Ljubica Štambuk


Pop glagoljaš Ivan Feretić, [PDF]
Zagreb, 26. listopada 2017.
Knjižnica B. Ogrizovića, organizator predavanja Udruga krčana i prijatelja otoka Krka
  
Sažetak predavanja. U predavanju će se dati osvrt na život i djelovanje značajnog, ali nedovoljno poznatog Krčanina, popa glagoljaša Ivana Feretića iz Vrbnika. Uz svećeničku službu koju je uzorno obavljao i bio izvrstan propovjednik, bavio se je i književnošću, poviješću, teološkim raspravama, botanikom i narodnim liječenjem, a bio je i poznavatelj više jezika, te pravi sveznadar. Bio je istinski domoljub. S jedne je strane nastavljač vjekovne krčke glagoljaške tradicije, a s druge strane preteča je ideja ilirskoga pokreta. Relativno je slabo poznat jer je njegov opsežan i raznolik opus najvećim dijelom neobjavljen. Navest će se osnovne crtice iz njegova života poznate iz literature i dati kratak osvrt na različite njegove djelatnosti. Pokušat će se dočarati ta svestranost i istaknuti njegov veliki doprinos kulturnom i prosvjetnom razvoju otoka Krka i šire.

Bilo bi hvalevrijedno obaviti cjelovito vrednovanje Feretićevih radova i djelovanja, a za to je potebna analiza i interpretacija kompetentnih istraživača iz više znanstvenih grana.

Literatura:

 • Mihovil Bolonić, O životu i radu Ivana Feretića (1769 – 1839), Krčki zbornik I, 1970, str. 285 – 349
 • Mihovil Bolonić, Uz Feretićev prijevod „Pjesme nad pjesmama“, Bogoslovska smotra, Vol. 40 No. 2 – 3, 1970. str. 253-266
 • Mihovil Bolonić, Stoljetne veze krčkih i senjskih glagoljaša, Senjski zbornik, Vol. 6, No. 1, Prosinac, 1975., str. 81 – 140
 • Mihovil Bolonić, Otok Krk – kolijevka glagoljice, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1980.
 • Mihovil Bolonić, Krčki glagoljaši i njihova služba izvan Krka, Bogoslovska smotra, Vol 35 No 2., Travanj 1966, str. 342-356
 • Mihovil Bolonić, Ivan Žic Rokov, Otok Krk kroz vijekove, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1977.
 • Katica Ivanišević, Književno stvaralaštvo otoka Krka, Pedagoški fakultet Rijeka, Rijeka, 1990. str. 58 – 61
 • Marija Kraljić, Ivan Feretić, 4.XI.1769. – 13.III.1839., Vrbnički vidici, br. 18, Vrbnik, 1999., str. 20-21
 • Ivan Milčetić, Pop Ivan Feretić, Krčki istorik (1769. – 1839.), Zagreb, JAZU, 1912.
 • Josip Antun Petris, Nike uspomene starinske (Prijepis teksta objavljen u: Gršković, I., Štefanić,  V., Nike uspomene starinske Josipa Antuna Petrisa (1787-1868), Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena (Knjiga 37), JAZU Zagreb 1953., str. 81 – 143,
 • Maja Polić, Hrvatski nacionalizam u XIX. i početkom XX. stoljeća na primjeru Rijeke i riječkoga područja, Problemi sjevernog Jadrana 13 (2014), str. 3 – 33
 • Vjekoslav Spinčić, Crtice iz hrvatske književne kulture Istre, Tisak nadbiskupske tiskare, Zagreb, 1926. (Reprint, 2011.), str. 32 - 34
 • Mirjana Strčić, Hrvatski narodni pretpreporoditelj Ivan Feretić, Temelji književne epohe, Istarsko književno društvo „Juraj Dobrila“, Glosa, Pazin – Rijeka, 1994., str. 31 – 54
 • Petar Strčić, Prilog za sintezu povijesti o. Krka (s izborom literature), Arhivski vjesnik, 31/1988. sv. 32, str. 31—52.
 • Ivan Feretić,  Hrvatski biografski leksikon, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 1998., str. 167 – 168Ljubica Štambuk: Tragovi glagoljice u Boki kotorskoj

Ljubica Štambuk: Gospa od Škrpjela / Our Lady of the Rock (interview, Radio Dux)

Boka kotorskaZahvaljujem prof. Ljubici Štambuk na poslanim prilozima. D.Ž.

Mala enciklopedija hrvatske glagoljice

Croatia, its History, Culture and Science