Fran Bošnjaković (1902.-1993.) istaknuti hrvatski termodinamičar
Prof. dr. sc. Fran Bošnjaković, Dresden 1932., u vrijeme kada započinje pisati prvi dio knjige Nauka o toplini

Prof. dr. sc. Fran Bošnjaković, ožujka 1949.


Prof. dr. sc. Fran Bošnjaković u novom Institutu u Braunschweigu, 1954.


Prof. dr. sc. Fran Bošnjaković kod kuće u Braunschweigu


Prof. dr. sc. Fran Bošnjaković na predavanju


Kongres ACHEMA u Frankfurtu 1958.; Prof. dr. sc. Fran Bošnjaković,  dr. Mundo, dr. Winkler
Kongres u Hannoveru 1963. Prof. dr. sc. Fran Bošnjaković i lijevo od njega prof. Zoran Raut
Prof.dr. Fran Bošnjaković na kongresu u Opatiji 1978.,  hotel Kvarner

Nauka o toplini, svezak prvi, drugi i treći, 2012.
Izdavač: Graphis d.o.o., Zagreb, Maksimirska 88, 01/2322-975


Prigodna riječ povodom predstavljanja knjige „Nauka o toplini“  Frana Bošnjakovića
Hrvatska Akademija znanosti i umjetnosti, 14. lipnja 2012.

Poštovani predsjedniče Akademije!
Poštovane dame i gospodo!

Kao jedan od sinova Frana Bosnjakovica rado sam se odazvao pozivu da pozdravim i u ime obitelji ovaj svečani skup povodom predstavljanja njegove cjelokupne Nauke o toplini -tehničke termodinamike na hrvatskom jeziku.

Kako je ova knjiga igrala važnu, čak i ključnu ulogu u očevu radu, ali i u obiteljskom životu, želio bih s Vama podijeliti nekoliko s tim povezanih sjećanja i misli.

Već prvi svezak termodinamike utemeljio je svjetsku znanstvenu reputaciju Frana Bošnjakovića. On je na knjizi počeo pisati kao mladi privatni docent u Dresdenu davne 1932. godine, kada je po svim indikacijama mogao očekivati da će naslijediti katedru svojeg visoko cijenjenog i voljenog akademskog učitelja i mentora, prof. dr.-ing. Richarda Molliera. Dolaskom nacionalsocijalista na vlast, to očekivanje se nije ostvarilo, jer Fran Bošnjaković nije bio voljan ispuniti uvjete novog režima, to jest odustati od svoje narodnosti i promijeniti obiteljsko ime. On 1933. prihvaća ponudu beogradskog univerziteta za izvanrednog profesora tako da je predgovor  prvom  njemačkom izdanju – godine 1935. – potpisao u Beogradu. Njegov poziv „u boj s nepovrativostima“, formuliran s mladenačkim zanosom u tom predgovoru iz 1935., i danas ostaje u energetici i zaštiti okoliša po aktuelnosti tema prvoga reda. Iste godine 1935. stupa u brak sa Zlatom Luburić.

Već  1936. godine, Fran Bošnjaković vraća se na zagrebačko sveučilište, prvo kao izvanredni a 1937. kao redovni profesor, da 1940. bude izabran za dekana Tehničkog fakulteta, te za dopisnog člana Jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti.

Kobni totalitarizmi 20. stoljeća ostavljaju u desetljeću počevši od 1941. duboke tragove, kako u čitavoj Hrvatskoj tako i u životu Frana Bošnjakovića i njegove obitelji. On ostaje privremeno, još u znaku sveučilišne autonomije, na početku i jednog i drugog režima dekan fakulteta, ali uskoro dolazi u sukob s nehumanim svjetonazorima  i  jednog i drugog režima koji nisu njegovi. Kako je opisao akademik Jecić, novo konstituirane akademije znanosti i umjetnosti (HAZU 1941, JAZU 1946), pod očitim utjecajem novih vlastodržaca, za njega mjesta nemaju. Štoviše, Fran Bošnjaković, kao član, ili bolje tehnički savjetnik upravnih odbora privatnih tvrtki, postaje žrtva poslijeratnih staljinistički motiviranih i namještenih sudskih postupaka, koji nemaju drugi cilj nego konfiscirati privatnu imovinu i diskreditirati privatno poduzetništvo. Očev boravak u zatvorima i prisilni rad dovode njegovo zdravlje, a našu obitelj financijski, u kritičnu situaciju. U tim „teškim poratnim prilikama“ (citiram iz predgovora) izlazi siječnja 1947. prvo izdanje Nauke o toplini na hrvatskom jeziku. Čedni prihodi postignutog honorara, kao i od očeve braće posuđeni novac, pomažu obitelji da kako tako preživi. Iste godine, Fran Bošnjaković vraća se na redovnu dužnost kao redoviti profesor na Tehnički fakultet, što neki autori interpretiraju kao njegovu „rehabilitaciju“. Po mojem naziranju, o rehabilitaciji ne može biti ni govora. Presude namještenih sudskih procesa do dan danas nisu u pravnom smislu poništene ili opozvane, a upleteni javni tužitelji ili suci nisu zbog toga nikada pozvani na odgovornost.

