Najvažniji kurzivni glagoljički dokumenti

 • Darovnica slavnoga Dragoslava, 1. siječnja 1100. (sačuvana u prijepisu iz 1724.),
 • Vinodolski zakon, 1288. (sačuvan u prijepisu iz 16. st.), najstariji poznati zakon pisan hrvatskim jezikom
 • Istarski razvod, 1275.-1395.Istarski razvod, 1275.-1395. (sačuvan u prijepisu iz 1546.), najstariji poznati međunarodni diplomatički spomenik pisan hrvatskim jezikom
 • pravda Novogradaca protiv Ledeničana (Vinodol), 1309.,
 • pravda Novogradaca protiv Bribirana (Vinodol), 1309.,
 • popis zemalja općina kotarske, grižanske i biogradske u sopaljskom polju, 1323. (sačuvan u prijepisu iz 1635.),
 • isprava iz Dobrinjskog kaptola, 1376., najstariji nama poznati izvorni brzopisni glagoljički tekst
 • Sokolska isprava, sadašnja zapadna Bosna, 1380.,
 • Počiteljska isprava (Lika), 1393.,
 • Senjska isprava, 1393.,
 • Mošćenički razvod, 2. studeni 1395., (razvod izmedu Mošćenica i Kožljaka u Istri),
 • Kurzivna glagoljička azbuka Pavla iz Krbave u kodeksu Jurja iz Slavonije (Georges d'Esclavonie ili de Sorbonne), Tours, Francuska, oko 1400.,
 • magijski zapisi i recepti, od 14. do 19. st.,
 • Isprava kneza Martina Frankapana, 1458.
 • Lička listina, 1469.,
 • Isprava notara Filipa Pilušinovića iz Novoga (Izložba glagoljice Rijeka), 1475.
 • Isprava kneza Anža Frankapana (Ivana VIII.), darovnica povlastice samostanu sv. Spasa kod Senja (s pečatom), Brinje 1495.,
 • zbornik duhovnog štiva, konac 15. st.,
 • zapis žakna Jurja iz Roča iz godine 1482. u mnogo starijem misalu krbavskog kneza Novaka (1368.),
 • Kvarezimal i tlmačenje Šimuna Grebla iz Roča (Istra), 1493. i 1498. (kvarezimal ili korizmenjak - zbirka crkvenih propovjedi za preduskrsno ili korizmeno razdoblje),
 • Pravila (konstitucije) franjevačkog reda, 15./16. st.,
 • Tlmačenje muki, Tomaš Petrinić, 1503.,
 • Blagdanar popa Andrije iz Novog, 1506.,
 • Tkonski zbornik, početak 16. st., pisan vjerojatno u Modrušu,
 • Darovnica Ivana Frankapana bratovštini Svih Svetih u Sužanu na otoku Krku, 1514. (izgubljena u 20. st., prijepis postoji),
 • kupoprodajni ugovor o gradnji franjevačkog samostana u Križevcima (čuva se u Križevačkoj grkokatoličkoj eparhiji), 1514.,
 • bilježnica župnika iz Šćitarjeva (odmah kod Zagreba, na Savi), 1524.-1528.,
 • knjiga računa bratovštine i općine Roč u Istri, 1526.-1611. i 1566.-1628.,
 • isprava o prodaji zemlje u Krašičkoj Kupčini ili Pribiću, 1529.,
 • knjiga brašćine sv. Marije Tepačke u Grobniku, 1539.-1623.,
 • Isprava kneza Štefana Frankapana, 1539.
 • Tlmačenje Muke Kristove, Šimun Greblo iz Roča, 1493.knjiga Disipula (zbirka propovjedi) popa Mihovila, plovana Belgradskog, 1541.,
 • hrvatski glagoljički testament Jelene, sestre Petra Kružića, Rijeka (Trsat), 1541.,
 • Protokol kaptola riječkog, 1545.-1555.,
 • Isprava riječkog notara Gverina Tihića, 1546.
 • Grškovićev zbornik, 16. st., vjerojatno iz Istre,
 • zemljišna knjiga crkve (braće) sv. Marije u Belgradu, 1590.(1550.)-1831.,
 • isprava o prodaji zemlje u Dolnjoj Kupčini, (Pokuplje, kod Pisarovine) 1552.,
 • pismo bana Nikole Šubića Zrinskog, u Ozlju 1554.,
 • Zbornik pisan u Vinodolskom kraju, 1556.,
 • isprava o prodaji zemlje u Dolnjoj Kupčini, (Pokuplje, kod Pisarovine) 1564.,
 • knjiga primitaka i izdataka Bratovštine sv. Antuna u Belom na Cresu, 1572.-1641.,
 • Klimantovićev zbornik, 16. st.,
 • Datja i prijatija (knjiga primitaka i izdataka) samostana franjevaca trećoredaca glagoljaša u Martinšćici na otoku Cresu, 1578.-1618.,
 • Matica rođenih, nepoznata župa u sjevernoj Dalmaciji, 1580.-1599. (Zadarski državni arhiv),
 • Matrikula (matična knjiga) bratovštine sv. Mikule u Boljunu, 1583.-1667.,
 • Dvolist iz matice vjenčanih, Rijeka, 1593.-1594.
