Glagoljica i hrvatski identitet

Posvećeno uspomeni na Nedu Grbina
Darko Žubrinić, Državni arhiv u Zadru, 12. svibnja 2014.
Udruga glagoljaša Zadar, Dani hrvatske glagoljice
EU

Acta Croatica
  • Ivan Kukuljević Sakcinski, 1. izdanje 1863., 2. izdanje 1898. (dopunio Đuro Šurmin), Stjepan Ivšić, HAZU, prošlo je 116 g., a od prvog izdanja 151 godina!
  • 800 dokumenata od godine 1100. do konca 16. st., većinom glagoljičkih (osobna informacija ak. Eduarda Hercigonje)
  • Ferdo Šišić: "To je najljepša i najpotpunija zbirka hrvatskog narodnog govora u srednjem vijeku i čitavo XVI. stoljeće... Ovako opsežne zbirke srednjovjekovnih isprava - listina [isprava, zakona i statuta], kao što je naša Acta Croatica, pisanih živim, narodnim govorom, ne može pokazati niti jedan drugi slavenski narod."
  • Srbska župa (katolička glagoljaška župa u Lici) - ime naselja Srb je hidronim, a ne etnonim: Istarski razvod, Acta croatica, stol srbski (Acta croatica, 18. listopada 1451.) - akademik Petar Šimunović, dr. Vladimir Sokol

Hrvatska glagoljaška bašćina izvan domovine u 27 zemalja
Hrvatsko ime u glagoljičkim knjigama i rukopisima
  • Juraj Slovinac (Francuska, pisano na Sorboni u Parizu oko 1400., sada u Toursu) - Istud alphabetum est Chrawaticum
  • Hrvati = Ravni kotari, natpis iz Sikova ([Ivna Anzulović])
Hrvatska glagoljica i europski enciklopedisti od 16. do 18. st.

Hrvatska glagoljička Biblija, Giovanni Battista Palatino

Gendijeva Biblija u Novgorodu koncem 15. st. i hrvatski dominkanac-glagoljaš Beniamin (Veniamin)
Hrvatska glagoljička bašćina u Zadru i zadarskom području, Benkovac

Glagoljaško pjevanje, Katarina Livljanić

Mirovni ugovor u Parizu 1946., kojim je riješena politička sudbina Istre: don Božo Milanović
Izložbe hrvatske glagoljice:

Turističke, umjetničke i crkvene izložbe:
August Šenoa
Suvremena hrvatska književnost glagoljicom

Glagoljaška izobrazba za srednje škole
Kolegij hrvatske glagoljice na Zadarskom sveučilištu?

Mala enciklopedija hrvatske glagoljce
Croatia, An Overview of Its History, Culture and Science