Croatian Coat of Arms

during centuries

 

Darko Zubrinic, Zagreb, 2005

 

Coat of arms of the Republic of Croatia, description

 


References

 • Grakalić, Marijan: Hrvatski Grb, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1990.
 • Stan Granic: Evolution and use of the Croatian coat of arms, The Canadian Slavonic Papers, Sep-Dec 1996
 • Adam S. Eterovich:
  • Croatian and Dalmatian Coats of Arms, Polo Alto, California, 1978 [illustrated collection of over 3000 family coats of arms]
  • Croatian Coat of Arms
  • A Guide and Index to Croatian Coats of Arms, Ragusan Press, San Carlos, CA, 2003
 • Goroslav Ostric: Grbovi u gradu Bakru, Pomorski i povijesni muyej hrvatskog primorja, Rijeka 1996, ISBN 953-96915-0-8
 • Jean-Pierre Claus: Hrvatsko Grbovlje u Belgiji (translated from French, Belgium), Zariste, Naklada Ceres d.d., Gornja Jelenska, 2007. , 87 pp., ISBN 953-267-002-5 [Jean Pierre Claus dugi je niz godina istraživao hrvatske tragove u Belgiji. Tako je uocio i impresivne hrvatske grbove razasute po cijeloj Belgiji: po vitrajima belgijskih katedrala i crkava, u raznim ilumiranim knjigama i dokumentima iz razdoblja habsburške monarhije. Autor je svoja istrazivanja iznio u ovoj zanimljivoj knjizi u kojoj je ispricao cijelu povijesnu pozadinu hrvatskih grbova u Belgiji. Ima ih cetrdesetak i vecinom su izuzetne ljepote tako da ih u heraldici smatraju pravim remek djelima, a u Hrvatskoj se o tome gotovo ništa ne zna. To je doista knjiga koja nam otkriva jedan dio naše ljepše povijesti, a to nam takoder dokazuje koliko je Hrvatska tada bila dijelom europske povijesti. Source.]
 • C. Michael McAdamas: Croatia - Myth and Reality
 • Aleksandar Benazić: Podrijetlo simbola kune na hrvatskom novcu
 • Fojnica na Internetu -> grbovi
 • Janko Ehrlich Zdvorák: Croatian Symbols
 • Ruzica Kovačić Kolarević: Zbornik hrvatskoga plemstva, Golden Marketing, Zagreb 2006.
 • Ivan Bojničić: Der Adel von Kroatien und Slavonien, reprinted by Golden Marketing, Zagreb 1995.
 • Enver Ljubović: Grbovi i plemstva Gacke i Like, Adamic, Rijeka, 2001
 • Dr. Franz-Henz Hye (Stadtarchivdirektor): Das Staatswappen von Kroatien und seine Afänge in Innsbruck, Innsbrucker Stadtnachrichten, März 1992, p. 23
 • Jelena Borošak-Marijanović: Zastave kroz stoljeća, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb 1996., ISBN 953-6046-075-5
 • Maja Škiljan (ur.): Museum 1848.-1996., Hrvatski povijesn muzej, Zagreb 1996., ISBN 953-6046-09-1
 • Jasna Tomičić: Stjepan Radić, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb 1991.
 • Ankica Pandžić (ur.): Stoljece promjena, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb 2001, ISBN 953-6046-21-0
 • Ankica Pandžić (i dr., ur.): Kolomanov put, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb 2003., ISBN 953-6046-26-1 (in particular pp. 35, 113, 119, 227, 230, 231, 233, 240)
 • Vlasta Brajković: Grbovi, grbovnice, rodoslovlja, Katalog zbirke, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb 1995., ISBN 953-6046-05-9
 • Ratkaji Velikotaborski, Drustvo Veliki Tabor (predsj. Josip Stimac), Desinic 1993.
 • Branka Molnar: Arma, Grbovi iy fundusa Drzavnog arhiva u Zagrebu, Zagreb 2003.
 • Miroslav Prusac: Razglednice s hrvatskim nacionalnim motivima
 • D. Novak, M. Lapaine, D. Mlinarić: Five Centuries of Maps of Croatia (Pet stoljeca geografskih i pomorskih karata Hrvatske), in English and Croatian, Školska knjiga, Zagreb 2005, ISBN 953-0-61571-X
 • Suzana Leček: Moj Zagreb, Laurana : Duplo P : Libar, Zagreb 1998., ISBN 953-97659-0-0
 • Mario Jareb: Hrvatski nacionalni simboli, Alfa, Hrvatski institut za povijest, 2010.
 • Tatijana Gareljić: Ivo Kerdić, Moderna Galerija, Zagreb, 2011 (exhibition catalogue, in Croatian and English) ISBN 978-953-7662-45-5
 • Dubravka Peić Čaldarović, Nikša Stančić: Povijest hrvatskoga grba, Školska knjiga, Zagreb 2011.
 • Zvonimir Gerber: Habsburški korijeni šahiranoga polja karlovačkoga grba, izložba, Dubvac 2019., katalog izložbe: [PDF]

 

The Zagreb Cathedral, a detail from the front side, photo from 2008.

A detail from the building of Napredak, Sarajevo, BiH,
Croatian cultural society, photo from 2008.


This web page has almost an impossible task: to answer an insinuation of the BBC (The British Broadcasting Corporation) about the alleged Nazi origin of the Croatian coat of arms. Precisely, in the biography of late Croatian president Franjo Tudjman, offered by the BBC in an unsigned article, it is stated that "...His brand of nationalism included restoring the flags and other symbols used by the old fascist Ustasha regime that had fought alongside the Nazis during World War II." This misrepresentation has done (and is still doing) enormous international damage to Croatia. I have noticed it in 2005, but it exists as such since 1999. It was the only reason why I undertook preparing this web page.


 

5th Maraton Lada, 2002, Croatian Sports

 

Croatia - its History, Culture, and Science