Andjelik Juraj Bedenik (1808.-1866.)

Darko Žubrinić, 2022.

Biskup Andjelik Juraj Bedenik (1808.-1866.), rodom iz Koprivnice, spomenut je i na mrežnoj stranici katoličke hijerarhije.

Bio je apostolski vikar u Agri (Indija) od 1861. do svoje smrti 1866., tj. nešto više od pet godina. Pojam "apostolski vikar" objašnjen je ovdje.

Evo jedan opširniji članak o biskupu Bedeniku:

Milivoj Kovačić: Znameniti, ali malo poznati biskup rođen u Koprivnici / Obljetnica 130. godina od smrti biskupa Angelika Bedenika [PDF], Podravski zbornik,  str. 77-86.


Portret biskupa Bedenika, koji se čuva u Agri u Indiji (iz gore navedenog članka Milivoja Kovačića)

Godine 1850., Bedenik je iz Koprivnice išao pješice u Rim! (str. 79 navedenog članka Milivoja Kovačića).

Kao apostolski misionar, kapucin, otac Angelik prvi puta odlazi u Indiju u Bombay, koncem 1855. godine. Tamo je boravio do kraja 1856. (str. 79)

Ove podatke o prvom njegovom boravku u Indiji - Bombayu prema Kovačiću nalazimo u povijesnoj dokumentaciji kapucinskog reda koja se čuva u kuriji švicarske kapucinske provincije u Luzernu. (str. 79)

Početkom 1861. godine otac Angelik Bedenik imenovan je generalnim vizitatorom Irske. Dužnost mu je bila u ime generala reda obaviti u Irskoj, u toj junačkoj katoličkoj zemlji, pregled i kontrolu svih kapucinskih samostana. (str. 81)

Iz Bedenikova pisma pisanog 8. svibnja 1862. ocu Antunu Hainciu, gvardijanu kapucinskog samostana u Varaždinu, iz misijske postaje blizu mjesta Mussorie (na visini 2450 m.) na obroncima Himalaja, čitamo sljjedeći predivan opis:

Što da reknem o veličju ovih planinah, s kojima, kad bi se usporedile švajcarske u Europi, moglo bi se reći, da su prema njima maleni brežuljci. Lanac gorah, što se od ovuda može vidjeti, penje se u vis do 25.000 stapah, pokriven je vječnim snijegom, koj se na njih već tisuće i tisuće godinah nagomilava.

Najveći vršak, koji se odovuda ne vidi, visok je 29.000 stopah. Zrak je ovdje zdrav i umjeren, toplomjer kaže 16C, noći su hladne zbog blizine sniega. U ovih planinah jedva je, i to samo na mjestih, opazih stenu, usuprut guste su šume, drvlje druge vrsti nego u Europi. Ima, do duše i europejskih vočkah, nego one su presađene iz Europe. Također neim a ovuda ni europejskih pticah, osim orla, sokola, gavrana i grlice. Vrebca nisam još ni jednoga vidio. Nikada morda nije koraćio Hrvat na planine Himalaje, ota je slava bila pričuvana meni. Po svojoj prilici stanovat ću ja ovdje većim dielom, na zimu spustit ću se opet na ravnicu. 
Milost C.N.K. bila vazda sa svima Vami. Amen. Molite se za me. U Mussourie na brdinah Himalaja 8. svibnja 1862. Vaš u Isusu Angelik. Biskup Ap. Vik. agranski.


Prema Milivoju Kovačiću, Bedenik je "najvjerojatno prvi hrvatski putnik na Himalaje. Ovo su prvi pismeni opisi Himalaje, odnosno njenih vrhova na našem hrvatskom jeziku, koji je napisao Hrvat rodom iz Koprivnice, ravne Podravine i Hrvatske." (str. 83)

Katekizam na hindustanskom jeziku koji obuhvaća 82 stranice, napisao je u Agri 1860. godine. U impresumu, na poleđini naslovne stranice, otisnuto je: Bedenik Angelius a Koprivnica, seu Caproezsa Catechismus in lingua hindustana typi perscis, Sardhana (Missio Agra) 18.. (pag.). Originalni primjerak ovog Katekizma čuva se u Centralnoj biblioteci Kapucinskog reda u Rimu, kolegij sv. Lovre Brindiškoga. (str. 85)

U popisu literature uz Kovačićeva članak vidjet ćete nekoliko priloga pod naslovom "Prvi koprivničanec na Himalajama".

Iz članka doznajemo da je u Koprivnici organizirana i konferencija u čast biskupa Bedenika. Na str. 85 je opis proslave 100. obljetnice smrti Bedenika održane u Koprivnici ispred spomen ploče, gdje su među inim bili biskup dr. Franjo Kuharić, kao i mons. biskup Dominik Athaide, Indijac, kapucin, nadbiskup Agre u Indiji.Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Koprivnici 18. studenog 1995.; gl. ur. Milivoj Kovačić.
Biskup Bedenik bio je misionar i osnivač Hrvatske provincije franjevaca kapucina.
Koprivnica, Matica hrvatska, 1995.


Angjelko (Angelik) Juraj Bedenik (1808-1865), Capuchin Franciscan, Croatian missionary and vicar apostolic in Agra, India.
The above tablet was raised in the city of Koprivnica, where Bedenik was born. He died in Agra, India.
Many thanks to Ms. Snježana Božić for her information about this tablet on the wall of the church of St. Nicholas the bishop in Koprivnica, Croatia.Croatia - India

Croatian Latinists, Encyclopaedists, and Humanists

Croatia, its History, Culture and Science