPG gore], [JPG dolje i JPG]) i koji psalam (po Jurju Slovincu), Misli Jurja Slovinca, domaća zadaća
 7. Bašćanska ploča, napisati "Zvonimir, kralj hrvastski" glagoljicom, Vindolski zakonik, domaća zadaća
 8. Istarski razvod, upoznavanje sadržaja [PDF], domaća zadaća
 9. Hrvatski benediktinci glagoljaši, Pravila svetog Benedikta, domaća zadaća
 10. Hrvojev misal 1404., Prvotisak iz 1483., prvotisak početnice za djecu iz 1527., domaća zadaća
 11. Čitanje božićnog evanđelja po Luki [PDF] iz prvotiska 1483., prvi dio (po metodologiji Vladimira Ćepulića; Bašćina br. 1), domaća zadaća (pročitati preostali dio evanđelja)
 12. Čitanje evanđelja po Ivanu [PDF] iz prvotiska 1483., drugi dio (po metodologiji Vladimira Ćepulića; Bašćina br. 4), domaća zadaća (pročitati preostali dio evanđelja)
 13. Senjska tiskara (Blaž Baromić), Kožičićeva tiskara (Šimun Kožičić Zadranin), odabrana čitanja
 14. Hrvatski protestanti 1560tih, Vatikanska izdanja u 17. i 18. st., Parčićev misal 1893., domaća zadaća
 15. Brzopisna (kurzivna) glagoljica, Crkvena prikazanja (na pr. Tkonski zbornik), Marijini mirakuli (Marica Čunčić, Ivanka Petrović), domaća zadaća
 16. Petrisov zbornik (U se vrime godišća), domaća zadaća
 17. Franjevci trećoredci glagoljaši u Hrvatskoj (fra Kristijan Kuhar), čitanje štiva fra Šimuna Klimantovića, domaća zadaća
 18. Acta croatica (s čitanjem nekoliko odabranih izvornih dokumenata -  listina), prvi dio, domaća zadaća
 19. Acta croatica (s čitanjem nekoliko odabranih izvornih dokumenata -  listina), drugi dio, domaća zadaća
 20. Glagoljica u hrvatskim regijama: na zadarskom području i u Lici, domaća zadaća
 21. Glagoljica u hrvatskim regijama: u Istri, na otocima Krku, Cresu i Lošinju, u Vinodolu, čitanje odabranih dokumenata i epigraskih zapisa, domaća zadaća
 22. Hrvatski glagoljički natpisi (u kamenu i epigrafski spomenici), Branko Fučić, domaća zadaća
 23. Hrvatske glagoljičke knjige i rukopisi izvan domovine, domaća zadaća
 24. Glagoljaško pjevanje, glazbena slušaonica, domaća zadaća
 25. Poljički glagoljaši, šest glagoljaških samostana na otoku Braču (osobito Blaca, Zmajeva pećina i Dračeva Luka), domaća zadaća
 26. Život hrvatske glagoljice danas (evidentiranje i čuvanje glagoljičkih knjiga i spomenika, glagoljaške udruge, spomeničke cjeline, suveniri, kaligrafija, glagoljaški časopisi i knjige o glagoljici, dizajn, moda, fontovi, internet, školski časopisi,...)
 27. Glagoljička kaligrafija, likovna terapija, slikanje na svili itd. s pomoću glagoljice (doc. Siniša Reberski, Ivan Ferenčak, prof. Mira Kliček, Renata Mladić)
 28. Suvremena hrvatska književnost glagoljicom (također i prema časopisima Bašćina, Slovo Rogovsko), nastupi učenica
 29. Dva ili tri glagoljaška izleta: Istra, Rijeka i otok Krk, Zadarsko područje
 30. Posjeti nekim institucijama u Zagrebu (HAZU – Bašćanska ploča, Knjižnica HAZU, arhiv HAZU, Hrvatski državni arhiv, NSK, Staroslavenski institut, Glagoljaški samostan sv. Franje Ksaverskoga), Izložba glagoljice u Rijeci

DOMAĆE ZADAĆE: mogle bi se dijelom temeljiti na časopisima Bašćina i Slovo Rogovsko, te na postojećoj literaturi (tiskanoj i elektroničkoj), kao i na glagoljaškim izletima. Bilo bi dobro da najbolji učenici dobiju priliku da sami povremeno referiraju 5-10 min. neke cjeline iz programa.

POSJETE: na pr. posjete redovitim mjesečnim tribinama DPG-a i drugim manifestacijama

ZAGREB: Knjižnica HAZU, Arhiv HAZU, Državni arhiv na Marulićevom trgu (+ Metropolitana), Staroslavenski institut, NSK (Odjel za rijetkosti), Knjižnica franjevaca trećoredaca glagoljaša na Ksaveru, Odsjek RARA u Gradskoj knjižnici

GLAGOLJAŠKI IZLETI: u Rijeku (Izložba glagoljice) i na otok Krk, ili u zadarsko područje (SICU, Biograd), ili u Istru (Roč, Hum, Draguć, Pazin, ...), Cres i Lošinj (Valun, Beli, Osor, Mali Lošinj,...), Aljmaš

CILJ:  za nekoliko godina prirediti i objaviti priručnik (knjigu) za učenike i učitelje

LITERATURA: www.croatianhistory.net/etf/lex.html , kao i mnoge knjige koje su tamo citiraneZahvaljujem Općoj ženskoj gimnaziji u Zagrebu pri samostanu Sestara milosrdnica u Zagrebu, osobito s. Elizabeti, s. Berislavi i prof. Kristini Repar, na čiji poticaj je nastala ova mrežna stranica. Ona je rezultat višegodišnje suradnje s tom školom, kao i do sada održanih tečaja glagoljice u Marijinom dvoru u Lužnici. D.Ž.Suvremena hrvatska književnost glagoljicom

Mala enciklopedija hrvatske glagoljice
Croatia, An Overview of Its History, Culture and Science