Međimurske narodne pjesme

Darko Žubrinić, Zagreb (1995) Jura Filipić

Posvećeno dragom prijatelju
Juri Filipiću z'Nedelišća (1930.-2008.)

Kazalo:

 1. Da nam pa dojde to vreme
 2. Grad se beli
 3. Klinčec stoji pod oblokom
 4. Legradske gore
 5. Ljubav se ne trži
 6. Mamica su štrukle pekli
 7. Međimurje, kak si lepo zeleno
 8. Međimurski zdenci
 9. Mesec sveti
 10. Mila Marice
 11. Mura, Mura
 12. Ne ga sunca nit meseca
 13. Protuletje se otpira
 14. Rožica sem bila
 15. Snočka sem ti kesno
 16. Trsek
 17. Vehni, vehni fijolica
 18. Vuprem oči
 19. Zvira voda iz kamena

Mnoge međimurske pjesme imaju na isti tekst vrlo različite melodije (čak na desetke) koje se pjevaju u raznim selima. I obratno - istu melodiju mogu imati pjesme s vrlo različitim tekstovima. Treba znati i to da se izgovor u Međimurju dosta razlikuje od sela do sela.

Ivana, Iva i Antonija

Tri međimurske ljepotice - Ivana, Iva i Antonija, Nedelišće 2006.

Harmonizacije koje su ovdje dane, u skladu su s mojim ukusom i `testirane' kroz dugogodišnje sviranje među planinarima (P.D. Vihor, Grafičar, Željezničar). One se dakako dosta razlikuju od izvornih inačica. Akordi su stavljeni točno iznad odgovarajućih slogova u pjesmi gdje se pojavljuju. Ne isključujem mogućnost da ćete potražiti i drukčija harmonijska rješenja.

Nedelišće, 2006.

Još jedna važna primjedba za čitatelja: ovdje rabimo američke oznake. Akord (ili ton) B je ovdje definiran kao onaj koji se u hrvatskoj školskoj literaturi zove H, a američki Bb (B sa snizilicom) je onaj koji je kod nas službeno B. Čitatelju koji doista želi razumjeti osnovne principe u harmonizaciji pjesama preporučam da svakako pogleda uvodni dio u Chords for Croatian folk songs.

Zahvaljujem g. Vedranu Ramljaku na prijedlogu
da se obrade međimurske pjesme.

Jura ispod Bijelih stijena

Rožica sem bila

  Dm     Gm
1. Rožica sem bila,
Bb7 A7 Dm
rožica već nebum.
Am F
Da mi leto mine,
E7 Am
ja već cvela nebum.


Dm
Rožica sem bila,
Dm Gm
rožica već nebum,
Dm Gm
Da mi leto mine,
Bb7 A7 Dm
ja već cvela nebum.


2. Zato komaj čakam,
lepo protuletje,
kaj me razveseli
to črelno cvetje...

3. Rožice bum brala,
na prsi metala,
kaj se bum na tebe
golob, zmišlavala...

Akord A7 može se popuniti sa A0 -> A7. U retku 1.a umjesto Dm je moguća varijacija Dm -> Dmj7 -> Dm7 -> Dm6. Umjesto E7 je moguće i E11-9 -> E7. Izgovor riječi `nebum' je zapravo bliži k `nabum'.

Zahvaljujem g. Alanu Čaplaru, glavnom uredniku Hrvatskog planinara (HP), na poslanom jpg-u. Fotografija je iz članka dragog prijatelja g. Stjepana Hanžeka - Geca, objavljenog u HP-u studenog 2002.


Nedelišće, 2006.Ljubav se ne trži

  Bm        Em    Bm
1. Ljubav se ne trži niti ne kupuje,
Bm Em BmF#7
ljubav se ne trži niti ne kupuje.
Bm Em
Ko ljubiti ne zna, ko ljubiti ne zna
F# F#7 Bm
naj se ne hapljuje. (2x zadnja dva retka)


2. Če je ljubav v srcu istinska il prava,
če je ljubav v srcu istinska il prava,
z njega ju ne spere, z njega ju ne spere,
Mura niti Drava.

3. Kad ja, draga, vidim tvoje joči črne,
kad ja, draga, vidim tvoje joči črne,
ljubav vu mom srcu, ljubav vu mom srcu,
nigdar ne vutrne.

Nedelišće, 2006.Mnogo je efektnije s pomoću Gdim i G#dim (tj. G0 i G#0):

  F# G0 G#0 F#7 Bm
naj se ne hapljuje.

hapljuje se = prihvaća se (hapiti).


