Faksimili glagoljičkog zapisa o bitki kod Sigeta 1566. g.

Ivan Mance i Darko Žubrinić, 2020.

Državni arhivu u Beču čuva glagoljicom pisani rukopis u privatnom vlasništvu g. Heinricha Auersperga pod signaturom

SB Auersperg I-A-21-4-1 Die Geschichte zu Sziget von 1566.

Prijepis tog glagoljičkog teksta (opsega 40 str.) na latinicu dajemo prema Ivšićevu značajnom članku [PDF] iz 1918. g. (za podrobnija objašnjenja pogledajte taj temeljni članak). Slijedeći Ivšićeve oznake, arapskim brojkama smo označili odgovarajuće listove, a s "a" ili "b" prednju ili stražnju stranicu odgovarajućeg lista (tj. recto ili verso).1a (sljedeća stranica 1b je prazna.)2a

Na 15. dan junija, dojde uhoda ka g(ospo)dinu Zrinskomu,
ka povida istino, da je vidil carovu
vojsku na Saraj(e)vi i da je po njoi hodil, i da j-
oj (j)e dužina na dvi milje zemlje, i da je
glas, da ide pod Seget ali pod Eger, i da
čini načinjati moste pri Petarvaradinu
na Dunaju.

Opet dojde druga uhoda s Pečuja, ki donese
list od uhode, u kom je pisal, da istino
turski car van ide, da ne zna pravo, pod
ki grad.

Opet dojde treta uhoda od Osika, ka povida,
da je (j)ure  došal jedan beg k Osiku i da je
on poslan elejaro i da se brodi priko Drave,
i da je došla vsa Bosna i karamanski baša
i da su pali priko Drave na Slovinskoj
zemlji niža Mojslavine, da ne zna pov-
idati, kamo oće pojti.

Opet dojde uhoda i povida, da je bil
pri Osiku, kada su vnoge ladje odvezli2b
3a3b
4a4b
5a5b
6a6b
7a7b
8a8b
9a9b
10a10b
11a11b
12a12b
13a13b
14a14b
15a15b
16a16b
17a17b
18a18b
19a19b
20a20b
21a

21bČA, ŠTO i KAJ

Glagoljički tekst je pisan uglavnom ikavskim hrvatsim govorom:

srića, sinokoša,  zapovid,  posikoše,  priko, potribno, misto (tj. mjesto), vridnost, obisi (tj. objesi), pondiljak, drivja (od drivo), vriće, ustriliše, pobigoše, sikiricami

Ima mnogo primjera čakavskih, štokavskih i kajkavskih izraza.
 
Što se tiče uporabe riječi ČA, ŠTO i KAJ, na ČA smo naišli najviše puta, na ČTO ili ŠTO puno rjeđe, a na KAJ nismo naišli (iako ima dosta kajkavskih riječi). Riječ ZAČ je čakavska. To pokazuju ovi primjeri:

ča (str. 4b, redak 10.)

zač (str. 5a, redak 3.)

začto (jer, str. 5a, redak 2. odozdol)

čto komu reče i zapovidi (str. 8a, redak 4.)

čto mu je potribno (str. 8b, redak 7. odozdol)

ki bi jim ča donesal (str. 8b, redak 5. odozdol)

vridnost ča ukral (str. 9a, redak 8. odozdol)

ča je rano (str. 11b, redak 4.)

najvekši (str. 11b, redak 5. odozdol)

ča je u subotu (str. 12a, redak 7. odozdol)

ča je u pondiljak (str. 13a, redak 4.)

zašto im Turci pretekoše (str. 13a, redak 8.)

ča je blato ostalo (str. 13b, redak 10.)

zač (str. 15a, redak 2. odozdol)

zač (str. 16b, redak 4. odozdol)

što (str. 16b, redak 2.)

ča (str. 16a, redak 7. odozdol)

ča imam (str. 18a, redak 10. i 11.)

ča mu (str. 18a, redak 2. odozdol)

zač (str. 18b, redak 3. odozdol)

zač (str. 19a, redak 7.)

ča oćemo (str. 19a, redak 5. odozdol)

ča ne mogaše (str. 20b, redak 1.)

zač (str. 20b, redak 5.)

Kajkavizmima bi mogli pripadati i ovi primjeri:

hiža (str. 4b, redak 1.)

podvignu se (str. 5b, redak 1.)

pred manom (tj. predamnom, str. 7a, redak 1. odozdol)

polag (tj. pored, str. 8a, redak 4. odozdol)

ali (tj. ili, str. 8a, redak 9.)

melja (brašno, str. 9a, reak 1.)

vekšega (većega, str. 9a, zadnji redak)

plot (tj. ograda, str. 9b, redak )

nigdor (nitko, str. 10b, redak 7. odozdol)

najvekši (str. 11b, redak 5. odozdol)

vsa Bosna (str. 2a, redak 5. odozdol)

vsakojake (str. 7b, redak 10.)

vsu noć (str. 12a, redak 5.)

vsaki dan (str. 12b, redak 6.)

vsaki nositi (str. 12b, redak 8.)

vsa voda (str. 13b, redak 9.)


Imamo i rjedke primjere uporabe dvojine u hrvatskom jeziku:

sta bile dvi gate (str. 12b, redak 7. odozdol).
obisita (str. 9a, redak 5.)
Naselja u Hrvatskoj povezana s imenom Siget

Značenje riječi siget je otok (mađ. sziget).
  • naselje Siget u Novom Zagrebu
  • Sigečica, naselje u Zagrebu između Heizlove ul., Vukovarske av., Slavonske av. i Držićeve av.
  • Sigetje u Gajnicama u Zagrebu
  • gradić Seget kod Trogira
  • selo Seget kod Umaga u Istri
  • Sigetec, selo u općini Peteranec u Hrvatskoj
  • Sigetec, naselje u sastavu Ludbrega
  • Sigetac Novski zapadno od Novske
Zahvala. Zahvaljujemo g. Heinrichu Auerspergu iz Austrije na dopuštenju za objavljivanje glagoljičkog rukopisa, koji se nalazi u njegovu vlasništvu. Zahvaljujemo dr. Katharini Tyran iz Gradišća u Austriji na dragocjenoj informaciji da se rukopis nalazi u Državnom arhivu u Beču.


Glagoljički prijepis zapisa Franje Črnka

IzvoriMala početnica kurzivne glagoljice