Priredio Marko Brkljačić

 

Bibliografija časopisa Bašćina (brojevi 1-22, 1993.-2021.)

 

Bašćina broj 1 [PDF] (prosinac 1993. – siječanj 1994.)[1]

 • Josip Bratulić: Glagoljica u duhovnosti i kulturi hrvatskoga naroda, str. 3–4
 • Vladimir Ćepulić: Mali glagoljski pravopis DPG, str. 4-5 
 • Od Librarie (O knjižnici, iz glagoljaškog rukopisa "Konštitucioni fratrov tretoga reda...", 18. stoljeće), str. 6-7
 • Misal po zakonu rimskoga dvora, 1483., Božićno evanđelje po sv. Luki (Lk 2, 1-20), str. 8–9
 • Bonaventura Duda: Razmišljanja uz evanđelje, str. 10
 • Mato Marčinko: Sričući glagoljska slova, str. 11
 • Mak (Mehmedalija) Dizdar: Slovo o slovu... četvrto, str. 12
 • Darko Žubrinić: Izvješće tajnika društva, str. 13–14
 • Darko Žubrinić: Petstota obljetnica Senjske tiskare, str. 14
 • Izvadak iz Pravila Društva prijatelja glagoljice, str. 15

 

Bašćina broj 2 [PDF] (proljeće 1994.)

 • Stjepan Damjanović: Osnovno o glagoljici, str. 3–4
 • Darko Žubrinić: Spojenice u glagoljici, str. 4
 • Stala majka pod raspelom, str. 5
 • Misal po zakonu rimskoga dvora, 1483., Iz Muke po sv Luki, (Lk 23, 32-53), str. 6–7
 • Bonaventura Duda: Razmišljanja uz evanđelje, str. 8-9
 • Misal po zakonu rimskoga dvora, 1483., Iz evanđelja po sv. Luki (Lk 24, 13-35), str. 10–11
 • Bonaventura Duda: Razmišljanja uz evanđelje, str. 12
 • Mak Dizdar: Smrt, str. 13
 • Život i smrt, ukrajinska narodna priča, prevela Antica Menac, str. 13–14
 • S redovite mjesečne tribine DPG (dr. fra Izak Špralja: Glagoljaško pjevanje, dr. fra Petar Bašić: Jezik i liturgija - s posebnim osvrtom na hrvatsko glagoljaštvo), str. 15
 • Darko Žubrinić: Pisma prijatelja glagoljice, str. 16

 

Bašćina broj 3 [PDF] (ljeto 1994.)

 • Milan Moguš, Anica Nazor: 500 godina Senjskog glagoljskog misala, str. 3–4
 • Mato Marčinko: Senjska glagoljska ploča, str. 4
 • Fran Mažuranić: Kod kuće, str. 5
 • Senjski glagoljski Misal iz 1494., Iz evanđelja po sv. Ivanu (Iv 9, 1-38), str. 6
 • Tomislav i Vladimir Ćepulić: Kineski šah, str. 7-10
 • Senjski glagoljski Misal iz 1494., Iz evanđelja po sv. Ivanu, str. 12–13
 • Bonaventura Duda: Razmišljanja uz evanđelje, str. 13–14
 • Mak Dizdar: Zapis o očima, str. 14,
 • S redovite mjesečne tribine DPG, (dr. Ivanka Petrović: Ćirilometodsko naslijeđe u Hrvata, dr. fra Marko Japundžić: Glagoljica - hrvatsko pismo), str. 15–16

 

Bašćina broj 4 [PDF] (jesen 1994.)

 • Stjepan Damjanović: Glagoljaštvo u Zagrebačkoj biskupiji, str. 3
 • Alojz Getliher: Glagoljski natpis u Zagrebačkoj katedrali, str. 3–5
 • Misal po zakonu rimskoga dvora, 1483., Iz evanđelja po sv. Mateju (Mt 5, 1-12a), str. 6
 • Bonaventura Duda: Razmišljanja uz evanđelje, str. 7
 • Misal po zakonu rimskoga dvora, 1483., Iz evanđelja po sv. Mateju (Mt 25, 31-46), str. 8–9
 • Bonaventura Duda: Razmišljanja uz evanđelje, str. 10–11
 • Mak Dizdar: Zapis o izvoru, str. 11
 • Biblijske hrvatske pučke poslovice, str. 12
 • Mato Marčinko: Opet nalegoše na jazik hrvacki, str. 13
 • Iz hrvatskog haiku pjesništva (Vladimir Devide, Tomislav Maretić, Marinko Šeparović, Boško Vitas, Darko Plažanin, Zvonko Petrović), str. 14
 • Čuva drvo, čeka zeca, kineska izreka i priča, preveo Vladimir Ćepulić, str. 14
 • S redovite mjesečne tribine DPG (dr. Milan Mihaljević: Glasovni sustav hrvatskoglagoljskih tekstova od 12. do 16. stoljeća), str. 15
 • Sadržaj lista BAŠĆINA za 1994. g., str. 16

 

Bašćina broj 5 [PDF] (Bogojavljenje 1996.)

 • Josip Bratulić: Bašćanska ploča, str. 3
 • Slavko Kirin: Bašćanska, str. 4
 • Mato Marčinko: Glagoljaška, str. 5
 • Stjepan Damjanović: Bog se rodi v Vitliomi, str. 6-7
 • Misal po zakonu rimskoga dvora, 1483., Iz evanđelja po sv. Mateju (Mt 2, 1-12), str. 8–9
 • Bonaventura Duda: I ti svijete čitavi, Spasitelja pozdravi!, str. 9–10
 • Vladimir Ćepulić: Prostorno gledanje ravnih slika, str. 11–12
 • Iz bliza i daleka: Dongši oponaša mrštenje, kineska priča i izreka, preveo Vladimir Ćepulić, str. 12
 • S redovite mjesečne tribine DPG, str. 13
 • Mateo Žagar: Jedinstvenost natpisa Bašćanske ploče, str. 13–14
 • fra Božo Sučić: Provincija franjevaca trećoredaca - glagoljaša u Hrvatskoj, str. 14
 • Vijesti, str. 15
 • Vlatko Bilić: Glagoljaši pjevaju, str. 16

 

Bašćina broj 6 [PDF] (Bogojavljanje 2001.)

 • Mile Bogović: Papa Inocent IV. i senjski biskup Filipstr. 3–4
 • Milan Paun: Glagoljski grafiti u sv. Martinu u Lovčiću, str. 4–6
 • Mato Marčinko: San, str. 6
 • Eugen Divjak: Slovo o Bašćanskoj ploči, str. 7
 • Misal po zakonu rimskoga dvora, 1483, Iz Evanđelja po sv. Luki, str. 8–9
 • Bonaventura Duda: Bezimeni bogataš i imenovani – Lazarstr. 10
 • Va se vrime godišća, Božićna pjesma iz 14. st., str. 11
 • Bogojavljenje - propovijed sv. Lava Velikoga, papestr. 12
 • Čaplja i školjka se borekineska izreka i priča, preveo V. Ćepulić, str. 12
 • Ivo Maroević: Glagoljica u muzeološkoj interpretaciji, str. 13
 • In memoriam - Branko Fučić, Marko Japundžić, Nedo Grbin, str. 13–16
 • Darko Žubrinić: Ljubitelj glagoljice Vili Strašekstr. 16

 

Bašćina broj 7 [PDF] (Blagovijest 2002.)

 • Stjepan Damjanović: Glagoljica u školistr. 3
 • Milan Paun: Glagoljska slova u sv. Dimitriju u Brodskom Drenovcu, str. 4–5
 • Misal po zakonu rimskoga dvora, 1483., Iz Evanđelja po sv. Luki, str. 6–7
 • Bonaventura Duda: Zaživimo Advent kao Marija, str. 7–8
 • Pero Pažin: Od nadahnuća do uskrsnućastr. 8
 • Mato Marčinko: Tri pisme o istom, str. 9
 • Joja Ricov: Bedem Velebita, str. 10
 • Marina B. Car: Senjska bura, str. 10
 • Ne želi čuti za bolest i ne liječi se, kineska priča, preveo V. Ćepulić, str. 11
 • Darko Žubrinić: Učitelj glagoljice Svetko Ušaljstr. 12

 

Bašćina broj 8 [PDF] (Došašće - Božić 2004.)

 • Uredništvo: Poštovani čitatelji Bašćine i članovi, str. 4
 • Marica Čunčić: 600 godina glagoljskog misala Hrvoja Vukčića Hrvatinića (1404. – 2004.), str. 5
 • Mato Marčinko: Podne u masliniku, str. 7
 • Emanuela Palorec: Što je glagoljica, str. 7
 • Hrvatski prvotisak – Misal po zakonu rimskoga dvora iz 1483., evanđelje po sv. Ivanu (Iv 1, 19-28), str. 89
 • Bonaventura Duda: Tko si ti? (ulomak iz knjige „Sjeme je riječ Božja“), str. 9
 • Himan (Utorkom u Došašću, iz Časoslova Naroda Božjega), str. 10
 • Anton Šuljić: Oči s betlehemskih pašnjaka, str. 11
 • Molitve koje i danas molimo - Vjerovanje, str. 12
 • Poslovice i izreke, str. 13-14
 • Tri ujutro četiri navečer, kineska priča i izreka, preveo V. Ćepulić, str. 14
 • A. G. Matoš: Pri svetom kralju, str. 15
 • A. G. Matoš: 1909., str. 16
 • Fran Mažuranić: Otac i sin, str. 16
 • Ilija Dilber: Više smijeha, više zdravlja (ulomak iz istoimene knjige), str. 17

 

Bašćina broj 9 [PDF] (Korizma Uskrs 2006.)

