Kajkavski govor u glagoljičkim knjigama

Najraniji poznati primjeri kajkavskog govora u glagoljičkim knjigama sežu u početak 15. st.: Vinodolski zbornik.

U Kolunićevu glagoljičkom zborniku iz 1486. nalazi se buš', malo dalje kai. Pisan u je Kneževoj vasi kod Otočca.

U Petrisovu zborniku iz 1468. uz čakavski govor nalazimo i kajkavske izraze. U tom je zborniku kajkavština najčešće i najraznolikije zastupljena. 

Eduard Herciognja je ustanovio da je jedna trećina tekstova Petrisova zbornika iz god. 1468. pisana jezikom u kojem se čakavska (crkvenoslavenska) potka prepleće s fonetskim, morfološkim i leksičkim kajkavizmima. Ista pojava obilježava jezik i nekih drugih zbornika 15-16. stoljeća: Vinodolskog, Kolunićeva, Žgombićeva, Grškovićeva...

Citirajmo neke primjere koje navodi ak. Eduard Hercigonja:

 • "To kai mu to obećamo oni poreći ne mogu. Nu ako kao obećamo ke oćemo izdati..." (Vinodolski zbornik)
 • "Dragi sinu to kai te hoću vučiti razumei ni v dvore ni vu vsi ne budi velikorečiv" (Petrisov zbornik)
 • "Grčka gospodo kai smo učinili rečju učinmo e i stvorom" (Petrisov zbornik)
 • "ako buš poslušan i bojal se prokletstva..." (Kolunićev zbornik)
 • "O dobri ljudi ne vim kai jest danas bole plakati ali pripovidati..." (Grškovićev zbornik)
 • "Kakovi jesmo od njega stvorenje včinjeni" (Grškovićev zbornik)

Pojavu kajkavštine imamo dakle već u početku 15. st. (u Vinodolskom zborniku), pa povijest kajkavske književnosti treba staviti u barem to vrijeme: početak 15. st. (a ne druga polovica 16. st.)

Kajkavštinu sadrže ovi stari kodeksi:

 • Vinodolski zbornik s početka 15. st.
 • Petrisov zbornik iz 1468.
 • Kolunićev zbornik iz 1486.
 • Kvarezimal Šimuna Grebla iz 1498., zbirka propovjedi za svaki korizmeni dan. Pisan je u Istri, a Šimun Greblo je rodom iz Roča.
 • Korizmenjak IIIa 19 (iz 15/16. st.).
 • Homilijar na Matejevo evanđelje, pisan koncem 15. st.
 • Antoninov konfesional, iz 15/16. st.
 • Kvadriga duhovnim zakonom, iz 15/16. st.
 • Tkonski zbornik, s početka 16. st.
 • Žgombićev zbornik, pisan polovicom 16. st.
 • Grškovićev zbornik, iz druge polovice 16. st.

U Vinodolskom zborniku (početak 15. st.) imamo ovakve primjere:
 • To kai mi tu obećamo oni poreći ne mogu. Nu ako kao obećamo ke oćemo izdati...
 • da ovoga se varimo [čuvamo se] ča reče Ambroz
 • da ovoga se varemo kai reče Ambroz
 • jest nam trebi razumeti kai nam skazuje zvezda, kai li tri slnca, kai studenac zlat, kai li mir, kai li ljudi,... kai li zver
 • zakai gospodin ne tužaše teškoću svoju
U Grškovićevom zborniku (druga polovica 16. st.) imamo također kajkavskih primjera::
 • kai ga na dobro delo naučiš a zlo delo ot neg otimeš…
 • o - dobri ljudi ne vim kai est danas bole plakati ali pripoviedati
 • i paki reče im Isus, kai ste dobra učinili…


Petrisov zbornik iz 1468., vrhunski je spomenik hrvatske pisane kulture. Naziv je dobio prema jednom od vlasnika iz 19. st., Petrisu s otoka Krka. Čuva se u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici (NSK) u Zagrebu. Knjiga ima točno 700 str.!

Znamenita štokavsko-kajkavsko-čakavska rečenica u Petrisovu zborniku:
I reku jemu anjeli vražji ki ga budu držali: čto se žalostiš ubogi človeče, i kai se mećeš i zač trepećeš.
Nalazi se na str. 338 v (u redku 6 odozdol), prema numeraciji na dnu svake desne stranice. Izvor fotografije je glagoljica.hr.
Zahvaljujemo dr. Sandri Požar na informaciji o tome gdje se u Petrisovu zborniku nalazi ta rečenica.

Petrisov zbornik (1468., Ozaljski glagoljaški krug) sadrži ovu znamenitu rečenicu, koja je istodobno štokavska, kajkavska i čakavska:
 • I reku jemu anjeli vražji ki ga budu držali: čto se žalostiš ubogi človeče, i kai se mećeš i zač trepećeš.
 • ...a glas tvoj vele potulen [žalostan]...
 • ...jedni mudri a drugi nori...
 • ...sin nor pečali mat'r svoju
 • ...ako se budeš drugom špotal [grditi] - pošpotan budeši [bit ćeš ogrđen]
 • ...vrag va obrazi kač'i [neprijatelj u liku zmijskom]
 • ...bantuj [uznemiruj] se mudrostju
 • ...poidi v špot [sramota] tvoj zli k luciferu
 • ...naigoršemu hlapcu [šegrt] ugoditi  ne more
 • ...i ta jure stoprv [tekar] ...
 • Dragi sinu to kai te hoću vučiti razumei ni v dvore ni vu v'si ne budi velikorečiv ...