 • Matica vjenčanih, krštenih i umrlih župe Novalja s otoka Paga, 1596.-18.st.,
 • glagoljičke isprave iz Brseča, Istra, 16. i 17. st.,
 • Kvaderna (bilježnica) kaptola Lovranskog (Nacionalna knjižnica u Ljubljani), 16.-18. st.,
 • knjiga disipula popa Ivana Brozovića iz Selca (crkveni govori), 1600.,
 • Vranićev zbornik iz grada Bakra, 1600.,
 • Matica rođenih, Ugljan (Ugljan), 1601.-1613. (Zadarski državni arhiv),
 • Notarska knjiga bilježnika Ivana Božičevića iz Lošinja, 1601-1636. (Izložba glagoljice, Rijeka),
 • Dijalog Grgura pape, pisao Ivan Fugošić iz Vrbnika godine 1602., (otkupljen u Londonu 1970. iz zbirke rukopisa Sir Thomasa Philipsa),
 • Matica župe Bribir, 1603.-1676.,
 • Matična knjiga rođenih, vjenčanih i umrlih iz Vranje u Istri, 1607.-1727.
 • knjiga bratovštine sv. Križa u Bribiru, 1609.-1698.,
 • knjiga bratovštine sv. Tijela iz Boljuna, 1612.-1658.
 • Matica rođenih, vjenčanih i mrtvih, Olib, 1613.-1615. (Zadarski državni arhiv),
 • Matrikula Gospe od Milosrđa, otok Pašman (Kraj?), 1620.,
 • Dijalog Grgura pape, pisao pop Martin Martešić, Grižane, 1623.,
 • Matica vjenčanih, Kali, 1623.-1711. (Zadarski državni arhiv),
 • Englez Richard Daniel objavio je godine 1644. u Londonu knjigu najpoznatijih pisama u svijetu, među kojima je i hrvatska kurzivna glagoljica (Alphabetum Sclavorum) i uglasta glagoljica (Alphabetum Croaticum ili Croatian hand)
 • Notarska knjiga Ivana Stašića, Vrbnik, 1637.-1646., 1646-1652.
 • osam prisega župnika u protokolu Zagrebačke biskupije, prognanih od Turaka, 1650.-1657.,
 • Prema informaciji koju sam dobio ljubaznošću g. Svetka Ušalja, iz župe Sutomišćica, Preko (Poljane) postoje glagoljičke matice krštenih, vjenčanih i umrlih (od 1815. do u 19 st.), Gruško - Zadar ima matice krštenih i vjenčanih (17. st.), a iz mjesta Iž s istoimenog otoka ima matice vjenčanih iz 17. st.
 • Matica vjenčanih, Ugljan, 1650.-1732. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica rođenih, Silba, 1650.-1682. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica mrtvih, Ugljan, 1651.-1678. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica vjenčanih, Tkon, 1651.-1838. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica mrtvih, Petrčane, 1653.-1686. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica krizmanih, Pašman, 1655.-1677. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica mrtvih, Tkon, 1655.-1826. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica vjenčanih, Tkon, 1656.-1838. (Zadarski državni arhiv),
 • Stanje duša (Anagrafa), Brbinj, 1658.-1808. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica rođenih, Sukošan, 1658.-1732. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica vjenčanih, Sukošan, 1658.-1775. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica mrtvih, Sukošan, 1658.-1759. (Zadarski državni arhiv),
 • Stanje duša (Anagrafa), Ugljan, 1660.-1722. (Zadarski državni arhiv),
 • Stanje duša (Anagrafa), Filip Jakov, 1661.-1681. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica rođenih, Tkon, 1666-1813. (Zadarski državni arhiv),
 • Stanje duša (Anagrafa), Kožino, 1667.-1840. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica mrtvih, Primošćen (Primošten), 1667.-1681. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica rođenih, Silba, 1668.-1698. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica rođenih, Žman, 1668.-1832. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica mrtvih, Žman, 1668.-1830. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica vjenčanih župe Mali Lošinj, 1670.-1745.,
 • Matica rođenih, Kožino, 1671.-1833. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica rođenih, Ugljan, 1673.-1731. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica rođenih, Sali, 1674.-1827. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica mrtvih, Ugljan, 1678.-1709. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica rođenih, Kali, 1683.-1825. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica mrtvih, Kali, 1693.-1753. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica rođenih, Turanj, 1694.-1839. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica vjenčanih, Turanj, 1694.-1839. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica mrtvih, Turanj, 1694.-1839. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica vjenčanih, Sali, 1695.-1830. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica mrtvih, Sali, 1696.-1830. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica rođenih, Silba, 1696.-1712. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica mrtvih, Tkon, 1699.-1813. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica rođenih, Silba, 1712.-1823. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica mrtvih, Ugljan, 1712.-1740. (Zadarski državni arhiv),
 • Razgovor od vetra i dažda..., pop Antun Brzac, Istra i Primorje, 17./18. st.