 • Fra Izak Špralja: Pristup glagoljaškom glazbenom programu, str. 45
 • Anton Tamarut: Slika Božja, str. 6
 • Anton Tamarut: Označi me poljupcem, str. 6
 • Anton Tamarut: Živim od tvoje čežnje, str. 6
 • Anton Tamarut: Matoš, str. 7
 • A. G. Matoš: Hrastovački nokturno, str. 7
 • A. G. Matoš: Notturno, str. 8
 • Nikola Šop: San magaradi, str. 8
 • Himan „Već se sunce porodilo“ (iz Časoslova Naroda Božjega), str. 9
 • Anton Šuljić: Mnogo stanova, str. 9
 • Iz hrvatskog prvotiska – Misala po zakonu rimskoga dvora, 1483., Iz evanđelja po sv. Mateju (Mt 21, 1-9) str. 10
 • Bonaventura Duda: Klica budućeg klicanja, str. 11
 • Molitve koje i danas molimo – Očenaš, str. 12.
 • Himan „Vedri dane uskrsnuća“ (iz Časoslova naroda Božjega), str. 12
 • Fran Mažuranić: Djetešce, str. 13.
 • Sečuanski pas laje na sunce, kineska priča i izreka, preveo V. Ćepulić, str. 14
 • Ilija Dilber: Više smjeha, više zdravlja (ulomak iz istoimene knjige), str. 15
 • Eduard Hercigonja: Zahvala DPG-u, str. 16
 • 10. obljetnica Mješovitog pjevačkog zbora Bašćina, str. 17
 • Darko Žubrinić: U spomen Marku Oreškoviću (1909.–2005.), str. 18
 • Tribine i tečaji DPG-a u 2005. godini, str. 19

 

Bašćina broj 10 [PDF] (Uznesenje BDM 2008.)

 • Marica Čunčić: Smerena, tiha i umilena Blažena Djevica Marija u hrvatskim glagoljskim tekstovima, str. 2-3
 • Josip Bratulić: Društvo prijatelja glagoljice – nakon petnaest godina, str. 45
 • Petar Preradović: Dvije ptice, str. 5
 • Dragutin Domjanić: K suncu prosi vsaka roža, str. 6
 • Dragutin Domjanić: Pahulice, str. 6
 • Nikola Šop: Molitva da svi imaju posla, str. 7
 • Nikola Šop: Molitva za sluškinju, str. 7
 • Anton Tamarut: Otoci, str. 8
 • Anton Tamarut: Ćud valova, str. 8
 • Anton Tamarut: Molitva galebova, str. 8
 • Himan (iz Časoslova naroda Božjega - Bezgrješno začeće BDM), str. 9
 • Anton Šuljić: Dijete ljubavi, str. 9
 • Misal po zakonu rimskog dvora, 1483., Iz evanđelja po sv. Luki (Lk 1, 39-56), str. 10
 • Bonaventura Duda: Naš budući „magnificat – veliča“ s Marijom (iz knjige „Sjeme je riječ Božja“), str. 11
 • Misal po zakonu rimskog dvora, 1483., Slava va visini, str. 12
 • Himan (iz Časoslova naroda Božjega, Rođenje BDM), str. 13
 • Molitve koje i danas molimo – Milost tvoju, str. 13
 • Himan (iz Časoslova Naroda Božjega, Uznesenje BDM na nebo), str. 14
 • Biblijske poslovice i izreke, str. 15.
 • Kupio kutiju, vratio biser, kineska priča i izreka, preveo V. Ćepulić, str. 16
 • Sivko, ukrajinska narodna priča, prevele Katerina Kondratenko i Katica Skrletović, str. 17–18
 • Ilija Dilber: Više smijeha, više zdravlja (ulomak iz istoimene knjige), str 19.
 • Miljenko Pandžić: In memoriam mr. sc. Martin Modrušan, str. 2021
 • Darko Žubrinić: In memoriam Juraj Filipić (1930.-2008.), str. 22
 • Tribine DPG-a u 2006. i 2007. godini, str. 23-24

 

Bašćina broj 11 [PDF] (listopad 2010.)

 • Biserka Draganić: Društvo prijatelja glagoljice, str. 4-5
 • Biserka Draganić: Vraćanje izvorima duhovnosti - Glagoljaško središte „Frankopan“ OŠ Frana Krste Frankopana i udruga „Glagoljaška mladež“ iz Zagreba, str. 6–9
 • Biserka Draganić: Izložba fotografija Julije Vojković „Pisah se“, str. 1011
 • Darko Žubrinić: U spomen na Darka Dekovića (1947. – 2008.), str. 1213
 • Jelena Vignjević: Glagoljička radionica za djecu predškolske dobi – Glagoljica? to su stara slova, str. 1415
 • Narcisa Potežica: Susret glagoljaša u Travnom – Svi putevi vode u Travno, str. 1617
 • Vera Sekula: Mješoviti pjevački zbor Bašćina - Misa za Europu, str. 1821
 • Mala škola glagoljske kaligrafije u zagrebačkoj gimnaziji Tituša Brezovačkog, str. 2223
 • Radionica slikanja na svili u zagrebačkoj gimnaziji Tituša Brezovačkog – Glagoljica sa zrnom soli, str. 2425
 • Biserka Draganić: Glagoljaška pustinja Blaca, str. 2629
 • Petra Topčić: Putovanje Istrom, kolijevkom glagoljaštva – Domovina se ljubi nogama, str. 30–31
 • Branka Polonijo: Bašćanska staza glagoljice – Prostorna povijesna početnica, str. 3235
 • Nenad Bach: Ljubavlju i istinom do slobode, str. 3639
 • Biserka Draganić: „AZ“ – roman Jasne Horvat - Igra Konstantina Filozofa, str. 3941
 • Biserka Draganić: Iz srca života - izbor pjesama, str. 4245
 • Grozdana Franov Živković: Glagoljske oporuke - Život otočkog seljaka Grge Pantalona gledan kroz glagoljsku oporuku, str. 4648
 • Vlatko Bilić: Dvostruki život glagoljice u Hrvata, str. 49
 • Biserka Draganić: Glavoljica izvan liturgije, 5051
 • Biserka Draganić: Kalendari u glagoljskim misalima, str. 5253
 • Marica Čunčić: Slovima o stvaranju svijeta (iz knjige „Oči od slnca, misal od oblaka“), str. 5455
 • Anica Nazor: Amulet tipa Sisin i Mihael (iz Knjige o hrvatskoj glagoljici „Ja slovo znajući govorim…“), str. 5657
 • Ivan Ferenčak: Perom i crnilom – Hrvatske glagoljske rukopisne knjige, str. 5859
 • Ivan Ferenčak: Štampa naša gori gre – Naše prve hrvatske tiskane knjige, str. 6061
 • Biserka Draganić: Prvi glagoljski azbukividnjaci, str. 6263
 • Iz riznice meditacija o glagoljici – Glagoljaško središte „Frankopan“ OŠ Frana Krste Frankopana iz Zagreba, str. 6465
 • Tipovi glagoljskog pisma, str. 6667
 • Mala škola uglate glagoljice, str. 6769
 • Jelena Vignjević: Igrajmo se glagoljicom, str. 70
 • Darko Žubrinić: Hrvatska glagoljička azbuka po Jurju Slovincu, str. 71[2]

 

Bašćina broj 12 [PDF] (prosinac 2012.)

 • Jelena Vignjević: U dodiru s glagoljaškom baštinom u Hrvatskom povijesnom muzeju, str. 45
 • Darko Žubrinić: U spomen – Mato Marčinko (1925-2011.), str. 6
 • Članovi Udruge "Glagoljaška mladež": U spomen – Ljiljana Ferenčak (1952. – 2011.), str. 7
 • Jelena Vignjević: Škola i glagoljička baština, str. 89
 • Jelena Hotko: Akcija „U dodiru s glagoljaškom baštinom“, str. 1015
 • Jelena Vignjević: Prijateljstvo s glagoljicom i s Hrvatskom zajednicom u Trstu –Stvaralačko druženje, str. 1624
 • Danijela Deković: Sabor malih glagoljaša „Ajmo dico glagoljati“, str. 2224
 • Ljubo Stipišić Delmata: Pjev od glagoljaškog kora do kalete, str. 25
 • Dijana Abramović: Glagoljaške radionice na Pagu, str. 2628
 • Josip Bratulić: Mala škola glagoljice u Novalji, str. 29
 • Mira Kliček: Čuvari baštine u Ozani, str. 3033
 • Katica Šarlija: Mali glagoljaši u OŠ Ivanska, str. 34-35
 • Sanda Ivanović: Projekt OŠ Lipik – Hrvatska glagoljska bašćina, str. 3637
 • Lidija Vuksanović: Projekt u Dječjem vrtiću Svete Male Terezije, str. 3839
 • Zrinka Jensch, Milica Prole: Glagoljica na Lošinju i Cresu, str. 4041
 • Narcisa Potežica: Sjećanje u povodu 50. obljetnice ređenja fra. Izaka Špralje, str. 42
 • Vlatko Bilić: Glagoljaško pučko crkveno pjevanje u Šibenskoj biskupiji - Župa Jezera  Projekt Pjevana baština, str. 4445
 • Darko Žubrinić: Glagoljičko slovo iza svake gromače – Park glagoljice u Gabonjinu na Krku, str. 4653
 • Nikola Grdinić: Park glagoljice Gabonjin, str. 5455
 • Filip Cvitić: Fabula Croatica – Projekt promicanja hrvatskih vrijednosti, str. 5657
 • Uršula Kokor, Lana Slović: Intervju s Vesnom Milković – Proizvodi poviješću obilježeni, str. 5859
 • Branko Benzia: Kraj refula, str. 6061
 • Slavko Kirin: Izbor iz poezije, str. 6263
 • Anica Nazor: Marijini mirakuli (iz Knjige o hrvatskoj glagoljici „Ja slovo znajući govorim…“), str. 6465
 • Romana Brajša: Nada i utjeha običnom čovjeku, str. 6667
 • Marica Čunčić: Slovima o stvaranju svijeta (iz knjige „Oči od slnca, misal od oblaka“), str. 68
 • Darko Žubrinić: Teorija Mile Bogovića o podrijetlu glagoljice, str. 69
 • Mons. Juraj Batelja: Zbilja i svjetlo Božje Riječi – propovijed u katedrali na misi za Jurja Slovinca, str. 7072
 • Fra Antun Badurina: Glagoljaštvo je žilavost nepokorenog života - propovijed na spomen misi za O. Antuna Dragutina Parčića, str. 7273
 • Juraj Lokmer: Brvijal hirvacki pre Mikule Brozića, str. 7476
 • Juraj Lokmer: Od bitija redovničkoga knjižice - Rijeka 1531. – 2009. godine, str. 7779
 • Grozdana Franov Živković: Glagoljske madrikule – knjige bratovština - Za napridak Duš naš, str. 8081
 • Biserka Draganić: Sveti Franjo Asiški u zrcalu srca, str. 8283
 • Roman Brajša: Ruđer Bošković - Povodom 300. obljetnice rođenja, str. 8485
 • Vlatko Bilić: Glagoljski natpisi iz Konavala i Župe dubrovačke, str. 86.
 • Darko Žubrinić: Što piše na Meštrovićevoj Povijesti Hrvata, str. 87
 • Biserka Draganić: Nastavak tečaja uglate glagoljice, str. 8889
 • Jelena Vignjević: Glagoljska osmosmjerka, str. 89
 • Anketa: Što znači glagoljati, str. 90

