Pisma Ivana Kukuljevića Sakcinskog 

Pavlu Josefu Šafariku o glagoljici


Glagoljica u području Neretve

str. 245-246

U Zagrebu dne 29. lipnja (1)854.

Visokoštovani Gospodine!

Mislim da sam vam prie niekog vremena pisao kako je glagoljica ne samo do rieke Cetine nego sve do Neretve i dalje dopirala jr sam tako od drugih čuo neimajuć ipak pravih dokazah; ovieh danah čitajući knjigu Cronaca della citta e territorio di Narenta, descritta dal Signor Michele Rimandalu, nobile narentino e dottor laureato, In Vinegia 1788. našo sam na strani 93. medju ostalima, da je još poslie god. 1684 u pokrajini neretvanskoj bilo glagolitašah, po imenu biahu u gradu Neretvi glagoljski svetjenici I Andria Jurišin iz Vida - II. Anton Dragoević iz Rujnice, III. Bartolomeo Glušević iz Metkovića, IV. Gregur Popović iz Dobranja V. Ivan Taslaković iz Draganja + 1778. Lovro Jerković iz Dorevca + 1754. VIII Natal Majčica iz Dobranja, umro u Makarskoj + 1708. Možebiti da ćete moći ovo upotriebitiu ovom izdanju vašieh toli važnieh Pamjatnikah koje ćemo mi, ako bog da na jezik hervatski prevesti, jer smatramo, da u noviem vremenu neima važnieg diela za nas, nego što su vaši glag. pamjatnci koji dadoše posve novi pravac historii književnosti naše.

...

Vaš pokorni sluga Ivan Kukuljević


Čini se da je u Pederinovu članku neka pogreška u prijepisu, jer su preskočeni rimski brojevi VI i VII.

Kao što vidimo, imamo evidentiran sedam glagoljaša u sljedećih šest mjesta:
Vid (1), Rujnica (1), Metković (1), Dobranje (2), Draganje (1), Dorevac (1).

Nismo uspjeli naći sela Draganje i Dorevac.
Glagoljica u području Boke kotorske

str. 245-246

Veleštovani Gospodine!

...

Neznam dali vam je poznato da i u boki Kotorskoj još sada dve glagoljske župe obstoje i to u Kostajnici kod Perasta i selo Bogdašić kod Tivta (Teodo Tivat).

...

Vaš najodaniji štovtelj Ivn Kukuljević
U Zagrebu dne 28. lipnja (1)854.

str. 245-246
Ruska spisateljica Jermenova je uz pomoć Kukuljevića prepisala Vinodolski zakon i faksimilirala s nakanom da ga u Rusiji tiskom izda. Kukuljević kaže da mu nije poznato je li tu svoju zadaću učinila.

str. 257Izvor:

Ivan Pederin: Pisma Ivana Kukuljevića Sakcinskog Pavlu Josefu Šafariku o glagoljici, Croat. Slav. Iaddert. III (2007), 231-160.
Ivan Kukuljević Sakcinski: Acta croatica

Metković
Mala enciklopedija hrvatske glagoljice

Croatia, An Overview of Its History, Culture and Science