Slobodanu Langu zahvalni Dubrovčani


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 
 


 Zahvaljujem dr. Slobodanu Langu na dopuštenju za objavljivanjem ovog priloga. 
D. Žubrinić

Slobodan Lang

Dubrovnik

Croatia - Overview of History, Culture, and Science