Ston - Croatia

Darko Žubrinić, 2013Sveti Vlaho - Saint Blasius, patron saint of Ston, as well as of the city of Dubrovnik.
Saint Blasisus is an Armenian saint; see Croatia - Armenia.

Croatia: Mali Ston Oysters
Walls, Oysters, and Salt. Shot in the Summer of 2010.
Edited by: Roberto Gonzalez-Homs; more information Croatia videosDalija Franušić Ficović and Sandra Vuletić from the town of Ston

The town of Ston is placed at the very beginning of the Pelješac penisula, i.e., in its eastmost part.
After Istria, it is the second largest peninsula in Croatia. Source of the map: www.ston.hr

The church of Sv. Mihajlo (St. Michael) in Ston. Photo by Najka Mirković.The Ston salt pans are the oldest preserved saltworks in the Mediterranean.

A view from salt pans to the town of Ston and its remparts.
On the other side of the hill on the left is the town of Mali Ston (Little Ston).

Salt pans near the town of Ston. Photo by Najka Mirković.


Sv. Vlaho - St. Blasius, Armenian patron saint of the town of Ston

In the middle of the photo one can see a hill with the pre-Romanesque church of Sv. Mihajlo (St. Michael).

The pre-Romanesque church of Sv. Mihajlo (St. Michael) near Ston, 11th century. Photo by Najka Mirković.

Vinicije Lupis: Ston u Srednjem vijeku, MHAS, Split 2010.

www.ston-wall-marathon.com
Antun Boris ŠvaljekBishop's palace in Ston. The angle is indeed acute.
It contains Lapidarij - fantastic collection of stones with interlace patterns
Ston Wall Marathon

Sa zrnom soliInterlace patterns (pleteri) in the town of Ston and its surroundings

The following works of art are exhibited in the Lapidarij of the Bishop's palace in Ston
Lapidarij - fantastic collection of stones richly decorated with interlace patterns (in Croatian and English)


Slab with relief, 16/17th ct.

Relief of St. Peter, Ston, 12/13th ct.; below fragment of a window lintel, 10th ct., church of St. Michael, Ston

fragment of a window lintel, 10th ct., church of St. Michael, Ston

Door lintel, 10/11th ct., Church of Our Lady of Lužina, StonFragment of chancel screen pluteum, 11th ct., Church of Our Lady of Lužina, Ston

Fragment of chancel screen pluteum, 9/10th ct., Church St. Michael, Ston

Door lintel, 10/11 ct., Church of St. Michael, StonFragment of chancel screen pluteum, 9/10th ct., Church of St. Michael, Ston

Fragment of chancel screen pluteum, 9/10th ct., Church of St. Michael, Ston

Chancel screen pluteum, 11th ct., Church of Our Lady of Lužina, Ston

Chancel screen pluteum, 11th ct., Church of Our Lady of Lužina, Ston

Chancel screen pluteum, 11th ct., Church of Our Lady of Lužina, Ston

On the left: pilaster, 11th ct., Church of Our Lady of Lužina, Ston;
on the bottom: fragment of the architrave of the chancel screen, 9th ct.

11th century, Church of Our Lady of Lužina, Ston

Door lintel, 10th ct., Church of St. Michael, Ston

Fragment of slab, 3-4th ct., near the Church of St. Michael, Ston

Relief of Sveti Vlaho (St. Blaise), 14th ct., StonFragment of chancel screen pluteum, 11th ct., Church of Our Lady of Lužina, Ston

Fragment of chancel screen pluteum, 9/10th ct., Church of St. Michael, Ston

The Franciscan Bernardin Pavlovic from Dubrovnik, born in Ston, had two works printed in Venice in 1747 "in the Croatian language." The title of the second work runs as follows: Salves for the dying...new and revised edition printed in Croatian for the benefit of the Croatian nation, Venice, 1747.

Krsto Spalatin

Mario Essert, dr. matematičkih znanosti, profesor Sveučilišta u Zagrebu:


Nicolas Mihanovich (1846-1929) is a famous Argentine entrepreneur, owner of a merchant fleet consisting of almost 300 boats. Nicola Mihanovich was born in the village of Doli near the town of Ston (and the village was a part of the then Ston municiaplity). His boats had the names like Doli, Ston, Dalmatia, Croatia, Zadar, Korčula, Dubrovnik, Bosnia. More information about Nicolas Mihanovich.Find Croatia - Ston
www.ston.hr
Ston Walls
Stonske zidine
Solana Ston
Stonski zaljev
Stonske zidine - Wikipedia
Crkva sv. Mihajla kod Sona
Stonski dekanat

Općina Ston
Osnovna škola Ston
Kulturno društvo Stoviš - Ston

Restaurant BakusBella Vista | Kapetanova kuća | Vila Koruna |Sveć. Vladimir Taljeran: Zrnca za povijest Stona, Prigodom 600 godišnjice pripojenja Stonskog Rata Dubrovačkoj republici (1333-1933), (ur. Vinicije B. Lupis) Matica hrvatska Ston, 2014.