 

Bašćina broj 13 [PDF] (prosinac 2012.)

 • Jelena Vignjević: Glagoljica u ART@MUSE projektu - Prosvijetljeni svjetlošću pisma, str. 67
 • Karmen Boras: Susret mladih glagoljaša iz OŠ. S. S. Kranjčevića u Senju, str. 810
 • Darko Žubrinić: U spomen – Josip Cmrok (1932.–2012.), str. 11
 • Đurđa Arbutina: Mala glagoljska pisarnica pri školi za primalje, str. 1213
 • Sandra Berak: Podsusedske svečanosti – Radionica Podsused u glagoljici, str. 1415
 • Karmen Perković: Zagrebački glagoljaši, str. 16
 • Stjepan Bahert, Darko Žubrinić: Ta rič hrvacka, str. 1719
 • Ksenija Tomić: Glagoljica u interijeru, str. 2021
 • Narcisa Potežica: Predstavljamo slikaricu i keramičarku Vericu Kovač – Glagoljicom nadahnuta, str. 2221
 • Maja Kolman Maksimiljanović: Djelatnost Erasmus naklade d.o.o – Izložba „Hrvatska glagoljica“, str. 2426
 • Fra Kristijan Kuhar, TOR: Crkvenoslavenska misa u crkvi sv. Franje Ksaverskog u Zagrebu, str. 27
 • Grozdana Franov Živković: Stalna izložba glagoljice na zadarskom području, str. 2833
 • Verica Kovač: Glagoljica na Valunu, str. 3435
 • Maca Tonković: Croatia rediviva - Ča, kaj, što - odlomak govora Drage Štambuka, str. 3637
 • Juraj Lokmer: Gutenbergu u pohode, str. 3844
 • Biserka Draganić, Darko Žubrinić: Intervju s Katarinom Livljanić, str. 4547
 • Marija Smokrović: Izbor iz poetskih zapisa, str. 4849
 • Ivančica Tadej: Izbor iz poezije, str. 5051
 • Marinka Šimić: Povodom 500. obljetnice Hrvatskog ćiriličnog prvotiska Dubrovački molitvenik i Petnaest molitava sv. Brigite – Hrvatska ćirilica (bosančica), str. 5256
 • Juraj Lokmer: 600. obljetnica darovnice kneza Mikule IV. Redovnicima sv. Pavla Pustinjaka i spomena Crikvenice (14. kolovoza 1412.–2012.) – Vela Gospa Crikvenička, str. 5759
 • Svjetlana Olegovna Vjalova: Hrvatska glagoljička baština u Ruskoj nacionalnoj biblioteci u Sankt-Peterburgu, str. 6063
 • Juraj Batelja: Zmajeva špilja u povijesnim izvorima (iz knjige „Apokalipsa u Zmajevoj špilji“), str. 6466
 • Marica Čunčić: Nek proklija zemlja (iz knjige „Oči od slnca, misal od oblaka“), str. 6667
 • Anica Nazor: Apokrifi (iz Knjige o hrvatskoj glagoljici „Ja slovo znajući govorim…“), str. 6869
 • Ivica Vigato: Prikaz knjige Darka Dekovića – Istraživanja o riječkome glagoljaškom krugu, str. 7071
 • Ivan Ferenčak: Vinodol – kraj Frankopana i glagoljaša, str.7273
 • Darko Žubrinić: Don Luka Kirac – hrvatski glagoljaš iz Istre, str. 7475
 • Ivan Ferenčak: Iluminacije Drugog vrbničkog misala, str. 7778
 • Darko Žubrinić: Hrvatsko ime u glagoljičkom štivu od 11. do 17. st. , str. 79
 • Grozdana Franov Živković: Glagoljske matične knjige – primjer upisa u maticu umrlih župe Sutomišćica i Kali - Prah i zemlja jesmo, str. 8083
 • Biserka Draganić: Hrvatski glagoljični natpisi, str. 8485
 • Pjevana sveta misa na staroslavenskome/starohrvatskome jeziku, str. 8687[3]
 • Magdalena Mihalinec: Povijest zbirke sadrenih odljeva spomenika hrvatske kulturne baštine od IX. do XV. st. u Gliptoteci HAZU-a – Svjedok duha vremena, str. 8891
 • Josipa Marjanović: Veliki obrazovni projekt HRT-a – Hrvatski kraljevi, str. 92-93
 • Filip Cvitić: Bogata hrvatska priča – Fabula o Dubrovniku, str. 9495
 • Darko Žubrinić: Hrvatski restoran Dobro u Tokiju, str. 9697
 • Jelena Vignjević: Čitačka vježba za glagoljaše početnike - Grga Čvarak, str. 100
 • Darko Žubrinić: Glagoljaške dosjetke, str. 100
 •  Jelena Perković: Jelenini anđeli, str. 101
 • Narcisa Potežica: Izlet na Krk – Putevima glagoljice i glagoljaša, str. 102

 

Bašćina broj 14 [PDF] (listopad 2013.)

 • Narcisa Potežica: Obljetnica Društva prijatelja glagoljice Dvadeset nam je godina tek, str. 69
 • Darko Žubrinić: Obljetnica Društva prijatelja glagoljice – Vladimir Ćepulić počasni član DPG-a od 22. veljače 2013., str. 1013
 • Biserka Draganić, Ivan Bašić: Otvorena vrata zagrebačke glagoljaške riznice – Rađanje ljubavi prema glagoljici i glagoljaškoj baštini, str. 1417
 • Biserka Draganić: Glagoljaši na francuskoj televiziji, str. 17
 • Jelena Vignjević (u ime svih sudionika projekta): Projekt glagoljica i počeci hrvatske pismenosti u OŠ Tina Ujevića u Zagrebu – Tinovci glagoljaši, str. 1819
 • Martina Valec-Rebić:  Mali glagoljaši OŠ Ljudevita Modeca u Križevcima – Učimo i stvaramo potaknuti glagoljicom, str. 2023
 • Jasminka Brižić: Mali glagoljaši OŠ Zadarski otoci iz Zadra – Glagoljica - Važan djelić života, str. 2425
 • Grozdana Franov Živković: Dani Zadarske županije 2013. – Bogati glagoljaški programi, str. 2627
 • Livio Marijan: Predstavljanje monografije Glagoljaško pučko crkveno pjevanje - Veli Iž i Radovin – Prožimanje sakralnoga i narodnoga, str. 2830
 • Mate Bobanović: Udruga glagoljaša Zadar - Porast zanimanja za glagoljicu, str. 31
 • Kristijan Kuhar: Franjevci trećoredci glagoljaši – Glagoljaška duhovnost, str. 3234
 • Alojzije Prosoli: Dvigradski međunarodni festival rane glazbe – Rijeka vječnosti i voljeti onoga koji je prapočelo svega, str. 35-37
 • Darko Žubrinić: Intervju s Ivicom Kostelićem - Ljubavlju i entuzijazmom do uspjeha, str. 3839
 • Ivanka Popijač-Vrbanić: Izbor iz poezije, str. 4041
 • Stjepan Damjanović: Velika obljetnica - 1150. godina od Moravske misije – Istočno krilo Europe, str. 4447
 • Zvonimir Deković, Đuro Vidmarović, Darko Žubrinić: Hrvatska glagoljica u Gornjoj Lastvi u Boki kotorskoj, str. 4849
 • Marica Čunčić: Dužni smo istraživati svoje blago, str. 5053
 • Anica Nazor: Pismo i za Hrvate (iz Knjige o hrvatskoj glagoljici „Ja slovo znajući govorim…“), str. 5455
 • Marica Čunčić: Neka budu svjetlila (iz knjige „Oči od slnca, misal od oblaka“), str. 5657
 • Tamara Runjak: Glagoljske knjige u knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, str. 5864
 • Darko Žubrinić: Hrvatsko ime u glagoljičkom štivu od 11. do 17. stoljeća, 2. dio, str. 65
 • Marija-Ana Dürrigl, Stella Fatović-Ferenčić: Hrvatskoglagoljske ljekaruše – Za tijelo i dušu, str. 6667
 • Tatjana Kren: Kalendari i glagoljaški komputisti, str. 6871
 • Grozdana Franov Živković: Položaj i izgled sela Sutomišćice u 18. st. – Za stvari seljanske, crikvene i principove  - iz zapisa u madrikuli bratovštine sv. Tila Isusovog, str. 7273
 • Biserka Draganić: Pjevana misa na staroslavenskome/starohrvatskome jeziku (služba slova), str. 7475
 • Anka Ivanjek: Ženski molitvenici Zrinsko-Frankopanskoga kruga u svjetlu bratovštinske baštine – Molitva - put u raj duše, str. 7677
 • Mo. Josip degl´ Ivellio: Družba „Braća hrvatskog zmaja“ - prošlost i sadašnjost – Pro aris et focis Deo propitio, str. 7880
 • Mirko Ivanjek: Kajkaviana – „…z vekšinum je najsrečneji, koji sam na se ne zabi.“, str. 8183
 • Jelena Mičić: Procesija Za križen na otoku Hvaru, str. 8485
 • Kristina Vrbanek: Istraživanje Udruge zraka i CEIK-a „Braća Seljan“ – Mirko Seljan u Draganiću 1902. – 2012. godina, str. 8687
 • Željko Bonefačić-Sutrić: Krčani i glagoljaši posjetili Malinsku i Dubašnicu – Nepoznato u poznatom, str. 8889
 • Verica Kovač: Međunarodni susret fotografa – Pokažimo svijetu ljepote Une, str. 9092
 • Darko Žubrinić: Spomenik Johannesu Gutenbergu u Zagrebu, str. 93
 • Darko Žubrinić: Glagolići, str. 93
 • Filip Cvitić: Bogata hrvatska priča – Fabula o Požegi, str. 9495
 • Marija Smokrović: Šime Smokrović - čovjek koji voli glagoljicu, str. 96-97
 • Biserka Draganić: Izložba slika Nevena Jelenića – U zrncu vremena, str. 9899
 • Biserka Draganić: Nastavak tečaja uglate glagoljice „Ja koji slova znam“, str. 100-101
 • Jelena Vignjević: Stogodišnjak Šegrt Hlapić, str. 10

