Eugen Viktor Feller

Elsa fluid
EUGEN VIKTOR FELLER (Lviv, Lemberg 1871 - Zagreb 1936), ljekarnik i poduzetnik, vlasnik donjostubičke ljekarne Sveto Trojstvo proizvodio je Elsa-fluid specijalitet (nazvan prema njegovoj majci, Elizabeti Holzer). Premda je proizvodnju svog "specijaliteta" započeo već u Grubišnom Polju, vrhunac proizvodnje, prodaje i izvoza Feller je ostvario u Donjoj Stubici (1899.-1936.). Taj je ljekarnik u Donjoj Stubici sagradio 1901. godine zgradu, tj. tvornicu-laboratorij za potrebe proizvodnje. Svojim je specijalitetom stvorio veliko bogatstvo. Elsa-fluid je u ono vrijeme bio reklamiran u svim novinama, časopisima i kalendarima kao lijek za sve bolesti. Liječio je bolove u zglobovima, prehlade, bol u križima, glavobolje... Žene su čak tvrdile da ih Elsa - Fluid pomlađuje!

Prijavu registracije znaka (TM – trademark) učinio je Eugen Feller 9. veljače1902. za naziv proizvoda – farmaceutskog preparata ELSA FLUID. Potom je 8. lipnja 1903. ponovio prijavu za ELSA FLUID te prijavio registraciju naziva ELSA PILLEN., a 15. rujna 1903. prijavio je registraciju ELSA znaka u slici i riječi za te proizvode.

Zahvaljujući "Elsa fluidu", pošta u Donjoj Stubici, koja je djelovala od 1857. godine, početkom stoljeća ostvarivala je veliki prihod. Oko 1908. godine otpremala je dnevno 300 do 400 pošiljki lijeka i primala gotovo isto toliko pouzetnih novčanih uputnica.

Većina Stubičanaca kada danas odlaze u ljekarnu u Donjoj Stubici zna da je ona u "Fellerovoj zgradi", no manje njih zna da je u svoje vrijeme "Elsa Fluidom" spretni Feller osvojio tržište Austrije, Njemačke i ostalih europskih zemalja. Također i u Egipat, Kinu, Japan i Ameriku, kamo se eliksir naročito izvozio u doba prohibicije, jer je u velikom postotku sadržavao alkohol.

Znameniti ljekarnik Feller postao je vrlo imućan, tako da je 1906. godine u Zagrebu, na uglu Jelačićevog trga i Jurišićeve ulice izgradio monumentalnu četverokatnicu "Elsa - fluid dom" (to je bila jedina zgrada od četiri kata u tadašnjem Zagrebu!), a kasnije i vilu u Jurjevskoj ulici.

Prema mišljenju nekih povjesničara umjetnosti, upravo je ta zgrada po konstrukciji i dekoraciji najmoderniji objekt tadašnjeg Zagreba. Na samom uglu naglašenom kružnim tornjem s kupolom isticala se reklama - golema boca fluida. Taj "neboder", kako su ga u ono vrijeme nazvali, doskora je postao senzacija za sve ljude iz provincije koji su se čudom čudili čega sve nema u Zagrebu. Zgrada je bila u stilu secesije, a ljudi su govorili da se Zagreb »amerikanizira«, jer su slikarske dekoracije bile potpuno podređene neobičnom lijeku, koji sve liječi.

Na pitanje da li "Elza-fluid" doista pomaže, apotekar Feller je svom znancu odgovorio: »Kak ne bi pomagal, kad je meni pomogel da podignem prvu četverokatnicu na Jelačić placu«.

Na pročelju ove kuće ljekarnik Eugen Feller reklamirao je svoj znameniti lijek »Elza fluid«, koji je u ono vrijeme reklamiran u svim novinama, časopisima i kalendarima kao čudotvorna vodica koja liječi sve tegobe, od kostobolje na dalje, a navodno je i pomlađivala. Pročelje je bilo u obliku boce, na zidovima reklamne poruke, a na krovu natpis »Što je Elza-fluid, to se zna«.

