Message from the President
of the Republic of Croatia
Dr. Franjo Tudjman
to Croatian citizens
of Serbian nationality

(August 4, 1995)

To the Croatian citizens of Serbian nationality from the occupied areas of Knin, Gracac, Lapac, Korenica, Slunj, Glina, Dvor and Petrinja

Since all past attempts, including the negotiations held yesterday in Geneva, of both the Croatian authorities and the international community to achieve a peaceful reintegration of occupied Croatian areas have failed;

Since the instigators of the rebellion in Croatia, Martic and others, instead of responding to the call for peaceful reintegration, continue to wage war against the Croatian State, and to plot, together with the ringleaders of the rebellion in Bosnia, Karadzic and others, new schemes for the joint conquest of the Bihac safe haven, which Croatia cannot tolerate;

Since the Croatian and Bosnian Serbs are not only preventing the return of displaced persons, but also continue to persecute the non-Serbian population;

Since the Serbian extremists, from the very beginnings of the rebellion to the present moment, are invoking the help of the remnants of Italian and Serbian imeprialism;

Since the unbridled paramilitary Serbian units continue to wage terrorist attacks against the civillan population from Slavonija to Dalmatia, to shell Croatian regions and cities like Otocac, Gospic and Karlovac, and, even while political talks on peaceful reintegration were under way with the Croatian delegation in Geneva, again shelled the area of Dubrovnik causing new casualties;

And since all the attempts of the Croatian State and of the international community to peacefully restore Croatia's sovereignty over parts of Croatian territories alienated by the rebellion have been rejected and flouted, the Croatian State is forced to take police-military steps in order to reintegrate these occupied areas into its constitutional and juridical system.

We have been forced to take such a decision in order to put a stop - after four years of futile negotiations - to further flouting of the Croatian and international public, and in order to secure the start of displaced persons return to their homes.

Therefore, on behalf of the democratic authorities of Croatia:

I call upon the members of Serbian paramilitary units who have been mobilized into such units of their own free will or by force to surrender their weapons to the Croatian authorities, with the guarantee that they will be granted amnesty pursuant to Croatian laws;

I call upon the initiators of the rebellion to understand te futility of their endeavour and its detrimental effect on the Serbian community in Croatia should they persist with their rebellion, to surrender to the Croatian authorities and to accept pardon or a fair trial for their offences;

I call upon the Croatian citizens of Serbian nationality who have not taken active part in the rebellion to stay in their homes and, without fear for their life and property, await Croatian authorities, with the guarantee that they will be granted all civil rights, and that elections will be held for local self-government pursuant to the Croatian Constitution and Constitutional Law with the presence of international observers;

I call upon the representatives of Serbia and Montenegro (and their FR Yugoslavia) to stop supporting the extremists in the occupied Croatian areas, as also manifested during the talks held yesterday in Geneva, in which the Yugoslav charge d'affaires also took part, and at which the Croatian Serbs refused to accept the peaceful reintegration of the occupied areas. That would have been the first step towards the overall solution of Croato-Serbian relations throughout the sphere of interest of both neighbouring peoples, and towards the normalization of relations based on mutual recognition.

We are determined to put an end to the suffering and uncertainty of Croatian displaced persons from the occupied areas, and to guarantee to the Croatian Serbs human and ethnic rights within the constitutional and legal order of democratic Croatia.


Proglas Predsjednika
Republike Hrvatske
Dr. Franje Tudjmana

(4. kolovoza 1995.)

Hrvatskim gradjanima srpske nacionalnosti okupiranih podrucja Knina, Gracaca, Lapca, Korenice, Slunja, Gline, Dvora i Petrinje

Buduci da su propali svi pokusaji, pa i jucerasnji pregovori u Zenevi, ihrvatskih vlasti i medjunarodne zajednice za mirnu reintegraciju hrvatskih okupiranih krajeva;

Buduci da zacetnici pobune u Hrvatskoj, Martic i dr., umjesto da se odazovu pozivu za mirnu reintegraciju, nastavljaju rat protiv hrvatske drzave, i zajedno s kolovodjama pobune u Bosni, Karadzicem i dr. kuju nove osvajacke planove za zajednicko osvajanje zasticene zone Bihac, sto Hrvatska ne moze dopustiti;

Buduci da hrvatski i bosanski Srbi ne samo da sprecavaju povratak prognanika vec i nastavljaju s progonom nesrpskog stanovnistva;

Buduci da srpski ekstremisti, od samih pocetaka pobune pa i sada, prizivlju u pomoc ostatke talijanskog fasizma, nudeci podjelu hrvatskog tertorija izmedju talijanskog i srpskog imperijalizma;

