Literatura o kurzivnoj glagoljici

Od literature koja se odnosi na kurzivnu glagoljicu preporučujemo:

 • Acta Croatica (HAZU, novo treće izdanje je u pripremi),
  • [prvo izdanje] Ivan Kukuljević Sakcinski: Listine hrvatske (Acta Croatica), knjiga I. (od 1100. do 1599.), Zagreb 1863.
  • [drugo izdanje] Đuro Šurmin: Hrvatski spomenici, Sv. I. (od 1100. do 1499), Zagreb, 1898. (knjiga ima mnogobrojne pogreške)
 • [Badurina],
 • Berčić, Ivan: Bukvar staroslovenskog jezika, glagolskimi pismeni za čitanje crkvenih knjig, U zlatnom Pragu 1860. (str. 58-69)
 • Maja Bošković-Štulli: Povijest hrvatske književnosti I (Usmena književnost), Liber, Mladost, 1978.
 • [Bratulić]
 • darovnice kneza Ivana Frankopana iz godine 1454.
 • Deković, Darko:
  • Dvije kasne glagoljske isprave iz Kukljice, Dometi 7-12 (broj posvećen akademiku Eduardu Hercigonji), Rijeka 1999.
  • Sudbina hrvatsko-glagoljskoga vodjenja matica u Rijeci, UDK: 929.532(497.5 Rijeka):003.349
  • Zapisnik misni kaptola rieckoga; Istrazivanja o rijeckome glagoljaskome krugu, Matica hrvatska, Rijeka, 2005, ISBN-953-6035-16-2
 • Fancev, Franjo: Hrvatska crkvena prikazanja, Narodne starine XI., Zagreb 1932.
 • [Fučić, Glagoljski natpisi],
 • Glagoljski rukopisi Vinodola
 • [Grbin]
 • Hrvatski državni arhiv - glagoljica
 • Istarski razvod (Istrian Book of Boundaries), prikaz koji nam daruje The British Library, London
 • Jurišić, Blaž: Glagoljski spomenici otoka Vrgade, Rad JAZU, knj. 327, Zagreb 1962.
 • [Hercigonja]
 • Ivšić, Stjepan,
  • Podsjedanje i osvojenje Sigeta u glagoljskom prijepisu hrvatskoga opisa iz g. 1566. ili 1567. , Starine JAZU, 1918. (knj. 36)
  • Dosad nepoznati hrvatski glagolski prijevodi iz staročeškog jezika, Slavi I, Prag 1922.; Još o dosad nepoznatim hrvatskim glagolskim prijevodima iz Češkoga jezika, Slavi VI, 1927.
  • Hrvatski glagolski teštament Jelene, sestre Petra Kružića, iz godine 1541., Narodna starina vol. VII, Zagreb 1928., str. 5-12.
 • Kolanović, Josip: Glagoljski rukopisi i isprave u Arhivu Hrvatske, Slovo, sv. 32-33 (1982-1983), str. 131-191, Zagreb 1983.
 • [Mons. dr. Pavao Kero]
 • [Kirinčić, Velčić],
 • Kolanović, Josip: Glagoljski rukopisi i isprave u Arhivu Hrvatske, Slovo, Zagreb, 32-33, 1982-1983, str. 131-191,
 • [Košuta]
 • Ladić, Zoran i Budeč Goran: Glagoljska bilježnica šćitarjevskog župnika od 1524. do 1526.  godine. Prilog proučavanju crkvenog i seoskog života u zagrebačkoj okolici u ranom Srednjem vijeku. [PDF], Zbornik Odsjeka povijesnih znanosti Zavoda povijesnih i društvenih znanosti HAZU, 29 (2011), 149-189
 • Leskien, August: Altkroatische Gestliche Schauspiele, Leipzig, 1884.
 • [Lukežić]
 • Ljubić, Šime: Borba za glagolicu na Lošinju, Rad JAZU, Knjiga LVII, Zagreb 1929.
 • [Margetić]
 • [Nazor, str. 30-59]
 • Od librarije (O knjižnici)
 • [Pasije]
 • Popis kurzivnih glagoljski dokumenata
 • [Runje]
 • [Sekulić]
 • Štefanić, Josip:
  • Glagoljski rukopisi otoka Krka, JAZU, Zagreb 1960.
  • Glagoljski rukopisi Arhiva JAZU (sada HAZU), I, JAZU, Zagreb 1969.
  • Glagoljaši u Kopru (1407-1806), Starine, knj. 47, Zagreb 1956.
  • Glagoljska paleografija, bilješke Leonarda Tandarića, Zagreb 1958/59.
  • Die Glagolitische Kursivschrift, Die Welt der Slaven, Wiesbaden, 1966, knj. XI, sv. 1-2
 • Strohal, Rudolf:
  • Glagolska notarska knjiga vrbničkog notara Ivana Stašića, Publikacije Staroslavenske akademije na Krku, Starohrvatska glagolska knjižnica, Knjiga I., Zagreb, 1911.
  • Nekoliko neštampanih glagoljskih listina, Vjesnik kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskoga zemaljskoga arkiva, urednik dr. Ivan Bojničić pl. Kninski, Godina XII., Zagreb 1910.
  • Zapisnici notara dobrinjskih, Vjesnik kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskoga zemaljskoga arkiva, urednik dr. Ivan Bojničić pl. Kninski, Godina XII., Zagreb 1910.
  • Glagolski spomenici u kralj. zemaljskom arhivu u Zagrebu, Vjesnik kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskoga zemaljskoga arkiva, urednik dr. Ivan Bojničić pl. Kninski, Godina XII., Zagreb 1910.
 • [Šupuk]
 • [Tkonski zbornik]
 • [Viškanić]
 • [Vjalova]
 • [Vlahov]
 • [Zaradija-Kiš, Šimun Greblo...]

Većina tih naslova dostupna je svakome u Glagoljaškome kutku u Zagrebu.


Kurzivna glagoljica

Popis kurzivnih glagoljskih dokumenata