No, ljudi nisu voljeli njegovu kuću, bila je prevelika za njihov ukus, negodovali su protiv velike sjene koju kuća baca. 

Secesijski izgled uglovnice sa zanimljivom uvećanom flašom tada dosta prodavane "čudotvorne vodice" Elza Fluid, poznati Peter Behrens je zamjenio izgledom nove bauhausovske, odnosno neoplasticističke arhitekture.

Čudotvorni je lijek pao u zaborav, a novi vlasnik zgrade, industrijalac Otto Stern, modernizirao je pročelje, skinuo secesijsku plastiku i kuću oblikovao u duhu novog vremena. Ta zgrada izgubila je tu izvornu fasadu oko 1927. godine kada je modernizirana.

Danas je u njoj Europski dom.

-----------------------------

Ponekad se čuju komentari da bi trebalo povratiti Elza Fluid izgled.

Izvor www.brunoschulz.org


HrvatskaReklame objavljene 1916. g. u Ilustrovanom listu u ZagrebuBosna i Hercegovina


Oglas Elsa Fluida objavljen godine 1929. u Sarajevu u godišnjaku "Napredak", hvatskom narodnom kalendaru za 1929.


Napredak, Hrvatski narodni kalendar za 1929., Sarajevo (pojedinost s naslovne stranice),
  izvor [Maric, Pregled...]Češka

Velký zábavný kalendař 1917. Czech almanac 1917. Source.

Preveo s češkog na hrvatski i priredio za web g. Vladko Bilić, Zagreb. Vladko, hvala Ti!

Source www.flickr.com
Poljska

Izvor Bruno SchulzIzvor www.brunoschulz.org

NjemačkaWENN MICH ZAHNSCHMERZ QUÄLT

dann gebe ich einige Propfen Fellers wohlriechendes Elsafluid auf einem Stückchen
Watte in den hohlen Zahn und lege auf die Wange einen Umschlag von Elsafluid.Ich benütze es äusserlich als Massage und Abwaschung bei Rheuma,
Gicht, Erkältungen, Nervosität, als Vorbeugungsmittel gegen Grippe
und nehmen einige Tropfen auf Zicker bei Husten, Übelkeit, Magenkrämpfen usw.

Tun Sie das gleiche - es hilft auch Ihnen!

Fellers Elsafluid, dieses seit 33 Jahren beliebte Hausmittel und Kosmetikum, kostet in den Apotheken und einschlägigen Geschäften: Probefläschchen 6 Din, Doppelflasche 9 Din, Spezialflasche 26 Din. - Per Post mindestens für 62 Din bei

EUGEN V. FELLER, Apotheker, Stubica Donja, Elsaplatz 304.

Izvor www.gottschee.net

Engleska


 
Zlatna medalja dodijeljena 1901. Eugenu Viktoru Felleru na Međunarodnoj izložbi u Londonu.
  Izvor Digitalna zbirka HAZU

Rumunjska


Tribuna poporului, 16/29 Noemvrie 1902 (Numer de Dumineca), na str. 8


Slovenija


Ptuj


Dolenjsko


Ilustrirani glasnik, 20. maja 1915, številka 38 (tjednik)


Iran


Pismo zahvale iranskog šaha Eugenu Viktoru Felleru iz godine 1905., pisano na perzijskom jeziku (Farsi).
Fotografija dobrotom g. Nikole Zdenkovića.


F r a n c u s k i   p r i j e v o d
perzijskoga teksta

prijevod s francuskoga na njemački:

P r i j e v o d
                                                                 časnik
                                           Gospodinu
gosp. E u g e n u  V.  F e l l e ru
dvorski ljekarnik
                                                                     Stubica
Prijevod

Ovdje se nalazi otisak pečata Njegovoga Carskog Veličanstva Šaha.