Kolunićev zbornik (1486.):

 • želiju sidit na pridnih mesteh
 • Ako buš poslušan i bojal se prokletstva

Tkonski zbornik (početak 16. st.): čini kai mu na misal pride.

To sve govori o svjesnom naporu da se u stare glagoljaške tekstove uključe sva tri hrvatska narječja: čakavsko, kajkavsko i štokavsko. To je osobito vidljivo u djelatnosti Ozaljskog književnog kruga u 16/17. st. (znameniti pavlinski samostan Svetice kod Ozlja, u kojem kao prior djeluje veliki hrvatski leksikograf Ivan Belostenec).

Zoran Ladić i Goran Budeč (HAZU): Glagoljska bilježnica šćitarjevskog župnika od 1524. do 1526.  godine. Prilog proučavanju crkvenog i seoskog života u zagrebačkoj okolici u ranom Srednjem vijeku. [PDF], Zbornik Odsjeka povijesnih znanosti Zavoda povijesnih i društvenih znanosti HAZU, 29 (2011), 149-189

U znamenitom Istarskom razvodu spominju se "žlahtni ljudi" (plemeniti ljudi). Svi znamo za vino koje se zvoe "Vrbnička žlahtina" (tj. Vrbnička plemenitašica). Malo je poznato da se pojam "žlahten" (od žlahta - plemstvo) pojavljuje i u varaždinskom kajkovskom govoru. Vidi sljedeći golemi kajkavski rječnik na str. 2379:

Tomislav Lipljin: Rječnik varaždinskog kajakvskog govora, 2. izdanje, Stanek Media d.o.o., Varaždin 2013., ISBN 978-953-6926-94-7 (2563 str.)

Prema informaciji g. Josipa Justinića, u Krasu na otoku Krku, kaj znači gdje. Na pr. "Kaj si bi?" = "Gdje si bio?". Krasani bi istu rečenicu drugačije rekli "Kamo si bi?".  Riječ "gdje", koliko g. Justinić pamti, uopće nisu koristili! Naravno, u Petrisovom zborniku se "kaj" ne koristi na kraski način.

U Međimurju, riječ što znači tko. Na pr., "Što je došel?" znači "Tko je došao?". Bio sam svjedok takvog pitanja u Nedelišću.

Ovdje valja spomenuti da su neke glagoljičke knjige na posredan način utjecale na kajkavsku književnost. Tako se u Pariškom kodeksu iz 1380., nastalom na području Like, pisanom glagoljicom (nastalom na području Like, čuva se u Nacionalnoj knjižnici u Parizu), nalaze stihovi koji su prepisani Pavlinskoj pjesmarici sadržanoj u Pavlinskom zborniku iz 1644. Evo jedan vrlo kratak primjer na str. 110a i b spomenute pjesmarice:

iz Pariške pjesmarice sadržane u Pariškom kodeksu iz 1380.:

Jedan an’jel do njih teče
i, prišad im, tako reče:
(transkripcija Dragica Malić)

iz Pavlinske pjesmarice 1644..

Jeden angel k nim poteče
I pastirom tako reče:
(transkripcija Ivan Zvonar)

Izvor ovog podatka je [Zvonar, str. 74-75].Izvori:
 • Stjepan Damjanović: Glagolitica kajkaviana,  u Kajkaviana croatica, Hrvatska kajkavska riječ, Zagreb, 1996., katalog izložbe, str. 45-55.
 • Eduard Hercigonja: Kajkavski elementi u jeziku glagoljaške književnosti 15. i 16. stoljeća : (pri­log istraživanju kontinuiteta hrvatskog književnog jezika). - Ilustr. -  Sa­drži i prilog o latiničkom Derečkajevu rukopisu (1622) s normaliziranomtranskripcijom ulomaka tekstova Romana o Troji, Aleksandride i Pripovi­jesti o Akiru iz. toga rukopisa i paralelnih dijelova tih tekstova iz. glagoljić-kih zbornika, Vinodolskog i Petrisova (15. st.), te hrvatskoćiriličkog Roud-ničkog rukopisa (16. st.). -  Bibliografske bilješke uz tekst. U: Croatica, Zagreb. -  God. 4, sv. 5 (1973), str. 169-245.
 • Eduard Hercigonja: Nad iskonom hrvatske knjige, Zagreb 1983.
 • Marinka Šimić: Kajkavski utjecaj u 2. novljanskom brevijaru,  u [Galović (ed): Az grišni diak Branko pridivkom Fučić], str. 501-520
 • Ivan Zvonar: Pregled povijesti kajkavske usmene književnosti, Zabok 2014., ISBN 978-953-7832-04-9
 • Marinka Šimić: Kajkavizmi u creskoj Muci Franića Vodarića, Fluminensia, 2, god. 14, Rijeka 2002., 73–84.
 • Marinka Šimić: Kajkavizmi u Tkonskom zborniku, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vol. 33, No1, 2007., str. 343-370
 • Ivana Bogunović: Jezična analiza Muke Isusove iz Tkonskoga zbornika, Sveučilište u Rijeci, Rijeka 2019 (mentor prof. dr. Sanja Zubčić)

www.zvirek.netHrvatsko - kajkavski očenaš

Croatia - Overview of History, Culture, and Science