 

Bašćina broj 15 [PDF] (listopad 2014.)[4]

 • Majda Rubić: Glagoljaška baština u starom i novom hrvatskom pravu – Zaštita kulturnih dobara, str. 6-7
 • Glagoljica dobila status nematerijalnog kulturnog dobra, str. 8
 • Biserka Draganić: Druga otvorena vrata Zagrebačke glagoljaške riznice, str. 911
 • Željka Diklan: Slikovnica Legenda o nastanku Velebita i Jadranskog mora – Maštovita igra stvaranja, str. 1213
 • Kristina Gluhak: Hrvatska glagoljaška baština u Osnovnoj školi Voltino – Živimo i radimo u glagoljaškom svijetu, Zagreb, str. 1415
 • Dana Kružić: Kompleks Opatije svete Lucije u Jurandvoru – Pravi dom Bašćanske ploče, str. 1617
 • Željka Diklan: Obnavljanje jedne zadarske tradicije – Čudesni gospin zagovor, str. 1819
 • Konstantina Božak: Kemija i glagoljica, str. 2021
 • Leonardo Beg: Vedrana Franelić - glagoljanje oživljeno u Glini, Glagoljica - to smo mi, str. 2227
 • Željka Alajbeg: Stara riječ – Izložba fotografija Julije Vojković u Grohotama, str. 2829
 • Grozdana Franov Živković: Izložba Glagoljica na benkovačkom području, str. 3031
 • Ivica Vigato: Slovo Rogovsko - Glasilo Udruge glagoljaša Zadar, str. 3233
 • Narcisa Potežica: Pjevački ženski zbor Lavanda, Novigrad - Cittanova – Nastavak tradicije, str. 3437
 • Hrvojka Mihanović-Salopek: Glagoljska baština u okviru filmskog projekta – Digitalno snimanje hrvatske mariološke baštine, str. 3841
 • Nikolina Herak: Frane Paro, akademski slikar i grafičar – U svakom sam znaku provjeravao zakonitost proporcioniranja, str. 4247
 • Nikolina Herak: Izbor iz poezije Joje Ricova, str. 4849
 • Zrinjka Stančić: Pjesnik s dvije duše – zbirka pjesama Ivančice Tadej, str. 50
 • Kristina Repar: Povodom stote obljetnice smrti Antuna Gustava Matoša, str. 52
 • Marko Fuček: Povodom dvjestote obljetnice rođenja Ivana Mažuranića, str. 53
 • Kristijan Kuhar: Fra Marko Japundžić – predavanje povodom 100. godišnjice rođenja, str. 5457
 • Grozdana Franov Živković: Don Pavao Kero, str. 5859
 • Stjepan Damjanović: Znanstveni rad Eduarda Hercigonje, str. 6064
 • Kristijan Kuhar: Staroslavenska liturgija (s predavanja na tribini DPG-a 9. siječnja 2012.), str. 6567
 • Biserka Draganić: Pjevana misa na staroslavenskome/ starohrvatskome jeziku (Homillia), str. 6869
 • Kristina Repar: Prikaz knjige „Uvod u glagoljsku paleografiju 1“, str. 7071
 • Vesna Badurina Stipčević: Hrvatskoglagoljska biblija, str. 7275
 • Anica Nazor: Natpisi – kamen je težak i postojan (iz Knjige o hrvatskoj glagoljici „Ja slovo znajući govorim…“), str. 7678
 • Marica Čunčić: I ptice neka polete (iz knjige „Oči od slnca, misal od oblaka“), str. 79
 • Anka Ivanjek: Zbirka rijetkosti u NSK, str. 8081
 • Kristina Repar: Glagoljični dokumenti u časopisu „Arkiv“ Ivana Kukuljevića Sakcinskog, str. 8285
 • Darko Žubrinić: Rasuta glagoljaška bašćina – Hrvatska glagoljica izvan domovine, str. 8688
 • Darko Žubrinić: Hrvatsko ime u glagoljičnom štivu od 11. do 17. st., 3. dio, str. 89
 • Tatjana Kren: Kalendar i glagoljaši komputisti, 2. dio, str. 9193
 • Grozdana Franov Živković: Glagoljica u Prkosu i Škabrnji – Matice rođenih, str. 9495
 • Zoran Ladić: Bilježnica šćitarjevskog župnika, str. 9697
 • Jelena Vignjević: Slavonijo, zemljo glagoljična – Putne bilješke iz potrage za slavonskom glagoljicom, str. 9899
 • Matija Grgat: Književnost i duhovnost, str. 100-101
 • Marica Čunčić: Ignacijanske duhovne vježbe u programu Injigo, str. 103105
 • Kristina Vrbanek: Iz aktivnosti udruge Zraka, str. 106107
 • Juraj Lokmer: Prijedlog imenovanja ulica i trgova u našem glavnom gradu – I hrvatski glagoljaši bi rado „stanovali“ u Zagrebu, str. 108112
 • Ivor Kranjec: Maćehinski odnos prema srednjovjekovnoj graditeljskoj baštini na primjeru plemićkih gradova Zrinskih i Frankopana, str. 113115
 • Vlatko Bilić: Leoš Janáček i glagoljaška liturgijska glazba, str. 116
 • Vlatko Bilić: Podrijetlo hrvatskog vojničkog nazivlja, str. 117
 • Ksenija Tomić: Oplemenjivanje svakodnevice nacionalnom baštinom – Glagoljica u interijeru, str. 118
 • Ankica Karačić: Preko Kolumbije do glagoljice, str. 119
 • Biserka Draganić: Tečaj uglate glagoljice, str. 120121
 • Jelena Vignjević: Bajke - čarobni svijet mašte, str. 122

 

Bašćina broj 16 [PDF] (studeni 2015.)