Protuletje se otpira

  A        C#7
1. Protuletje se otpira,
D E7 A
moje srce nema mira.
A F#m Bm E A
Protuletje, šej, se otpira,
Bm E D A
moje srce nema mira.

2. Nema mira nit spokoja,
dok ne rečeš da buš moja.

3. Cveti, cveti fijolica,
brala bu te devojčica.

4. Devojčica bu te brala,
pak te bude meni dala.

Umjesto drugog i četvrtog retka moguće je svirati

 
D G#7 A
moje srce nema mira.
. . . . . . . . .
F#m Bm E D A
moje srce nema mira.

Primijetite da se u A ulazi `odozdol' s G#7

Nedelišće, 2006.


Klinčec stoji pod oblokom

Jura si fućka i popeva na Zavižanu, Velebit
  C    A7  Dm   G C  D7
1. Klinčec stoji pod oblokom,

G E7 Am D7 G E7
klinčec stoji pod oblokom.
F B7 C Am C
na njega gledi mila rožica
Dm G C C7 (C)
z črnim jokom.

(ponoviti zadnja dva retka)

2. Z črnim jokom pogleduje,
z levim vuhom posluškuje.
Odi, stani se, mila rožica,
vrata otpri.

3. Rado bi ti otpirala,
rado bi ti otpirala.
Samo da se nej oca, matere
ja bojala.

4. Kaj su tebi otec, mati,
kaj su tebi otec, mati?
Evo sem ti ja, mila rožica,
ljubav prava!

Ova je harmonizacija dobar primjer odmotavanja (backcycling). Primijetite i B7 s kojim se u C ulazi `odozdol'.


Međimurje, kako si lepo zeleno

 
C Dm G C
1. Međimurje, kak si lepo zeleno,
F G C
cvetićem si ti meni ograjeno!
C E7 F G CAm C
Međimurje, kak si lepo zeleno,
C Dm G C
cvetićem si ti meni ograjeno!


2. Tu me moja draga majka rodila,
tu me ona prva v'cirkvu vodila!
Boga molit, bližnjeg ljubit vučila,
Boga molit, bližnjeg ljubit navčila!

3. Kinčiju te Dravica i Murica, |
se do kraja maloga Međimurja! | 2x

kinčiju = kite, se do = sve do

U trećem retku možemo si koji put dati malo oduška:
 
C E7 E7+5 F B7 C G C
...Međimurje, kak si lepo zeleno,...

jel' tak?

Lopoč, foto Zdravke Čulig

Filip Ude, Bejing 2008., prva hrvatska olimpijska medalja u gimnastici. Na kraju videa gđa. Elizabeta Toplek, tj. teta Liza, pjeva Međimurje kak se lepo zeleno.


Međimurski zdenci

  Am     C         Am
1. Međimurski zdenci, mrzla voda zvira, (2x)
Am Dm E7 Am
šej, gde si mnoga draga tužne joči spira. (2x)

2. Ftičeki vu zraku najte popevati,
šej, već mi pomorite dragoga iskati.

3. Mojega dragoga lehko je poznati,
šej, moj vam dragi ima lepe, črne joči.

Još je bolje

   E11-9 E7  Am
...tužne joči spira.


Jura u ranu zoru na Viništu

Legradske gore

 
D A D A D
1. Da bi se meknule, šej, te Legradske gore,
A E A E A
kaj bi se videlo šej malo Međimurje.
G D
Da bi se meknule te Legradske gore,
D A D A D
kaj bi se videlo, šej, malo Međimurje.


2. Malo Međimurje, šej, tak si v lepom cvetju,
Međimurski dečki šej vu širokom svetu.

3. Listeka ti pišem, šej, lepo te pozdravljam,
kaj si naj mislila, šej, da te ja ostavljam.

4. Da bi te ostavil, šej, naj ti listek pisal,
već bi se ja drugu, šej, grličicu iskal.

Gradišćanski Hrvati pjevaju istu pjesmu s nešto drukčijim tekstom pod naslovom Pucajte skaline. Njihov izvrsni CD ili kazetu s doista prekrasnim narodnim pjesmama, vrlo bliskim međimurskim, možete naručiti na Folklorni ansambl Štokavci, Folklore Ensemble der Sudburgendlalndischen Kroaten.


Grad se beli

 
Dm Gm Dm
1. Grad se beli preko Balatina,
Dm F C F
grad se beli preko Balatina,
Dm Gm A7 Dm
su-naj-naj, su-naj-naj, su-naj-naj, su-naj-naj,
Dm Gm Dm
grad se beli preko Balatina.