Buduci da razularene paravojne srpske postrojbi i dalje vrse teroristicke napade na civilno pucanstvo od Slavonije do Dalmacije, granatiraju hrvatska podrucja i gradove Otocac, Gospic, Karlovac, pa i za vrijeme dok u Zenevi s hrvatskom delegacijom vode politicke razgovore o mirnoj reintegraciji, ponovno bombadiraju i podrucje Dubrovnika gdje su pale
nove ljudske zrtve;

I buduci da su svi pokusaji hrvatske drzave i medjunarodne zajednice da pobunom otudjeni dijelovi hrvatskog teritorija budu na miran nacin vraceni pod hrvatski suverenitet bili odbaceni i izigrani, hrvatska je drzava prinudjena da poduzme vojno-redarstvene korake za ponovno ukljucivanje navedenih okupiranih podrucja u svoj ustavno-pravni poredak.

Prisiljeni smo na takvu odluku da bismo, nakon cetiri godine uzaludnog pregovaranja, stali na kraj daljem izigravanju hrvatske i medjunarodne javnosti i da bismo osigurali pocetak vracanja prognanika na njihova ognjista.

Stoga u ime demokratske vlasti Hrvatske:

Pozivam pripadnike srpskih paravojnih postrojbi, koji su svojevoljno ili prisilno mobilizirani u paravojne srpske postrojbe, da predaju oruzje hrvatskim vlastima, uz jamstvo da ce im biti udijeljena amnestija prema vazecim hrvatskim zakonima.

Pozivam inicijatore pobune da shvate uzaludnost svoga pothvata i njegovu stetnost za srpsku zajednicu u Hrvatskoj, ako ustraju u pobuni, da se predaju hrvatskim vlastima i prihvate oprost ili pravicno sudjenje za svoje prijestupe.

Pozivam hrvatske gradjane srpske nacionalnosti, koji nisu aktivno sudjelovali u pobuni, da ostanu kod svojih kuca, i bez bojazni za svoj zivot i svoju imovinu, docekaju hrvatsku vlast, uz jamstvo da ce im se dati sva gradjanska prava, i omoguciti izbori za lokalnu samoupravu prema hrvatskom Ustavu u Ustavnom zakonu uz prisutnost medjunarodnih
promatraca.

Pozivam predstavnike Srbije i Crne Gore (i njihove SR Jugoslavije) da prestanu podupirati ekstremiste s okupiranih hrvatskih podrucja, sto se ocitovalo i na jucerasnjim zenevskim pregovorima na kojima je sudjelovao i jugoslavenski otpravnik poslova kad su hrvatski Srbi odbili prihvatiti mirnu reintegraciju okupiranih podrucja. To bi bio prvi korak prema opcem rjesenju hrvatsko-srpskih odnosa na citavom interesnom prostoru dva susjedna naroda, odnosno normalizacije odnosa na osnovama medjusobnog priznanja.

Odlucni smo da prekinemo patnje i neizvjesnost hrvatskih prognanika s okupiranih podrucja, a da hrvatskim Srbima zajamcimo ljudska i etnicka prava u ustavno-pravnom poretku demokratske Hrvatske.

Zagreb, 4. kolovoza 1995.

Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tudjman


This important historical document has been removed from the offiicial presidential web pagesof the new president S. Mesic in January 2000, immediately after the elections and soon after the death of the former president F. Tudjman in 1999.

Operation Storm

Many thanks to Professor Ivo Soljacic, transferring information provided by Mario Profaca (see also below), former webmaster of Tudjman's official presidential web-site, completely removed in January 2000.


Jedanaest godina poslije
ZABORAVLJENI PROGLAS PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Mario Profaca, 4. kolovoza 2006.

Kako je upravo danas objavila agencija Reuters, premijer Srbije Vojislav Kostunica izjavio je u povodu 11. obljetnice "Oluje" da nikada ne treba zaboraviti progon vise stotina tisuca Srba ih Hrvatske koji se tada dogodio nazivajuci ga "velikim i nekaznjenim zlocinom".

"Nikada necemo zaboraviti onu strasnu kolonu prognanika od Knina do Beograda koja trajno svjedoci o velikom i nekaznjenom zlocinu", rekao je Kostunica u pisanoj izjavi u povodu 11. obljetnice hrvatske vojno-redarstvene akcije "Oluja" kojom je 5. kolovoza 1995. godine osloboden najveci dio teritorija koji je do tada bio pod srpskom okupacijom.

