Glagoljička slova poretkom slijedo grčko pismo


Glagoljička slova svojim poretkom slijede grčko pismo, ali ne doslovno. Poredak grčkog pisma usporedit ćemo s glagoljičkom tablicom Jurja Slovinca iz oko 1400. g.

Grčkom β (beta) odgovaraju dva glagoljička slova: buki i vidi. Grčki glas b je postupno prešao u v, što imamo i danas sačuvano u tzv. vitacizmima: Vizant umjesto Bizant, Vitleom kod hrvatskih glagoljaša umjesto Betlehem, itd.

Grčkom slovu ζ (zeta) odgovaraju tri glagoljička slova: živite, zelo i zemlja. Radi toga je već u prvom retku vidljivo da je brojčani poredak glagoljičkih slova drukčiji nego u grčkom pismu..

Slovo θ (theta) nema odgovarajuće u glagoljici. Grčkom slovu  ι (jota) odgovaraju dva glagoljička slova: i i je. Grčkom slovu ξ (ksi) ne odgovara niti jedno u glagoljici, a također niti slovu ψ (psi).

Posljednje slovo grčkog pisma je ω (omega), i njemu odgovara glagoljički ot u trećem retku, na mjestu broja 700. Nakon toga u Jurjevoj tablici glagoljice dolazi još osam glagoljičkih slova koja nemaju odgovarajućih glasova u grčkom pismu. To su šća, ci, črv, ša, jer, jat, jus i jest-je.

Što se geometrije slova tiče, jedino je glagoljičko slovo frt isto kao i u grčkom pismu, a u nekoj mjeri to možda vrijedi i za slovo dobro.

Slično na pr. i gruzijsko pismo ima grčki poredak slova, iako je geometrija pojedinih gruzijskog pisma bitno drukčija nego kod grčkog. U glagoljičkom pismu, slično kao i u gruzijskom, azbučnim poretkom slova očituje se utjecaj grčke kulture.

α

az
1
β1

buki
2
β2

vidi
3
γ

glagole
4
δ

dobro
5
ε

(j)est
6
ζ1

živite
7
ζ2

zelo
8
ζ3

zemlja
9
η

iže
10
[θ] ι1

i
20
ι2

je
30
κ

kako
40
λ

ljudi
50
μ

mislite
60
ν

naš
70
[ξ] ο

on
80
π

pokoj
90
ρ

reci
100
σ

slovo
200
τ

trdo
300
υ

uk
400
φ

frt
500
χ

hir
600
[ψ] ω

ot
700


šća
800


ci
900


črv
1000


ša
2000


jer


jatjus
5000


jest-je
     

| az buki vidi | glagole dobro (j)est | živite zelo zemla |

| iže i je | kako ljudi mislite | naš on pokoi |

| reci slovo trdo | uk frt hir | ot šća ci |

| črv ša (j)er | jat jus (jest-je) |

Azbučni nazivi na francuskom jeziku, upisani Jurjevom rukom iznad glagoljičkih slova u njegovoj tablici:

az bouki vidi glagoule dobro iest siwite zelo zemlia
ise i ge kakou loudi mislite na[s] on poquoy
rci slowo tardo ouq frt chire oth schtsa ci
cyrf scha ger iath jouzz jest-je


Odavno je poznato da glagoljičko pismo poretkom slova slijedi grčko pismo. Gornji prikaz o poretku glagoljičkih slova, te trima grčkim slovima koja nemaju odgovarajućih u glagoljici (theta, ksi i psi), dobio sam 2011. od prof.dr. Vladimir Ćepulića. Poticaj na podrobnije promatranje slijeda glagoljičkih slova došao je od novoustoličenog dubrovačkog biskupa Mate Uznića, koji je u svoj službeni biskupski znak uvrstio i dva glagoljička slova az i ot, u značenju početka i svršetka. Najprije može zbuniti to što ot nije posljednje slovo glagoljičke azbuke. Međutim,  ot odgovara posljednjem slovu grčkog pisma (omega).


Dr. Mate Uzinić, biskup dubrovački od 2011., u svom grbu ima glagoljička slova az i ot.
Nazivi za brojke u hrvatskom crkvenoslavneskom jeziku između 11 i 19 su

 • jedan-na-dest (1+10), tj. jedanaest
 • dva-na-dest (2+10), tj. dvanaest
 • tri-na-dest (3+10), tj. trinaest
 • četiri-na-dest (4+10), tj. četrnaest
 • pet-na-dest (5+10), tj. petnaest
 • šest-na-dest (6+10), tj. šestnaest
 • sedam-na-dest (7+10), tj. sedamnaest
 • osam-na-dest (8+10), tj. osamnaest
 • devet-na-dest (9+10), tj. devetnaest
Ti nazivi slijede odgovarajuće nazive u latinskom jeziku (osim 18 i 19):

 • undecim (1+10) - jedanaest
 • duodecim (2+10) - dvanaest
 • tredecim (3+10), tj. trinaest
 • quattuordecim (4+10), tj. četrnaest
 • quindecim (5+10), tj. petnaest
 • sedecim (6+10), tj. šestnaest
 • septendecim (7+10), tj. sedamnaest
 • duodeviginti (dva do dvadeset!), tj. osamnaest
 • undeviginti (jedan do dvadeset!), tj. devetnaest
 • viginti (dvadeset)
Pri tome decem znači 10, a viginti 20.

Po tom latinskom obrazcu su nazivi preneseni ne samo u slavenske jezike, nego i (dobrim dijelom) u romanske i germanske.

talijanski:

 • undici (1+10)
 • dodici (2+10)
 • tredici (3+10)
 • quattordici (4+10)
 • quindici (5+10)
 • sedici (6+10)

engleski (teen = 10):

 • thirteen (3+10)
 • fourteen (4+10)
 • fifteen (5+10)
 • sixteen (6+10)
 • seventeen (7+10)
 • eighteen (8+10)
 • nineteen (9+10)

njemački (zehn = 10):

 • dreizehn (3+10)
 • vierzehn (4+10)
 • fünfzehn (5+10)
 • sechzehn (6+10)
 • siebzehn (7+10)
 • achzehn (8+10)
 • neunzehn (9+10)

francuski (dix = 10)

 • dix-sept (10+7)
 • dix-huit (10+8)
 • dix-neuve (10+9)

češki

 • jedenáct (1+10)
 • dvanáct (2+10)
 • třináct (3+10)
 • čtrnáct (4+10)
 • patnáct (5+10)
 • šestnáct (6+10)
 • sedmnáct (7+10)
 • osmnáct (8+10)
 • devatenáct (9+10)
 • dvacet (20)
Juraj Slovinac

Mala enciklopedija hrvatske glagoljice

Croatian Glagolitic Script