Bašćanska ploča prema Standlovoj fotografiji iz 1869.

Darko Žubrinić, 2016.

Ova vrlo kvalitetna fotografija Bašćanske ploče objavljena je pri kraju časopisa Starine, br. VII iz godine 1875. Fotografija je objavljena kao dodatak ovom članku:

Franjo Rački: Starohrvatski glagolski nadpis u crkvi sv. Lucije kod Baške na Krku. Starine VII. Za­greb 1875, str. 130—136.


Ivan Standl, istaknuti hrvatski fotograf, snimio je godine 1869. prvi poznati svjetlopis Bašćanske ploče.
Ispod svjetlopisa vidi se Standlov sljepotisak. Kao što vidimo, ploča je snimljena pred ulazom u
crkvicu sv. Lucije, po lijepom sunčanom vremenu.
Pogledajte Standlov snimak u punoj veličini: [JPG]Dio pleterne ornamentika Bašćanske ploče; tri od ukupno dvanaest vitica.


Prva (najlijevija) četvrtina štiva Bašćanske ploče.


Druga četvrtina.


Treća četvrtina.


Najdesnija četvrtina Bašćanske ploče.


Sljepotisak Ivana Standla otisnut odmah ispod svjetlopisa Bašćanske ploče.


Miljenko Smokvina: Ivan Standl - prvi fotograf Bašćanske ploče [PDF], objavljeno u zborniku 900 godina Bašćanske ploče, Baška 2000., str. 147 -163. (zahvaljujem Mirni Lipovac na poslanom dokumentu)

Bašćanska ploča, dragi kamen hrvatske pisane kulture

Croatia, its History, Culture and Science