 • bilježnica iz Hrvatske pisana u 18. st. uglavnom kurzivnom glagoljicom, koja se čuva u Narodnom muzeju na Vaclavskom Namesti u Pragu, a sadrži Marijin plač, blagoslov broda i drugo,
 • Stanje duša (Anagrafa), 1715.-1719. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica rođenih, Slivnica, 1716.-1726. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica rođenih, Prkos, 1718.-1734. (Zadarski državni arhiv),
 • Grdovićev zbornik, početak 18. st. (težak 20. kg.!)
 • Matica rođenih, Sukošan, 1732.-1760. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica, Vrhpolje (kod Šibenika), 1734.-1815. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica vjenčanih, Božava, 1738-1832. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica mrtvih, Božava, 1738.-1832. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica rođenih, Sutomišćica, 1739-1825. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica rođenih, Božava, 1740.-1832. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica rođenih, Ugljan, 1740.-1778. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica mrtvih, Ugljan, 1741.-1806. (Zadarski državni arhiv),
 • Stanje duša (Anagrafa), Sestrunj, 1744.-1837. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica vjenčanih, Sutomišćica, 1747-1825. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica rođenih, Sukošan, 1761.-1811. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica mrtvih, Božava, 1765-1825. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica mrtvih, Sukošan, 1765.-1799. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica rođenih, vjenčanih i mrtvih, Olib, 1765.-1802. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica rođenih, Soline, 1794.-1863. (Zadarski državni arhiv),
 • Glagoljička notarska izprava iz Kukljice, 1797.
 • Matica rođenih, Filip Jakov, 1803.-1843. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica vjenčanih, Sestrunj, 1803.-1837. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica mrtvih, Sestrunj, 1806.-1837. (Zadarski državni arhiv),
 • Glagoljička notarska isprava iz Kukljice, 1809.
 • Matica mrtvih, Tkon, 1812.-1844. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica rođenih, Sukošan, 1812.-1830. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica rođenih, Tkon, 1812.-1844. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica rođenih, Slivnica, 1824.-1851. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica vjenčanih, Brbinj, 1825.-1856. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica vjenčanih, Kožino, 1825.-1857. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica mrtvih, Kožino, 1825.-1845. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica mrtvih, Brbinj, 1825.-1839. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica mrtvih, Olib, 1825.-1834. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica rođenih, Pašman, 1825.-1849. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica vjenčanih, Pašman, 1825.-1834. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica vjenčanih, Petrčane, 1825.-1845. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica mrtvih, Petrčane, 1825.-1834. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica vjenčanih, Preko - Ošljak, 1825.-1857. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica mrtvih, Preko - Ošljak, 1825.-1847. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica rođenih, Novigrad, 1835.-1843. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica rođenih, Brbinj, 1837.-1853. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica rođenih, Preko - Ošljak, 1839.-1857. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica mrtvih, Tkon, 1840.-1847. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica rođenih, Olib, 1842.-1851. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica vjenčanih, Olib, 1844.-1857. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica vjenčanih, Novigrad, 1846.-1857. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica rođenih, Arbanasi, 1847.-1853., (Zadarski državni arhiv),
 • Matica mrtvih, Tkon, 1848.-1861. (Zadarski državni arhiv),
 • Matica vjenčanih, Tkon, 1856.-1859. (Zadarski državni arhiv),
 • knjiga godova u župi Kali na Ugljanu, 1873.


Kurzivna glagoljica

Literatura u vezi s kurzivnom glagoljicom