Mi, Mozafaradin-šah Kadžar, milošću svemogućega Boga Kralj Kraljeva cijele Perzije dobrohotnošću Našom prema gospodinu doktoru Eugenu V. Felleru udostojasmo se istome dodijeliti Orden lava i sunca četvrtoga reda /: časnik:/

Prema odredbi Njegovoga Veličanstva ovu je carsku uredbu uveo i ispostavio ministar vanjskih poslova džumadelule mjeseca 1320. hidžretske godine.

Za ispravnost prijevoda

Tajnik carskoga perzijskog veleposlanstva u Beču

/:M.P.:/                                          Kahraman Khan m.p.

Položena prisega jamči ispravnost ovoga prijevoda u odnosu na priložen original na francuskome jeziku.
Beč, 7. rujna 1905.

dr. J. Winiwarter m.p.
ovlašten sudski tumač za francuski jezik
/:M.P.:/


Njemački prijepis (s francuskoga, a taj s perzijskoga) na hrvatski jezik prevela gđa. Ivana Lederer.
Puno hvala g. Nikoli Zdenkoviću na poslanom prijevodu.

HrvatskaFerdinand Feller je autor grafičkog znaka hrvatske optičke industrije Ghetaldus. Fotografirano u Rijeci.
"Eugen V. Feller, ljekarnik u Stubici", jedan od utemeljitelja dioničarskog društva ISIS za industriju i promet kemikalija,
Zagreb 28. lipnja 1918. Zbirka Vladimir Grdinić. (vidi Kruno Kovačević: Gustav Janeček, jedan od pokretača hrvatske farmaceutske industrije; str. 152, u Gustav Janeček 1848.-1929., život i djelo, Zagreb 2002.)
... Konačno na diku i ponos nacionalno osviještenih automobilista, dana 1. lipnja   1906. održana je Prva osnivačka skupština u zagrebačkom hotelu Royal gdje Hrvati dobivaju svoj Prvi hrvatski automobilni klub pod predsjedanjem Rudolfa grofa Erdodyja. Klub je imao 13 članova. (potpredsjednik pl. Franjo Aurel Turk, tajnik Ferdinand Budicki, a Julije Rudovits blagajnik. Ostali članovi Upravnog odbora bili su: grof Dioniz Drašković, barun Dioniz Hellenbach, grof Milan Kulmer, grof Miroslav Kulmer, pl. Stjepan Leitner, dr. Fran Gutschy, pl. Fran Gutschy, pl. Ljudevit Reiner, Eugen Viktor Feller, grof Marko Bomballes i Hinko Goldarbeiter).


...

Izvor Saša Dmitrović: Automobil u Rijeci, Sušačka revija br. 60.Pisma


Pismo koje je Eugen V. Feller poslao u Velke Karlovice u Moravu (danas dio Češke):
Slavny c(esarsky) (a) k(ralovsky) poštovni virad
(Slavni carski i kraljevski poštanski ured)Zagreb, 1906.:


Dodatni podatci o Eugenu Viktoru Felleru i njegovu Elsa-fluidu:

  • Stella Fatović-Ferenčić i Jasenka Ferber Bogdan: Od Elsa fluida do Elsa-fluid doma - Eugen Viktor Feller u javnom i kulturnom životu Donje Stubice i Zagreba, Židovska općina Zagreb, 2016.
  • Miroslav Feller: Psihodinamika reklame (prijevod s njemačkog izvornika Psycho-Dynamik der Reklame, objavljenog u Bernu 1932.), Zagreb 2022.
  • Stella Fatovic-Ferencic, Jasenka Ferber-Bogdan: Što je Elsa Fluid? To se zna. Eugen Viktor Feller - ljekarnik i poduzetnik. Salvus, Donja Stubica 2021.Vilim Feller

E.V. Feller dobrotvor

Pismo Vilima Fellera bratu Miroslavu iz 1947.Croatia - an Overivew of Its History, Culture, and Science