 • Fra Mirko Mišković, TOR: U spomen – Fra Petar Runje (9. 5. 1938 – 16. 12. 2014.), str. 6
 • Mate Bobanović: U spomen – Svjetlana Olegovna Vjalova (11. 10. 1929. – 29. 7. 2015), str. 7
 • Vlatko Bilić: Dvadeset godina mješovitog pjevačkog zbora Bašćina, str. 813
 • Biserka Draganić: Glagoljaška misa u crkvi sv. Franje Ksaverskog, str. 1417
 • Fra Izak Špralja: Otče naš, str. 1819
 • Biserka Draganić: Treća Otvorena vrata zagrebačke glagoljaške riznice, str. 2023
 • Andrijana Matić Matičević: Glagoljica u nastavi hrvatskog jezika i kulture, str. 2425
 • Jelena Vignjević: Međuškolski i međukulturni projekt - Od starog pisma do novog prijateljstva, str. 2629
 • Kristina Repar: Glagoljica u ŽOG Družbe sestara milosrdnica, str. 3031
 • Verica Kovač: Glagoljica na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, str. 3233
 • Kristina Repar: Glagoljaška radionica u sklopu izložbe „PRO DEO ET PATRIA“, str. 34
 • Julijana Divković Pukšec: Tečaj glagoljice na Silbi, str. 35
 • Dragica Reljić: Manuški glagoljaši, str. 3639
 • Ivica Vigato: Pet godina Sabora malih glagoljaša, str. 4042
 •  Jelena Vignjević, Biserka Draganić: Pisanje suvremenog hrvatskog jezika glagoljicom, str. 43
 • Ivana Tomić Perčić: Misa Živka Ključe, str. 4445
 • Ljubo Stipišić Delmata: U blizoći koru blizoći korskom pivanju bratima, str. 4647
 • Zlatko Rebernjak: Mali prizori velikih prostora slikarice Vjere Reiser, str. 4853
 • Ivanka Petrović: Anica Nazor i hrvatska glagoljaška baština, str. 5461
 • Biserka Draganić: Intervju s Fra Izakom Špraljom – Njegovanje i širenje glagoljaškog pjevanja, str. 62-63
 • Biserka Draganić: Izbor iz poezije Andra Vida Mihičića, str. 6466
 • Josip Vučković: Notirane replike u Muci Spasitelja našega, 1. dio, str. 6769
 • Narcisa Potežica: Predstavljanje knjige Glagoljaška muka Kristova, str. 7071
 • Marica Štokić: Senjska glagoljaška tiskara, str. 7276
 • Marinka Šimić: Akademijin brevijar, str. 7779
 • Antonija Zaradija Kiš: Glagoljaška baština sv. Martina, str. 80-85
 • Anica Vlašić-Anić: Izložba „Knjige glagoljaške kapucinske, karlobaške“, str. 8689
 • Anica Nazor: Reimsko Evanđelje (iz Knjige o hrvatskoj glagoljici „Ja slovo znajući govorim…“), str. 90
 • Marica Čunčić: Muško i žensko stvori ih (iz knjige „Oči od slnca, misal od oblaka“), str. 91
 •  Nikola Kezele: Biblioteka obitelji Kezele, str. 9297
 • Mirna Lipovac: Veliki ljudi na malom otoku - Prvić Luka – Faust Vrančić i Dragutin Antun Parčić, str. 98100
 • Darko Žubrinić: Hrvatsko ime u glagoljičnom štivu od 11. do 17. stoljeća, 4. dio, str. 101
 • Kristijan Kuhar: Staroslavenska liturgija, 2. dio, str. 102105
 • Biserka Draganić: Pjevana misa na staroslavenskome/starohrvatskome jeziku (Čin začelni), str. 106107
 • Kristina Repar: Glagoljični dokumenti u časopisu „Arkiv“ Ivana Kukuljevića Sakcinskog, 2. dio, str. 108110
 • Grozdana Franov Živković: Ribarski sporovi i brušketavanja u glagoljskim dokumentima, str. 111113
 • Narcisa Potežica: Putevima glagoljaške baštine – izlet na Krk, str. 114115
 • Marija Bednjanec: Strossmayer i Zagreb – Povodom dvjestote obljetnice rođenja, str. 116117
 • Juraj Lokmer: Pogled u Bosnu - Kupreški kraj – Glagoljaši s kupreške visoravni, 1. dio, str. 118125
 • Verica Kovač: Barba Šime iz Preka, str. 126127
 • Darko Žubrinić: Brodolom sv. Pavla Apostola dogodio se na Mljetu, a ne na Malti, str. 128129
 • Slavko Kirin: Nadgrobni spomenik vojniku u Virju, str. 130
 • Mirna Lipovac: Neki glagoljaši ipak „stanuju“ u Zagrebu, str. 131
 • Andi Erega: GMO u proizvodnji hrane – potencijal za dobrobit čovječanstva, str. 132
 • Biserka Draganić: Tečaj uglate glagoljice, str. 133
 • Jelena Vignjević: Glagoljica za ljeto i za zimu, str. 134

 

Bašćina broj 17 [PDF] (studeni 2016.)

 • Biserka Draganić: Okrugli stol – Zaštita hrvatske kulturne baštine u kontekstu Europske unije, str. 68
 • U spomen – Anđelko Klobučar (11. 7. 1931.  – 7. 8. 2016.), str. 9
 • Kristina Repar, Biserka Draganić: Izložba „Oči od slnca, misal od oblaka“, str. 1011
 • Biserka Draganić: Igra „U potrazi za glagoljaškim blagom“, str. 1213
 • Zrinka Bačić: Međunarodni likovni natječaj - Glagoljica u dječjem oku i srcu, str. 1416
 • Milica Prole, Zrinka Jensch: Projekt učenika Srednje škole Ambroza Haračića u Malom Lošinju – Glagoljica - pismenost i identitet, str. 17
 • Jasenka Štimac: OŠ Dragutina Domjanića u zagrebačkim Gajnicama – Naša glagoljična priča, str. 1819
 • Ksenija Gluhak: Trešnjevački glagoljaši u OŠ Voltino u Zagrebu, str. 2021
 • Damir Kremenić: Glagoljanje po Krku i oko njega, str. 22-23
 • Nikola Kezele: Kuterevski medvjedi i glagoljica, str. 2427
 • Danijela Deković, Biserka Draganić: Festival zborske duhovne glazbe i glagoljaškog pjevanja Zagreb – Nin 2016. godine, str. 2830
 • Zrinka Jensch: Večer glagoljice u Nerezinama, str. 31
 • Ivan Pandžić: Digitalna glagoljica, str. 3234
 • Josip Mihaljević: Elektroničke mrežne igre za učenje glagoljice, str. 35
 • Maca Tonković: Predstavljanje knjige „Glagoljska pismenost Zapadnog Balkana X. – XVI. stoljeća“, str. 3638
 • Jasminka Brala-Mudrovčić: Gačanski Park hrvatske memorije, str. 3943
 • Stjepan Damjanović: Josip Bratulić i hrvatska glagoljaška baština, str. 44-47
 • Jelena Vignjević: Intervju s Jozom Čikešom, pokretačem i predsjednikom udruge Pasionska baština, str. 4852
 • Ivančica Tadej: Razmišljanja, str. 53
 • Zvonko Taneski: Izbor iz poezije, str. 5455
 •  Josip Vučković: Notirane replike u Muci spasitelja našega - Kristov rastanak s majkom i Judino očajavanje, 2. dio, str. 5657
 • Slavica Dodig: Biblijska žena – žena za sva vremena, str. 5859
 • Anica Nazor: Sveti Jeronim i lav – tekst iz „Transita sv. Jerolima“ tiskanog 1508. god. u Senju, str. 6061
 •  Ivan Ferenčak: Češka glagoljska biblija - šestota obljetnica rukopisne glagoljske biblije, str. 6263
 • Maca Tonković -  Predstavljanje knjige „Misal hruacki“ Šimuna Kožićića Benje, str. 6467
 • Jelena Vignjević: Kako se negda opismenjavalo - na primjeru Table za dicu iz 1561., str. 6871
 • Juraj Lokmer: Izložba glagoljica u Rijeci  - prikaz hrvatske glagoljaške baštine, 2. dio, str. 7275
 • Peter Ivanič: Glagoljski tekstovi u slovačkim arhivima, str. 7680
 • Marica Štokić: Senjska glagoljska tiskara, 2. dio, str. 8185
 • Mirna Lipovac, Darko Žubrinić: Životopis Dragutina Antuna Parčića, str. 8691
 • Anica Nazor: Lucidar s češkog na hrvatski jezik (iz Knjige o hrvatskoj glagoljici „Ja slovo znajući govorim…“), str. 9293
 • Grozdana Franov-Živković: Vizitacije zadarskih nadbiskupa, str. 9496
 • Marica Čunčić: Književnici i pisari glagoljaši (iz knjige „Oči od slnca, misal od oblaka“), str. 97
 • Darko Žubrinić: Hrvatsko ime u glagoljičnom štivu od 11. do 17. stoljeća, 5. dio, str. 9899
 • Biserka Draganić: Pjevana sveta misa na staroslavenskom/starohrvatskome jeziku (Liturgija evharistijana), str. 100101
 • Zvonko Taneski: Kulturna baština sv. Ćirila i Metoda u Makedoniji, str. 102107
 • Narcisa Potežica: Glagoljica u Ljubljani, str. 108110
 • Marijan Lipovac: Zagonetni Čeh Duh – prvi zagrebački biskup, str. 111113
 • Juraj Lokmer: Kupreški kraj - glagoljaši s kupreške visoravni, 2. dio, str. 114121
 • Verica Kovač: Glagoljica u Pakracu, str. 122123
 • Mirna Lipovac: Glagoljam o Galevcu, str. 124127
 • Marijan Lipovac: Hrvatsko-češko društvo, str. 128129
 • Darko Žubrinić: Nikola Tesla o električnoj rasvjeti u Zagrebu, str. 130131
 • Marina Prijatelj: Glagoljske poslastice, str. 132135
 • Glagoljica i u Argentini (knjiga Carmen Verlichak)
 • Željka Diklan: 2. turnir glagoljaškog binga, str. 136
 • Biserka Draganić: Nastavak tečaja glagoljice, str. 137
 • Jelena Vignjević; Kutak za početnike, str. 138

 

Bašćina broj 18 [PDF] (studeni 2017.)

