Svjedočanstvo dr. Fuada Šećerbegovića u knjizi djomova u Dječjem domu, Lipik

10. listopada 2001.

Želio sam da posjetim Dječji dom u Lipiku i želja mi se ispunila ovih dana, jer boravim u Lipiku 10 dana. Ova želja je posebna jer sam pohađao pučku školu školske g. 1942-43. i 1943-1944. boraveći u domu kao "ratno siroče". Kako je u to vrijeme bila kronična glad imam veoma lijepe uspomene iz ovog doma, banje i grada Lipika.

...

Djeca - ratna siročad (bez 1 ili oba roditelja) sa područja zapadne Bosne: Bihać, Cazin, Ključ, Bosanski Petrovac, Gor. Sanica, Sanski Most i druge, smještena su u Dječji dom u Lipiku u periodu 1941-1945 god. Po završenoj pučkoj školi upućivani su u Sarajevo radi školovanja ili učenja zanata.

 

 

Poklanjam ovu fotografiju sa preko 200 djece među kojima sam i ja (prim. dr. Fuad Šećerbegović) sada u mirovini. U trećem redu odozdo sjede sdesna na lijevo: učitelj Resulbegović Šefket (iznad njega sam ja - tamno odijelo, 4-5. red), učiteljica Mira (iz Pakraca), ravnatelj Rizah Kapetanović i dr. vaspitači i vjeroučitelji. Djeca su Bošnjačka, stradala od četnika ("ustanika" - kasnije postali partizani).

Lipik, 10. 10. 2001. g.

Fuad Šećerbegović

Knjiga dojmova u Dječjem domu u Lipiku je otuđena. 

Dječji dom Lipik i pukovnik Mark Cook

Croatia - its History, Culture and Science