Branko Fučić

 

Skica predavanja pripremljenog za

Međunarodni znanstveni skup o životu i djelu
akademika Branka Fučića
(1920.-1999.)
Malinska, 30. siječnja - 1. veljače 2009.

pod naslovom

Darko Žubrinić, Zagreb: Neke primjene Fučićeve metodologije u jednom internetskom prikazu hrvatske glagoljičke baštine

  • zahvala organizatoru
  • pozdrav u ime Društva prijatelja glagoljice i u ime predsjednice mr.sc. Narcise Potežice; misa zadušnica u Franjevačkom glagoljaškom samostanu na Ksaveru u Zagrebu za umrle članove DPG-a
  • Branko Fučić počasni član DPG-a od 1997.; redovita mjesečna tribina DPG-a - preko 160 predavanja, više od 100 predavača, 11 akademika

Branko Fučić na Godišnjoj skupštini Društva prijatelja glagoljice održanoj na FER-u u Zagrebu. Na lijevoj fotografiji Branko Fučić je između Ivanke Petrović i Milana Pauna, a na desnoj drži pozdravni govor Skupštini (desno su D.Ž, Vladimir Ćepulić i Julijana Divković Pukšec).

Neki elementi Fučićeve metodologije:

Branko Fučić: "... Predajući u tisak obrađenu građu, želim dati svoj prilog istraživanju onog jedinstvenog kulturnopovijesnog fenomena koji se zove hrvatski glagolizam. ..." (Glagoljski natpisi, 1982.).

Predavanje Branka Fučića održano 3. rujna 1992. u Bermu u Istri (video)

Izreka Branka Fučića: "Život je igra, ali nije igrarija..." (informacija g. Vjeke Martinka, voditelja poduzeća Lovranske vile iz Lovrana)

Croatia - its History, Culture and Science