2. Kre grada se bijele ovce pasu...

3. Nje mi zvraća mlada djevojčica...

4. Nje mi zvraća, veselo popeva...

5. Ima brata, ima i dragoga...

6. Koliko bi ti za dragog dala...

7. Ja za dragog moje črne joči...

8. Koliko bi ti za brata dala...

9. Ja za brata vu tu črnu zemlju...

Nedelišće 2006.


Jura u društvu s Nadom na Biokovu

Mila Marice

   D      D7   G     A7
1. Snoćka sem ti kesno pod oblok dohajal,
D A D D A D
mila Marice, mila Marice,
D Bm Em A7 G D
pod oblok dohajal, lepi dar donašal, ćun-haj haj.


2. Črlenu jabuku, vu svilenom rupcu,
mila Marice, mila Marice,
črlenu jabuku vu svilenom rupcu, ćun-haj haj.

3. Ti me nisi draga ni gledati štela...

4. Štela, dragi, štela, od majke ne smela,
mili dragane, mili dragane,
štela, dragi, štela, od majke ne smela, dragane.


Jura dovršava tortu na Viništu

Mamica su štrukle pekli

  Am          E7
1. Mamica su štrukle pekli,
F(ili Dm) E7 Am
meni nisu nikaj rekli.
Am
Mamica su štrukle pekli,
Dm E7 Am
meni nisu nikaj rekli.


2. Štrukli su se prigoreli,
mamica su plakat šteli.


3. Školnik ide kak po drotu,
štiri snehe su na špotu.


4. Prva mu donese sira,
druga ju s pogačom tira,
tretja mu donese putra,
štrta veli ja bum zutra.


5. Nejte snehek mej hoditi,
muži su vam fest srditi.


6. Naj se gospon ne bojiju,
naši muži trdo spiju!

U Međimurju "mamica" = baka (i na otoku Krku!). Moguća je varijacija

 E  F0  F#0 E7 Am
meni nisu nikaj rekli.

Naš dragi prijatelj Jura Filipić je u planinarskom domu na Viništu pored Klenovice ispekao na tisuće palačinka, skuhao na tisuće čajeva, kava,...

Luka Čemerika u lijepom društvu: desno Simona Srnec, a lijevo Kristina Medved; Nedelišće 2007.; foto g. Branko Filipić


Vuprem oči

 
Bm F#m Bm F#m Em A D
1. Vuprem o--či vu to nebo visoko (2x)
G D F#m Em A Bm
tam ja vidim jasne zvezde igrajo. (2x)


2. či mi bole jasne zvezde igrajo,
bole moje mlado srce kalajo.


3. Međimurje malo, kak si lepo, zeleno,
cvetićem si ti meni obgrajeno.

Nedelišće, 2006.

Vuprem oči je pjesma koja je postala iznimno popularna među pjevačkim zborovima u Francuskoj.


Mura, Mura

Karolina Žvorc, Nedlišće 2006.Ova pjesma je veliki svirački izazov. Moguće su brojne varijacije. Dvije harmonizacije ilustrirane su na prvoj i drugoj kitici.
 
Am Dm E7
1. Mura, Mura globoka si voda ti,
F G Em C
ti ne miluješ človeka vtopiti.

Am E7 F Em Am Dm E7
R. Mura, Mura globoka si vo-da ti,
Am Dm E7 Am
ti ne miluješ človeka vtopiti.


Am Amj7 Am7 Am6 E11-9 E7
2. Mlinari su se jako žalosti-li,
F G9 Em7-9 Am
gda su vidli mrtvo telo plava-ti.

Am E7 F Em Am G E7
R. Mura, Mura, globoka si vo-da ti,
Am Amj7 Dm E7+5 F-5 Am
ti ne miluješ človeka vtopiti.


3. Kćerkica je iz daleka kričala:
zakaj ste mi v nebo zeli japeka!
R.

4. Radi bi ti japeka mi vuzeli,
ar da su gluboku Murski vali.
R.


Vehni, vehni fijolica

  Am           Dm  E7  Am
1. Vehni, vehni fijolica, ne žalosti me.
Am Dm E7 Am
Ar te ftrči nemrem ja, vehni grlica,
C G C Am G C A7
Zasadil sem ja tebe vu glubinu srca,
Dm E7 Am (F) E7 Am
al sad vidim da drugi od dna te trga.