Kostunica je istaknuo kako je "na danasnji dan ubijeno na tisuce nevinih ljudi i prognano vise stotina tisuca Srba ... iz njihovih domova u kojima su vjekovima zivjeli".

"Kada se pod prijetnjom unistenja protjera cijeli jedan narod, jasno je da se najvecim dijelom posljedice ove velike tragedije nikada ne mogu ispraviti", ukazao je Kostunica istaknuvsi kako je potrebno traziti put "da se umanji nepravda i neprestano radi na povratku prognanika kucama uz punu sigurnost i postivanje ljudskih prava".

O "Oluji" danas pisu svi beogradski mediji isticuci kako je akcija hrvatskih vojnih i redarstvenih snaga "dovela do egzodusa vise od 200.000 Srba iz Hrvatske".

Zato sam odlucio ponovno objaviti izvorni tekst proglasa predsjednika dr. Franje Tudjmana uoci Operacije "Oluja" hrvatskim gradjanima srpske nacionalnosti s okupiranih podrucja Republike Hrvatske, da bi se vidjelo je li to bila "prijetnja unistenja" kojom se "protjerao cijeli jedan narod" ili su tada hrvatski gradjani srpske nacionalnosti organizirano evakuirani s okupiranog podrucja pod zapovjednistvom ratnog zlocinca Milana Martica.

Na danasnji dan prije 11 godina, 4. kolovoza 1995. predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tudjman je uoci operacije "Oluja" uputio proglas hrvatskim gradjanima srpske nacionalnosti s okupiranih podrucja Knina, Gracaca, Lapca, Korenice, Slunja, Gline, Dvora i Petrinje. Taj proglas je citan svakog punog sata na svim hrvatskim radiopostajama i objavljen je u svim pisanim medijima u Hrvatskoj.

U to vrijeme sam bio webmaster i urednik web stranica Ureda Predsjednika Republike Hrvatske pa sam tekst tog proglasa na hrvatskom i na engleskom jeziku objavio na webu Ureda Predsjednika Republike Hrvatske koji se i tada nalazio na istoj adresi na internetu: http://www.predsjednik.hr ali na toj adresi vise ne mozete naci tekst tog poziva predsjednika dr. Franje Tudjmana pripadnicima srpskih paravojnih postrojbi, koji su svojevoljno ili prisilno mobilizirani u paravojne srpske postrojbe, da predaju oruzje hrvatskim vlastima, uz jamstvo da ce im biti udijeljena amnestija prema vazecim hrvatskih zakonima. Inicijatore pobune pozivao je "da shvate uzaludnost svoga pothvata i njegovu stetnost za srpsku zajednicu u Hrvatskoj, ako ustraju u pobuni, da se predaju hrvatskim vlastima i prihvate oprost ili pravicno sudjenje za svoje prijestupe", a hrvatske gradjane srpske nacionalnosti, koji nisu aktivno sudjelovali u pobuni, "da ostanu kod svojih kuca, i bez bojazni za svoj zivot i svoju imovinu, docekaju hrvatsku vlast, uz jamstvo da ce im se dati sva gradjanska prava i omoguciti izbori za lokalnu samoupravu prema hrvatskom Ustavu u Ustavnom zakonu uz prisutnost medjunarodnih promatraca".

Ubrzo nakon smrti predsjednika dr. Franje Tudjmana sa sluzbenog web servera Ureda Predsjednika Republike Hrvatske, bez prethodne najave ili ma kakvog naknadnog objasnjenja, uklonjene su sve web stranice dotadasnjeg weba Ureda Predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tudjmana, a kreiran je i stavljen on-line samo sasvim novi web drugog hrvatskog predsjednika Stjepana Mesica, kao da dr. Franje Tudjmana nikada nije ni bilo. Tada je to izazvalo nevjericu pa i ogorcenje pojedinih hrvatskih i inozemnih novinara koji su mi se obracali, znajuci da sam bio webmaster portala Ureda Predsjednika Republike Hrvatske.

Unistenjem odnosno uklanjanjem cjelokupne on-line arhive o predsjedniku
Tudjmanu osteceni su, medju ostalima, ne samo novinari nego i znanstvenici, bez obzira bi li se tim tekstovima posluzili za ozbiljniju analizu tih godina hrvatske novije povijesti ili bi iz te elektronicke arhive ciljano uzimali samo citate iz pojedinih dokumenata kako bi nekriticki samo velicali ili pak jednako tako propagandno ismijavali prvog hrvatskog predsjednika.

Mario Profaca
http://mprofaca.cro.net

http://lang.gaussbox.net


Croatia - History, Culture and Science