Nikola Tesla 1856.-1943.
istaknuti hrvatsko-američki znanstvenik

Teslini predci

Darko Žubrinić, 2015.

Teslini predci potječu iz ličkoga mjesta Raduča, smještnom na pola puta od Gospića do Gračaca. Njihovo ranije prezime bilo je Draginić, a prema [Pavičiću], Draginići su u Liku doselili iz Ledenica (lijepog sela kraj istoimene znamenite utvrde koja se spominje još u Vinodolskom zakoniku iz 1288., smještenom između Novog Vinodolskog i Klenovice). U Lici se spominju kao uskoci. I danas u Ledenicama postoje obitelji s prezimenom Draginić (vidi [Petešić, str. 13]).

Teslin djed po ocu bio je vojnik u Napoleonovoj vojsci za vrijeme Napoleonove okupacije 1809.-1813. I Teslin otac Milutin najprije je krenuo u vojnike, ali se uskoro predomislio i postao pravoslavni svećenik (ili, kako se tada govorilo za pravoslavne: grčko-istočni, nesjedinjeni). Otac Milutin je žarko želio da mu sin Nikola također bude svećenik, ali je malog Nikolu životni put odveo sasvim drugim putem. U tome je presudnu ulogu imao Martin Sekulić, Teslin profesor na gimnaziji u Rakovici (tj. u Karlovcu).

Đuka Mandić, majka Nikole Tesle, rodom je iz Tomingaja iz Gračaca. Po njezinoj majci (tj. Nikolinoj baki s majčine strane), obitelj Mandić vuče podrijetlo od ličke obitelji Budisavljević.

Majka Teslina oca Milutina bila je rodom iz obitelji Kalinić, također iz ličkoga mjesta Raduča.

Nikola Tesla 1856.-1943., istaknuti hrvatsko-američki znanstvenik

Prof.dr. Vladimir Muljević u predgovoru knjige [Nikola Tesla: istrživač, izumitelj, genij] piše ovo:

Kada se o Nikoli Tesli govori i piše, uvijek se počinje sa selom Smiljanom. Njegova obitelj međutim nije iz Smiljana, nego iz drugog dijela Like pa i dalje. U podatcima o svim obiteljima koje su prije više stotina godina živjele u svim dijelovima Like nigdje nije pronađeno prezime Tesla. Bio je to nadimak jednog od Teslinih predaka, koji se zapravo prezivao Draganić, a bio je doseljenik vjerojatno iz Ledenica. Priženio se u obitelj prote Mandića, pa je tako nastala lička obitelj Tesla.

Prema Ljubici Štefan, Nikola Tesla je u svojem dnevniku zapisao ovo:

Drago mi je što me i Hrvati smatraju svojim jer su moji preci hrvatski koljenovići Draganići iz Zadra. Kao hrvatski plemići u 16. stoljeću došli su u Liku i tu ostali. U Liku su moji prapreci došli preko Novog Vinodola. Preci moje majke, Kalinići, također su hrvatski plemići iz Novog Vinodola. Moj pradjed stjecajem okolnosti morao je otići u Bosansku krajinu (turska Hrvatska) i tamo se oženio pravoslavnom djevojkom i prešao na pravoslavlje. On je imao isturene prednje zube pa ga je narod prozvao Tesla prema alatki kojom se obrađuje drvo i otud i moje sadašnje prezime Tesla. To je zapravo nadimak. Moj djed je bio časnik u ličkoj regimenti, a moj otac pravoslavni prota.


Literatura

Nikola Tesla: My Inventions, the Electrical Experimenter magazine, USA, 1919

Ćirili Petešić: Genij s našeg kamenjara / Život i djelo Nikole Tesle, Školske novine, Zagreb, 1977. (knjižica je imala 7 izdanja, a prvo izdanje tiskano je u 10,000 primjeraka; informacija ljubaznošću prof.dr. Ante Bežena)

Vladimir Muljević, Nikola Tesla, slavni izumitelj, Hrvatska zajednica tehničke kulture, Zagreb, 2000.

Vladimir Muljević: Martin Sekulić (1833-1905), Elektrotehnika br. 5, 1973, str. 331-338.

Vladimir Muljević: Život i djelo Nikole Tesle / The life and work of Nikola Tesla, Energija, 55 br. 2 (2006), str. 218-235.

Tatjana Holjevac (ur.): Tesla u Zagrebu 24. svibnja 1892., Gradska skupština grada Zagreba, 2006., ISBN 953-9604-6-4

Vladimir Njegovan: Nikola Tesla 1856.-1956., Prosvjeta, Zagreb, 1956.

Juraj Lončarić (ur.): Nikola Tesla: istraživač, izumitelj, genij, Školska knjiga, Zagreb, 2006., ISBN 953-0-61467-5

Stjepan Pavičić: Seobe i naselja u Lici, Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena. Knj. 41., Zagreb 1962.


Stanislav Južnič: Nikola Tesla študira kemijo (ob 70-letnici smrti), Acta chimica slovenica, vol 60 no 2 (2003), 46-55.


Tanja Rudež, Vladimir Muljević, Tomislav Petković, Vladimir Paar, Darko Androić: Nikola Tesla: istraživač, izumitelj, genij, Školska knjiga, Zagreb, 2006., ISBN 953-0-61467-5

Hrvatska Wikipedia: Nikola TeslaU svijetu je već davno prihvaćena činjenica da je Nikola Tesla (1856.-1943.) otac moderne elektroindustrije. Međutim manje je poznata, iako također već davno prihvaćena činjenica, da je Antun Lučić (1855.-1921.) otac moderne naftne industrije. Pogledajte zašto:

Antun Lučić - Anthony F. Lucas - the father of petroleum engineering

Još par bisera:

Jacob Jake Matijevic 1947-2012 NASA engineer of Croatian origin father of Curiosity rover on Mars

Erazmo Ben Ticac Croatian leading planner of Savannah nuclear ship 1959Zahvale


Zahvaljujem g. Nikoli Piasevoliju na darovanoj knjižici o Nikoli Tesli koju je napisao njegov ujak Ćiril Petešić. Zahvaljujem gđi. Mariji Kovačević (FER) na ljubeznoj pomoći oko pronalaženja dodatnih podataka o Teslinom spomeniku koji je izradio hrvatski kipar i medaljar Emil Bohutinski. Zahvaljujem i prof.dr. Zvonku Benčiću (FER) i mr.sc. Marijanu Ožaniću na korisnim savjetima i poticajima. Dr. Dragi Štambuku zahvaljujem na fotografijama poštanske marke objavljene u Brazilu. Zahvaljujem pok. profesorima Vladimiru Muljeviću i Vatroslavu Lopašiću s FER-a na razgovorima o Nikoli Tesli.
Croatian Science

Croatia, An Overview of Its History, Culture and Science