U kontekstu tog ozračja želio bih spomenuti jedan manje poznati detalj. Po očevom kazivanju, otprilike 1948. ili 1949. dobiva ponudu – meni nepoznato preko koje osobe - da bude kandidat za članstvo u JAZU. U to vrijeme, uz članstvo JAZU vezane su bile ne male privilegije, na primjer pristup posebnim dućanima za visoke državne i partijske funkcionere, u kojima se dobivala visokokvalitetna roba u bogatom izboru, dok su obični smtnici morali satima čekati po repovima da uopće nešto pribave. On tu ponudu nije prihvatio, očito procijenivši da je JAZU bila prebliska režimu koji ga je tek kratko prije toga progonio.

I naredne godine ne daju Franu Bošnjakoviću odaha za mirni znanstveni i publicistički rad. Kao rektor Sveučilišta za akademsku godinu 1951/1952  -izabran kao posljednji vanpartijski rektor na osnovi onda još važećeg tajnog glasanja u Senatu - on ne može, ali i ne želi izbjeći sukob s režimskim predstavnicima ako su principi u pitanju. No novi zapadni politički vjetrovi omogućuju mu da prihvati poziv na katedru tehničke termodinamike u Braunschweigu (1953) i kasnije u Stuttgartu (1961). Za obitelj to znači veliku cezuru; istovremeno se redaju nova izdanja termodinamike na njemačkom, hrvatskom i drugim jezicima.

Godine prolaze, a time učestaju i brojna i najviša znanstvena priznanja u obliku počasnih doktorata (Aachen, Zagreb), članstva u znanstvenim akademijama (Braunschweig, Heidelberg, Venecija) i odličja vodećih inženjerskih institucija i društava (Njemačka, Francuska). No jedno priznanje posebno je cijenio : izbor za počasnog redovnog profesora Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dolazio bi godišnje jedamput u Zagreb da održi niz predavanja o novim istraživanjima, ali i to mu je bilo otežano, jer je odmah nakon odlaska u Njemačku bio lišen posjeda svojeg obiteljskog naslijeđenog stana u Jurjevskoj ulici, tako da je morao noćiti ili kod rođaka ili u hotelu. Ta nepravda, koja čak i do dan danas nije ispravljena,  mučila ga je sve do smrti.

Nakon prelaska u status emeritusa, Fran Bošnjaković boravi nekoliko puta kao visiting professor na vodećim sveučilištima u SAD. Od sredine sedamdesetih godina želi nešto više mira i provodi do sredine osamdesetih svake godine po više mjeseci u voljenoj Opatiji. Za to bi se našlo, osim ugodnih klimatskih uvjeta, više razloga: prvi razlog je već spomenuta činjenica da je bio lišen posjeda svojeg stana u Zagrebu, tako da se tamo nije mogao družiti s rodbinom i prijateljima. Kao drugo, otvorio mu se širi krug oduševljenih mlađih termodinamičara okupljenih oko Josipa Pažanina, profesora Tehničkog fakulteta u Rijeci - među njima želim spomenuti Bernarda Frankovića i Ivana Viličića - koji su činili sve da mu boravak u Opatiji bude što ugodniji, a da ujedno i od njega čim više nauče. Manje važna bila je prozaična činjenica da je ono malo honorara za hrvatska izdanja Nauke o toplini  (plaćenih u ondašnjim dinarima, koji su pokazivali sve više oznaka hiperinflacije), mogao potrošiti samo na tlu bivše države. Pouzdano mogu ustvrditi, da su roditelji neizmjerno uživali pod starije dane te boravke u Istri. Tek možđana kap, koju je otac 1987 pretrpio i ipak dobro preživio do smrti 1993, prekinula je te sporadične povratke u domovinu.

Nauka o toplini predstavlja Bošnjakovićev znanstveni magnum opus kojemu se teško može nešto bitno dodati ili oduzeti. Očeva umjetnička narav odrazila se na više načina u tom možemo slobodno reći životnom djelu: ne samo brojnom upotrebom zornih pomagala , na primjer dijagrama, no i velikom pažnjom da jezik bude na najvišoj književnoj razini, pri čemu mu je čistoća francuske jezične kulture služila primjerom. Kao pravi umjetnik, otac je još pod starije dane znao do kasno u noć cizelirati na tekstu knjige, kako bi taj bio na visini najnovijih znanstvenih spoznaja, ali istovremeno i što bolje razumljiv i prikladan za nastavu studenata.