 • Biserka Draganić: Glagoljično pismo i hrvatska glagoljaška baština u odgojno-obrazovnom sustavu Republike Hrvatske, str. 69
 • Narcisa Potežica: U spomen – Vladko Ante Bilić (22. 10. 1935. – 20. 11. 2016.), str. 1012
 • Narcisa Potežica: U spomen – Julijana Divković Pukšec (27. 1. 1947. – 4. 8. 2017.), str. 13
 • Narcisa Potežica: U spomen – Joja Ricov (25. 3. 1929. – 24. 1. 2017.) – pjesnik, prevoditelj, glagoljaš, str. 1416
 • Biserka Draganić:  Peta otvorena vrata zagrebačke glagoljaške riznice, str. 1719
 • Lilijana Vranjican, Katja Damjanić: Projekt vjeronaučne skupine OŠ Kaštanjer iz Pule – Libar za pametnog djaka, str. 2021
 • Nina Mulc: Povijesno glagoljaška skupina Vukovinski glagoljaši, OŠ Vukovina u Gornjem Podotočju – Vrata otvorena glagoljici, str. 2223
 • Martina Valec-Rebić: 10. obljetnica Križevačkih glagoljaša – Glagoljam, dakle jesam, str. 2426
 • Marica Čunčić: Moje paleografske pustolovine, 1. dio, str. 2733
 • Ivanka Popijač Vrbanić: Povodom godišnjeg koncerta „Hvalite gospoda“ MPZ Bašćina 2017. godine – Jedan doživljaj glagoljaškog pjevanja, str. 3436
 • Ana Kovačević: O modernim glagoljašima Neki novi glagoljoljupci, str. 3739
 • Borna Kuri, Josip Mihaljević: Glagoljica u komercijalnim videoigrama, str. 4041
 • Josip Mihaljević: Nove mrežne igre za učenje glagoljice, str. 4243
 • Filip Cvitić: Glagoljica u projektu - Fabula Croatica, str. 4447
 • Mateo Žagar: Stjepan Damjanović – Učitelj staroslavenske riječi, str. 4851
 • Ksenija Tomić: Portal božanske energije, str. 5254
 • Narcisa Potežica: Damian Ahlin – argentinski i slovenski pjesnik, str. 55
 • Biserka Draganić: Izbor iz poezije Slavka Špoljara – Nekada i sada, str. 5657
 • Slavica Dodig: Biblijsko poimanje zdravlja i bolesti, str. 5859
 • Anka Ivanjek: Uz 25. obljetnicu zemaljske smrti i nebeskog rođenja fra Jerka Fučića – Živjeti kao djeca Božja, str. 6063
 • Kristina Repar: 170. obljetnica proglašenja hrvatskoga jezika službenim i 50. obljetnica objave Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika – Jezik je duša naroda, str. 6468
 • Anica Nazor: Pogibija bana Ladislava Tekst iz „Knjižica od žitija rimskih arhijerejov i cesarov“ tiskane 1531. godine u Rijeci, str. 69
 • Mirna Lipovac: Ćokovac - benediktinski samostan Sv. Kuzme i Damjana na Pašmanu – Benediktinci glagoljaši, str. 7073
 • Jelena Vignjević: Kako se negda opismenjavalo, 2. dio, str. 7577
 • Juraj Lokmer: Izložba glagoljice u Rijeci – prikaz hrvatske glagoljaške baštine, 2. dio, str. 7881
 • Narcisa Potežica, Mirna Lipovac: Djelovanje krčkih biskupa Mahnića i Srebrnića (predavanje vlč. dr. Antona Bozanića), str. 8283
 • Juraj Mužina: Mostir svete Marije od Anjela na Bijaru sprid Osora, str. 8486
 • Katharina Tyran: Rukopisne pribilješke u Klimpuškom misalu kao jedan od najranijih jezičnih spomenika Gradišćanskih Hrvata, str. 8789
 • Juraj Lokmer: Iz tišine samostana u svijet digitalnih informacija – Nepoznata i nedostupna knjižna baština Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda (predavanje), str. 9097
 • Ljubica Štambuk: Spomen na književnika i istraživača popa glagoljaša Ivana Feretića, kapelana u Praputnjaku 1802. - 1803., str. 9899
 • Mirna Lipovac: Glagoljica i glagoljski natpisi u Prvić luci, str. 100102
 • Mirna Lipovac: Knjiga datja i prijatja, str. 103
 • Grozdana Franov Živković: Nekoliko glagoljskih patrimonija biogradskog područja, str. 104107
 • Biserka Draganić: Pjevana sveta misa na staroslavenskome ili starohrvatskome jeziku (Molitva evharistijna 3), str. 108109
 • Marica Čunčić: Glagoljski grafiti – Udri Miho (iz knjige „Oči od slnca, misal od oblaka“), str. 110112
 • Anica Nazor: Legenda o svetom Nikoli (iz Knjige o hrvatskoj glagoljici „Ja slovo znajući govorim...“), str. 113
 • Milica Mihaljević: O hrvatskome jeziku u hrvatskome jeziku, str. 114115
 • Magdalena Getaldić: Izložba u Gliptoteci HAZU-a – Pustinja Blaca - kulturni krajolik, str. 116119
 • Kristina Repar: Hrvatske varijante legende o Čehu, Lehu i Mehu, str. 120124
 • Jasna Čurin: Sveučilište za treću životnu dob Pučkog otvorenog učilišta Zagreb 25. godina kontinuiteta u obrazovanju seniora, str. 125127
 • Jelena Vignjević: U Nitri – Tisuću godina nakon prvih glagoljaša, str. 128131
 • Biserka Draganić: Nastavak tečaja uglate glagoljice, str. 133
 • Jelena Vignjević – Slikopisanje, str. 124

 

Bašćina broj 19 [PDF] (studeni 2018.)

 • Biserka Draganić: Društvo prijatelja glagoljice od veljače 2010. do ožujka 2017. godine, str. 511
 • Narcisa Potežica: Počeci suvremenih glagoljaša, str. 1215
 • Mirjana Lipovac: Vremeplov Društva prijatelja glagoljice – posvećeno 25. obljetnici društva, str. 1617
 • Biserka Draganić: Mješoviti pjevački zbor Bašćina Društva prijatelja glagoljice, str. 1820
 • Mirna Lipovac: Struktura članstva, str. 2123
 • Kristina Repar: Početni tečaj čitanja i pisanja glagoljice u Duhovno-obrazovnom centru Marijin dvor u Lužnici Radost glagoljanja, str. 2425
 • Spomenka Horvat: Glagoljica u produženom boravku Glagoljajmo, str. 2628
 • Karmen Boras, Ana Lukin, Ana Vukelić: Slavimo glagoljicu kroz generacije, str. 2931
 • Marica Čunčić: Moje paleografske pustolovine, 2. dio, str. 3236
 • Hana Breko Kustura: Hrvatski glazbeni i liturgijski kodeksi srednjeg vijeka – Interdisciplinarna obrada, str. 3739
 • Josip Šimunović, Dario Prskalo: Projekt Hrvatska glagoljaška baština, str. 4041
 • Marija-Ana Dürrigl: Marica Čunčić Život posvećen paleografiji, str. 4245
 • Narcisa Potežica: Fra Izak Špralja i glagoljaško pjevanje Pozavršavati započeto do volje božje, str. 4648
 • Slavica Dodig: Biblijske žene – Marija Magdalena nije bila bludnica, str. 49-51
 • Ana Šimić: Izbor iz poezije, str. 5253
 • Josip Mateša: Izbor iz poezije, str. 55
 • Juraj Lokmer: I hrvatski protestanti su glagoljali u Vrbniku   Novi Testament, prvi del i drugi del, Tübingen, 1526./1563., str. 5461
 • Marijan Lipovac: Samostan hrvatskih glagoljaša pod zaštitom svetog Jeronima – Emaus u Pragu, str. 6264
 • Zdenko Galić: Ponos naše baštine – istarske crkvice prošarane freskama i glagoljicom, str. 6570
 • Marijan Lipovac: Kultno mjesto češkog glagoljaštva – Samostan u Sázavi, str. 7173
 • Grozdana Franov Živković: Glagoljski ugovor o zajedničkom kućanstvu biogradske obitelji Tolić iz 1736. godine, str. 7476
 • Juraj Mužina, Mirna Lipovac: Fra Anton Juranić (1719. – 1799.) - Obnovitelj  glagoljskog tiska i preporoditelj provincije franjevaca trećoredaca glagoljaša u XVIII. stoljeću, str. 7779
 • Kristina Vrbanek: Glagoljica u Draganiću, str. 80-82
 • Ljubica Štambuk: Spomen na don Graciju Brajkovića, zaslužnoga bokeljskog svećenika i znanstvenika, str. 8385
 • Sandra Požar: Glagoljsko nasljeđe općine Mošćenička draga – Pod Učkun kamik beli, str. 8689
 • Fra Mirko Mišković, TOR: Franjevci trećoredci kao glagoljaši, str. 9091
 • Jelena Vignjević: Kako se negda opismenjivalo, 3. dio, str. 9294
 • Marica Čunčić: Propovijedi – Od veselja nebeskoga (iz knjige „Oči od slnca, misal od oblaka“), str. 95
 • Darko Žubrinić: Glagoljični listovi s otoka Krka u Norveškoj, str. 9697
 • Biserka Draganić: Pjevana sveta misa na staroslavenskome/starohrvatskome jeziku, str. 9899
 • Anica Nazor: Misal kneza Novaka g. 1368. - Najstariji datirani glagoljski misal, raskošan predložak za prvu hrvatsku tiskanu knjigu (iz Knjige o hrvatskoj glagoljici „Ja slovo znajući govorim…“), str. 100102
 • Kristina Repar: Pismo pape Inocenta IV. Senjskom biskupu Filipu (1248.) i Vinodolski zakonik (1288.), str. 103106
 • Kristina Repar: 110. obljetnica smrti Silvija Strahimira Kranjčevića (1865. – 1908.) i prve objave zbirke „Pjesme“ (1908.), te 120. obljetnica zbirke „izabrane pjesme“ (1898.) – Mrijeti ti ćeš kada počneš sam u ideale svoje sumnjati, str. 107110
 • Kristina Repar: Uglazbljene pjesme Petra Preradovića iz zbirke „Pervenci“ - povodom 200. obljetnice pjesnikova rođenja (1818. – 2018.) – Nij´ u svietu nebo tvoje, miruj, miruj, serce moje, str. 111113
 • Kristina Repar: August Šenoa (1839. – 2018.) - povodom 180. obljetnice rođenja – Beskrajna ljubav prema Zagrebu i domovini, str. 114117
 • Drago Štambuk: Zlatna formula hrvatskog jezika „ČA-KAJ-ŠTO“ – Hrvatski jezik - nezaliječena rana, str. 118119
 • Antonia Sikavica Joler: Hrvatska srednjoeuropska kurikulna reforma obrazovanja, str. 120121
 •  Petra Radošević: Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“, str. 122124
 • Lada Bobinac: U susret baštini Zrinskih i Frankopana, str. 125128
 • Biserka Draganić: Nastavak tečaja uglate glagoljice, str. 129
 • Jelena Vignjević: 2018. Europska godina kulturne baštine, str. 130

 

Bašćina broj 20 [PDF] (studeni 2019.)