Vinicije B. Lupis:
  • Srednjovjekovna raspela Stona i okolice [PDF]
  • Sakralna baština Stona i okolice
  • Ston u Srednjem vijeku, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika Split, 2010.
  • Ston u trešnji. Ston 5. rujna 1996. godine, Matica hrvatska Ston, 2007. (sažetak)
  • Prilog poznavanju kulturne baštine Zahumske (Stonske) biskupije u najranijem razdoblju (sažetak)
  • Povijesni pregled Zahumske (Stonske) biskupije od početaka do 1300. godine (sažetak)
  • U spomen zaboravljene 110. godišnjice rođenja malostonske slikarice Zenaide Bandur (sažetak)
  • Pregled povijesti Stonske biskupije od osnutka do 1541. godine (sažetak)
  • Sakralna baština Žuljane (sažetak)

Igor Fisković, Joško Jelavić: The Peninsula of Pelješac, History, Culture, Art, Natural Features, Turistička naklada, Zagreb 2003.STONSKE ODREDBE / ORDINES STAGNI usvojene godine 1333-1406., Književni krug Split, 2013. (pravna povijest, 204 str., tvrdi uvez) ISBN 978-953-163-391-8, na hrvatski jezik preveo i za tisak priredio, te uvodnu studiju napisao Ante Marinović.

U Državnom Arhivu u Dubrovniku u seriji XXI, s naslovom Manuali pratici del Cancellere, 1. Leggi e Istruzzioni pod rednim No 13., sačuvana je zbirka / kodeks na pergameni s pismom u kaligrafskoj gotičkoj minuskuli kojoj je naknadno dan naslov: Ordinamenta di Stagno. U ovoj knjizi donose se te Odredbe u originalu, faksimilu i po prvi puta u hrvatskom prijevodu. Predstavljaju Stonske odredbe propisane i usvojene od dubrovačke Vlade (uglavnom Vijeća Umoljenih) iz godine 1333-1406. Dubrovačka Vlada, duboko svjesna činjenice kako Dubrovnik postoji i živi uglavnom od trgovine čitavu svoju politiku i djelovanje usmjerila je i podredila njezinom što uspješnijem razvoju i jačanju. Zato su politički mudri stari Dubrovčani nastojali svim silama i uspjeli 1333. kupnjom zadobiti poluotok Pelješac sa Stonom kao izuzetno strateški važnim područjem za nadzor protoka i prometa roba i ljudi. Maleno naselje koje se dotada nalazilo na brežuljku sv. Mihajla Dubrovčani su premjestili na samu prevlaku koja spaja Pelješac s kopnom. Tu, na mjestu starog rimskog castruma zvanog Stagnum ili Turris Stagni, izgradili su planski po uzoru na Dubrovnik drugi po važnosti za njih grad: Ston (Veliki i nešto sjevernije Mali Ston, povezavši ih s oko pet i po kilometara dugim obrambenim zidinama, najdužim u Europi, koje su iako dosta zapuštene, sačuvane do danas).

Analizom sadržaja ovih odredaba očito je da je Dubrovačka Republika u prvom redu bila pomorsko-trgovačka zajednica. Najbrojniji su propisi o prometu vinom koje je od davnina, a još i danas glavni pelješki proizvod, pa o prometu stokom, maslinovim uljem, o ribanju, sve do propisa o prometu ljudima kao mogućom radnom snagom ali i kao robovima. Posebni režim Stonske odredbe donose prema stanovnicima iz zaleđa koji se u njima imenuju Slavenima, misleći očito na pravoslavce koji dolaze u Ston i na Pelješac. Stonski knez je dubrovački vlastelin a vlada uz kancelara koji mu je poslan iz Grada jer bez njegove prisutnosti ne smije donositi nikakvu odluku. Za kaznene prijestupe vrijede isključivo propisi iz Grada, a u građanskim sporovima uvažavaju se domaći običaji (uzance). Zanimljivo je da su izvršitelji presuda gastaldi, bratovštine koje postoje u svakom zaseoku.

Srednjovjekovni primorski statuti najvažnije su vrelo hrvatske pravne povijesti i njihovo tiskanje je obveza zbog upoznavanja europske i svjetske javnosti s hrvatskom bogatom pravnom prošlošću. Srednjovjekovni Ston nije imao statut nego Odredbe koje su uređivale odnose i koje svjedoče o visokom komunalnom uređenju. Književni krug Split je u svom nizu dalmatinskih srednjovjekovnih statuta izdao statute Splita, Trogira, Hvara, Brača, Poljica, Korčule, Lastova i Mljeta, a planira ove Stonske odredbe uvrstiti u taj “zlatni” niz i na isti, prepoznatljiv način opremiti svezak.

Srednjovjekovni primorski statuti najvažnije su vrelo hrvatske pravne povijesti i njihovo tiskanje je obveza zbog upoznavanja europske i svjetske javnosti s hrvatskom bogatom pravnom prošlošću. Srednjovjekovni Ston nije imao statut nego Odredbe koje su uređivale odnose i koje svjedoče o visokom komunalnom uređenju.
Obljetnica crkve sv. Vlaha u Stonu, izgrađene 1873.
Gospodarstvo u Stonu
Naselja i stanovništvo općine Ston

Metković

DubrovnikCroatia, An Overview of Its History, Culture and Science