Mirna reintegracijaLipovac - sa J.J Kleinom...

1996. - sa V.Škare-Ožbolt...
 


Šarengrad - Njemica (104 godine)...


Ilok - Uskrs 1997. ...

Povrat