Glagoljica u karlovačkom kraju

Rudolf Strohal: Hrvatska glagolska knjiga, Zagreb 1915.

Karta kakvu je Strohal planirao u svojem djelu Hrvatska glagolska knjiga:

Rudolf Strohal: Narodni blagdan i hrvatska glagolska knjiga, Pučka prosvjeta, 7, 1911., 97-99 (zahvaljujem g. Đuri Deželiću na fotografiji karte iz ovog članka). Evo kratkog izvatka s kraja članka:

...Kako su se mnogi glagolski hrvatski spomenici izgubili i kako mnogi leže još neproučeni, pokušao sam ja na priloženoj karti ustanoviti ona mjesta, za koja sam se na temelju sačuvanih i do sada proučenih hrvatskih glagolskih spomenika osvjedočio, da se je u njima glagolsko pismo upotrebljavalo...

Dakako da je broj tih mjesta za sada po meni ustanovljenih vrlo malen, ali sam uvjeren, da će se taj broj sve više i više umnažati, čim marljivije budemo proučavali hrvatsku glagolsku knjigu. Dapače, ja sam i sam već neka nova mjesta našao poslije ovoga moga prvoga izratka rečene karte... [1911.]Na Strohalovom zemljovidu su ucrtana ova mjesta u okolici Karlovca, koja su u njegovo vrijeme imala hrvatske glagoljice (rukopise ili knjige i glagoljičke natpise):

Kupčina, Draganić, Jaska, Ozalj, Mahično, Novigrad, Bosiljevo, Vinica, Mlaka, Belaj, Otok, Gradac, Dubovac, Strelče (Strilči), Odica (?) Gaza, Otok,  Steničnjak, Bović, Oštarije, Tržić
Branko Fučić, Glagoljski natpisi [PDF], 1982.


Glagoljički natpisi u crkvi sv. Antuna Pustinjaka u Zadobarju kod Karlovca, otkriveni godine 2005.


Godina 1539. (ČFJZ), upisana u apsidi, vjerojatno godina crtanja fresaka (desno slijedi N???)


... s(ve)tu ...


Glagoljički tekstovi su upisani u dva niza, na najdoljnoj ravnoj liniji, i na valovitoj (sasvim pri dnu fotografije)

prof. Damir Facan

prof. Zlatan Kovač


Crkva sv. Antuna Pustinjaka, Zadobraje kod Karlovca
Zahvaljujem prof. Zlatanu Kovaču i prof. Damiru Facanu na pozivu (snimljeno rujna 2006.)Podsjetimo se da se glagoljički ša nalazi u značenju brojčane vrijednosti 2000 (tj. godine 2000.) u službenom biskupskom grbu dr. Mile Bogovića, biskupa Gospićko-senjskoga:Dr. Mate Uzinić, biskup dubrovački od 2011., u svom grbu ima glagoljička slova az i ot. Mons. Uzinić je podrijetlom iz Poljica, znamenitog glagoljaškog kraja, poznatog i po hrvatskoj ćirilici - poljičici. Izvor fotografije dulist.hr.U lijepom mjestu Stojdraga, Žumberak, u grkokatoličkoj crkvi sv. Jurja, nalaze se dva suvremena natpisa glagoljicom: Bože blagoslovi Hrvatsku i Čuvaj naš Žumberak.

Sv. Jurja, Stojdraga, Žumberak
Glagoljaški izleti
Croatia, An Overview of Its History, Culture and Science