Hrvatski glagoljički natpisi od 10. do 13. st.

Darko Žubrinić, 2014.

U ovom popisu ćemo navesti samo epigrafske hrvatske glagoljičke natpise iz najstarijeg razdoblja, tj. natpise uklesane ili uparane na čvrstu površinu (tj. na kamenu ploču ili zid). Drugim riječima, ne navodimo glagoljicom pisane tekstove na listovima papira ili pergamene iz tog razdoblja.

Akademik Branko Fučić je u svojoj važnoj monografiji Glagoljski natpisi iz godine 1982. (a više od 99% materijala odnosi se na Hrvatsku) evidentirao oko 1000 (tisuću) natpisa. Procjenjuje se da je nakon objavljivanja te monografije pronađeno do 2013. g. još oko 300 novih hrvatskih glagoljičkih natpisa, što čini ukupno

1300 (tisuću tristo) hrvatskih glagoljičkih natpisa.

Kako je naglasio g. Željko Bistrović iz Konzervatorskog odjela u Rijeci Ministarstva kulture, u Hrvatskoj nažalost ne postoji sustavna evidencija glagoljaških spomenika, na čijoj bi realizaciji u budućnosti svakako trebalo raditi. „Budući da je od 1982. godine odnosno objave Fučićevih „Glagoljskih natpisa“ pronađeno oko 300 novih glagoljskih natpisa, a neki od postojećih evidentiranih u knjizi su nestali, a neki su uništeni, trebalo bi napraviti reviziju svih  glagoljskih natpisa“, naglasio je Bistrović. Izvor www.mojarijeka.hr.  Evo jedan pokušaj Internetskog nastavka Fučićeve monografije.

Slijedi popis ukupno devetnaest poznatih hrvatskih glagoljičkih natpisa nastalih u razdoblju od 10. do 13. st.:

Istra

  • Plominski natpis, 10. ili 11. st. (prema dr. Marici Čunčić iz 10. st., osobna informacija)
  • Humski grafiti, 12. st.
  • Ročki abecedarij, oko. 1200.
  • Dragućki grafiti, 13. st. (vidi Fučić, Glagoljski natpisi, str. 1, u 5. retku desnog stupca)
  • Grdoselski odlomak, 11/12. st.
  • Supetarski odlomak (Sveti Petar u Šumi), 12. st.

Riječki zaljev


Kninsko-šibensko područje (tj. područje uz rijeku Krku)


Hercegovina

  • Humačka ploča, 12. st.

Dubrovačko područje

  • Konavoski natpis, 11. st.
  • Župski natpis, 10. ili 11. st.

Bosanska posavina

  • Natpis iz Kijevaca (kod planine Kozare), 11/12. st.

Slavonija


U literaturi se spominje se i Kukuljevićeva ploča iz godine 1095. ali je izgubljena. Njezin je sadržaj glasi "počiva vod Bu(di)mir sin (Pri)bibla Sudemi(rova) 1095". (Vidi Josip Horvat: Kultura Hrvata  kroz 1000 godina I, Globus Zagreb, 1980., str 113). Nađena je u Zapadnoj Slavoniji, u mjestu Subocka između Lipovljana i Novske.Branko Fučić: Glagoljski natpisi, JAZU (od 1991. HAZU) Zagreb, 1982.
(Fučićeva je želja bila da naslov monografije bude Hrvatski glagoljski natpisi, ali toj želji nije bilo udovoljeno.)

Hrvatski glagoljički nadpisi odkriveni nakon 1982.Mala enciklopedija hrvatske glagoljice

Croatia, An Overview of Its History, Culture and Science