Poštovane dame i gospodo! Posebno mi je zadovoljstvo da predstavljanje cjelokupne Nauke o toplini Frana Bošnjakovića održavamo u ovoj zgradi,  koja je služila već mojem djedu prof. dr. Srećku Bošnjakoviću (1865 – 1907), jednom od pionira kemije u Hrvatskoj. Zahvaljujem  HAZU za pokroviteljstvo pri izdavanju knjige, a posebice akademiku Stjepanu Jeciću na velikom trudu oko pripreme ovog svečanog skupa. Velika hvala izdavačkoj kući Graphis i njenim direktorima prof. Zvonku Benčiću i Viktoru Šunde-u na neumornim naporima da knjiga bude izdana i primjereno opremljena, a profesorima Andrassy-u, Frankoviću i Galoviću na stručnim i biografskim doprinosima u okviru ovog izdanja. Zaželjeti mi je da ova knjiga ne završi kao muzealno izdanje nekog značajnog rada iz davne prošlosti, nego da nađe svoje zasluženo mjesto, kao što je još uvijek slučaj s njemačkim izdanjima, u izobrazbi mladih inženjera i u inženjerskoj praksi.

Prof. dr. sc. Branko Bošnjaković
Opatija, 14. lipnja 2012.Najljepše zahvaljujem Prof.dr. Branku Bošnjakoviću, sinu akademika Frana Bošnjakovića, na dopuštenju da se objavi njegov govor u HAZU i fotografije, te gđi. Elizabeti Šunde iz poduzeća Graphis na poslanim materijalima. D.Ž.History of the Institute of Aerospace Thermodynamics in Stuttgart, Germany

The institute was founded in 1961 when Professor Fran Bosnjakovic arrived in Stuttgart University together with eight research scientists. The institute started out in wooden huts, until it could move to its new rooms and well equipped laboratories in 1969.

Fran Bosnjakovic was a former research assisant of Mollier. Therefore he used enthalpy and entropy diagrams for solving thermodynamical problems. His extraordinary talent in solving engineering problems with these diagrams led to a huge number of publications and books related to

  • two-phase-mixtures,
  • heat exchangers,
  • combustion,
  • solar-collectors,
  • high temperature problems etc.

Almost from the beginning he was also interested in reversible and irreversible processes and the availability of energy, a concept which has been introducted by his friend Prof. Rant. Because of his wide-ranging research in thermodynamics, Fran Bosnjakovic established four groups in the institute:

  • Irreversible Thermodynamics, lead by Dr. B. Bauer,
  • Mass Transfer and Thermokinetics, lead by Dr. J. Algermissen,
  • Radiation and plasma, lead by Dr. F. Knoche, and
  • Heat Transfer, lead by Dr. H. Beer.

Out of this groups departments have been genated later which lead the institute after the retirement of Prof. Bosnjakovic in 1968. From this group of research assistants, Dr. Knoche went on to become professor for thermodynamics in Aachen (1969) and Dr. Beer went on to become professor for thermodynamics in Darmstadt (1972). Dr. Algermissen and Dr. B. Bauer remained in Stuttgart, where Dr. Algermissen became a professor in 1974. His research focused on the numerical modelling of combustion processes and experimental research in the area of hypersonic combustion. After his retirement, Prof. D. Brüggemann took over his position in 1995 and expanded the area of non-intrusive measurement techniques at the institute.

Excerpt from Institut für Thermodynamik der Luft- und RaumfahrtList of Bosnjakovic's references provided by the Institute of Aerospace Thermodynamics

/1/ Bosnjakovic, F., Halbwertgroesse als Bemessungseinheit bei stationaerem Austausch. Chem. Ing. Techn. 29 (1957), 187

/2/ Bosnjakovic, F., Waerme- und Stoffaustausch bei feuchten Gasen. Kaeltetechnik 9 (1957), 266

/3/ Bosnjakovic, F., Austauschvorgaenge bei lufthaltigem Dampf. Kylteknisk tidskrift, 16 (1957), 3, S. 142

/4/ Bosnjakovic, F., Analogie entre l evaporation et la gazeification (diagrammes ix et i ). Journees Internationales des Gaz et Materiaux Humides. Compte rendu etabli par le Professeur M. Veron, Institut Francais des Combustible et de l Energie. Paris, 1959, S. 213

/5/ Bosnjakovic, F., Die Bedeutung des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik fuer die Waermebilanz von Oefen. Glastechnische Berichte, Bd. 32 (1959) H. 2, S. 41

