Počasni članovi DPG-a

Glagoljički inicijal ŽIVITE iz Hrvojeva misala, f. 171a, koji je u keramici (detalj) izradila dr. Marija s. Agnezija Pantelić, i godine 1980. darovala dr. Biserki Grabar. Vidi izvor.
Č'tenie knjig' premudrosti: Ženu dobru ašće kto obrêćet' ot' krainih' i dalečnih' stran' est' cina ee (Ženu dobru tko dobije, od krajnjih je i dalekih strana njezina cijena)


Društvo prijatelja glagoljice