LITERATURA:

 1. Eduard Hercigonja: Povijest hrvatske književnosti, knj. 2, Zagreb, 1975.
 2. Mile Bogović: Glagoljica u Senju (povodom 500. godišnjice Senjskog glagoljskog misala i glagoljske tiskare u Senju), Senj, 1994.
 3. Mile Bogović: Hrvatsko glagoljsko tisućljeće, Senjski zbornik 25 (1998.)
 4. Mladen Bošnjak: Slavenska inkunabulistika, Zagreb, 1970.
 5. Senjski glagoljski misal, 1494.; Faksimilni pretisak; Pretisci HAZU sv. 5; urednici: Anica Nazor i Milan Moguš
 6. Anica Nazor: Hrvatskoglagoljske inkunabule (u povodu 500. obljetnice Brevijara Blaža Baromića), Croatica; 23/24 (1993)
 7. Šime Jurić: Hrvatske inkunabule; Slovo, 34 (1984)
 8. Marija Agnezija Pantelić: Blaž Baromić, pisac tiskar glagoljskih knjiga; Forum 32 (1993) 4/6 knj. 65
 9. Mile Bogović: Gdje je radila senjska glagoljska tiskara od godine 1494.do 1496.?; Senjski zbornik, 1994 (21)
 10. Mile Bogović: Blaž Baromić, utemeljitelj Senjske glagoljsk tiskare 1494. godine; Istarska Danica, 1995.
 11. Anica Nazor: Glagoljske knjige tiskane u Senju (1494-1508); Acta graphica, (1995)
 12. Anica Nazor: Tiskana knjiga od prvotiska Misala 1483. do Brozićeva brevijara 1561.; Slovo 34 (1984)
 13. Stanislav Škrbec: Riječka zvijezda Gutenbergove galaksije, Rijeka, 1995
 14. Dražen Budiša: Počeci tiskarstva u europskih naroda, Zagreb, 1984.
 15. Sven Dahl: Povijest knjigeSenjske inkunabule i senjska tiskara

August Šenoa: Čuvaj se senjske ruke (glagoljicom)
Mala enciklopedija hrvatske glagoljice