/6/ Bosnjakovic, F., Springe, W., Knoche, K.F., Burgholte, P., Mollier-Enthalpy-Entropy Charts for High-Temperature Plasmas in "Thermodynamic and Transport Properties of Gases, Liquids and Solids", New York, 1959

/7/ Bosnjakovic, F., Springe, W., Knoche, K.F., Mollier-Diagramme fuer Plasmen mit und ohne Hohlraumstrahlung. Vortrag anlaesslich der Fourth International Conference on Ionization Phenomena in Gases, Uppsala, 1959

/8/ Bosnjakovic, F., Springe, W., Knoche, K.F., Gas-Plasma Research at the Institute for Thermodynamics, Braunschweig. AGARD Report 320, 1959

/9/ Bosnjakovic, F., Technische Thermodynamik, Bd. 2, Dresden und Leipzig, 1960

/10/ Bosnjakovic, F., Verdunstungspol im Mollierschen i,x-Diagramm feuchter Luft. Kaeltetechnik 13 (1961), 1, S. 2

/11/ Bosnjakovic, F., Gas-Surface Interaction in an Enthalpy-Composition Chart. Vortrag gehalten auf dem Continuation Course in Modern Developments in Heat Transfer, University of Minnesota, 1961, Modern Developments in Heat Transfer Academic Press New York, 1963

/12/ Bosnjakovic, F., Springe, W., Knoche, K.F., Mollier-Enthalpie-Entropie-Diagramme fuer Hochtemperaturplasmen. Z. Flugwiss. 10 (1962)

/13/ Bosnjakovic, F., Springe, W., Electrical and Thermal Conductivity of Argon Plasma in "Progress in International Research on Thermodynamic and Transport Properties", New York, 1962 

/14/ Bosnjakovic, F., Bezugszustand der Exergie eines reagierenden Systems. Forschg. Ing. Wesen, Bd. 29 (1963), H. 5, S. 151

/15/ Bosnjakovic, F., Geltungsbereich des Temperaturbegriffs auf Grund der Gleichge-wichtspostulate. Wiss. Zeitschr. Univers. Dresden, Bd. 13 (1964) H. 4, S. 1207

/16/ Bosnjakovic, F., Springe, W., Knoche, K.F., Mollier-Enthalpy-Entropy diagrams for high-temperature plasmas. Pyrodynamics, Vol. 1 (1964) 283/97

/17/ Bosnjakovic, F., Lillich, K.H., Thermodynamik. Abschnitt 6 in: Fortschritte der Verfahrenstechnik 1962/63, Erscheinungsjahr 1965

/18/ Bosnjakovic, F., Die Bewertung waermetechnischer Prozesse mit Hilfe der Exergie in: Energie und Exergie (Die Anwendung des Exergiebegriffs in der Energietechnik), VDI-Verlag Duesseldorf (1965) S. 1-4

/19/ Bosnjakovic, F., Technische Thermodynamik Bd. 1, 4. Auflage (1965), Bd. 2, 5. Auflage (1967). Kroatisch, Tehnicka Knjiga, Zagreb 1961, Englisch, Holt, Reinhart & Winston, Inc. New York & London, 1965

/20/ Bosnjakovic, F., Diagramm-Mappe der Zweistoff-Gemische. 3. Auflage (1965)

/21/ Bosnjakovic, F., Diagramm-Mappe: Heisse Gase (1965) Verlag Th. Steinkopff, Leipzig, Dresden

/22/ Bosnjakovic, F., Waermediagramme zur Wechselwirkung reagierender Gase und Waende (5. Raumfahrtlehrgang 1966) Abschnitt 213 a.

/23/ Bosnjakovic, F., Thermodynamische Einschraenkungen bei beheizten Rohrstroemungen (5. Raumfahrtlehrgang 1966) Abschnitt 213 b.

/24/ Bosnjakovic, F., Thermodynamische Einschraenkungen bei beheizten Rohrstroemungen. Wissenschaftliche Zeitschrift der Technischen Universitaet Dresden, Bd. 16 (1967) H. 2, S. 331

/25/ Bosnjakovic, F., Beer, H., Thermodynamik. Abschnitt 6 in: Fortschritte der Verfahrenstechnik (1964/65) Erscheinungsjahr 1967

/26/ Bosnjakovic, F., Limitations thermodynamique dans les ecoulements chauffés dans une conduite. Revue generale de thermique, Vol. 7, No. 74 (1968), S. 129

/27/ Bosnjakovic, F., Renz, U., Thermodynamik. Abschnitt 5 in: Fortschritte der Verfahrenstechnik (1966/67) Erscheinungsjahr 1969

Excerpt from Liste der Veröffentlichungen (Prof. Bosnjakovic, F.)Fran Bošnjaković

History of Croatian Science

Croatia - Overview of Its History, Culture and Science