(zadnji redak 2x)

2. Zrasla si kak tulipan med već rožami,
al da mi je (v)se zahman, joj navek meni,
vehni vehni grlica, kaj te ne trgam,
niti više svojemu srcu ne trebam.

3. Vidim glavu spušćenu drugom na prsa,
žute lasi spušćene joj do pojasa.
Ah, žalost me primila, kad ja te vidim,
kad ti vusta rumena više ne ljubim.


Nedelišće 2007.


Zvira voda iz kamena

  Am     Em   Am  C   E7+5 Am
1. Zvira voda iz kamena, hladna studena.

Am Dm Em Am C E7+5Am
Rasti ruža iz korena, lepa, črlena.

2. Divojčica ruže brala, pak je zaspala.
Poleg jahal mladi junak, s'tiha ju budi:

3. Stani gori divojčica, jel' si zaspala.
Ruže su ti povehnule, ke si nabrala.

4. Dečki su se oženili, ke si ljubila.
Se su dekle zamuž 'dišle, ke si imela.

...


Jura Filipić s g. Matijom Grabrovićem, poznatim
koreografom međimurskih plesova, i s prijateljima; Nedelišće 2007.
foto g. Branko Filipić


Da nam pa dojde to vreme

  G        Am
1. Da nam pa dojde to vreme
Am D7 G
da pemo mi v'Međimurje,
G E7 Am
da pemo mi v'Međimurje, |
Am D7 G | 2x
de rastu katruže. |

2. Lepe su, lepe, katruže,
jošće su lepše devojke,
jošće su lepše devojke,
ke beru jagode.

3. Jagodice si bereju,
koje goloba imaju,
koje goloba nemaju -
žalosno živiju.

4. Lepi je, lepi, zelen bor,
jošće je lepši golob moj,
jošće je lepši golob moj,
ki je v'Međimurju!

katruže = vrtne ruže

Gradišćanski Hrvati pjevaju istu melodiju sa sličnim tesktom pod naslovom Lipi je lipi zelen bor, krasnom ikavicom (...divojke, nimaju itd). Izvrstan aranžman te pjesme nalazi se na kazeti i CD-u koje možete i naručiti: Folklorni ansambl Štokavci, Folklore Ensemble der Sudburgendlandischen Kroaten. Siguran sam da nećete požaliti. Pjesmu izvode i Zlatni dukati, ali štokavizirano, i dosta daleko od međimurskog duha.

Klupa u Opeki kod Varaždina, foto Zdravke Čulig


Sljedeću predivnu međimursku pjesmu, skladanu 70tih godina, naučio sam od legendarnog i nezaboravnog Želimira Kanture - Krampusa.

Trsek

Autor: Ivan Glavina (Prelog)

  Bm    Em    F0F#7   Bm
1. Trsek moj zbudi se, dosti si spal.
G C#7 D A7 D
Dolgo na tebi mi snegek je stal.
G C#7 D A7 D F#7
Ves si prozebel i tak mi te žal, |
Bm Em F0 F#7 Bm | 2x
trsek moj zbudi se, bum te brezal. |

2. Brajdicu delal bum trseku mom.
Trsek bu plodil mi svojim plodom.
Dečicu moju bu sladil z'grozdom,
mene pak staroga krepil z'vinom.

3. Z'vinčekom svojim ti krepil me buš.
Par let života produšal me buš.
Zato moj trsek ti zahvalen bum,
do zadnje vure poštuval te bum!


Gđe. Terezija Pintrić i Nadica Posavec, Nedelišće 2007.


Teta Liza (Elizabeta Toplek) s Jurom i prijateljima (Nedelišće, 2006)Mesec sveti

  D   A7     D
R. Mesec sveti ober kleti,
G D
joj mama zima mi je,
G D
joj mama zima mi je,
Em A D
mama zime je!

Bm
1. Kaj bi rada mila kći,
Bm
jel' bi rada ropca ti?
G A7 D
Nej, mama, nej, |
Em A D | 2x
nećem ropca, nej! |

2. R.

Kaj bi rada mila kći,
jel' bi rada čižme ti?
Nej, mama, nej,
nećem čižme nej!

3. R.

Kaj bi rada mila kći,
jel' bi rada muža ti?
To mama, to,
hoćem samo to!


Ne ga sunca nit meseca

  D         G
1. Ne ga sunca nit meseca
Em D
temna mi je noćka
Bm Em
pitam tebe grličica |
A G D | 2x
de si bila snoćka. |

2. Bila sam ti vu cvetnjaku
ruže sam sadila
pak sam tebe dragi golub
na pameti mela.

3. Zasadi mi šipek ružu
pod mojim oblokom
pak ju pusti naj mi raste
kak god na visoko.

4. Čim bu više tem bu ljepše
ružice gledati
samo nedaj komu goder
na prsi metati.