 • Antonija Zaradija Kiš: Juraj Slovinac (Georges d'Esclavonie) i Louis Léger, str. 28
 • Dalibor Salopek, Darko Žubrinić: Identificiran novi list Pravila brašćine sv. Marije Goričke, str. 9-11
 • Marko Brkljačić: Glagoljaška baština samostana sv. Pavla Pustinjaka na Školjiću, str. 1214
 • Juraj Lokmer: Senjski Korizmenjak i njegova latinična transkripcija, str. 1521
 • Grozdana Franov-Živković: Naredba ninskog biskupa Franciska Grasija pisana hrvatskom ćirilicom za sastanak župnika Ninske biskupije 1669. godine, str. 2223
 • Hrvojka Mihanović-Salopek: Majka od utjehe - Štovanje Bogorodice u Gospićko-senjskoj biskupiji, str. 2430
 • Darko Žubrinić: Hrvatsko ime u općini Dolina kraj Trsta, str. 3132
 • Grozdana Franov-Živković: Glagoljska oporuka Antonije žene pokojnog Frane Damianija, Kneza od Vrgade, str. 3336
 • Marica Čunčić: Hrvojev misal u Americi, str. 3739
 • Juraj Lokmer: Od ljudi za ljude – ot človjek za ljudi, str. 4045
 • Antonija Zaradija Kiš, Darko Žubrinić: Glagoljske obljetnice, str. 4647
 • Juraj Lokmer: Uz 525. obljetnicu tiskanja Senjskog glagoljskog Misala, str. 4852
 • Marija Stela Filipović: Sjećanje na prijatelja Branka Fučića, str. 5355
 • Orietta Lubiana: 50. obljetnica izložbe „Glagoljica“ u Sveučilišnoj knjižnici u Rijeci, str. 5659
 •  Ivanka Koller-Štefančić, Mirna Lipovac: Dvadeset i pet godina zbora Bašćina, str. 6065
 • Narcisa Potežica, Juraj Mužina: Petnaesta obljetnica Društva Krčana i prijatelja otoka Krka, str. 6668
 • Karmen Boras: Školski projekt u Senju - Moj grad u svojoj glagoljici, str. 6971
 • Ruža Jozić: Glagoljica u Gimnaziji Sesvete, str. 7275
 • Ljiljana Troskot: Glagoljica na ulazu u Američku međunarodnu školu u Zagrebu, str. 7677
 • Darko Žubrinić, Tomislav Silić: Trodimenzionalni otisak glagoljičkih slova u Hrvatskoj knjižnici za slijepe i slabovidne u Zagrebu, str. 7880
 • Josip Mihaljević: Volim glagoljicu, str. 81-82
 • Mirna Lipovac, Darko Žubrinić: Parčićev sunčani sat u Glavotoku, str. 83
 • Darko Žubrinić: Božićna pjesma „U se vrime godišća“ u Petrisovu zborniku iz 1468., str. 8485
 • Slavica Dodig: Simboli Duha Svetoga, str. 8688
 • Ljiljana Troskot: Pjevanje pučkih pjevača i glagoljaša iz Tkona na otoku Pašmanu u ljetu 2018., str. 8991
 • Anton Šuljić: Pjesnički kaleidoskop Vesne Prešnjak, str. 9295
 • Roža Brletić-Višnjić: Sjećanje na nikad zaboravljen događaj, str. 96-97
 • Darko Žubrinić: Bela Čikoš Sesija i glagoljica, str. 97
 • Darko Žubrinić: Priručnik hrvatske glagoljice za ruske studente u Sankt Peterburgu, str. 98102
 • Mile Bogović: Glagoljica, bitna odrednica hrvatskog identiteta, str. 103105
 • Zvonimir Brusač: Znanstveni kolokvij „Život i djelo fra Marka Japundžića“, str. 106108
 • Mate Bobanović: Istraživanje i prezentacija glagoljice na zadarskom području, str. 109112
 • Sandi Antonac: Izložba „Hrvatska glagoljica“, str. 113115
 • Jasenka Štimac: Izložba „Ovo je hrvatsko pismo“, str. 116117
 • Darko Žubrinić: Mons. Pavao Kero (1940.–2018.), str. 118119
 • Mirna Lipovac: Dražen Vlahov (1939.–2018.), str. 120121
 • Darko Žubrinić: Ante Sekulić (1920.–2016.), str. 122
 • Ana Tomljenović, Darko Žubrinić: Ivo Dubravčić (1935.–2018.), str. 123125
 • Darko Žubrinić: Mladen Ibler (1937.–2017.), str. 126
 • Mirna Lipovac: Fra Vice Blekić (1943.–2017.), str. 127128

 

Bašćina broj 21 [PDF] (studeni 2020.)

 • Andrew R. Corin: The New York Missal and an American Slavists Odyssey, str. 210
 • Tomislav Galović: Dva papinska reskripta iz 1248. i 1252. godine o hrvatskim glagoljašima i sveti Jeronim, str. 1114
 • Marica Čunčić: Kratka povijest glagoljske paleografije, str. 1520
 • Josip Justinić: O tri najstarije dobrinjske darovnice, str. 2126
 • Grozdana Franov Živković: Tri glagoljske isprave iz Sali iz fonda zadarskog notara Donata Antonija Ferrarija, str. 2730
 • Juraj Lokmer: I u Novigradu istarskome se je glagoljalo, str. 3142
 • Dragutin Lugarec: Donja Kupčina kroz stoljeća, str. 4347
 • Ivan Mance, Darko Žubrinić: Sigetska bitka 1566. opisana glagoljicom, str. 4850
 • Juraj Mužina: Hrvatski glagoljski molitvenik iz Sofije – Molitvenik popa Matije Jakominića s otoka Krka, str. 5157
 • Vladimir Lučev: Ivan Tomko Mrnavić, str. 5861
 • Antonija Zaradija Kiš: Glagoljaške obljetnice, str. 6263
 • Josip Bratulić: O sv. Jeronimu prevoditelju Biblije na latinski jezik – povodom 1600 godina od njegove smrti, str. 6467
 • Anton Bozanić: Krčki biskup Antun Mahnić – čovjek jasnih vizija i smjelih akcija -100. godišnjici smrti (1920. – 2020.), str. 6872
 • Julijano Sokolić: Branko Fučić na cresko-lošinjskom otočju – o 100. obljetnici rođenja, str. 7381
 • Zdenka Biliškov: Glagoljicoljupci s Visoke, str. 8283
 • Mirjana Grubišić: Maći oštarski glagoljaši, str. 8486
 • Milan Paun: Glagoljska slova u vukovarskom Gongu mira, str. 8788
 • Marica Čunčić: Proglas svetom Evanđelju sv. Ćirila Konstantina Filozofa, str. 8991
 • Ljiljana Troskot: Bratovštine u Tkonu na otoku Pašmanu, str. 9297
 • Zlata Jelovac: Glagoljica na starom groblju u Pirovcu, otočiću i dvorčiću, str. 98101
 • Mirna Lipovac: Kanonske tablice, str. 102
 • Slavko Kovačić: Glagoljaška razglednica iz 1905. godine, str. 103
 • Darijo Tikulin: Knjigorisi u Glagoljaškoj ulici u Zadru, str. 104
 • Bruno Štavun: Diljenje kobile Vidre na Raskrižju, str. 105107
 •  Ivan Botica, Tomislav Galović, Mirko Mišković: Mostir svete Marije na Glavi Otoka, str. 108-110
 • Narcisa Potežica: Glagoljska pasionska baština Like, str. 111113
 • Mirna Lipovac, Darko Žubrinić: Hrvatska glagoljica na aukcijama, str. 114118
 • Jasenka Štimac: Oživljena baština, bogatstvo i ljepota pisma – glagoljica, str. 119121
 • Marija Čupić Senta, Adriana Kostanić Burić: Baštinjenje glagoljice u projektu „Blagdanska glagoljica“, str. 122123
 • Mirna Lipovac: Grob Eugena Kumičića prije i nakon potresa, str. 124
 • Darko Žubrinić: Mladen Kezele (1945.–2018.) i njegov sin Nikola (1978.–2019.), str. 125128

 

Bašćina broj 22 [PDF] (studeni 2021.)[5]

