Bašćanska ploča prema Standlovoj fotografiji iz 1869.

Darko Žubrinić, 2017.

Redci Bašćanske ploče:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Azbuka


Ova mrežna stranica se temelji na krasnoj fotografiji Bašćanske ploče iz godine 1869., koju je snimio Ivan Standl, jedan od pionira hrvatske fotografije.

U redcima koji slijede, tijekom latiničkog prijepisa su radi jednostavnosti ispuštani poluglasovi. Zarezi i točke stavljeni su samo radi olakšanja čitatelju.
Također je i JAT razriješen najčešće kao E. Kraćenja riječi nisu posebno označavana.

1. redakAZ,


V IME OTCA


I SINA


I SVETAGO


DUHA.


AZ

2. redakOPAT


DRŽIHA


PISAH


SE O LEDINE


JUŽE

3. redakDA


ZVANIMIR


KRAL


HRVATSKI


V

4. redakDNI


SVOEE


V SVETUJU


LUCIJU


I SVEDO -

5. redak


- MI ŽUPAN


DESIMIRA


KRBAVE,


MRATIN V LI -

6. redak- CE, PRBNEBŽA


S POSL


VINODOLE,


JAKOV V O -

7. redak- TOCE.


DA IŽE TO


POREČE,


KLNI I BOG


I 12 AP(OSTO)LA


I 4 E -

8. redak- VANĐELISTI


I SVETAJA LUCIJA,


AMEN.


DA IŽE SDE ŽIVE -

9. redak- T, MOLI ZA NE BOGA.


AZ OPAT


DBROVIT Z -

10. redak- DAH CREKAV SIJU


I SVOJEJU BRATIJU


S DEV -

11. redak- ETIJU V DNI


KNEZA KOSMATA


OBLAD -

12. redak- AJUĆAGO VSU


KRAINU.


I BIŠE V TI DNI M -

13. redak- IKULA V OTOČCI


S SVETUJU LUCIJU


V EDINO.Glagoljička azbuka Bašćanske ploče

Ako desnim mišem škljocnete na bilo koje od dolnjih slova, vidjet ćete redak u kojem se slovo nalazi, kao i odgovarajuću riječ.
Nazive glagoljičkih slova rabimo prema Jurju Slovincu, a dodana je i grupa za lijevi ključ.

AZ, 1:

   

   

BUKI, 2:

     

VIDI, 3:
     

GLAGOLE, 4:DOBRO, 5:
       

(J)EST, 6:
   

ŽIVITE, 7:ZELO, 8:

nema

ZEMLJA, 9:IŽE, 10:

  (oštećeno)

I, 20:

        

    

JE, 30:

nema

KAKO, 40:

   

LJUDI, 50:
 

MISLITE, 60:

 

NAŠ, 70:
     

ON, 80:
       

POKOJ, 90:

   

RECI, 100:

 

SLOVO, 200:

 

TVRDO, 300:
   

UK, 400:

 

FRT, 500:

nema

HIR, 600:OT, 700:

nema

ŠĆA, 800:CI, 900:

 

ČRV, 1000:

   

ŠA, 2000:JER, 3000:

 

JAT, 4000:

 

JUS, 5000:

 

JEST-JE:***

LIJEVI KLJUČ

        
Izvorna fotografija: [JPG1] (smeđa, 4.2 MB), [JPG2] (siva, 3.8 MB),
[TIF1] (smeđa, 61 MB), [TIF2] (smeđa, 61 MB)

Fotografije visoke rezolucije su napravljene prema prijedlogu Juraja Mužine, a na temelju izvornog svjetlopisa Ivana Standla iz godine 1869. objavljenog kao prilog članku (na samom kraju časopisa Starine):

Franjo Rački: Starohrvatski glagolski nadpis u crkvi sv. Lucije kod Baške na Krku. Starine VII. Za­greb 1875, str. 130—136.Miljenko Smokvina: Ivan Standl - prvi fotograf Bašćanske ploče [PDF], objavljeno u zborniku 900 godina Bašćanske ploče, Baška 2000., str. 147 -163.
(zahvaljujem Mirni Lipovac na poslanom dokumentu)

Bašćanska ploča

Croatia, its History, Culture and Science