5. Za me čuvaj jednu ružu
koja bu najljepša
koja se bu razvijala
spod zelenog lista.

Zahvaljujem gđi. Agati Hunjadi iz Zagreba na tekstu ove krasne pjesme.

Nedelišće 2006.Najveći istraživač međimurskih napjeva je dr. Vinko Žganec. Na magnetofonsku vrpcu zabilježio je preko 25.000 pučkih popijevaka, melodija za razna glazbala, plesova i kola te raznih narodnih običaja, od toga čak 15.000 (petnaest tisuća!) iz njegova rodnog Međimurja.

Krsto Odak (1888-1965) skladao je godine 1934. operu "Dorica pleše", inspiriranu narodnim napjevima iz Međimurja.

Jedna zanimivost za varaždince: jeste li znali da se pjesma "Ja sem Varaždinec" pjeva i u Češkoj, ali pod nazivom "Ja jsem z'Kutne Hory"? Tekst ide otprilike ovako: Ja jsem z'Kutne Hory, Kutne Hory, koudelnikov syn (ja sam z'Kutne Hore, Kutne Hore, prelčev sin). Kad sam 1985. bio u Pragu, morao sam mojim češkim prijateljima na njihovu molbu malo ilustrirati naše pjesme. Počeo sam sa spomenutom varaždinskom, koju su oni naravno odmah nastavili uz prasak smijeha. Usput, područje Kutne Hore, oko 50 km zapadno od Praga, dio je Bijele Hrvatske iz 10. stoljeća, uništene 995.g.

Malo je poznato da kod Međimuraca riječ ŠTO ima značenje TKO. Na pr. "Što je došel?" kod njih znači "Tko je došao?". Kad sam jednog prijatelja u Međimurju tijekom razgovora pitao "Što je rekao?", odgovor je bio "Pero!". Trebao sam pitati "KAJ je rekel?".

Još jedna zanimivost: riječ "zanimljiv" izgleda da ne postoji u hrvatskom jeziku prije 20 stoljeća, samo zanimiv. Zanimivo, zar ne? Čitajte npr. predivne putopisne knjige Dragutina Hirca po Hrvatskoj iz 19. st.

G. Josip Ceilinger
koordinator 22. smotre hrvatske pučke popijevke iz Međimurja

Novakovski bandisti Petrovići (na slici): Čula sam popijevati [WMA]
Zahvaljujem gđi. Agati Hunjadi (1930.-2010.) na CD-u Novakovskih bandista, objavljenom godine 2008. u povodu 50. obljetnice djelovanja Limene glazbe Novakovec.

Zahvaljujem g. Branku Filipiću u Nedelišću i njegovoj dragoj obitelji  na gostoprimstvu.

Međimurska popevka

Ivan Zvonar:  Pregled povijesti kajkavske usmene književnosti, 2. dio (Vinko Žganec i njegovo doba), Zabok 2016.Međimurske crkvene popijevke

Musica sacra insulae inter Muram et Dravam Croatica kajkaviana / Međimurskohrvatske crkvene popijevke (4 CD-a, Međimurskohrvatske kajkavske Marijanske popijevke; Međimurske božićnice; Hrvatskomeđimurske kajkavske popijevke4; Međimurskohrvatske crkvene popijevke kroz crkvenu godinu), dirigent i voditelj: Vlado Mihaljević Kantor, Kantori: Josip i Ivan Mihaljević.

Međimurje Kak Si Lepo Zeleno (tribina 25.10.2022)

"Klinčec stoji pod oblokom" - pjeva VLADIMIR MIHALJEVIĆ KANTOR

"Deca, moja deca" - pjeva VLADIMIR MIHALJEVIĆ KANTOR

"Mura, Mura, globoka si voda ti" - pjeva VLADIMIR MIHALJEVIĆ KANTOR

"Preko Drave grmljavica" - pjeva VLADIMIR MIHALJEVIĆ KANTOR

Međimurje kak si lepo zeleno - Vlado Mihaljević

"Dremlje mi se, dremlje" - pjeva VLADIMIR MIHALJEVIĆ KANTOR


Vuprem oči je pjesma koja je iznimno popularna u Francuskoj.

History of Croatian Music

An overview of Croatian History, Culture and Science