 • Andrew R. Corin: Njujorški misal i Odiseja jednog američkog slavista, str. 2-9
 • Marica Čunčić: Glagoljica u Istri, str. 10-24
 • Juraj Lokmer: Brinje: postojbina knezova Krčkih-Frankapana i brinjska glagoljska baština, str. 25-52
 • Artur Bagdasarov: Hrvatski glagoljički misal iz 1483. u Sankt-Peterburgu, str. 53-55
 • Darko Žubrinić: Europski enciklopedisti i leksikografi o hrvatskoj glagoljici, str. 56-62
 • Ruggero Cattaneo: „Hrvatska iliti glagoljska slova“ – Glagoljica u slovenskoj slovnici Adama Bohoriča iz 1584. godine, str. 63-66
 • Marinka Šimić, Antonija Zaradija Kiš: Cvijet kreposti u mudrosnim izrekama i animalističkim predodžbama, str. 67-74
 • Mirna Lipovac: Grobnička ploča iz 1649. godine, str. 75-79
 • Slavko Kovačić: Hrvatski i crkvenoslavenski jezik u svijesti i izričaju glagoljaša Splitsko-makarske biskupije iz prvog preporodnog razdoblja, str. 79-82
 • Vladimir Lučev, Mirna Lipovac: 19. stoljeće – doba Narodnog preporoda: Josip Mrkica i njegov stariji rođak Vinko Mrkica, str. 83-87
 • Slavko Kovačić: Glagoljaši u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji u doba uzmaka glagoljanja tijekom 19. stoljeća, str. 88-90
 • Marinka Šimić: Glagoljica u Samoboru, str. 91-93
 • Antonija Zaradija Kiš: Glagoljaške obljetnice, str. 94-95
 • Ljiljana Troskot: „Navik on živi ki zgine pošteno“ – Sjećanja na Frana Krsta Frankopana i šurjaka mu Petra Zrinskog obezglavljene u Bečkom novom Mjestu 30. travnja 1671. godine, str. 96-99
 • Marija Čupić-Senta, Žana Govorko: Obilježavanje Dana hrvatske glagoljice, str. 100-101
 • Ljiljana Troskot: Monasi benediktinskog samostana sv. Kuzme i Damjana na Ćokovcu, str. 102-106
 • Sanja Fališevac: Moj osvrt na „Dvorac djevičanstva“ Jurja Slovinca, str. 107-108
 • Mirna Lipovac, Ivan Mance: Četiri Parčićeva misala, str. 109-111
 • Sead Ivan Muhamedagić: Manje je više (Laička kolumnica [257]), str. 112
 • Slavko Kirin: Hvalospjev misalu, str. 112
 • Katica Šarlija i Tanja Nađ objavile „Malu glagoljsku početnicu“, str. 113-114
 • Narcisa Potežica: Izložba slika „Stigle su bure i vjetrovi“ donijela i glagoljicu, str. 115-117
 • Mirna Lipovac: Glagoljica u Južnoj Koreji, str. 118-120
 • Novi počasni članovi Društva prijatelja glagoljice – prof. dr. sc. don Slavko Kovačić i dr. sc. Grozdana Franov Živković, str. 121-122
 • Tomislav Galović: Mile Bogović (1939. – 2020.) – Glagoljaš-biskup i hrvatski povjesničar, str. 123-124
 • Ljubica Štambuk (1946. – 2020.) – Od Boke kotorske do glagoljice, str. 125-128

(dalje dodao DŽ)

Bašćina broj 23 [PDF] (studeni 2022.)

 • Mirna Lipovac: Trideseta obljetnica Društva prijatelja glagoljice u Zagrebu (1993. – 2023.), 2
 • Đuro Vidmarović: Bašćina na braniku hrvatskoga kulturnog identiteta, 18
 • Darko Žubrinić: Redovite mjesečne tribine DPG-a, 19
 • Darko Žubrinić, Počasni članovi DPG-a, 29
 • Artur Bagdasarov: Još jedna pretpostavka dolaska glagoljične azbuke, 30
 • Vladimir Ćepulić i Darko Žubrinić: Božićno Evanđelje po Luki u hrvatskom Prvotisku iz 1483., 36
 • Darko Žubrinić: Pokušaj nastavka Glagoljskih natpisa akademika Branka Fučića, 40
 • Marinka Šimić: Glagoljska baština Šibenika i okolice, 46
 • Marko Lozančić: Prezime Masnov kroz glagoljske matične knjige župe Brbinj i druge izvore, 52
 • Darko Žubrinić: Dragutin Antun Parčić leksikograf. Parčićev Hrvatsko-talijanski rječnik iz 1901., 59
 • Fra Ilija Živković: Franjevci trećoredci glagoljaši u SAD-u, 66
 • Jerko Martinić: Glagoljaško pjevanje – liturgijski pučki glazbeni sustav crkve u Hrvata, 71
 • Eugen Roca: Glagoljaško pjevanje u Vodicama kod Šibenika, 77
 • Mirna Lipovac i Darko Žubrinić: Čudo glagoljice u Zagrebu, 81
 • Tomislav Galović: Mons. Božo Milanović (1890. – 1980.), hrvatski svećenik – istarski preporoditelj, 89
 • Tomislav Galović, Memorandum Oblasnog narodnog odbora za Istru Savezničkoj komisiji za ispitivanje granične linije između Jugoslavije i Italije iz 1946. godine (hrvatski izvornik), 91
 • Antonija Zaradija Kiš: Glagoljaške obljetnice, 95
 • Darko Žubrinić: Još neke glagoljaške obljetnice, 97
 • Marinka Šimić: Sedamdeseta obljetnica Staroslavenskoga instituta u Zagrebu (1952. – 2022.), 99
 • Ljiljana Troskot: Nakon sedam stoljeća ćokovski benediktinci imaju ponovno svog opata, 108
 • Jasenka Štimac: Zelena Istra – oaza glagoljice. 29. Mala glagoljska akademija „Juri Žakan“, Roč, 27. VI. – 2. VII. 2022., 109
 • Martina Valec-Rebić: Čuvari umijeća čitanja, pisanja i tiskanja glagoljice, 111
 • Majda Rubić: Poljičani imaju svoje ćirilično pismo, 115
 • Jasenka Štimac: Naša prva međunarodna glagoljska izložba, 118
 • Legenda o Svetom Jurju (Katalonska narodna priča) (Maia Estivill, ur.), 120
 • Ljenica (Ukrajinska narodna bajka) (ur. Tetyana Fuderer i Bruno Robert Kirinić), 121
 • Darko Žubrinić: IN MEMORIAM – NA SPOMEN Eduard Hercigonja (1929. – 2022.), prvi počasni član DPG-a, 124
 • Narcisa Potežica: Hvala, profesore Hercigonja! U ime njegovih zahvalnih glagoljaša, 127-128

Bašćina broj 24
 
(studeni 2023.)
 • Darko Žubrinić: Govor predsjednika DPG-a u povodu 30. obljetnice Društva, 2
 • Marica Čunčić: Svečana proslava 30 godina DPG-a, 4
 • Mirna Lipovac: Osvrt na proslavu 30. rođendana DPG-a, 6
 • Darko Žubrinić: Pokretanje DPG-a na FER-u i doprinos fakulteta njegovu razvoju, 8
 • Roža Brletić-Višnjić: Željezničari esperantisti na izvorima glagoljaške pismenosti. Posvećeno DPG-u u povodu 30. godišnjice osnutka, 13
 • Intervju s njemačkom znanstvenicom Nicolinom Trunte (Razgovarao Darko Žubrinić), 16
 • Juraj Lokmer: Zaboravljena, nestala i zagubljena senjska glagoljska baština (prilog glagoljskome korpusu Senja), 21
 • Bojan Zoričić i Darko Žubrinić: Glagoljica u Novom Vinodolskom, 53
 • Martina Kramarić: Tragovi hrvatskoga glagoljaštva u Češkoj i odjeci emauske epizode u hrvatskoj srednjovjekovnoj književnosti, 61
 • Viktoria Lučić: S(vę)t se kon'ča i sl'n'ce jur' zahodi, 65
 • Marinka Šimić: Hrvatskoglagoljski beramski (ljubljanski) rukopisi, 69
 • Ana Šimić: Carta canta: Marko Marulić i jazik glagoljaški, 75
 • Mirna Lipovac: Dragutin Antun Parčić - četvrt stoljeća pregnuća na izradi posljednjeg hrvatskog glagoljskog misala (130. obljetnica izlaska iz tiska Parčićeva misala), 79
 • Lajčo Perušić: Trag predaka popločan glagoljicom, 96
 • Tomislav Galović: Svjedočanstva o slavnestvu Istre - pazinska izložba i popratni katalog iz 1946. godine, 98
 • Antonija Zaradija Kiš: Glagoljaške obljetnice, 102
 • Ljiljana Troskot: Blagdan svetih Ćirila i Metoda u Tkonu, 105
 • Jelena Alfirević: I Kaštelanova dica googlaju, ovaj - glagoljaju!, 107
 • Glagoljski triptih Josipa Magdića (priredio Darko Žubrinić), 109
 • Tomislav Beronić: Obilježene lokacije triju starih glagoljaških crkava, 111
 • Mirna Lipovac: Hrvatska glagoljica od Bokoe kotorske do Seula, 112
 • Tomislav Beronić: GlagoMatika - igra glagoljskih brojeva, 113
 • Sead Ivan Muhamedagić: Čežnja za svukom. Manje je vi[e] (Laička kolumnica [110]), 114
 • Hrvatske narodne poslovice (priredio Darko Žubrinić, vinjete Zdenka Sertić), 115
 • Armenska legenda Aghtamar (Artur Bagdasarov), 116
 • O. Jeronim Adam Marin, OSB: O. Martin Kirigin - promicatelj liturgije za narod, 117
 • Darko Žubrinić: Stjepan Bahert, utemeljitelj Glagoljice u gostima, 121
 • Narcisa Potežica: Živa riječ starih glagoljaša u interpretaciji Stejapana Baherta, 127-128  [1] Popis članaka prvih sedam brojeva časopisa Bašćina (1-7) je preuzet sa web stranice: Bašćina (croatianhistory.net). Popis je sastavio i objavio prof. dr. sc. Darko Žubrinić kojemu se ovim putem zahvaljujem na pomoći pri izradi bibliografije.

  [2] Prilog „Glagoljska azbuka po Jurju Slovincu“ prof. dr. sc. Darka Žubrinića se ponavlja u svim sljedećim brojeva Bašćine.

  [3] Od 13. broja Bašćine, u časopisu su objavljivani prilozi s odabranim dijelovima „Misnog priručnika za glagoljašku svetu misu“, objavljenog 2008. godine u izdanju Matice hrvatske Rijeka. Autor priručnika je Darko Deković, a priloge za časopis je pripremala Biserka Draganić.

  [4] Uz neke brojeve časopisa Bašćina dolazili su dodatni prilozi poput kalendara ili plakata, koji u sklopu ove bibliografije nisu popisani.

  [5] Uz 22. broj časopisa Bašćine, kao zasebni prilog je objavljena i bibliografija Bašćine (brojevi 1-22).